Заседание доказателства по делото съдът приема за установено следнотоДата23.07.2016
Размер77.49 Kb.
#1946МОТИВИ по Присъда № 19/16 март 2016 г. по нчхд № 263/2015 год., по описа на Военен съд Пловдив
От съвкупната преценка на събраните и проверени в съдебно заседание доказателства по делото съдът приема за установено следното :

Подсъдимият *** *** /***/ Н.П.Р. е постъпил на кадрова военна служба в БА на ***

Против подс. *** Н.Р. е постъпила частна тъжба от гр.л. Й.В.П. с обвинение по чл.130, ал.1 от НК за това, че на 17.07.2015 г., в град ***, причинил разстройство на здравето – лека телесна повреда, ***С частната тъжбата гр.л. П. е поискал да бъде конституиран като граждански ищец за причинените му неимуществени вреди, като е предявил иск в размер на 5 000 лв., ведно със законната лихва от датата на деянието. Искът е навреме предявен и същия не би затруднил наказателното производство. Искането му бе уважено и гражданският иск бе приет за съвместно разглеждане в наказателното производство.
По време на службата си подсъдимият извършил следното:

През 2011 г. подсъдимият *** Н.Р. закупил *** земя, по отношение на която има сключен между него и *** „*** *** ***“ със седалище и адрес на управление град ***, обл. ***ска, ул. „***“ ***. *** на тази *** бил частния обвинител гр.л. Й.П..

На 17.07.2015 г. ч.обв. П. слизайки от автомобила си в двора на ***та, пред административната сграда в гр. *** видял, че към него се приближавал подс. Р.. Заедно с него вървял и служител на ***та св. А.С.. Подсъдимият започнал да вика и да се държи агресивно с ч.обв. П. обвинявайки го, че не му давал земята. От своя страна ч.обв. П. му обяснил, че редът за разваляне на арендния договор бил фиксиран в закона, а той не бил предприел никакви действия за това, и че следва да депозира заявление за прекратяване на договора. Обяснявайки всичко това на подсъдимия, същият продължавал да крещи срещу него и да се приближава заплашително с думите : „Какъв си ти и за какъв се мислиш!“. Чувайки от двора тези доста силни викове, от сградата на ***та излязла св. И. Д.. Говорейки на висок тон и ръкомахайки, в един момент изненадващо и неочаквано за ч.обв. П., нанесъл силен удар в лицето с главата си. Ударът попаднал в областта на носа и едното око на ч.обвинител, вследствие на което, мигом му потекла обилно кръв от носа. След нанесения удар, подс. *** Р. се качил в автомобила си и напуснал местопроизшествието.

Малко по-късно ч.обв. П. посетил *** „***“ в гр. ***, където бил откаран с автомобил от ***. П. В болничното заведение бил прегледан от св. *** Р. С. и се установило, въз основа на извършената рентгенография от св. *** Д. М., че носът му бил ***. Бил приет по спешност в болницата и му била извършена операция на носа. В болницата престоял три дни, след което на четвъртия ден бил изписан. Била му издадена Епикриза от УНГ клиника.

След изписване от болницата, ч.обв. П. посетил ***, от където му било издадено СМУ № 645/2015 г., в което било описано състоянието му към момента на прегледа.

Във връзка с възникналия инцидент и подаден сигнал за сбиване между две лица в 01 РУ „Полиция“ ***, е била извършена проверка от св. Д. К. – *** в УП – *** към 01 РУ „Полиция“ ***. Констатациите от тази проверка, са били изложени в докладна записка, изготвена от К..

В хода на съдебното следствие по искане на защитника на подсъдимия бе изискан от *** „***“ диск с информация относно здравословното състояние на ч.обв. П.. Бе разпитана като свидетел *** Д. М., която е разчела диска. След като бяха предявени /разчетени/ резултатите от образно диагностично изследване от диска, се виждат ***

От заключението на назначената по време на съдебното следствие съдебномедицинска експертиза от вещото лице *** М. Б., *** при *** „***.“ ЕАД *** е видно, че от представената медицинска документация се установява, че на 17.07.2015 г. в гр. ***, на лицето Й.В.П. на 34 г. е било причинено *** и по съвкупност са причинили болка и страдание, без разстройство на здравето. Описаните травматични увреждания са причинени по директен механизъм от удар при притискане със или върху твърд тъп предмет с умерена до значителна кинетична енергия. Непосредствено след инцидента, пострадалия е изпитвал умерени по сила и интензитет болки и страдания, които постепенно са затихвали до пълното им изчезване, след приключване на оздравителния процес, който е траел около 20-25 дни /л.50-56 с.д./.


С горното подсъдимият *** Н.Р. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.130 ал.1 от НК, тъй като на 17.07.2015 г., около 14:30 часа, в град ***, ул. „***“ ***, област ***, в двора на „*** *** ***пи“, пред административната сграда, нанесъл удар с глава на лицето на Й.В.П., в областта на носа, с което му причинил разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяваща се в ***.
ПРИЧИНИ : Ниска правна култура, незачитане на неприкосновеността на личността, раздразнението, в което е изпаднал подсъдимия, вследствие на отказа на ***я на ***та *** за предоставяне на земя.

МОТИВИ : Да му причини болки и страдания.


Така описаната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите очевидци С. и Д., от показанията на свидетелите П., *** С. и *** М., от писмените доказателства по делото : епикриза, история на заболяването, СМУ и съдебномедицинската експертиза и от останалите доказателства по делото.
Повереникът на частния обвинител иска съда да приеме фактическата обстановка, такава каквато е описана в тъжбата. Моли съда да постанови присъда, с която да осъди подсъдимия. Пледира, че в хода на съдебното следствие са разпитани немалко свидетели, от чиито показания разгледани, както по отделно, така и в съвкупността им, се установява по категоричен начин извършеното от подсъдимия. Счита, че по отношение на подсъдимия следва да се приложи разпоредбата на чл.78а от НК. Моли съда при определяне размера на наказанието, същия да бъде към минималния размер. Моли съда да уважи изцяло предявения граждански иск и да присъди направените от ч.обв. П. разноски в съдебното производство.

Частният обвинител е солидарен със казаното от адвоката си.


Защитата на подсъдимия, в своята пледоария, не оспорва факта, че на 17.07.2015 г., около 14:30 часа подсъдимия е изчакал г-н П. в двора на ***та *** и се провел разговор между тях. Бил възникнал спор между тях двамата, при който подсъдимият неволно ударил пострадалия. Изтъква, че по съдебното дело са постъпили писмени доказателства : копие на историята на заболяването, СМУ за освидетелстване от съдебна медицина, медицинска епикриза от клиника УНГ, в които се твърди, че ч.обв. П. има ***. Обръща внимание, че по делото е приета и СМЕ, извършена от *** Б., базирайки се на приложените по делото документи. Акцентира, че механизмът на увреждането е възможно да бъде причинен и при сблъскване на подсъдимия и пострадалия с умерена до значителна кинетична енергия. Ако все пак се приеме, че е имало съприкосновение между тях двамата, същото е било в лека степен и е станало неволно, при отразяване на блъскането от страна на П..

Подсъдимият заявява, че при втория път, когато се опитвал да изблъска пострадалия П., при изблъскване на ръцете му, тогава неволно го ударил при това спречкване, за което съжалява. По отношение на наказанието предоставя съда на реши.


Съдът, като взе предвид всички събрани по делото преки и косвени доказателства, стига до единствено възможния извод, че подсъдимия *** Н.Р. е извършил престъпление по чл.130, ал.1. Анализирайки по отделно и в тяхната съвкупност показания на свидетелите, разпитани по време на съдебното следствие, се установява, че действително между подсъдимия и пострадалия е възникнал конфликт по повод *** земя. При този конфликт, станал в двора на ***та ***, двамата взаимно повишили тон, като по-дейно участие имал подсъдимия. Подсъдимият в един момент ударил с глава в областта на лицето пострадалия П.. Тази разправия между подсъдимия и пострадалия, а впоследствие и нанесения удар с глава, била видяна непосредствено от свидетелите очевидци С. и Д.. Тази фактическа обстановка, съдът възприема за достоверна, въз основа на показанията на свидетелите, преки очевидци на инцидента, които са взаимно допълващи и не непротиворечиви. Същите се подкрепят и от приложената медицинска документация на името на пострадалия, приложена към делото и от заключението на назначената и изготвена съдебномедицинска експертиза. От показанията на свидетелите П., *** С. и *** М. се установява физическото състоянието на пострадалия впоследствие, след инцидента. Останалите свидетели по делото М.Т., В.Н. и Г. Л., не са преки очевидци на инцидента или след инцидента, поради което техните показания не допринасят до разкриване на обективната истина, поради което съдът не взима под внимание.

Съдът стигна до извода, че са налице признаците на инкриминираното деяние. По делото безспорно се установи, че подсъдимия *** Р. и ч.обв. П. са били заедно в двора на ***та. В един момент, скъсявайки разстоянието между тях, подсъдимият нанесъл удар с глава в областта на главата на пострадалия. Налице е обект на престъплението, здравето на човека. Обективната страна се изразява в повреда върху тялото на пострадалия, което е причинено чрез противоправно нараняване с физическо въздействие от страна на подсъдимия. От обективна страна, извършеното от подсъдимия деяние се подкрепя от събраните по делото доказателства : свидетелски показания, писмени доказателства и съдебномедицинска експертиза. В конкретния случай са засегнати интересите на личността, свързани с посегателството върху неприкосновеността на личността, с нанасяне на удар с глава. Това действие е извършено в двора на ***та. От субективна страна е налице изискуемата форма на вина – пряк умисъл. Подсъдимият е желал този резултат и със своите действия, той пряко се е насочил към него и те са такова естество, че могат да доведат до него. Подсъдимият е нанесъл удар с глава на пострадалия, напълно е съзнавал общественоопасния характер на действията си и е предвиждал, че от него могат да настъпят телесните увреждания.

Поради изложените по-горе съображения, съдът споделя напълно доводите, релевирани от частния обвинител в частната тъжба и от повереника му в пледоарията и ги намира за правилни, обосновани и юридически издържани. На същата база, съдът намира възраженията на подсъдимия и неговия защитник за несъстоятелни е необосновани.

Съдът като взе предвид, че подсъдимия е пълнолетно лице, че е извършил умишлено престъпление, което предвижда наказание лишаване от свобода до две години или с пробация, както и че деецът не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV на глава Осма от НК, че от престъплението няма причинени имуществени вреди, че причиненото увреждане не е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления, както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт, при или по повод изпълнение на службата му намира, че подсъдимия следва да бъде освободен от наказателна отговорност и като съобрази имущественото му състояние, намира, че следва да му бъде наложено административно наказание глоба определен към минимума в размер на 1 000 лева.

Предявеният от гр.л. Й.В.П. граждански иск за неимуществени вреди се явява доказан по основание. Подсъдимият виновно и противоправно е причинил телесни вреди на пострадалия, които следва да му бъдат обезвъзмездени, причинявайки му ***, вследствие на нанесен удар с глава в областта на лицето и причинявайки му инкриминираната лека телесна повреда. Съдът като съобрази характера на телесната повреда и оздравителния период намира, че сумата от 2 000 /две хиляди/ лева е достатъчна за обезщетяването му и репариране на причинените му вреди и до тази сума иска се явява доказан по размер, като тази сума подсъдимия следва да бъде осъден да заплати на ищеца, ведно със законната лихва, считано от 17.07.2015 г., до окончателното й изплащане, а в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Военен съд *** да заплати сумата от 80 /осемдесет/ лева ДТ върху уважената част от иска, като иска в останалата част до пълния предявен размер от 5 000 лева, следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан. По отношение на размера на присъдения иск, съдът взе предвид действителните болки и страдания, които е претърпял гражданския ищец, които с оглед характера на причинената телесна повреда са отшумели сравнително бързо.
Съдът, след като призна подсъдимия за виновен намира, че на основание чл. 189, ал. 3 от НПК следва да бъде осъден да заплати на гражданския ищец и частен обвинител Й.В.П. направените от него деловодни разноски в размер на 500 лева за адвокатско възнаграждение и разноски в размер на 150 лева, представляващи възнаграждение на вещо лице.

Съдът, ръководейки се само от закона и по вътрешното си убеждение, формирано на основата на данните по делото, постанови своя съдебен акт.


град Пловдив,

12 април 2016 г. ВОЕНЕН СЪДИЯ:/полк. С.Спасов/
Каталог: img -> File -> prisadi
prisadi -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
prisadi -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
prisadi -> Г., към 20. 00 часа, на стадиона в с., общ., обл., непосредствено след края на футболната среща от „**“ между отборите на с., общ и с., общ., Б. Д. Б., като съизвършител с ц л. Л. Л. Б., Ударил с юмрук в гърдите М. Г. Г
prisadi -> Заседание доказателства по делото, съдът приема за установено следното
prisadi -> Мотиви по нохд №232/16г по описа на военен съд Пловдив
prisadi -> О п р е д е л е н и е №15 в името на народа днес, 28 август 2015 год., Пловдивският военен съд в гр. Пловдив сградата на съда, в закрито съдебно заседание
prisadi -> Мотиви по нохд №228/2015г по описа на Военен съд Пловдив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница