Заседание на комисия nat и семинар „След активния туристически сезон как да насърчим провеждането на устойчив туризъм през цялата годинастраница1/4
Дата25.07.2016
Размер416.14 Kb.
#6544
  1   2   3   4

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗКОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ
20-о заседание на комисия NAT и семинар „След активния туристически сезон — как да насърчим провеждането на устойчив туризъм през цялата година“

5 юни 2014 г.

BG

NAT-V-038

ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
Комисия по природни ресурси

СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ,БАНАНИ И МЛЯКО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ“
_________________
Докладчик: Povilas Žagunis (LT/EA),

кмет на Районна община Panevėžys


_____________
BG
____


ORDRE D'EXAMEN DES AMENDEMENTS

ORDER OF EXAMINATION OF AMENDMENTS


Auteur

Author

CdR n°

CoR nr.

Conséquence sur les autres amendements

Impact on other amendments

Position du rapporteur

Position of the rapporteur

Résultat

Outcome

Am. 1
ŽAGUNIS Povilas

1

Ajouter


AddAm. 2
ŽAGUNIS Povilas

BIELSKUS Audrius

KOMSKIS Virginijus

1

Ajouter


AddAm. 3
ŽAGUNIS Povilas

1

Ajouter


AddAm. 4
ŽAGUNIS Povilas

1

Modifier


AmendAm. 5
ŽAGUNIS Povilas

BIELSKUS Audrius

KOMSKIS Virginijus

2

Modifier


AmendAm. 6
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

2

Modifier


AmendAm. 7
LIELMEŽS Aleksandrs

NEIMANIS Jãnis

3

Supprimer

DeleteAm. 8
JAEGER Annabelle

3

Modifier


AmendAm. 9
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

4

Modifier


AmendAm. 10
JAEGER Annabelle

5

Supprimer

DeleteAm. 11
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

6

Modifier


AmendAm. 12
LIELMEŽS Aleksandrs

NEIMANIS Jãnis

8

Modifier


AmendAm. 13
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

9

Supprimer

DeleteAm. 14
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

11

Supprimer

DeleteAm. 15
ŽAGUNIS Povilas

BIELSKUS Audrius

KOMSKIS Virginijus

15

Modifier


AmendAm. 16
JAEGER Annabelle

19

Supprimer

DeleteAm. 17
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

19

Modifier


AmendAm. 18
ŽAGUNIS Povilas

22

Ajouter


AddAm. 19
ŽAGUNIS Povilas

22

Ajouter


AddAm. 20
ŽAGUNIS Povilas

KOMSKIS Virginijus

22

Ajouter


AddAm. 21
ŽAGUNIS Povilas

22

Ajouter


AddAm. 22
ŽAGUNIS Povilas

22

Ajouter


AddAm. 23
ŽAGUNIS Povilas

BIELSKUS Audrius

KOMSKIS Virginijus

23

Ajouter


AddAm. 24
DESGAIN Xavier

25

Ajouter


AddAm. 25
DESGAIN Xavier

28

Modifier


AmendAm. 26
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

28

Modifier


AmendAm. 27
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

29

Modifier


AmendAm. 28
ŽAGUNIS Povilas

30

Ajouter


AddAm. 29
BARRASA SÁNCHEZ Enrique

31

Modifier


AmendAm. 30
LIELMEŽS Aleksandrs

NEIMANIS Jãnis

31

Modifier


AmendAm. 31
HÖFER Heinz-Joachim

Article 23.2

Modifier


AmendAm. 32
HÖFER Heinz-Joachim

Article 23.3

Modifier


AmendAm. 33
HÖFER Heinz-Joachim

Article 23a

Modifier


AmendAm. 34
HÖFER Heinz-Joachim

Article 24.1

Supprimer

DeleteИЗМЕНЕНИЕ 1

СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, БАНАНИ И МЛЯКО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
NAT-V-038
Параграф 1
Създава се нов параграф, както следва:

Povilas ŽAGUNIS
Проектостановище

Изменение
като посочва колко важно е формирането на здравословни хранителни навици още от училищна възраст, както и предвид възможностите на Европейския съюз да насърчава способността да се води здравословен начин на живот, и възможностите на местните и регионалните власти да предприемат и прилагат съобразени с конкретния случай мерки, основаващи се на общи европейски програми;
Изложение на мотивите


Уместно е в началото на документа да се постави преамбюл, в който са изложени целите на становището. С оглед на правилата относно дължината на становищата, тази част на текста беше заличена по молба на секретариата.

(DE) RA/TZ/ai
ИЗМЕНЕНИЕ 2

СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, БАНАНИ И МЛЯКО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
NAT-V-038
Параграф 1
Създава се нов параграф, както следва:

Povilas ŽAGUNIS

Audrius BIELSKUS

Virginijus KOMSKIS

Проектоставище

Изменение
като изтъква значението на програмата за предлагане на плодове и зеленчуци, в която участват 25 държави членки (Обединеното кралство, Финландия и Швеция не участват), и от чиито възможности през 2012/2013 г. са се възползвали 8,4 млн. деца в 61 396 училища, както и значението на програмата за предлагане на мляко, в която участват всички държави членки и от чиито възможности през 2011/2012 г. са се възползвали 20,3 млн. деца в целия ЕС, както и изтъквайки възможностите, предлагащи се на всички държави – членки на ЕС, които желаят за участват в програмите;
Изложение на мотивите


Уместно е в началото на документа да се постави преамбюл, в който са изложени целите на становището. С оглед на правилата относно дължината на становищата, тази част на текста беше заличена по молба на секретариата.

(DE) RA/TZ/ai
ИЗМЕНЕНИЕ 3

СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, БАНАНИ И МЛЯКО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
NAT-V-038
Параграф 1
Създава се нов параграф, както следва:

Povilas ŽAGUNIS
Проектостановище

Изменение
като посочва, че настоящата законодателна инициатива, независимо от тесните си тематични рамки, засяга множество важни области на компетентност на ЕС: ОСП и единния пазар, здравеопазването и – с известни ограничения – също и образованието;
Изложение на мотивите


Уместно е в началото на документа да се постави преамбюл, в който са изложени целите на становището. С оглед на правилата относно дължината на становищата, тази част на текста беше заличена по молба на секретариата.

(DE) RA/TZ/ai
ИЗМЕНЕНИЕ 4

СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, БАНАНИ И МЛЯКО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
NAT-V-038
Параграф 1 се изменя, както следва:

Povilas ŽAGUNIS
Проектостановище

Изменение

приветства изготвеното с позоваване на доклада на Европейската сметна палата от 2011 г. предложение за обединяване на схемата за предлагане на мляко в училищата (въведена през 1977 г., разширена през 2008 г., така че да обхване и средните училища) със схемата за предлагане на плодове в училищата (въведена през 2009 г.) и за определяне на единни правила за съфинансиране;

приветства изготвеното с позоваване на доклада на Европейската сметна палата от 2011 г. предложение за обединяване на схемата за предлагане на мляко в училищата (въведена през 1977 г., разширена през 2008 г., така че да обхване и средните училища) със схемата за предлагане на плодове в училищата (въведена през 2009 г.) и за определяне на единни правила за съфинансиране, както и препоръките за повишаване на ефективността и подобряване на координацията;
Изложение на мотивите


Внася се по-голяма яснота.

(DE) RA/TZ/ai
ИЗМЕНЕНИЕ 5

СХЕМАТА ЗА ПОМОЩ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, БАНАНИ И МЛЯКО В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
NAT-V-038
Параграф 2 се изменя, както следва:

Povilas ŽAGUNIS

Audrius BIELSKUS

Virginijus KOMSKIS

Проектоставище

Изменение

приветства факта, че държавите членки имат възможност в рамките на националните тавани да преразпределят част от средствата, предвидени за предлагане на плодове и зеленчуци, както и на банани и мляко в училищата;

приветства факта, че съгласно изменения Регламент № 1308/2013 държавите членки имат възможност в рамките на националните тавани да преразпределят част от средствата, предвидени за предлагане на плодове и зеленчуци, както и на банани и мляко в училищата (член 23a, параграф 4); по този начин не само се гарантира по-голяма гъвкавост при използването на финансовите средства, но същевременно на равнище държави членки се създават предпоставки за избягване на възможни проблеми във връзка с тревожно високия дял (понякога до 30 %) на неусвояване на средствата, както е посочено във финансовата обосновка към предложението (параграф 1.5.1);


Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> 15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница