Запитване за оферта за избор на доставчик на 1 /един/ брой високопроходима поливооросителна машина с вместимост 10 м3Дата22.12.2018
Размер92.53 Kb.
#109273
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА 1 /ЕДИН/ броЙ ВИСОКОПРОХОДИМА ПОЛИВООРОСИТЕЛНА МАШИНА С ВМЕСТИМОСТ 10 м3

ЗА ЦЕХ „ВОС, ПС И SX-EW”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Асарел Медет”АД проучва възможността за доставка на 1 /един/ брой високопроходима поливооросителна машина с вместимост 10 м3, съгласно изискванията на настоящото запитване за оферта.


ОФЕРТИТЕ ЗА МАШИНАТА ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩОТО ЗАДАНИЕ КАТО СЕ СЛЕДВА СЪОТВЕТНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. АКО КАНДИДАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ИЛИ ДА ОТГОВОРИ НА ОТДЕЛНА ТОЧКА, ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ “БЕЗ ОТГОВОР” ЗА ТАЗИ ТОЧКА ИЛИ ДА ПОСОЧИ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


 1. ОПИСАНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТА.

Рудник „Асарел-Медет” и ЦЕХ „ВОС, ПС И SX-EW” са с надморска височина 930 – 1080 м. Рудничните пътища са с множество неравности и наклони до 12 %.

ЦЕХ „ВОС, ПС И SX-EW” работи 365 дни в годината на 3 работни смени в денонощие.

Поливооросителната машина (наричана по-долу автомобил) е предназначена за:
 • оросяване на сухите хвостови откоси и пътища в цех „ВОС, ПС И SX-EW”

 • поливане на залесените площи около хвостохранилището.

 • зареждане на цистерни с чиста вода на площадка „Люляковица” и С.И.


 • измиване на руднично оборудване и др.
 1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основни технически характеристики

Изисквания

I. Базов автомобил:

1.

Висока проходимост с колесна формула – 4х4 и/или 4х6

Кандидатите могат да предложат оферта и в двата варианта

2.

Усилена ходова част

Да се потвърди изискването

3.

Клиренс

Максимално възможен

4.

Антикорозионно покритие

Да се потвърди изискването

5.

Дизелов двигател съгласно номенклатурата на производителя за този тип автомобили

min 310 к.с. /228 kW/

6.

Брой места

1+2 местаОсновни технически характеристики

Изисквания

7.

Кабина:

 • уплътнена срещу запрашаване и ниво на шума - съгласно нормите в ЕС

 • Климатик - охлаждане/затопляне

Да се потвърди изискването

8.

Aудиосистема /CD/

Да се потвърди изискването

9.

Оборудван с фарове за мъгла, звукова сигнализация за движение на заден ход, жълта сигнална лампа на кабината

Да се потвърди изискването

10

Автоматизиран пожарогасител, задействан от оператора, за защита на двигателя

Да се потвърди изискването

II. Надстройка /цистерна/:

1.

Вместимост на цистерната

10 м3

2.

Електрически лафетен струйник /монитор/ с възможност за управление от кабината и далекобойност на водната струя мин. 30 м. Мониторът да бъде монтиран над кабината на автомобила.

Да се опише подробно, в т.ч.:

 • работно налягане;

 • дебит

 • 360 градуса ротация

3.

Струйници, разположени в двата края на предната част на автомобила

Да се даде подробно описание

4.

Струйник - макара с маркуч /1 бр./, необходима за измиване на повърхности и пътища, противопожарни дейности и др. Макарата да бъде свързана към центробежната помпа и монтирана в задната част на автомобила.

Да се потвърди изискването

5.

Система за миене и оросяване изработена от неръждаема стомана, свързана към центробежната водна помпа. Системата да бъде монтирана в задната част на автомобила.

Фирмата следва да потвърди изискването и да предостави подробна информация

6.

Пароструйка за измиване на руднично оборудване – монтирана на автомобила. В опция на купувача.

Фирмата следва да потвърди изискването и да предостави подробна информация

7.

Снегопочистващо гребло - 1 бр., изработено от висококачествена стомана, подходяща за рудничните условия на „Асарел”. Греблото да има възможност за прикачване на предната част на автомобила и да се управлява от кабината.

Да бъде предвидена защита от препятствия с отделни пружинно окачени секции, с цел защита от пренасяне на енергията от удар в препятствие върху шасито.

Бързо-сменяеми прикачни инструменти на автомобила, необходими за бърз монтаж на греблото

Фирмата следва да потвърди изискването и да предостави подробна информация

III. Количество на доставката

1

Поливооросителна машина

1 /един/ брой


II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА:

1. Да потвърдят възможностите за доставка на автомобил, отговарящ на техническите изисквания, като предоставят:

1.1. Пълно описание на оферирания автомобил с технически данни (двигател, динамични характеристики, разход на гориво, емисии, трансмисия; тип на спирачки / задължително защитени от навлизането на кал и прах/, гуми /размер и модел/, вместимост на резервоара, масло, габарити и т.н.).

1.2. Допълнително оборудване – съгласно изискванията на т. I по-горе.

2. Да предложат твърда цена за доставка на автомобила в лева и в щатски долари едновременно /изборът на валута е в опция на Купувача/.

В офертата да бъде посочена цена за базов модел на оферирания автомобил, както и цени за всички опции над базовото оборудване, съгласно техническото задание. Позволено е предоставянето на оферта във варианти, в зависимост от производствената номенклатура на кандидата.

Общата цената на автомобила да бъде формирана при условия на доставка DDP склад „Асарел Медет“ АД /Incoterms 2010/3. Да посочат условия на плащане: след въвеждане в експлоатация на машината

4. Да предложат гаранция - минимум 36 месеца от пускането на автомобила в реална експлоатация.

5. Да потвърдят предоставянето на необходимата документация за регистрация на автомобила в КАТ, сертификати за произход и качество и др. Оферираният автомобил да е сертифициран, съгласно Европейските норми и директиви за безопасност и екология. Екологична норма – ЕВРО 5.

6. Да посочат срок на доставка – в календарни дни от възлагане на поръчката.
Валидност на офертата – 120 дни от крайния срок за представяне на оферти.
III. Кандидатите следва да посочат в оферта следното:
1. Кандидатите трябва ясно да опишат и потвърдят своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на машината, в т.ч. доставка на резервни части в следгаранционния период за срок от минимум 10 години. Да се посочат сервизни и складови бази, както и възможност за осигуряване на мобилен сервиз на територията на „Асарел Медет” АД.

2. Списък (и/или референции от крайни клиенти) с всички местоположения /в България и чужбина/, където се използва/т поливооросителни машини, идентичен на тази, която се предлага на “Асарел Медет”. Да се посочат задължително имената на лица за контакти, телефонни номера и e-mail (задължително) - за справки относно работата.3. Оперативни разходи, поддръжка на автомобила, основни възли:

3.1. Да се посочи периода за обслужване /километри пробег и/или моточасове/.

3.2. Да се предостави спецификация на консумативите (масла, филтри и т.н.), които се влагат, при съответните обслужвания /съгласно т.3.2./, както и техните единични цени. (Автомобилът годишно ще изминава приблизително от 8 000 км – 10000 км) .

3.3. Да посочат часова сервизна ставка за труд (лв./човекочас) при обслужване на автомобила гаранционно и извънгаранционно.

3.4. Да се предостави списък на всички основни компоненти и резервни части/консумативи за автомобила /двигател, трансмисия, скоростна кутия, накладки, съединител, ремъци и т.н./ с очаквания им експлоатационен живот и цена.
IV. В случай, че бъде избран за доставчик, съответният кандидат трябва да потвърди и гарантира следното:

1. При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави гаранция за добро изпълнение до приключване на гаранционния период на доставената машина, за да бъде гарантирано, че всички клаузи на договора за доставка са изпълнени. Опциите на такава гаранция за добро изпълнение са следните:

- „Асарел Медет” АД да задържи 5 % от пълната цена на доставката, които ще бъдат платени след приключване на гаранцията на автомобила.

- Доставчикът да издаде банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора с валидност до края на гаранционния период

2. При сключване на договор избраният кандидат трябва да предостави пълна ценова листа на производителя на всички резервни части, консумативи и основни възли на машината, валидна за 2013 година, както и твърд ангажимент, че след това годишните корекции ще бъдат лимитирани до максимум 1,5 %, като ценовата листа за всяка следваща година (считано от 2014) ще се договаря (в рамките на лимитирането) и ще се приема двустранно.

3. Избраният кандидат трябва да предостави на “Асарел-Медет” АД ръководство за експлоатация и безопасност при работа с автомобила, сервизни наръчници, каталог на резервни части – по 2 /два/ комплекта + екземпляр на електронен носител. Документацията да бъде на български език. Да бъде включен и софтуер за диагностика на основните компоненти на базовия автомобил, без такси за периодичен ъпгрейд.

4. Избраният кандидат трябва да осъществи специално обучение на операторите и ремонтния персонал на “Асарел Медет” АД за работата и ремонта на доставения автомобил и да издаде сертификати на успешно завършилите обучението.
V. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНТЕЛ
Комплексна оценка за удовлетворяване на изискванията на техническото задание, цена за доставка, оперативни разходи, гаранционно и следгаранционно обслужване.

VI. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:
1. Когато за извършване на доставката се сключва договор се изисква: Актуално състояние на доставчика. Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.

2. Офертата молим да изпратите съгласно реда в Дружеството Ръководител отдел “Мониторинг на решенията”.

Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия /цена, начин на плащане, цени на консумативи и основни възли/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.

На офертата поставена в запечатан плик или изпратена по Е-поща молим да се поставя надпис:

«Оферта за доставка на поливооросителна машина»

« Да се отвори само от определената за целта комисия»

3. Офертите се класират само на един кръг.

4. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.5. Краен срок за предоставяне на офертите 09.11.2012

6. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.

- търговски въпроси икн. Таня Караколева; длъжност: Специалист Доставки „МРЧ”

Телефон: 0357/60417

Факс:0357/60260

Е-mail: tkarakoleva@asarel.com

- технически въпроси: инж. Ст. Трошанов; длъжност: Н-к цех „ВОС, ПС И SX-EW” Телефон: 0357/60357

Факс:0357/60250Е-mail: troshanov@asarel.com

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница