Заповед №254 гр. Монтана, 01. 10. 2013 гДата28.02.2018
Размер48.93 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”-гр.Монтана

ЗАПОВЕД

254гр. Монтана, 01.10.2013 г.

На основание чл. 75а, ал.1, т.1, предложение първо, във вр. с чл. 72в, ал. 2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във вр. с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие” и Доклад вх. № 2515/04.09.2013г. на комисията, назначена със заповед 164/06.08.2013 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана и Споразумение по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ вх. № 2/04.09.2013г.,


ОПРЕДЕЛЯМ :

Разпределението на ползването на имотите по см. на чл. 37в, ал.3, т. 2 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, ЕКАТТЕ 39743, общ.Брусарци, обл.Монтана за стопанската 2013 – 2014г. по ползватели, както следва:

 1. НаАГРОДУНАВ” ООД, се определя право на ползване на общо 19,499 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На АЛЕКСАНДЪР СОФРОНИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, се определя право на ползване на общо 3,500 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На БЕТА ГРЕЙН” ЕООД, се определя право на ползване на общо 25,439 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал.1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ МЛАДЕНОВ, се определя право на ползване на общо 4,944 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На „ВИП ЗЪРНО” ООД, се определя право на ползване на общо 205,458 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ВЛАДИСЛАВ МИТКОВ ИВАНОВ, се определя право на ползване на общо 83,282 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ДОРА МАРИНОВА ДИМИТРОВА се определя право на ползване на общо 108,404 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1 , предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ДУРИН 11 се определя право на ползване на общо 69,322 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ЕМИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ КИРИЛОВ се определя право на ползване на общо 29,330 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ЕТ"ТОШКО МЕТОДИЕВ"се определя право на ползване на общо 15,574 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ЗАХАРИ КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ се определя право на ползване на общо 13,843 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ЛЮБОМИР МАРИНОВ АВРАМОВ се определя право на ползване на общо 19,612 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На НИКОЛА ТОДОРОВ ИВАНОВ се определя право на ползване на общо 5,857 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На „ПЕТРОЛ-ЕЛИТ"ЕООДсе определя право на ползване на общо 7,650 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На ПЛАНЕТ СТРАХИЛОВ ЙОРДАНОВ се определя право на ползване на общо 147,377 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.
 1. На „ТРОЯ АВТО” ЕООД се определя право на ползване на общо 801,150 дка, представляващи имоти по КВС, подробно изброени съгласно Приложение 1 – Регистър по реда на чл. 75а, ал. 1, предложение първо ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на с. Крива бара, общ. Брусарци, неразделна част от Заповедта.


Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение условието на чл. 72, ал. 1 ППЗСПЗЗ.
Въвод във владение в определените за ползване масиви или части от масиви се извършва при условията и по реда на чл.37в, ал.7 и ал.8 ЗСПЗЗ.

Настоящата заповед, ведно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви, да се обяви в сградата на кметство с. Крива бара, общ. Брусарци и в сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Брусарци. Същата да се публикува на интернет-страниците на община Брусарци и на Областна Дирекция „Земеделие” - гр.Монтана.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и́.

/П/


ПЕТЪР ПЕТРОВ

Директор на ОД “Земеделие3400 Монтана, ул.Ген.Столетов № 1, ет.1, пощ.кутия №389, тел. факс: 096/ 300728, 300718, 300738, 300031, web site: http://www.mzh.government.bg/ODZ-Montana/bg/Home.aspx , e-mail: odzg@net-surf.net


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница