Заседание на девети май две хиляди и осма година, в състав: Председател : Емилия ДонковаДата24.10.2018
Размер24.92 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Гр.С., 09.05.2008 год.
С. окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на девети май две хиляди и осма година, в състав:
Председател : Емилия Донкова

Членове:Диана Коледжикова

Иван Айдаров
като разгледа докладваното от съдия Айдаров ч.гр.д. № 367 по описа за 2008 год. на СОС, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

С разпореждане от 10.04.2008 год. РС гр. К. е върнал подадената от Б. Т. Н., Р.М. Н., М.Б.Т. и Т.Б.Т. искова молба вх. № 176/13.02.2008 год. против “Е.” С. – Област на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК.

Недоволни от така постановеното разпореждане за връщане на исковата им молба са останали ищците, които го обжалват в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК. В частната си жалба твърди, че разпореждането на РС гр. К. е неправилно, тъй като са изпълнени дадените от съда указания в срок, поради което молят въззивния съд да отмени атакуваното съдебно разпореждане и върне делото за разглеждане по същество.

С.окръжен съд след преценка на данните по делото във връзка с доводите на жалбоподателя и на основание чл. 12, ал.1 от ГПК приема за установено следното от фактическа страна:

Съдът е върнал исковата молба, като е приел, че след дадените указания с разпореждане от 21.03.2008 год. – ищците да уточнят дали предявяват установителни или осъдетелни искове срещу ответника и да представят документ за внесена държавна такса не са изпълнени в предоставения от съда срок, което съобщение за отстраняване на констатираните нередовности е получено от всички ищци на 25.03.2008 год.

Видно от представеното пред настоящата съдебна инстанция преводно нареждане/вносна бележка, ищецът М.Б.Т. е внесъл на 27.03.2008 год. по сметка на РС гр. К. сумата от 316.00 лева – определена от съда държавна такса за разглеждане на делото.

При така установените факти, съдът направи следните правни изводи:

Частната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество същата се явява основателна.

Действително, от обстоятелствената част на исковата молба, депозирана пред РС гр. К. и допълнителните молби не става ясно какво точно желаят ищците – от обстоятелствената част на молбата им от 13.02.2008 год. може да се направи извод за предявен против ответното дружество отрицателен установителен иск с правно основание чл. 97 от ГПК (отм.), докато в допълнителна молба от 18.02.2008 год. претендират ответното дружество да бъде осъдено да им заплати посочените в молба от 04.03.2008 год. суми. Т.е. ищците са заявили петитум на исковата си молба, по който съдът следва да се произнесе по същество.

Видно от представената пред настоящата съдебна инстанция вносна бележка за внесена държавна такса, същата е заплатена по сметка на РС К. (макар и само от един от ищците, но пълният определен от съда размер) в предоставения срок, но не са представили доказателства да това и съдът правилно е върнал исковата молба. Въпреки това в предвид представянето на доказателства за внасянето на таксата в срок пред настоящата инстанция, следва да се приеме, че дадените от съда указания са изпълнени.

Предвид на изложеното съдът намира, че обжалваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото върнато на РС гр. К. за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, С. окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ разпореждане от 10.04.2008 год. на РС гр. К., с което върната подадената от Б.Т.Н., Р.М.Н., М.Б.Т. и Т.Б.Т. искова молба вх. № 176/13.02.2008 год. против “Е.” С.– Област на осн. чл. 129, ал. 3 от ГПК.

ВРЪЩА делото на Районен съд гр. К. за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не може да бъде обжалвано.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ : 1.2.
Каталог: Acts -> Съдебни%20актове%20по%20Граждански%20дела -> Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година -> Заседание на първи септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година -> Заседание на девети септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова
Съдебни%20актове%20постановени%20през%202008%20година -> Заседание на пети септември през две хиляди и осма година в състав: председател: емилия донкова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница