Запитване за оферта за избор на доставчик на резервоарДата04.03.2017
Размер46.31 Kb.
#16241
Индекс на документа:

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


Pег. № 93-00-12380/23.09.2014 г.


ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА РЕЗЕРВОАР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Моля за нуждите на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД да ни предоставите оферта за доставка на комплектован полипропиленов резервоар към обект „Съвмеснта работа на две причиствателни станции-ПСРВ и ПСДВ” .

ОФЕРТИТЕ ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩЕТО ЗАДАНИЕ КАТО СЕ СЛЕДВА СЪОТВЕТНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. АКО КАНДИДАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ИЛИ ДА ОТГОВОРИ НА ОТДЕЛНА ТОЧКА, ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ “БЕЗ ОТГОВОР” ЗА ТАЗИ ТОЧКА ИЛИ ДА ПОСОЧИ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
І. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
I.1. Спецификация и обем на доставката

1. Модел, тип на оборудването, технически параметри:


Наименование

1

Готово пакетно съоръжение, полипропиленов резервоар с размери L=2,5m, B=2,5m, H=3m в комплект с:

*2 броя помпи, Q=11,5л/с, H=16м, P=7,1кВт, GRUNDFOS (или аналог) от неръжд. ст. AISI 316 – тип потопяеми, работно колело ”супер вортекс” със свободен просвет 80мм”, термични изключватели в намотките на ел двигателя , сензор за влага в ел.двигателя, автокуплираща система с анкерни болтове за бетон, щуцер на помпа с 10м присъединителен кабел, (продуктов № 96962198)

окомплектовани с:

- присъединителни фланци за тръба (контрафланци) от неръжд.ст. AISI 316L;

- корозионно устойчив уплътнител;

- болтове с гайки и шайби от неръжд.ст. AISI316

*1 брой миксер GRUNDFOS (или аналог ) от неръжд. ст. AISI 316, тип потопен, хоризонтален,Q=231м3/ч,Р=1,1кВт. (продуктов № 96113490)ІІ.ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:

1. Цена в лева без ДДС;

2. Гаранции – в месеци, от дата на монтаж;

3. Срок за доставка до склад на Купувача – в седмици – моля посочете.

4. Франкировка: DDP склад “Асарел-Медет”;

5. Условия на плащане: максимално разсрочено след доставка

6. Качество и произход на стоката-доставката трябва да бъде придружавана със сертификати за качество и произход на стоката;

7. Валидност на офертата - 90 дни от крайния срок за получаване на офертите;ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРЕНТИТЕ.

Офертата трябва да съдържа:

1.Основни компановъчни и конструктивни чертежи, в които да са посочени габаритни и присъединителни размери на доставеното оборудване.

2. За нуждите на работното проектиране за обект: „Съвместен режим на работа на двете пречиствателни станции (ПСДВ и ПСРВ)“ е необходимо от доставчиците на оборудването (помпени агрегати, повдигателни механизми) да бъдат предоставени информация и чертежи, окомплектовани в 3бр. тома на български или английски език така наречения базов инженеринг необходим за интегрирането на доставения продукт в работния проект, както следва:

Техническа документация с параметри, помпени характеристики и инерционни характеристики и др.;

Да бъдат предоставени чертежи с габаритните размери и присъединителните размери на помпените агрегати, собствено тегло помпа двигател рама, схеми за електро и механично присъединяване в електронен вид и dwg – формат;

Големина, приложна точка и направление на характерни статични и динамични натоварвания, както и възможни аварийни товари – от блокиране, късо съединение и подобни;

Изисквания за стъпване върху опорната конструкция. Максимално допустими денивелации на бетоновата повърхност и начин на закрепване на машината към строителната конструкция;

Инструкция за монтаж и експлоатация.

ІV. СУПЕРВИЗИЯ НА МОНТАЖА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Да се предвиди участие на представител от фирмата производител (доставчик) за осъществяване супервайзорска дейност при извършване монтажните работи, направа програма за провеждане 72-часова проба при експлоатационни условия, участието им в провеждането на 72-часовите проби на цялата инсталация и подписване протокол за успешно им провеждане в експлоатационни условия на цялата инсталация, както и провеждане обучение на персонала. Супервайзера приема основата за монтаж, като се задължава да подпише протокол за това. В договора с доставчика да се направи подробен опис на окомплектовката на доставката с цел точно планиране останалите доставки от строителя, които проектанта да заложи в работния проект, включително скрепителни, уплътнителни елементи и др.

Попълване чек-лист за състоянието на монтажа преди пуск в единични изпитания. Пускът ще се проведе след потвърждение чрез подписване чек-листа и връчването ú на Строителя и Инвеститора за изпълнение /Протокол за механично завършване/. На база на този протокол се взима решение за влагане в обекта или направа на рекламация.

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:

1. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до:

До Ръководител отдел “ВО, мониторинг на решенията и ИСУ” на факс 0357/60 250 или

е-mail: rshumanov@asarel.com

2. Офертата да бъде надписана „Оферта за доставка на комплектован полипропиленов резервоар към обект „Съвместна работа на две причиствателни станции-ПСРВ и ПСДВ”.

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

4. Краен срок за предоставяне на офертите - 15.10.2014г.

За търговски въпроси:

инж. П. Паланкалиев – Ръководител отдел „Доставки и Логистика”

Тел.: 0357/60 265

Факс: 0357/60 260

Е-mail: palankaliev@asarel.com

инж. T. Влайков

Тел: 0357/ 60 427

Е-mail: tvlaikov@asarel.comЗа технически въпроси

инж. Зд. Кърпаров –тел: 0357/ 60 210 вътр. 630

е-mail: zkarparova@asarel.com

инж. Йордан Рабухчиев-тел. 0357/ 60 277инж. Делян Съев-0889 093 17 23-проектант част „Технологична”
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница