Заседание на Финансовата комисия на 09. 12. 2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проектиДата27.09.2016
Размер174.69 Kb.
ТипЗаседание

З А П О В Е Д


76 / 01.12.2011г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 09.12.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на анимационен филм „Осиновете ме, Bitte!” рег.№ 09А110, продуцент ЕТ„Нагуал”-Настимир Цачев, внесен на 10.11.2011г. чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/ 19.10.2011г. и заповеди № 63/24.10.2011г. и 68/01.11.2011г. на изп.директор;

2. Проект за държавно подпомагане на промоцията на български филми на 16-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 14.11.2011г. от организатора на Фестивала „Арт Фест”ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

3. Проект за международна промоция на български игрални и документални филми на 9-ти „София мийтингс” в рамките на 16-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 14.11.2011г. от организатора на Фестивала „Арт Фест”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

4. Проект за подпомагане на 8-ми Фестивал на българското кино в Ню Йорк от 15 до 19.02.2012г., организатор Фондация за българска култура в чужбина с представител Жана Караиванова, внесен на 14.11.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

5. Проект за международна промоция на документалния филм „Менчестър Юнайтед от Свищов” – селектиран за участие на 24-тия МФФ – Амстердам, внесен на 18.11.2011г. от продуцента „Акрос Уъркс Ентертеймънт”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

6. Проект за разпространение на игралния филм „Love.net” чрез изграждане на интернет-сайт, разпространител ЕТ„Мултфилм”-Георги Димитров, внесен на 22.11.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

7. Проект за международна промоция на игралния филм „ТИЛТ” – участие в надпреварата за наградата „Златен глобус” на Асоциацията на чуждестранните журналисти в Холувид -Лос Анжелис, внесен на 24.11.2011г. от продуцента „Чучков брадърс”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

8. Проект за международна промоция на игралния филм „ТИЛТ” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар” и скрийнинг на Европейската филмова промоция в Лос Анжелис, внесен на 24.11.2011г. от продуцента „Чучков брадърс”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

9. Проект за реализация на анимационен филм „Приказка от вълненото кралство” рег.№ 10А036/д, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 24.11.2011г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/27.04.2010г. и заповед № 54/28.04.2010г. на изп.директор;

10. Проект за разпространение на игралния филм „Кецове”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 29.11.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

11. Проект за международна промоция на игралния филм „Кецове” - участие на международни кинофестивали –МФФ – Манхайм и МФФ – Маракеш, внесен на 29.11.2011г. от продуцента „Гала филм” ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

12. Проект за разпространение на игралния филм „Още нещо за любовта”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 30.11.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

13. Писмо вх.№ 01-585/30.11.2011г. на Американска фондация за България за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 67/02.11.2011г. относно проект за подпомагане на 7-ми Международен студенстки филмов фестивал „Ранно пиле” от 18 до 25.11.2011г. в гр.София;

14. Проект за реализация на анимационен филм „Баща” рег.№ 09А097-МК, продуцент „Компот колектив”ЕООД, внесен на 30.11.2011г. на основание чл.28, ал.1 и чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/ 19.10.2011г. и заповед № 62/24.10.2011г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


65 / 25.10.2011г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 02.11.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подпомагане на 2-ри Фестивал на независимото американско кино от 27.10. до 06.11.2011г. в гр.София, организатор Фондация за българска култура в чужбина с представител Жана Караиванова, внесен на 08.09.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Моторът” рег.№ 10И089, одобрен от НХКИК с протокол № 3/ 04.06.2010г., продуцент „Кота плюс 1”ЕООД, внесен на 28.09.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 73/08.06.2010г. на изп.директор;

3. Проект за разпространение на български филми чрез изграждане на сайт за българско кино, разпространител „Ин Дриймс” ООД, внесен на 28.09.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 02/ 02.02.2011г. и приложение от 06.04.2011г.;

4. Проект за подпомагане на 7-ми Международен студенстки филмов фестивал „Ранно пиле” от 18 до 25.11.2011г. в гр.София, организатор Американска фондация за България с представител Станислава Коцева, внесен на 30.09.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

5. Проект за реализация на игрален филм „Концерт за оцелели” рег.№ 09И057, продуцент „Синепаз”ЕООД, внесен на 05.10.2011г. чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 1/03.06.2009г. и заповед № 57/05.06.2009г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


48 / 07.09.2011г.

На основание чл.6, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 14.09.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подпомагане провеждането на 30-ти Фестивал на българския игрален филм „Златна роза” от 07 до 13.10.2011г. в гр. Варна, организатор ИА „НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

2. Проект за подпомагане на 12-ти Балкански фестивал за филми и ТВ програми за деца и юноши „Арт амфора” от 19 до 21.09.2011г. в гр.Несебър, организатор Фондация „Златна амфора” с представител Александър Михайлов, внесен на 05.07.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Проект за международна промоция на игралния филм „Втори дубъл” на 17-тия МФФ – Сараево, внесен на 21.07.2011г. от продуцента „Арт фест”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

4. Проект за международна промоция на документалния филм „Момчето, което беше цар” на 36-тия МФФ – Торонто, внесен на 08.08.2011г. от продуцента „Агитпроп”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

5. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Прашката на Давид” рег.№ 10И110, одобрен от НХКИК с протокол № 3/ 04.06.2010г., продуцент „Омега филмс”ООД, внесен на 01.09.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 73/08.06.2010г. на изп.директор;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


36 / 06.07.2011г.

На основание чл.6, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 12.07.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение на игралния филм „Островът”, разпространител „Уотърфронт филм”ООД, внесен на 13.06.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

2. Проект за подпомагане на „Смешен Филм Фест”, организатор Община Габрово с представител Николай Сираков, внесен на 13.06.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Проект за подпомагане провеждането на „Седмица на руското кино в България” от 21.11.-27.11.2011г. в София, Стара Загора, Бургас и Варна, организатор „Вяст плюс”ЕООД, внесен на 15.06.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

4. Проект за подготовка на игрален филм „Тетрадката” рег.№ 09И215/д, продуцент „Фронт филм”ООД, внесен на 16.06.2011г. чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/04.06.2010г. и заповед № 73/08.06.2010г. на изп.директор;

5. Проект за подпомагане на 7-ми Световен фестивал на анимационния филм в гр.Варна, организатор Сдружение „Световен Фестивал на анимационния филм” с представител Ивайло Коцев, внесен на 16.06.2010г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

6. Проект за подпомагане на 19-ти МКФ „Любовта е лудост”, организатор ФКЦ „Варна” с представител Илко Раев, внесен на 27.06.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

7. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест за учащи”-пролет/есен 2011, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 30.06.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

8. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест на път /Операция Кино”- пролет/есен 2011, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 30.06.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

9. Проект за международна промоция на документалните филми „Излишните”, „Развод по албански”, „Чия е тази песен” и „Кметът”, в рамките на организираните на 19-26.09.2011г. прожекции от Българския културен институт в Берлин, внесен на 01.07.2011г. от продуцента „Адела Медия 99” ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

10. Проект за подпомагане на 27-ми фестивал „Празници на изкуствата Аполония”, организатор Фондация за изкуство „Аполония” с представител Маргарита Димитрова, внесен на 04.07.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

11. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Черната кутия” рег.№ 09И210, одобрен от НХКИК с протокол № 5/02.12.2009г., продуцент „СЕА”ЕАД, внесен на 04.07.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 139/04.12.2009г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


32 / 10.06.2011г.

На основание чл.6, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 15.06.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подпомагане провеждането на Сесия на Източно-европейски филмов алианс от 09-13.06.2011г. в гр.София, организатор „Геополи”ООД с представител Георги Чолаков, внесен на 02.05.2011г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ;

2. Проект за подпомагане представянето на България на 73-ти Световен фестивал и конгрес на алтернативното кино от 20-28.08.2011г. в Люксенбург, организатор Федерация „Алтернативно кино”, внесен на 16.05.2011г. на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

3. Проект за подпомагане на 11-ти МФ на планинарския филм - Банско, организатор Сдружение „МФ на планинарския филм” с представител Петър Петров, внесен на 16.05.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

4. Проект за реализация на игрален филм „Три” рег.№ 09И199, продуцент „Гала филм”ООД, внесен на 20.05.2011г. чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/02.12.2009г. и заповед № 139/ 04.12.2009г. на изп.директор;

5. Проект за разпространение на 21 български игрални филми „Пристигащо кино”, разпространител „А.С.Филм”ЕООД, внесен на 28.05.2011г. на основание чл.32,ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

6. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за игрален филм „Момичето от площад Славейков” рег.№ 08И071 продуцент „Менклипс” ООД, внесен на 28.05.2011г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 132/08.12.2009г;

7. Проект за подпомагане на 2-ри Фестивал на алтернативното кино „Защитени светове” – с.Райново, общ.Димитровград, организатор Народно читалище „Марица-2008” с представител Николай Апостолов, внесен на 28.05.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

8. Проект за международна промоция на игралния филм „Love.net” на 33-тия МФФ – Москва, внесен на 02.06.2011г. от продуцента „Мирамар филм”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

9. Проект за разпространение на игралния филм „Сбогом, мамо”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 10.06.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

10. Проект за разпространение на игралния филм „Подслон”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 10.06.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


24 / 29.04.2011г.

На основание чл.6, чл.13, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 04.05.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Писмо от 11.04.2011г. на Иванка Ставриева – Сдружение „България филм” за прехвърляне на българския документален филм „Вяра” /1989г./ от 35мм на дигитален носител, на основание на основание чл.32, ал.1 и ал.2 и чл.34 на ЗФИ;

2. Проект за международна промоция на късометражния документален филм „Сънувам старци” с представяне на 12-ти RAI МФФ за етнографски и антроположки филми – Лондон, внесен на 12.04.2011г. от продуцента „Адела Медия 99” ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

3. Проект за международна промоция на късометражния игрален филм „Моят уморен баща”, официална селекция на международни кинофестивали – 17-ти CFC WSFF – Торонто /Канада/ и 13-ти Mo&Friese Children’s SFF – Хамбург /Германия/, внесен на 12.04.2011г. от продуцента „Виктория филмс” ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

4. Проект за подпомагане на 2-ри МФ на анимационния филм „Златен кукер-София”, организатор Българска асоциация на независимите художници аниматори „Пройко Пройков” с представител Надежда Славова, внесен на 19.04.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

5. Проект за международна промоция на игралния филм „Кецове” - официална селекция на международни кинофестивали – 33-ти МФФ – Москва и 46-ти МФФ – Карлови Вари, внесен на 19.04.2011г. от продуцента „Гала филм” ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

6. Проект за подпомагане провеждането на Семинар /уъркшоп/ „Открития 2011” от 02-07.05.2011г. в гр.София, организатор „Балкански документален център” с представител Мартичка Божилова, внесен на 19.04.2011г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ;

7. Проект за подпомагане провеждането на Годишни награди за филмово изкуство на 25.05.2011г. в НДК-кино „Люмиер”, гр. София, организатор СБФД, внесен на 20.04.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

8. Проект за международна промоция на игралния филм „Островът” на МФФ в Кан, внесен на 27.04.2011г. от продуцента „Уотърфронт филм”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

9. Проект за подпомагане на 9-ти МФ на късометражното кино „В Двореца”, организатор Фондация „Формат СФФ” с представител Цанко Василев, внесен на 28.04.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

10. Писмо от 29.04.2011г. на „Уотърфронт филм”ООД за увеличение на държавната субсидия за проекта за международна промоция на българския игрален филм „Източни пиеси” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар” и скрийнинг на ЕФП в Лос Анжелис и преразглеждане на решение на ФК в протокол № 04/02.02.2011г. и заповед № 12/14.02.2011г. на изп.директор;

11. Проект за подпомагане провеждането на Семинар /уъркшоп/ „Filmer Forge Pitching” в рамките на 9-ти МФ на късометражното кино „В Двореца” в гр.Балчик, организатор Фондация „Формат СФФ” с представител Цанко Василев, внесен на 29.04.2011г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ.

12. Проект за международна промоция на игралния филм „АВЕ” на МФФ в Кан, внесен на 29.04.2011г. от продуцента „Камера”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

13. Проект за изграждане и обслужване на представителен щанд на РБългария на 64-тия МФФ в Кан от 10 до 22.05.2011г., организатор ИА„НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


19 / 31.03.2011г.

На основание чл.6, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 06.04.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Писмо на изпълнителния директор на ИА „НФЦ” относно осигуряване на годишен членски внос за 2011г. във Фонд SEE CN за подкрепа на късометражни филми и развитие на проекти за пълнометражни игрални копродукции, внесено на основание чл.6,т.12 и във връзка с чл.17,т.2 на ЗФИ;

2. Проект за изграждане и обслужване на представителен щанд на РБългария на 64-тия МФФ в Кан от 10 до 22.05.2011, организатор ИА„НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

3. Писмо вх.№ 01-181/09.03.2011г. на „Уотърфронт филм”ООД за увеличение на държавната субсидия за проекта за международна промоция на българския игрален филм „Източни пиеси” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар” и скрийнинг на Европейската филмова промоция в Лос Анжелис и преразглеждане на решение на ФК в протокол № 04/02.02.2011г. и заповед № 12/14.02.2011г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на анимационен филм „Шамани” рег.№ 09А154, продуцент „Атракт ДМ” ЕООД, внесен на 10.03.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.3, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/27.04.2010г. и заповед № 54/28.04.2010г. на изп.директор;

5. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за анимационен филм „Пътуваща страна” рег.№ 10А051, продуцент „Компот колектив”ООД, внесен на 10.03.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/27.04.2010г. и заповед № 54/28.04.2010г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на документален филм „Кристалът на душата” рег.№ 09Д027, продуцент „Чербин”ЕООД, внесен на 16.03.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/ 26.04.2010г. и заповед № 53/28.04.2010г. на изп.директор;

7. Проект за подпомагане провеждането на „Седмица на българското кино в Мюнхен /Германия/” от 12 до 19.05.2011г., организатор „Дул Док” ЕООД, внесен на 16.03.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

8. Проект за подпомагане на Фестивал на туристическия филм „На Източния бряг на Европа”, организатор „Агенция за консултации и комуникации” ЕООД с представител Мария Карагьозова, внесен на 17.03.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

9. Проект за подпомагане на 4-ти филмов фестивал за българското наследство, организатор Международна фондация за българско наследство „проф.Петър Детев” с представител Мария Детева, внесен на 17.03.2010г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

10. Проект за подпомагане на 9-ти МФ на късометражното кино „В Двореца”, организатор Фондация „Формат СФФ” с представител Цанко Василев, внесен на 22.03.2011г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

11. Проект за разпространение на Пакет от 10 български филма – DVD колекция „Ново българско кино”, разпространител „Ин Дриймс” ООД, внесен на 28.03.2011г. на основание чл.32,ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

12. Писмо вх.№ 01-211/29.03.2011г. на „Арт Фест”ЕООД за увеличение на държавната субсидия за проекта за международна промоция на български игрални и документални филми на „София мийтингс” в рамките на 15-ти МФФ „София Филм Фест” и преразглеждане на решение на ФК в протокол № 07/02.02.2011г. и заповед № 12/14.02.2011г. на изп.директор;

13. Проект за разпространение на български филми чрез изграждане на сайт за българско кино, разпространител „Ин Дриймс” ООД, внесен на 31.03.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 02/ 02.02.2011г.


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


14 / 02.03.2011г.

На основание чл.6, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 11.03.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Да извърши експертна оценка и приеме средностатистически бюджети по данни за 2010г. на игрален, документален и анимационен филм съгласно § 1, т.14, 15 и 16 на Допълнителните разпоредби на ЗФИ;

2. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за документален филм „Дългият път на крокодила” рег.№ 10Д057-МК, продуцент ФА„Синис ММ”ЕООД, внесен на 02.02.2011г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 31/22.04.2010г.;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Иван” рег.№ 10И083, одобрен от НХКИК с протокол № 3/04.06.2010г., продуцент ФК„Провентус”ЕООД, внесен на 07.02.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 73/08.06.2010г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм „Кратка история на социалистическия реализъм” рег.№ 10Д043, продуцент „Синемак”ООД, внесен на 07.02.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/26.04.2010г. и заповед № 53/28.04.2010г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на документален филм „Осиновяване” рег.№ 10Д012, продуцент „Синемаскоп-И.Ничев”ЕООД, внесен на 11.02.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/26.04.2010г. и заповед № 53/28.04.2010г. на изп.директор;

6. Проект за разпространение на игралния филм „Тилт”, разпространител „А плюс синема”ООД, внесен на 16.02.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

7. Проект за разпространение на игралния филм „Love.net”, разпространител ЕТ„Мултфилм”-Г.Димитров, внесен на 16.02.2011г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

8. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за игрален филм „Момичето от площад Славейков” рег.№ 08И071 продуцент „Менклипс” ООД, внесен на 23.02.2011г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 132/08.12.2009г.;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/

З А П О В Е Д


07 / 27.01.2011г.

На основание чл.6, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ”


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 02.02.2011г., на което Комисията да извърши експертна оценка и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Спаич” рег.№ 09Д149, продуцент „Адела Медия 99”ЕООД, внесен на 16.11.2010г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/ 26.04.2010г. и заповед № 53/28.04.2010г. на изп.директор;

2. Проект за международна промоция на документалния филм „Безсребърници”, с участие на МФФ „Златен витяз”-Москва и редица международни кинофестивали, внесен на 19.11.2010г. от продуцента ЕТ „Ваик” – Валерий Костов на основание чл.34 на ЗФИ;

3. Проект за разпространение на DVD на игралния филм „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 12.11.2010г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

4. Проект за разпространение на български филми чрез изграждане на сайт за българско кино, разпространител „Ин Дриймс” ООД, внесен на 16.11.2010г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

5. Проект за подпомагане провеждането на „Балканска киноседмица” от 29.11.-05.12.2010г. в София, НДК-кино Люмиер, организатор „А.С. Филм”ЕООД, внесен на 18.11.2010г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

6. Проект за международна промоция на българския игрален филм „Източни пиеси” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар” и скрийнинг на Европейската филмова промоция в Лос Анжелис, внесен на 24.11.2010г. от продуцента „Уотърфронт филм”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

7. Проект за подпомагане на МФ на анимационния филм „Златен кукер-София”, организатор Българска асоциация на независимите художници аниматори „Пройко Пройков” с представител Надежда Славова, внесен на 25.11.2010г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

8. Проект за реализация на документален филм „Звяр” рег.№ 09Д107/д, продуцент „Активист 38”ООД, внесен на 29.11.2010г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/26.04.2010г. и заповед № 53/28.04.2010г. на изп.директор;

9. Проект за разпространение на игралния филм „Стъпки в пясъка”, разпространител „Про филмс”ООД, внесен на 06.12.2010г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

10. Проект за международна промоция на български игрални и документални филми на „София мийтингс” в рамките на 15-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 13.12.2010г. от организатора на Фестивала „Арт Фест”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;

11. Проект за държавно подпомагане на промоцията на български филми на 15-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 13.12.2010г. от организатора на Фестивала „Арт Фест”ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

12. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест за учащи”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 20.12.2010г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

13. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Феноменът българска анимация” рег.№ 09Д152, одобрен от НХКДК с протокол № 4/15.10.2009г., продуцент ЕТ„Марина филм”-Марина Русинова, внесен на 04.01.2011г. на основание чл.28, ал.1, т.4 на ЗФИ и заповед № 110/ 15.10.2009г. на изпълнителния директор;

14. Заявление за увеличение на държавната субсидия на проекта за документален филм „Момчето пред прозореца” рег.№ 09Д024 продуцент ЕТ„Ваик”-Валерий Костов, внесен на 11.01.2011г. на основание чл.28, ал.6 на ЗФИ, решение на ФК в протокол № 120/17.11.2009г.;
Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Ирина Канушева/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница