Запитване за офертаДата25.07.2016
Размер37.31 Kb.
#6470

Индекс на документа: РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1

Рег.№ 93-00-6942/20.05.2015
АСАРЕЛ МЕДЕТ” АД

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА


Относно: Доставка на селективен събирател

ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.

Предмет на настоящото проучване е доставката на два вида селективен събирател – AERO 5688 promoter и AERO 5100 promoter – за нуждите на ОФ „Асарел“.
Типични свойства/характеристики:

AERO 5688

AERO 5100

Външен вид:

бистра течност

бистра течност

Цвят:

кехлибарен до червен

жълт до кехлибарен

Относително тегло:

1.20 @ 20°C

0.99±0.01 @ 25°C

Вискозитет, Brookfield LVTSpindle #2 @ 60 rpm

15-35 cps @ 20°C

5-15 cps @ 20°C

Точка на замръзване:

-16°C

не замръзва и остава в течно състояние до -30°C

Проводимост

23.6-24 µmhos

няма

Разтворимост във вода:

неограничена

много ниска


II. В ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:


 1. Потвърдят количество за доставка:

 • AERO 5688 – 2 000 кг.

 • AERO 5100 – 2 000 кг.

 1. Удостоверят качество на продукта всяка доставка се удостоверява със сертификат за качество от производителя и декларация за съответствие. При офериране всеки участник е необходимо да представи Сертификат за Качество на оферираният продукт (копие), Информационен лист за безопасност (MSDS) на български език (актуален към момента на подаване на офертата), както и документ за регистрация съгласно европейското законодателство за химикали – Регламент (ЕС) №1907/2006г „REACH”.

 2. Да посочат:

 • Tвърди ед. цени за срока на договора в BGN или USD без ДДС в опция на Купувача.

 • Произход на стоките – страна и завод производител.

 • Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2010);

 • Опаковка;

 • Срок на доставка – максимално кратък срок за доставка;

 • Условия за плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка;

 • Срок на съхранение – в месеци след доставка;

 • Валидност на офертатанай-малко три месеца след крайния срок за офериране.

 1. Да предоставят:

 • Референтен списък на клиенти: участниците следва да се представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри;

 • Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертата, адресирана до Директор „Одит и Контрол” инж. Р. Шуманов, се представя по един от следните начини:

 • запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

 • на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка на селективен събирател, „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.Краен срок за предоставяне на офертите до 16,00ч на 09.06.2015г.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.


IV. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

 1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.

 2. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

 3. За допълнителна информация и електронен вариант на настоящото запитване: www.asarel.com /Актуално / Търсене и Предлагане.

 4. Лице за контакти: Дамян Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356, e-mail: damiand@asarel.com

С уважение:Специалист Доставки: Д. Димитров ...............................................

Р - л отдел Д и Л: инж. Ем. Вълчева ..................................................

Н-к ОФ Асарел: инж. Г. Сеферинкин ...............................................

Директор Р и Л: инж. Ек. Станчева-Ковачева .................................

Директор ПТД: инж. Ив. В. Чолаков .................................................

Прокурист: икн. М. Михайлов ...........................................................


Стр.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница