Заповед №1056 Свищов, 23 октомври 2015 гДата05.02.2018
Размер67.79 Kb.
#54883
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВЗАПОВЕД
1056

Свищов, 23 октомври 2015 г.
На основание чл. 27 от Закона за висшето образование и чл. 32, ал. 2 от Правилника за дейността на СА „Д. А. Ценов” – гр. Свищов
НАРЕЖДАМ:
в състава на Общото събрание да бъдат включени:
А) хабилитираните преподаватели:


 1. Проф. д-р АНДРЕЙ БОЯНОВ ЗАХАРИЕВ

 1. Проф. д-р АНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕНЕВА

 1. Проф. д-р АТАНАС БЛАЖЕВ АТАНАСОВ

 1. Проф. д-р БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ

 1. Проф. д-р БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ БОРИСОВ

 1. Проф. д-р ВИОЛЕТА ФЛОРЕВА КРАЕВА

 1. Проф. д-р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ БАТАШКИ

 1. Проф. д-р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

 1. Проф. д-р ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЪРБАНОВ

 1. Проф. д-р ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

 1. Проф. д-р КРАСИМИР ТОДОРОВ ШИШМАНОВ

 1. Проф. д-р ЛЮБЧО МИНЧЕВ ВАРАМЕЗОВ

 1. Проф. д-р МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА БОГДАНОВА

 1. Проф. д-р МАРИЯНА ВЪРБАНОВА БОЖИНОВА

 1. Проф. д-р ПЕНКА ДИМИТРОВА ШИШМАНОВА

 1. Проф. д-р ПОЛЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

 1. Проф. д-р РУМЯНА ЛИЛОВА НАЙДЕНОВА

 1. Проф. д-р ик.н. ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ГОРЧЕВА

 2. Проф. д-р ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

 3. Доц. д-р АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

 1. Доц. д-р АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА МАРЧЕВА

 1. Доц. д-р АНАТОЛИЙ СТЕФАНОВ АСЕНОВ

 1. Доц. д-р АНГЕЛ ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ

 1. Доц. д-р АНЕЛИЯ КИРИЛОВА РАДУЛОВА

 2. Доц. д-р АТАНАС КРЪСТЕВ ГРИГОРОВ

 1. Доц. д-р ВАЛЕНТИН ИВАНОВ МИЛИНОВ

 1. Доц. д-р ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ

 1. Доц. д-р ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПОПОВ

 1. Доц. д-р ВИОЛЕТА ИВАНОВА БЛАЖЕВА

 1. Доц. д-р ГАЛИНА БОЯНОВА ЗАХАРИЕВА

 1. Доц. д-р ГАЛИНА СИМЕОНОВА ЧИПРИЯНОВА

 1. Доц. д-р ГАЛЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА-КУЗМАНОВА

 1. Доц. д-р ДИАНА КАРАМФИЛОВА ИМАЛОВА

 1. Доц. д-р ДРАГОМИР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

 1. Доц. д-р ЖЕЛЬО ВЪТЕВ ВЪТЕВ

 1. Доц. д-р ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЛЮБЕНОВ 1. Доц. д-р ИВАН ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ
 1. Доц. д-р ИВАН РАШКОВ МАРЧЕВСКИ
 1. Доц. д-р ИРЕНА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВА
 1. Доц. д-р ИСКРА МАРИНОВА ПАНТЕЛЕЕВА
 1. Доц. д-р КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА
 1. Доц. д-р КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ КУНЕВ
 1. Доц. д-р КРАСИМИРА БОРИСОВА СЛАВЕВА
 1. Доц. д-р КРУМ ПЕТКОВ КРУМОВ
 1. Доц. д-р ЛЮБОМИР ИВАНОВ ТОДОРОВ
 1. Доц. д-р ЛЮДМИЛ БОЯНОВ КРЪСТЕВ
 1. Доц. д-р ЛЮДМИЛ ИВАНОВ НЕСТОРОВ
 1. Доц. д-р МАРИН СТЕФАНОВ МАРИНОВ
 1. Доц. д-р МАРИНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА
 1. Доц. д-р МАРУСЯ ВАСИЛЕВА СТАНЧЕВА-ЛИНКОВА
 1. Доц. д-р МАРУСЯ ИВАНОВА СМОКОВА
 1. Доц. д-р МИХАИЛ СИМЕОНОВ ЧИПРИЯНОВ
 1. Доц. д-р НИКОЛАЙ БЛАГОЕВ НИНОВ
 1. Доц. д-р ОГНЯН ЦВЯТКОВ МАРКОВ
 1. Доц. д-р ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ГОРАНОВА
 1. Доц. д-р ПЕНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
 1. Доц. д-р ПЕПА МОНОВА СТОЙКОВА
 1. Доц. д-р ПЕТРАНКА ИВАНОВА МИДОВА
 1. Доц. д-р ПЕТЯ ЕМИЛОВА ПОПОВА
 1. Доц. д-р ПЕТЯ ИВАНОВА ТОНЕВА
 1. Доц. д-р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЪТЕВ
 1. Доц. д-р ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ
 1. Доц. д-р ПЛАМЕН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
 1. Доц. д-р РОСИЦА ХРИСТОВА КОЛЕВА
 1. Доц. д-р РОСИЦА ЦВЕТАНОВА СИМЕОНОВА
 1. Доц. д-р РУМЕН ГЕОРГИЕВ ЕРУСАЛИМОВ
 1. Доц. д-р РУМЕН НИКОЛАЕВ ЛАЗАРОВ

 2. Доц. д-р СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЙЧОВСКИ

 3. Доц. д-р СЕРГЕЙ ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ

 4. Доц. д-р СИЛВИЯ ДИМИТРОВА КОСТОВА

 5. Доц. д-р СИМЕОНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
 1. Доц. д-р СТАНИСЛАВ ЦОНЕВ АЛЕКСАНДРОВ

 2. Доц. д-р СТЕФАН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
 1. Доц. д-р СТОЯН СТАНИМИРОВ ПРОДАНОВ
 1. Доц. д-р ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ФИЛИПОВА
 1. Доц. д-р ТИХОМИР АЛЕКСАНДРОВ ЛИЧЕВ
 1. Доц. д-р ТОДОР БОРИСОВ КРЪСТЕВИЧ
 1. Доц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СИРАШКИ
 1. Доц. д-р ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
 1. Доц. д-р ЦВЕТАН СОФРОНИЕВ ДИЛКОВ

Б) от състава на нехабилитираните преподаватели:


1.

Ас. АСЕН ПЕТРОВ БОЖИКОВ

2.

Ас. ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ ПАНАЙОТОВ

3.

Гл. ас. д-р ВАНЯ ПЕТКОВА ГРИГОРОВА

4.

Ст. преп. ЕЛКА КИРИЛОВА УЗУНОВА

5.

Ас. КАЛИН ИЛИЕВ КОСТОВ

6.

Ас. д-р КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КУЛЧЕВ

7.

Гл. ас. д-р МОМЧИЛ БОРИСЛАВОВ АНТОВ

8.

Ас. ПЕТЪР КАМЕНОВ ЛИЧЕВ

9.

Гл. ас. д-р РАДОСВЕТА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА - ХРИСТОВА

10.

Гл. ас. д-р РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

11.

Ас. д-р СЕРГЕЙ РУМЯНОВ РАДУКАНОВ

12.

Гл. ас. д-р СТЕЛА СТОЙЧЕВА КАСАБОВА

13.

Ас. ЮРИЙ ИВАНОВ КУЗНЕЦОВ


В) от състава на докторантите и студентите:


1.

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

2.

АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВСКА

3.

АНТОНИО РУМЯНОВ ПЪРВАНОВ

4.

ВАСИЛ ИЛИАНОВ ФИЛЕВ

5.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ БЕЛЕВ

6.

ВЛАДИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ЛЮБЕНОВ

7.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ

8.

ДЕЙВИД ДАНИЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

9.

ЗЛАТИН БОРИСОВ ВИКТОРОВ

10.

ИРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА ЕФТИМОВА

11.

КАЛОЯН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

12.

КРИСТИЯНА ВАЛЕНТИНОВА МИЛИНОВА

13.

ЛЮДМИЛА БОРИСЛАВОВА ПЕТРОВА

14.

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ХАРИЗАНОВ

15.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ БРАТАНОВ

16.

РОСЕН ИЛИЯНОВ КОЛЕВ

17.

ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ЦАКОВ


Г) от състава на административния персонал:
1. ВАЛЕРИЙ АТАНАСОВ АЛЕКСАНДРОВ

2. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ СТОЯНОВ

3. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ САМОКОВЛИЕВ
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварително изпълнение на тази заповед, поради:


 • необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, свързани с правата на студентите и докторантите, на академичния и неакадемичния състав и обезпечаване на възможността висшето училище да осъществява дейността си, в това число да осигури стабилитет на издаваните актове при и по повод извършване на пряката дейност, както и при необходимите обслужващи дейности;

 • наличие на обосновано предположение, че от осуетяването или по-късното изпълнение на заповедта може да настъпят значителни или трудно поправими вреди, изразяващи се в невъзможност да бъде защитен общественият интерес, неизбиране на органи за управление на Стопанска академия и на нейните основни и първични звена, неупражняване на техните функции, нарушаване на учебния процес, неиздаване на дипломи, невъзможност за разпореждане с финансови средства и други.

Заповедта да бъде сведена до знанието на академичния и неакадемичния състав, студентите и докторантите.
ВРИД Ректор:

(Проф. д-р Иван Върбанов)


Каталог: portal -> file
portal -> Доклад относно консултация с експертна група по субсидиарността за становището по собствена инициатива относно „
file -> Заседание на Академичния съвет на 26 април 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Доклад за проверка от кс на са за законосъобразността на изборите за ръководни органи на са „Д. А. Ценов гр. Свищов за мандата 2016 2020 г
file -> Литература за домашно ползване от Заемна служба. Читателите могат да внасят лични материали /книги, учебни помагала, dvd, cd и др./ само след като уведомят дежурния библиотекар
file -> Заседание на Академичния съвет на 13 юли 2016 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 29 ноември 2017 г. Дневен ред: решения
file -> Заседание на Академичния съвет на 17 март 2016 г. Дневен ред: решения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница