Запитване за оферта за избор на доставчик за спирателни кранове „пинч” вентилиДата23.10.2018
Размер152.5 Kb.
Индекс на документа:

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


ПРОКУРИСТ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР:

/икн. И. Дончев/ /инж. Д. Николов/

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК ЗА СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ „ПИНЧ” ВЕНТИЛИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,Моля за нуждите на „АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД да ни оферирате доставката на спирателни кранове „пинч” вентили за цех „Дезинтеграция” и „Мелнично отделение” на обогатителна фабрика „Асарел”
ОФЕРТИТЕ ДА БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩЕТО ЗАДАНИЕ КАТО СЕ СЛЕДВА СЪОТВЕТНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗИСКВАНИЯТА. АКО КАНДИДАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ИЛИ ДА ОТГОВОРИ НА ОТДЕЛНА ТОЧКА, ТОЙ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ “БЕЗ ОТГОВОР” ЗА ТАЗИ ТОЧКА ИЛИ ДА ПОСОЧИ СВОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
І. ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА
I.1.Спецификация и обем на доставката на „пинч” вентили за цех Дезинтеграция


1

Спирателен кран „пинч” вентил Cla-Val тип PV20.12N (DN300)
Тяло от лят чугун, затворена конструкция. Присъединяване на фланци PN 10 съгласно DIN 1092-1, маншон от Neoprene армиран с полиестер, притискащ механизъм от въглеродна стомана, водачи от неръждаема стомана, задвижване с ръчно колело, с визуален показател за състоянието на крана; пълна окомплектовка с болтове М24/150, гайки и шайби за болтове М24

бр.

5

2

Спирателен кран „пинч” вентил Cla-Val тип PV20.10N (DN250)
Тяло от лят чугун, затворена конструкция. Присъединяване на фланци PN 10 съгласно DIN 1092-1, маншон от Neoprene армиран с полиестер, притискащ механизъм от въглеродна стомана, водачи от неръждаема стомана, задвижване с ръчно колело, с визуален показател за състоянието на крана; пълна окомплектовка с болтове М24/150, гайки и шайби за болтове М24

бр.

5

3

Спирателен кран „пинч” вентил Cla-Val тип PV20.6N (DN150)
Тяло от лят чугун, затворена конструкция. Присъединяване на фланци PN 10 съгласно DIN 1092-1, маншон от Neoprene армиран с полиестер, притискащ механизъм от въглеродна стомана, водачи от неръждаема стомана, задвижване с ръчно колело, с визуален показател за състоянието на крана; пълна окомплектовка с болтове М20/110, гайки и болтове за болтове М20

бр.

5


I.2. Спецификация и обем на доставката на„пинч” вентили за Мелнично отделение


1

Спирателен кран „пинч” вентил Cla-Val тип PV20.10N (DN250)
Тяло от лят чугун, затворена конструкция. Присъединяване на фланци PN 10 съгласно DIN 1092-1, маншон от Neoprene армиран с полиестер, притискащ механизъм от въглеродна стомана, водачи от неръждаема стомана, задвижване с ръчно колело, с визуален показател за състоянието на крана; пълна окомплектовка с болтове М24/150, гайки и шайби за болтове М24

бр.

16

2

Спирателен кран „пинч” вентил Cla-Val тип PV20.8N (DN200)
Тяло от лят чугун, затворена конструкция. Присъединяване на фланци PN 10 съгласно DIN 1092-1, маншон от Neoprene армиран с полиестер, притискащ механизъм от въглеродна стомана, водачи от неръждаема стомана, задвижване с ръчно колело, с визуален показател за състоянието на крана; пълна окомплектовка с болтове М20/150, гайки и болтове за болтове М20

бр.

8


Забележка: Спирателната арматура може да бъде и от друг производител.
II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Предложат твърда цена в лева и в щатски долари едновременно, като изборът на валута е в опция на купувача.

2. Предложат франкировка: DDP склад “Асарел-Медет”.

3. Посочат срок на доставка (в седмици) за всяка от отделните позиции.

4. Предложат условия на плащане: максимално разсрочено след доставка.

5. Предложат гаранция: минимум 24 месеца от въвеждане в експлоатация.

6. Представят сертификат за произход и качество от производителя на крановете.

7. Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.

8. Валидност на офертата до 31.12.2012г.
ІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
1.В рамките на обявения срок за подаване на офертите е задължително кандидатите да направят оглед на строителната площадка(обекта, където ще се монтират крановете), както и запознаване с работния проект.

2. Качествени изисквания : Доставените кранове да отговарят на съответните действащи стандарти, отраслови нормали и на изискванията за съответствие. При доставката да се представят нужните документи – сертификати и декларации за съответствие на продуктите, гаранционни карти, паспорти, указанията и инструкции за монтаж и експлоатация и др. – Доставчиците следва да потвърдят изискването.


3. Техническо съдействие при монтаж и провеждане на 72-часови проби на оборудването: В случай, че бъде избран за доставчик, съответния кандидат трябва да гарантира участие на упълномощен представител за осъществяване супервайзорска дейност при извършване монтажните работи, при съставянето на програма за провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия, участие в провеждането на 72-часовите проби и подписване протокол за успешно им провеждане. Попълване на чек-лист за състоянието на монтажа преди пуск в единични изпитания. Пускът ще се проведе след потвърждение чрез подписване чек-листа и връчването ú на Строителя и Инвеститора за изпълнение.

4. Кандидатите да изготвят списък /референции/ с всички местоположения, където се използва същото оборудване(„пинч” вентили) или идентично на това, което се предлага на “Асарел – Медет” и да се посочат задължително имената на лица за контакти и телефонни номера и e-mail за справки относно работата им.

5. Кандидатите по настоящата процедура трябва ясно да опишат своята възможност и ангажимент да осигурят гаранционно и извънгаранционно (в опция на Купувача) обслужване на крановете.

IV. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНТЕЛ


  1. Техническо съответствие.

  2. Цена.

  3. Гаранция.

  4. Удовлетворяване на допълнителните изисквания по задание.


V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:
1. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до:

До нач. отдел “Мониторинг” на адрес: 4500 Панагюрище, „Асарел-Медет”АД .

Офертите се изпращат само запечатани в плик, като търговските условия /цена и начин на плащане/ са запечатани във втори плик вътре в големия плик.
На офертата, поставена в запечатан плик, молим да се поставя надпис:

«Оферта за доставка на спирателни кранове «пинч» вентили за цех «Дезитеграция» и «Мелнично отделение» на ОФ „Асарел”»

«Да се отвори само от определената за целта комисия»

2. Офертите се класират само на един кръг.

3. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.4. Краен срок за предоставяне на офертите 16:00 часа на 31.08.2011 г.

Оферти, получени след крайния срок, няма да бъдат допуснати до разглеждане.

5. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.


По технически въпроси:

инж. Ивелина Цанкова – проектант от „Минпроект” ЕАД

Тел.: 02/8172523
По търговски въпроси:

инж. П. Боюклиев

Специалист „Доставки” – „Асарел Медет” АД

Тел.: 0357/60437 e-mail- dr@asarel.com
Р-Л ОТДЕЛ „Д и Л”:

/инж. П. Паланкалиев/СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР „ПТД“:

/инж. И. В. Чолаков/ДИРЕКТОР „РАЗВИТИЕ”:

/инж. Ек. Станчева – Ковачева/

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница