Заседание на журито за защита на дисертационен труд наДата02.01.2018
Размер10.94 Kb.
#39839
ТипЗаседание
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 8724801 факс: 8705024 eл. поща: info@svr.igic.bas.bg http://www.igic.bas.bg/

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 06 март 2017 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:


Получаване и характеризиране на смесени оксидни филми на Zr с редкоземни елементи Се и Y за каталитично приложение
на Александър Светославов Цанев, редовен докторант в ИОНХ при БАН
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18.
Научни ръководители:

Проф. д-р Пламен Стефанов

Проф. дхн Димитър Стойчев

Председател на научното жури:

Проф. д-р Пламен СтефановЧленове на научното жури:

Чл. кор. проф. дхн Тони Спасов

Проф. дхн Асен Гиргинов – рецензент

Проф. дтн Цвети Цветков – рецензентПроф. д-р Антон Найденов
Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИОНХ при БАН.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница