Заседание на Комисия по и атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съветДата26.10.2018
Размер43.68 Kb.
ТипРешение
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Н Е В Е Н Р Е Д
за заседание на Комисия по и атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 12.07.2016 г. (вторник) от 14,00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 2, етаж 5
І. РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Организационни въпроси на Комисията по атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Р-2. ОТНОСНО: Предоставяне за запознаване на членовете на Комисията по атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на действащите до момента вътрешни правила, както и проект за изработване на нови.
Р-3. ОТНОСНО:Обсъждане на статута и дейността на членовете на Комисията по атестиране и конкурси на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с оглед разпоредбите в ЗСВ.
Р-4. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидатите – участници в процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 06/15.06.2016 г. (обн. в ДВ бр. 48/24.06.2016 г.).
Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Варна за поощрение на Диан Николаев Долапчиев – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б”а” от ЗСВ.
Р-6. ОТНОСНО: Жалба от Стефан Живков Паров срещу решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по т.5.19 по протокол № 08/29.06.2016 г.
Р-7. ОТНОСНО: Решение № 8132/04.07.2016 г. по адм. дело 4324/2016 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав – ІІ колегия, образувано по касационна жалба на Висшия съдебен съвет срещу решение № 1768/17.02.2016 г. по адм. дело 10569/2015 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, образувано по жалба на Георги Христов Ханджиев против решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015г., т. 20.
Р-8. ОТНОСНО: Заявление от Георги Христов Ханджиев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, за възстановяване на заеманата длъжност „прокурор” в Апелативна прокуратура гр. Бургас.
Р-9. ОТНОСНО: Решение № 7851/28.06.2016 г. по адм. дело № 1987/2016 г. на Върховния административен съд – Шесто отделение, образувано по жалба на Петко Иванов Минев срещу решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 03/21.01.2016 г., т. 49.30.2 и т. 49.34.
ВЪЗРАЖЕНИЕ
В-1. ОТНОСНО: Изготвяне на нова комплексна оценка за периодично атестиране, на основание чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, на Нели Иванова Владимирова – прокурор в Районна прокуратура гр. Омуртаг, след изслушване в заседание на ВСС, проведено на 17.03.2016 г.

ЕДИННИ ФОРМУЛЯРИ
П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Светлана Николаева Върбанова - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ

П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Росица Милчева Георгиева - Радева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Здравка Рафаилова Задгорска – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Жаклин Таквор Кехецикян - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Валерия Димитрова Никифорова - Димитрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в ОП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.
П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Силвиян Иванов Стоянов – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

П-7. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Варна за придобиване статут на несменяемост на Ивелина Христова Христова - Желева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ
П-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново за повишаване на Теменужка Димитрова Атанасова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.
П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен за повишаване на Виктор Илиев Доцев – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ.


ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
П-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура за периодично атестиране на Любомир Иванов Георгиев – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/
РУМЕН БОЕВ


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница