Заседание на комисия civex на 22 април 2013 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работаДата24.07.2016
Размер62.05 Kb.
#3956
ТипЗаседание


Отдел C1 – Координация на консултативните дейности - Проследяване и въздействие на становищата – Структуриран диалог и консултации със заинтересованите страни

BGБрюксел, 5 април 2013 г.

Заседание на комисия CIVEX на 22 април 2013 г.
Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа
Последващи действия във връзка със становища:
информация за периода февруари 2013 г. – април 2013 г.

Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС


Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË — Тел. +32 22822211 — Факс +32 22822325

КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ И ВЪНШНИ РАБОТИ

Последващи действия във връзка със становища от петия мандат

(февруари – април 2013 г.)


ПРИЕТИ СТАНОВИЩА
CIVEX-V-022 – „Законодателен пакет за правата на жертвите“ – докладчик: г н Bødker Andersen (DK/ПЕС)


  • Законодателна процедура, незадължително сезиране

  • Дата на приемане на пленарна сесия: 16 февруари 2012 г.

_____________


  • Съвет: 20 април 2013 г.: дебат

CIVEX-V-031 – „Финансови инструменти на ЕС в областта на правосъдието и гражданството“ – докладчик: г-н Varacalli (IT/АЛДЕ)
  • Незаконодателна процедура, незадължително сезиране

  • Дата на приемане на пленарна сесия: 18 юли 2012 г.

_____________


  • Европейски парламент:

CIVEX-V-032 – „Европа в света: нов подход за финансиране на външната дейност на ЕС“ – докладчик: г-жа Håkansson (SE/ПЕС)
  • Законодателна процедура, незадължително сезиране

  • Дата на приемане на пленарна сесия: 9 октомври 2012 г.

  • Дейности на докладчика:

   • 9 и 10 април 2013 г.: конференция за децентрализираното сътрудничество – оратор на кръгла маса 1: Регионална интеграция

_____________


  • Европейски парламент: COM(2011) 837: 12 март 2013 г.: текст, приет от Парламента, единствено четене

CIVEX-V-035 – „Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012 2016 г.“ - докладчик: г-жа Drenjanin (SE/EНП)
  • Незаконодателна процедура, незадължително сезиране

  • Дата на приемане на пленарна сесия: 1 февруари 2013 г.

  • Заседание на комисия CIVEX от 22 април 2013 г. – Представяне на неформалната мрежа от лица за контакт във връзка с административния подход за борба с организираната престъпност

____________


  • Европейски парламент: подготвителна фаза

  • ЕИСК: становище прието на 12 декември 2012 г.

CIVEX-V-036 – „Укрепване на гражданството на ЕС: насърчаване на избирателните права на гражданите на ЕС“ - докладчик: г-н Gémesi (HU/EНП)
____________


  • Съвет:

   • 8 март 2013 г.: работна група „Общи въпроси“ реши да промени датата на гласуване в Европейския парламент от 5 – 8 юни 2014 г. в някой от дните между 22 и 25 май 2014 г.

  • Европейска комисия:

   • 12 март 2013 г.: Съобщение за „Подготовка за европейските избори през 2014 г.: подобряване на демократичността и ефикасността на тяхното провеждане“

CIVEX-V-037 – „Статут и финансиране на европейските политически партии и на европейските политически фондации“ – докладчик: г-н Sertö-Radics (HU/АЛДЕ)
  • Законодателна процедура, незадължително сезиране

  • Дата на приемане на пленарна сесия: 1 февруари 2013 г.

  • Дейности на докладчика:

____________


  • Европейски парламент:

   • комисията по конституционни въпроси отложи гласуването, предвидено за 14 март 2013 г.

   • 2 юни 2013 г.: ориентировъчна дата за пленарното заседание, първо/единствено четене

  • ЕИСК: становище прието на 13 февруари 2013 г.

  • Европейска комисия:

   • 12 март 2013 г.: Съобщение за „Подготовка за европейските избори през 2014 г.: подобряване на демократичността и ефикасността на тяхното провеждане“


СТАНОВИЩА В ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ, ПРИЕТИ ОТ КОМИСИЯ CIVEX
CIVEX-V-034 – „Децентрализирането в Европейския съюз и мястото на местното и регионалното самоуправление в разработването и изпълнението на политиките на ЕС (становище по собствена инициатива)“ - докладчик: г-н Schausberger (AT/EНП)


  • Становище по собствена инициатива

  • Дата, на която се предвижда приемане на пленарна сесия: 11 и 12 април 2013 г.

  • Дейности на докладчика:

   • Кръгла маса успоредно със заседанието на комисия CIVEX на 11 февруари 2013 г.

   • Участие в конференцията на високо равнище „Инвестиране в регионите на Европа за растеж и заетост“, предвидена да се проведе в Брюксел на 13 май 2013 г.

CIVEX-V-038 – „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2012 2013 г.“ – докладчик: г-н Van den Brande (BE/ЕНП)
  • Незаконодателна процедура, незадължително сезиране

  • Дата, на която се предвижда приемане на пленарна сесия: 11 и 12 април 2013 г.

  • Дейности на докладчика:

   • 4 март 2013 г.: участие в първото заседание на Съвместния консултативен комитет с Исландия

_____________


  • Европейски парламент: 13 март 2013 г: 15,00 – 21,00 ч.: дебати относно докладите за напредъка на Исландия, Черна гора, Сърбия и процеса на европейска интеграция на Косово

CIVEX-V-039 – „Подкрепа на ЕС за устойчивите промени в обществата в преход“ - докладчик: г-н Kobyliński (PL/ПЕС)
  • Незаконодателна процедура, незадължително сезиране

  • Дата, на която се предвижда приемане на пленарна сесия: 11 и 12 април 2013 г.

____________


  • Европейски парламент: подготвителна фаза

  • Европейски съвет: 31 януари 2013 г., Заключения на Съвета, достъпни на адрес: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/135130.pdf


СТАНОВИЩА В ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ, КОИТО СА НА ЕТАП ОБСЪЖДАНЕ В КОМИСИЯ CIVEX
CIVEX-V-040 – Становище относно „Регулаторна пригодност на ЕС“ (REFIT)“ - докладчик: лорд Tope (UK/АЛДЕ)


  • Незаконодателна процедура, незадължително сезиране

  • първо обсъждане и приемане предвидено за заседанието на комисия CIVEX на 22 април 2013 г.

  • Дата, на която се предвижда приемане на пленарна сесия: 31 май 2013 г.

  • Дейности на докладчика:

   • 7 март 2013 г.: среща с Elizabeth Golberg – директор в генералния секретариат на ЕК, отговорен за интелигентното регулиране – участие в заседанието на Групата на високо равнище относно административните тежести

   • април 2013 г.: среща с г-н Michael Schneider (DE/ЕНП), докладчик по „Оценка на териториалното въздействие“ в комисия COTER

____________


  • Европейски парламент: подготвителна фаза

CIVEX-V-041 – „Местните власти в сътрудничеството за развитие“ (заглавието предстои да бъде потвърдено) – главен докладчик: г-н J.F.M. (Hans) Janssen (NL/ЕНП)
  • Незаконодателна процедура, незадължително сезиране

  • Пояснителен дебат предвиден за заседанието на комисия CIVEX на 22 април 2013 г. (очаква се потвърждение)

  • Дата, на която се предвижда приемане на пленарна сесия: 3 – 4 юни 2013 г.

  • Дейности на главния докладчик:

   • 9 и 10 април 2013 г.: конференция за децентрализираното сътрудничество – оратор на кръгла маса

   • април 2013 г.: срещи с докладчика на ЕП и ГД „Развитие и сътрудничество“ (очаква се потвърждение)

____________


  • Европейска комисия: очаква се публикуване през април 2013 г.

_____________CDR1941-2013_00_00_TRA_TCD EN – VL/ai

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница