Заседание на Комисия по и атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съветДата26.09.2018
Размер91 Kb.
#83015
ТипЗаседание
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ДО

Г-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВСС
ДО

Г-Н ДИМИТЪР ТОНЧЕВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ВСС
Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисия по и атестиране и конкурси

на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 04.10.2016 г. (вторник) от 14,00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5
І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Димитър Йорданов Димов - и. ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен, която ще се проведе на 12.10.2016 г.

Р-2. ОТНОСНО: Проект на становище на КПА по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Борислав Трифонов Борисов - прокурор в Районна прокуратура гр. Трявна във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Трявна, която ще се проведе на 12.10.2016 г.

Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за назначаване на Иван Николов Кирков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.
Р-4. ОТНОСНО:Писмо от Министерството на външните работи, дирекция „Човешки ресурси”, за обявени вакантни позиции за командировани национални експерти в генерални дирекции на ЕК, за позиции – JUST.А.2 с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 19.10.2016 г. и JUST.А.3 с краен срок за кандидатстване пред МВнР – 21.11.2016 г., и проекти на обяви за подбор на командирован национални експерти.
Р-5. ОТНОСНО:Покана за участие в конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата в Югоизточна Европа”, организирана от Националната дирекция за борба с корупцията на Румъния с подкрепата на Фондация „Конрад Аденауер”, програма „Върховенство на закона за Югоизточна Европа”, която ще се проведе на 1-2 ноември 2016 г. в гр. Букурещ, Румъния.
Р-6. ОТНОСНО:Предложение от Главния прокурор за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура гр. Девин.
Р-7. ОТНОСНО: Избор на нов член на Прокурорската колегия.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ
П-1. ОТНОСНО: Предложение от Тодор Иванов Баланов - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, (към момента на предложението и.д. административен ръководител – районен прокурор), с ранг „прокурор в АП”.
П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич за периодично атестиране на Румяна Димитрова Желева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в ОП”.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ихтиман за периодично атестиране на Аделина Любомирова Банкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Ихтиман, с ранг „прокурор в ОП”.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Благоевград за периодично атестиране на Александрина Володя Костадинова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в ОП”.
П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Чирпан за периодично атестиране на Велина Димитрова Пенева – прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ

П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Елка Василева Каранинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Анелия Лилкова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-8. ОТНОСНО: Предложение от Гергана Найденова Мутафова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Чавдар Петров Грошев – заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Йорданка Рангелова Тилова - Вълчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.


П-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Кичка Василева Пеева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-12. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Мария Стоянова Лулкина - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-13. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Николай Стефанов Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Ваня Тонева Христева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за повишаване на Иляна Делчева Джубелиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
П-16. ОТНОСНО: Предложение от Марин Атанасов Николов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Козлодуй, с ранг „прокурор в АП”, за периодично атестиране.
П-17. ОТНОСНО: Предложение от Анелия Христова Неделчева - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кубрат, с ранг „прокурор в АП”, за периодично атестиране.
П-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура за периодично атестиране на Даниела Данчева Гунева – прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
П-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура за периодично атестиране на Марин Стоянов Дишлянов– прокурор в Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
П-20. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Гергана Стоянова Илиева – Гешева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-21. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Добрич за периодично атестиране на Радослав Георгиев Бухчев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, с ранг „прокурор в ОП”.
П-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Диана Русева Недкова - Кипрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-23. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Деян Кондов Душев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-24. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Милен Василев Ставрев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.

П-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Катя Стоянова Петрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Силвиян Иванов Стоянов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”.
П-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Пламен Димитров Михайлов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
П-28. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Илия Петров Иванов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „следовател в НСлС”.
П-29. ОТНОСНО: Предложение от Живка Павлова Мангърова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас за извънредно периодично атестиране.
П-30. ОТНОСНО: Предложение от Александър Руменов Лозанов – прокурор в Районна прокуратура гр. Бяла Слатина за извънредно периодично атестиране.
П-31. ОТНОСНО: Предложение от Румен Георгиев Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево за извънредно периодично атестиране.
П-32. ОТНОСНО: Предложение от Михаела Николаева Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй за извънредно периодично атестиране.
П-33. ОТНОСНО: Предложение от Мирослав Стоев Кръстев – прокурор в Районна прокуратура гр. Кърджали за извънредно периодично атестиране.
П-34. ОТНОСНО: Предложение от Мая Кирилова Христева – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград за извънредно периодично атестиране.
П-35. ОТНОСНО: Предложение от Мирослава Бойкова Чифчиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Перник за извънредно периодично атестиране.

П-36. ОТНОСНО: Предложение от Вената Руменова Кабурова – Атанасова – прокурор в Районна прокуратура гр. Левски за извънредно периодично атестиране.
П-37. ОТНОСНО: Предложение от Христина Петрова Лулчева – Гугуманова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в ОП”, за извънредно периодично атестиране.
П-38. ОТНОСНО: Предложение от Виолета Георгиева Вълчева – следовател в Следствен отдел в Специализираната прокуратура, за извънредно периодично атестиране.
П-39. ОТНОСНО: Предложение от Велислава Владимирова Патаринска - прокурор в Районна прокуратура гр. Видин за извънредно периодично атестиране.
П-40. ОТНОСНО: Предложение от Тодор Руменов Куюмджиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово за извънредно периодично атестиране.
П-41. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за извънредно периодично атестиране. Александър Цанков Михайлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив.
П-42. ОТНОСНО: Предложение от Стоян Димитров Павлов - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък за извънредно периодично атестиране.
П-43. ОТНОСНО: Предложение от Николинка Георгиева Обретенова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор в ОП”, за извънредно периодично атестиране.
П-44. ОТНОСНО: Предложение от Иван Стоев Стоянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, за извънредно периодично атестиране.
П-45. ОТНОСНО: Предложение от Мая Христова Големанова - прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав, за извънредно периодично атестиране.
П-46. ОТНОСНО: Предложение от Елза Миткова Митева - Варадинова - прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград, за извънредно периодично атестиране.

П-47. ОТНОСНО: Предложение от Кристина Йорданова Боева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
П-48. ОТНОСНО: Предложение от Ренгинар Хасанова Мусова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
П-49. ОТНОСНО: Предложение от Диана Георгиева Динкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
П-50. ОТНОСНО: Предложение от Пламен Илиев Хараламбиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.
П-51. ОТНОСНО: Предложение от Николай Стоянов Николов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, за извънредно периодично атестиране.

ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ

П-52. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово за придобиване статут на несменяемост на Жени Христова Шикова – заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор Окръжна прокуратура гр. Габрово, с ранг „прокурор в АП”.
П-53. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца за придобиване статут на несменяемост на Ивайло Ангелов Хайтов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Враца, с ранг „прокурор в АП”.
П-54. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен за придобиване статут на несменяемост на Милена Венелинова Трифонова - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен.
П-55. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за периодично атестиране на Ивайло Алексиев Гайдаров - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица.

П-56. ОТНОСНО: Предложение от и.д. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Горна Оряховица за периодично атестиране на Николай Стоянов Илиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Горна Оряховица, с ранг „прокурор в АП”.
П-57. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пазарджик за периодично атестиране на Петя Сергеева Ташкова - Халачева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в ОП”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

ПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ:/П/

РУМЕН БОЕВ


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница