Заседание на 06. 06. 2008г в състав: Председател: Цветко ЛазаровДата04.08.2018
Размер45.5 Kb.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр. София, 06.06.2008 година
СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в закрито

съдебно заседание на 06.06.2008г. в състав:


Председател: Цветко Лазаров

Член-съдия : Недялка Николова

Съдебни заседатели: Пенка Стефанова

Веселка Генчева

Тамара Томчева
разгледа докладваното от съдията Лазаров ч.н.д. № 306 по описа

на съда за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 68 ал. 6 от НПК.
Образувано е по молба от адв. Мая Методиева в качеството на пълномощник на Д. Б., роден на г. в гр. Ч., Република Турция, турчин, турски гражданин с адрес във Федерална Република Германия, гр. Берлин, ул. „Ф.” № 25С, женен, неосъждан с основно образование, притежаващ паспорт на гражданин на Република Турция TR-M 484225 издаден на 06.09.2001г. от Консулство на Република Турция в Берлин, ФРГ.

В молбата се твърди, че Б. е имал качеството на подсъдим по н.о.х.д. № 180/ 2005г. по описа на Софийски окръжен съд и с влязла в сила присъда му е наложено наказание 5 години лишаване от свобода. Наказанието е изтърпяно изцяло от осъденото лице и е отпаднала необходимостта от наложената мярка на процесуална принуда.

Моли съдът да отмени наложената на досъдебното производство забрана на Б. да напуска пределите на Р. България и да му бъде върнат паспорта.
Софийски окръжен съд, след като обсъди доводите на пълномощника, събраните доказателства и тези приложени по н.о.х.д. № 180/ 2005г. по описа на Софийски окръжен съд, установи следното:
С присъда № 41 от 22.06.2006г., постановена по н.о.х.д. № 180/ 2005г. състав на Софийски окръжен съд е признал подсъдимия Д. Б. за виновен извършване на престъпление по чл. 242 ал. 2 пр. 1 хип. 1 вр. чл. 26 ал. 5 във вр. ал. 1 от НК и при условията на чл. 54 от НК и му е наложил наказание десет години лишаване от свобода и да заплати глоба в размер на сто хиляди лева.

С тази присъда Б. е признат за виновен в извършването на престъление по чл. 354а. ал. 2 т. 1 във вр. с ал. 1 изр. 1 алт. 1 пр. 6 и пр. 7 от НК, за което му е налажено наказание петнадесет години лишаване от свобода и да заплати глоба в размер на двеста хиляди лева.


На основание чл. 23 ал. 1 и ал. 3 от НК съдът е наложил на подсъдимия Д. Б. най-тежкото от така определените наказания, а именно петнадесет години години лишаване от свобода и да заплати глоба в размер на двеста хиляди лева.

На основание чл. 47 ал. 1 б. ” а ” от ЗИН съдът е определил наказанието лишаване от свобода да се изпълни при първоначален СТРОГ режим .


С присъда № 86 от 02.11.2006г., постановена по в.н.о.х.д. № 1169/ 2006г., състав на Софийски апелативен съд е отменил присъда № 41 в частта, в която Б. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 354а. ал. 2 т. 1 във вр. с ал. 1 изр. 1 алт. 1 пр. 6 и пр. 7 от НК; в частта, относно приложението на чл. 23 от НК; в частта, относно наложеното наказание десет години лишаване от свобода и глоба в размер на сто хиляди лева; в частта, относно определения първоначален строг режим на изпълнението на наказанието 15 години лишаване от свобода.

С въззивната присъда на Софийски апелативен съд подсъдимия Баджи е признат за невиновен и оправдан по обвинението за престъпление по чл. 354а. ал. 2 т. 1 във вр. с ал. 1 изр. 1 алт. 1 пр. 6 и пр. 7 от НК.

Въззивният съд е изменил първоинстанционната присъда, като е оправдал подсъдимия Б. за извършена контрабанда при условията на продължавано престъпление и е преквалифицирал деянието, извършено на 01.12.2004г. като самостоятелно престъпление по чл. 242 ал. 2 пр. 1 хип. 1 вр. чл. 18 ал. 1 от НК.

При условията на чл. 58 б. ” а ”във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК на подсъдимия е наложено наказание пет години лишаване от свобода и е определен първоначален общ режим.

Въззивният съд е изменил основанието за отнемане на наркотичното вещество и е потвърдил първоинстанционната присъда в нейната останала част.

По отношение на Д. Б. на досъдебното производство / ДП /, с постановление от 02.12.2004г. наблюдаващият прокурор на основание чл. 153а. ал. 1 от НПК / отм. / е наложил процесуалната мярка- забрана на обвиняемия по сл.д. № 133/ 2004г. по описа на ТО- Сливница да напуска пределите на Р. България без разрешение на прокурора.

При посочените обстоятелства намирам молбата от адв. Мая Методиева за основателна.

Наложената на обвиняемия / подсъдим / Д. Б. забрана да напуска пределите на Р. България без разрешението на органа, осъществяващ функцията по ръководство и решаване на съответната процесуална фаза от наказателното производство следва да се отмени. Това е така, защото тази мярка на процесуална принуда е обезпечила бързото приключване на наказателното производство и извършването от подсъдимия на всички процесуални действия, необходими за реализацията на правото му на защита в пълния обем.

Наложеното наказание 5 години лишаване от свобода е изтърпяно от осъденото лице, което се установява от писмата, изпратени от МП, ГД, ” Изпълнение на наказанията ” и Софийска окръжна прокуратура.

По тези съображения Софийски окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :ОТМЕНЯ наложената по досъдебно производство / сл. д. № 133/ 2004г по описа на ТО- Сливница, прокурорска преписка № 1583/ 2004г. по описа на Софийска окръжна прокуратура / забрана на Д. Б., роден на г. в гр. Ч., Република Турция, турчин, турски, притежаващ паспорт на гражданин на Република Турция TR-M 484225 издаден на 06.09.2001г. от Консулство на Република Турция в Берлин, ФРГ да напуска пределите на Република България.

Определението може да се обжалва от осъдения и неговия пълномощник с частна жалба и да се протестира от прокурора с частен протест пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок, счита от получаване на съобщението.Да се върне паспорта на осъденото лице, ако е приложен по делото.
Председател:
Член-съдия :
Съдебни заседатели: 1.
2.
3.
Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Наказателни%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година -> Мотиви по нохд №205 /2008 г. По описа на софийския окръжен съд
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година -> Заседание на дванадесети септември две хиляди и осма година в състав: председател: т г
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година -> М о т и в и по присъда №48/21. 11. 2008 година, постановена по нохд №365/2008 година на Софийски окръжен съд


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница