Започване на работа За да работите с Microsoft Class Server 0 – StudentДата18.06.2018
Размер49.93 Kb.
#74570

 1. Започване на работа

За да работите с Microsoft Class Server 2.0 – Student, вие трябва да имате достъп до интернет или да сте свързани към локалната мрежа на университета.

Отваряте своя уеб-браузер и в полето му address, записвате следния URL:http://elrn.tu-plovdiv.bg/MicrosoftClassServer, след което натискате Enter.

В прозореца на браузера ви, се визуализира страницата за въвеждане на потребителско име и парола. В указаните полета, попълвате потребителското си име и парола, след което натискате бутон Връзка. Визуализира се страницата, съдържаща заданията на студента.


Забележки

 • През цялото време на работа с Microsoft Class Server 2.0 – Student, трябва да имате достъп до интернет или локалната мрежа на университета.

 • Вие получавате своите потребителско име и парола от администратора на Microsoft Class Server в университета.
 1. Страница със заданията.

Заданията съдържат учебни материали (лекции, тестове, задачи), които са ви изпратени от преподавателя.

Страницата със задания съдържа кратка информация, за получените от вас задания, разположена в един ред.

Ако към заданието има прикачен учебен материал, това се отбелязва със съответен символ в началото на реда.

Кратка информация за заданието


 • Заглавие – съдържа заглавието на заданието;

 • Клас – съдържа вашия клас(групата). Вие може да сте едновременно в една или повече групи или подгрупи;

 • Точки – съдържа информация за точките, които сте получили(ако сте изпълнили заданието) и максималния брой точки, които може да получите при изпълнението му;
 • Крайна дата – съдържа крайната дата, до която трябва да изпълните и изпратите заданието на преподавателя.Всяко задание е в едно от следните две състояния:

 • За изпълнение (To Do) – това е задание, което още не сте върнали на преподавателя;

 • Изпълнено (Submitted) - това е задание, което сте върнали на преподавателя.

В горната част на страницата се намира падащо поле, от което можете да изберете, кои задания да се визуализират в списъка със задания. Може да визуализирате:  • всички задания за изпълнение (All Classes – To Do);

  • всички изпълнени задания (All Classes – Submitted);

  • всички задания (All Classes – All).

Ако сте едновременно в няколко групи или подгрупи, то може да правите същия избор за всяка от групите.

Например за група 42А:  • всички задания за изпълнение към тази група(42АTo Do);

  • всички изпълнени задания към тази група (42АSubmitted);

  • всички задания към тази група (42АAll).Забележки


 • Ако закъснеете с изпълнението и изпращането на задание, то датата в полето Крайна дата, ще бъде в червено
 1. Работа със задание

От страницата със задания, натискате върху заглавието на заданието, което искате да изпълните. Визуализира се страница, съдържаща по-пълна информация за заданието.

  • В лявата страна на екрана е разположена следната информация:

   • Наименование на заданието

   • Указания – всеки преподавател може да зададе указания, които да помогнат на студента, при изпълнението на заданието

   • Тип – информация за типа на заданието. То може да съдържа тест, задачи и т.н.

   • Точки – максималния брой точки, които може да получи студента, при правилно изпълнение на заданието

   • Клас – групата, към която принадлежите. Може едновременно да сте в една или повече групи или подгрупи.

   • Крайна дата – датата, до която трябва да изпълните и изпратите заданието на преподавателя. След тази дата ви се отчита закъснение.

   • Дата на задаване – датата, на която сте получили заданието. Може да сте го получили, но да нямате право да го изпълнявате.

   • Начална дата – датата, на която може да започнете да изпълнявате заданието.

   • Информация за типа на оценяване – ръчно, автоматично.

  • В горния десен ъгъл се намира полето Статус, показващо статуса на текущото задание. Той може да бъде:

 • To Doзаданието е за изпълнение;

 • То Do (late)заданието е за изпълнение, но крайната дата вече е минала

 • Submittedзаданието е изпълнено

За започване на работа със заданието, натискате върху хипервръзката Start the assignment .

Визуализира се страницата, съдържаща самото задание.

Ако заданието съдържа тестови въпроси, вие трябва да отговорите на тях. В дясната страна на всеки въпрос е показан максималния брой точки, които ще получите при правилен отговор на върпоса.

Ако заданието съдържа прикачен файл с лекционен материал, задачи или др., вие трябва да натиснете върху съответната хипервръзка и да изпълните указанията на преподавателя.

В горната част на страницата(и в долната) се намира поле за навигация. Чрез него може:


 • да записвате извършените от вас промени върху заданието;

 • да преминавате към предишна, към избрана от вас или към следваща страница. Едно задание съдържа две или повече страници;

 • да се върнете към страницата с пълна информация на заданието, чрез натискане върху Directions.

След като изпълните частта от заданието, която е на първата страница, минавате към следващите страници, ако има такива. След изпълнението на цялото задание, преминавате към последната му страница, от където следва да изпратите заданието си на преподавателя.

Ако предцените, че не сте готови с изпълнението на заданието може да се върнете и да го редактирате. Но, след като изпратите заданието чрез бутон Изпрати, няма да имате възможност за промени.

В горния десен ъгъл на всяка страница има хипервръзки Home и Signout, които служат за записване на извършените промени, ако има такива и връщане към началната страница или изход от приложението.

Забележки:


 • Ако към заданието има прикачен учебен ресурс (тест, лекция и др.), това е отбелязано със символ, който се намира пред хипервръзката към заданието.

 • При грашен отговор на затворен въпрос, може да получите отрицателни точки.

 • Може да изпълните заданието и да го изпратите по-късно, например след няколко дни, ако не сте сигурни в отговорите си.
 1. Преглед на оценено задание

В страницата със задания, в колона точки, може да видите точките, които сте получили. За да разгледате оценяването на заданието, натискате върху името му. Визуализира се страницата с по-пълна информация за заданието, съдържаща следната допълнителна информация:

 • Коментари на преподавател – след като преподавателя е прегледал и оценил работата ви по заданието, той може да запише коментари, относно вашата работа.

В полето Статус има следната информация:

  • Submittedдатата, на която сте изпратили заданието на преподавателя;

  • Returned датата, на която преподавателя ви е върнал оцененото задание;

  • Получени точки – точките, които сте получили след оценяването на заданието.

За да прегледате оценяването на заданието, натискате върху хипервръзката View оценяване assignment.

Визуализира се страницата, съдържаща оцененото задание.Ако заданието съдържа тестови въпроси, в дясно на всеки въпрос виждате точките, които сте получили и точките, които са за правилен отговор. Вие виждате правилните отговори на всички въпроси, те са отбелязани със зелено. Въпросите, на които сте дали грешен отговор, са в червено.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница