Заседание на Надзорния съвет на институцията, приключило късно вечерта в понеделник. Прокарват пръстовия идентификатор със служебния договорДата15.01.2018
Размер240.5 Kb.
#47715
ТипЗаседание
www.dariknews.bg, 15.03.2016 г.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1559513

Родители няма да плащат, за да останат с детето в болница

Здравното министерство забранява на болниците да искат от майките с деца до 7 години да плащат, за да останат с тях в лечебните заведения.

Ако случаят изисква допълнителни грижи, които дадена болница не може да осигури, безплатно ще бъдат придружавани и деца до 18-годишна възраст.

Безплатно ще имат право да остават в лечебното заведение и придружители на инвалиди, които не могат да се обслужват самостоятелно.

Текстовете, които предвиждат това, ще бъдат разгледани в сряда от Министерския съвет и ако бъдат одобрени, ще влязат в сила след като бъдат публикувани в Държавен вестник идния вторник, посочват от ведомството.

www.mediapool.bg, 15.03.2016 г.

http://www.mediapool.bg/prastoviyat-identifikator-se-vavezhda-sluzhebno-news246728.html

Пръстовият идентификатор се въвежда служебно

Джипитата ще получат по-малко пари, отколкото ако бяха подписали рамковия договор

Мартина Бозукова

Системата за пръстова идентификация, която ще служи за вход при приема в болница и покупката на лекарства по линия на здравната каса, ще залегне в служебния рамков договор, предложен от Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), който предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане.

Служебният проект предвижда още джипитата да получат по-малко пари за тази година, отколкото Лекарският съюз успя да договори с НЗОК преди да откаже подписването на рамковия договор. Иначе в общи линии служебният договор преповтаря постигнатите договорености с лекарите, стана ясно след последното заседание на Надзорния съвет на институцията, приключило късно вечерта в понеделник.

Прокарват пръстовия идентификатор със служебния договор

Системата за пръстовата идентификация беше основният препъни камък пред подписването на тазгодишния Национален рамков договор, с който се определят цените и обемите на медицинската помощ за различните дейности – лични лекари, лекари-специалисти, изследвания и болнична помощ. Съсловната лекарска организация се обяви твърдо против пръстовата идентификация да заляга в рамковия договор, отказвайки да носи каквато и да е отговорност за нейното внедряване.

Засега въвеждането й е регламентирано само в наредба на здравното министерство, но не и в закон, което според юристи я прави лесно атакуема в съда. Сега това ще бъде регламентирано и със служебния договор, но все още не е ясно дали ще бъде оспорена в съда.

Според представители на надзорния съвет на касата, Комисията за защита на личните данни е дала положително становище за въвеждането на пръстовата идентификация и с нея личните данни на гражданите са достатъчно защитени.

През миналата седмица окончателно приключи търгът на здравната каса, който не беше обжалван и в крайна сметка системата ще се изгражда от консорциума “Стемо Гама Консулт", чиято оферта е на стойност 477 000 лева с ДДС за самата система и 286.80 лева за един четец. Четците ще бъдат купувани от договорните партньори на касата – лекари, аптеки, болници, а самият софтуер ще е за сметка на касата.

Джипитата ще получат по-малко пари

Служебният рамков договор, предложен от касата, предвижда личните лекари да вземат по-малко пари, отколкото беше договорил последно Лекарският съюз с НЗОК. Вместо 131.5 млн. лв. те ще получат 127.7 млн. лева. Все пак в договора залягат договорените повече прегледи и изследвания и 640 000 нови направления.

От резерва на здравната каса 212 млн. лева ще бъдат дадени допълнително на болниците, за джипитата, специалистите и лабораториите отиват още 27 млн. лева, а за лекарства ще бъдат насочени още 76 млн. лв. Общата сума надхвърля с около 15 млн. лв. резерва на касата, тъй като се очаква да има преизпълнение на приходите от здравни вноски с около 50 млн. лева.

www.mediapool.bg, 15.03.2016 г.

http://www.mediapool.bg/soleniyat-bezplaten-obyad-na-balgarskiya-lekarstven-pazar-chast-ii-news246631.html

Соленият безплатен обяд на българския лекарствен пазар – част II

Или какво стои зад щедрите дарения на фармацевтичната индустрия за пациентски организации

Мартина Бозукова*

В предишната ни публикация по темета поставихме въпроса със спонсорството и взаимоотношенита на фармацевтичната индустрия с медицинското съсловие.

Сега се спираме на даренията на индустрията за пациентските организации и какво е тяхното влияние върху процеса по вземане на решения за лекарствената политика на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Виж кой говори

“Ние многократно сме били свидетели как тези организации (бел. ред. пациентските) лобират за конкретен препарат, за конкретна дейност. т.е. те са едно изявено лоби на фирми, от които касата закупува конкретни стоки”. Изказването е на д-р Иван Кокалов, зам.-председател на КНСБ и член на Надзорния съвет на здравната каса, увековечено в стенограма от заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Теза, която се споделя от доста хора, но малцина се престрашават да я изрекат гласно заради неудобството да не обидят болни и уязвими хора.

И действително, пациентските организации би трябвало да представляват именно тези хора, сигнализирайки пред институциите за конкретни проблеми и борейки се те да бъдат решавани.

Няма как обаче да не направи впечатление, че най-често някои организации се занимават приоритетно с достъпа и осигуреността до скъпи лекарства, модерират лъскави форуми на фармацевтичната индустрия, чиято тема обикновено се върти около това колко е добре да се лекуваме с последните и най-нови лекарства и те да бъдат плащани от здравната каса. И именно те получават лъвския пай от даренията на фармацевтичните фирми. Докато други дълбаят в нерадостните проблеми на деца с епилепсия и аутизъм, държат сметка защо се провежда хемодиализа при минусови температури и други непопулярни каузи, които остават извън полезрението и щедростта на индустрията, или ако получават финансиране, то е съвсем символично.

Освен че участват в различни работни групи към институциите по конкретни проблеми, пациентските организации от няколко години имат свой представител и в Надзорния съвет на здравната каса. Тоест имат глас и влияние и могат да задават дневния ред относно това как се изразходват над 3 млрд. лева от здравни вноски, от които близо 1 млрд. лева за лекарства.

В наредба на здравното министерство за представителността на пациентските организации има изискване при кандидатстване за такава те да представят справка с източниците си на финансиране. Mediapool поиска тези справки за всички национално представителни организации от Министерството на здравеопазването по Закона за достъп до обществена информация. След като се е обърнало за съгласие към тях то предостави частичен достъп, от който става ясно, че отговаря само за две организации, макар че при последното преброяване за национално представителни бяха признати четири организации - Конфедерация за защита на здравето, Федерация "Български пациентски форум", Национална пациентска организация и Българска асоциация за закрила на пациентите.

Министерството отговори, че Националната пациентска организация е дала съгласие източниците й на финансиране да бъдат предоставени. Именно нейният представител Станимир Хасърджиев в момента е член на надзора на здравната каса.

Българската асоциация за закрила на пациентите категорично е отказала. Министерството посочва в отговора си, че организацията “не попада в обхвата на задължените субекти по чл.3 от ЗДОИ и е юридическо лице с нестопанска цел, което има 100% частна форма на собственост и не е публичноправна организация, не се финансира със средства от държавния бюджет и европейските фондове, поради което не е налице надделяващ обществен интерес“.

Справката за източниците на финансиране на Националната пациентска организация пък е във вида, в който организациите внасят финансовите си отчети в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието. В нея са описани най-общо приходните и разходните пера.

Тоест, в Министерството на здравеопазването не постъпва детайлна информация за източниците на финансиране на пациентските организации и то няма как да упражни контрол дали например една пациентска организация не се финансира от една единствена формацевтична фирма или дали финансирането не надвишава 25% от общото финансиране на сдружението, което е против етичните стандарти.

Докато траеше процедурата по достъпа, на сайта на Националната пациентска организация се появи детайлна разбивка точно колко средства организацията е получила от фармацевтични компании за 2014 година, а финансовият отчет за 2015 година е в процес на подготовка. За предишните години такава детайлна разбивка липсва. От данните за 2014 г. е видно, че организацията е получила близо 400 000 лева, от фармацевтични фирми. От тях 75% отиват за заплати, 10% за командировки в страната и чужбина, 8% за наеми, 3% за консумативи и 4% за други разходи.

Далеч по-прозрачна за даренията си към пациентските организации се оказва индустрията. Фармацевтичните компании публикуват на интернет-страниците си данни за спонсорството, като част от тях са изнесени на по-достъпни места, а за други е нужно по-задълбочено търсене. Mediapool успя да открие информация за финансирането към пациентски организаци от компаниите “Рош“, “ГлаксоСмитКлайн“, “Пфайзер“, “Новонордиск“ и “Байер“.

От тях е видно съвпадение между портфолиото с лекарства на компаниите и предмета на действие на пациентската организация. Например “Пфайзер“, която има в портфолиото си медикаменти срещу ревматоиден артрит и редки болести, финансира две организации на хора с ревматологични заболявания - "Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев – Анкилозиращ Спондилит" и Организацията на пациентите с ревматологични заболявания, както и Националния алианс на пациентите с редки заболявания. “Новонордиск“, която е специализирана в производството на инсулини, спонсорира организациите на болните с диабет и т.н.

“Да, упражняваме натиск върху институциите и се гордеем с това“

Най-солидни суми е видно, че получава Националната пациентска организация, което може да се обясни с факта, че е най-голямата и национално представителна. Mediapool потърси нейния представител Станимир Хасърджиев с въпроси за натиска, който упражняват пациентските организации върху институциите и какви принципи изповядва в работата си в надзорния съвет на касата, така че да гарантира защитата на общия пациентски интерес, а не на по-тесни интереси на конкретна група или интереса на донорите си от фармацевтичната индустрия.

“Това, че пациентските организации често са се намесвали във вземането на решения или в упражняването на натиск за по-бързо въвеждане на лекарства в България е факт и е повече от нормално и ние се гордеем с това“, заяви Хасърджиев. Той каза, че понякога лекарства, одобрени скоростно Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), за да са достъпни за европейските граждани, стигат за средно две години до българските пациенти.

“Представете си за две години колко човешки и колко детски живота може да спаси това лекарство. Какво предпочитате, да седим и да си затваряме очите, че умират децата ли? Така си задавете въпроса, че човек ще каже, че ние сме виновни, че се борим българските пациенти да имат същите права като европейските“, каза Хасърджиев.

“Повече от нормално е пациентските организации да упражняват сериозен натиск върху експерти и институциии тези лекарства да бъдат налични в България, а това кой ги ползва и кой ги предписва е съвсем друга работа“, допълни той.

По думите му пациентският интерес е човек да има достъп до това, което максимално може да му помогне да се излекува, да се върне в обществото и да плаща данъци на държавата, а не да се инвалидизира.

“Ако това означава достъп до скъпо лекарство, разбира се, че ние ще защитим точно този пациентски интерес“, каза Хасърджиев. Той направи уточнението, че рационалната лекарствена употреба не винаги означава най-скъпото лекарство, а точното лекарство за точния пациент в точното време, но допълни, че не пациентите определят с какво да се лекува.

Защо никой не лобира за аутизма?

Според представители на други пациентски организации обаче конфликт на интереси и лобизъм в ползва на точно определени групи заболявания и медикаменти има.

Според Пенка Георгиева от алианса пациентски организации “Заедно с теб“ има конфликт на интереси в това, че организации, финансирани от фармацевтичната индустрия, участват в процеса по вземане на решения за лекарствената политика на здравната каса в нейния надзорен съвет.

“Според мен, това наистина е конфликт на интереси и аз винаги съм настоявала след като и аз бях член на Надзорния съвет и видях на какъв натиск бях подложена, заседанията да бъдат открити, както са открити заседанията на парламентарната здравна комисия“, коментира тя. От миналата година се публикува стенограма от заседанията на Надзорния съвет, което според нея е стъпка към по-голяма прозрачност, но това не е достатъчно, защото как е взето едно или друго решение става ясно постфактум.

“Когато има открито заседание ще може да се види защо се лобира за определено заболяване, например хепатит, а не се лобира за друго. Защо никой например не лобира за аутизма?-защото няма медикаменти. Обикновено се лобира за тези заболявания, които имат скъпо струващи лекарства“, заяви Георгиева.

Тя посочи, че ако заседанията са открити, тогава обществото, медиите, останалите пациентски организации ще могат да видят кой какви позиции защитава. “Сега ние като пациентски организации не получаваме информация от нашия пациентски представител какво се случва в надзора и той защо гласува по един или друг начин. Това е негово еднолично решение“, каза тя. Георгиева допълни, че за нея е неприемливо и представител на фармацевтичната общност да участва в надзорния съвет на касата.

За мястото на фармацевтичния бранш в надзора на касата

Такъв е представителят на КРИБ в надзора д-р Евгени Тасовски, който представлява Българската генерична фармацевтична асоциация. Той коментира пред Mediapool, че с присъствието на представители на фармацевтичния бизнес в надзора на НЗОК са се създали условия да се ползва опита на хора с професионално виждане за лекарствата. Според него водещото е това, че с тяхно участие са се създали предпоставки да се прецизират терапиите и достъпът на пациентите до тях да е реален, а не нереално голям, и да се изчерпва по-голям ресурс от касата.

“В последните две години, откакто КРИБ се представя в надзора чрез представители първо чрез иновативните (ARPharM), а сега чрез генеричните компании, няма тенденция да растат разходите първо за едните, а после за другите. Представителите на КРИБ винаги са отстоявали интересите на своите членове и са били радетели за търсене и постигане на баланс в разходите за дейност и лекарства“, заяви още той.

Докато лобизъм от страна на индустрията в надзора би бил съвсем явно и грубо вмешателство, пациентският натиск може да остане зад удобното прикритие на защитата на гражданския интерес.

Според д-р Тасовски напоследък опитите за влияние на пациентските организации в процеса на вземане на решения в здравната каса са по-деликатни и незабележими, докато преди са били по-явни. “Действително през пациентските организации има опит да се осигури достъп до ново и по-скъпо лечение, а в последствие достъпът да се разшири и да е за повече хора. Например ако първоначално се реши дадено лекарство да се покрива според определени възможности на касата, в последствие се появява натиск за разширяване на този достъп“, каза той. Затова аз винаги съм им казвал на пациентските организации – колкото повече искате необосновано, си създавате толкова по-големи проблеми“, коментира той.

Той даде пример с новата безинтерферонова терапия за Хепатит С, която касата започва да плаща от тази година и която е революционна, защото позволява пълно излекуване с много по-кратък курс на лечение при това на по-ниска цена от старите терапии. Затова стремежът на обществения фонд е да се премине изцяло на лечение с нея, тъй като тя е много по-ефективна и рентабилна. Сега обаче се оказва, че в края на миналата година са обхванати още нови пациенти със старите терапии и разходите за старата терапия ще продължат още година, което не позволява да се освободят средства за новата и така касата ще е още по-натоварена финансово. Освен това Тасовски очаква и тук да се получи сериозен ръст в броя на новооткритите болни.

Да разлаем кучетата

Факт е, че понякога ставаме свидетели на доста агресивни кампании на пациентски организации, за част от които споменахме в предишна публикация по темата.

След публикацията читатели се свързаха с Mediapool, за да разкажат и други прийоми, с които служат пациентски организации, като например упражняване на натиск върху лекар от комисия, отпускаща терапия със скъпи медикаменти, включително чрез подаване на сигнали срещу него пред здравните институции. Засегнатите страни обаче предпочитат да запазят анонимност.

За упражняване на медиен натиск и “подкокоросване“ на пациентски организации, като им се създават фалшиви очаквания към определен медикамент обаче се съгласи да разкаже Димитър Петров, бивш подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), който напусна през септември м.г. заради разногласия със здравния министър.

Става въпрос за лекарството Jakavi (ruxolitinib) на компанията “Новартис“, помагащо за облекчаване на някои симптоми при пациенти с рядкото заболяване миелофиброза - тежко заболяване на костния мозък, от което страдат около 100 души у нас.

Близки на пациент с това заболяване организираха мащабна медийна кампания през миналата година, за да притиснат касата да поеме лекарството, което тя така или иначе трябваше да започне да плаща, но от тази година, заради чисто административни процедури.

В кампанията беше използван включително билборд с шокиращия слоган “Спешно финансиране или смъртна присъда“. Тя бе базирана изцяло върху тезата, че лекарството е животоспасяващо и, че болестта, която доскоро е била нелечима, вече е лечима. Кампанията беше прегърната от редица медии, като включително Mediapool публикува кратка информация по темата.

“Този медикамент не лекува кардинално. В 30% от случаите намалява размера на слезката (далака), която в тежки случаи може да бъде отстранена и оперативно. Тоест лекарството не излекува болестта и не влияе съществено върху нейния ход. Просто повлиява в една трета от случаите един от симптомите. А да се се обяснява, че това ще спаси близките им е изключително непочтено“, коментира Петров. Той уточни, че в случая медикаментът не е бил предписан от лекар, тоест близките са достигнали до информацията за неговото “животоспасяващо“ действие по други канали.

Това е само един изолиран случай, но подобни кампании да се плаща едно или друго лекарство текат постоянно, като за непосветените в кухнята на лекарствените интереси остава впечатлението, че здравните власти са най-обикновени убийци, отказващи да облекчат страданията на хората.

Има случаи, в които определена пациентска група или организация подема кампания срещу даден генеричен медикамент и настоява той да бъде изваден от позитивния списък, за да се лекуват с оригинала под предлог, че той е с много по-изчистен състав и много по-добър ефект. Което поставя въпроса, ако това е вярно, как европейската регулация е допуснала през ситото си тези евтини и по-малко качествени лекарства. А ако не е – кой и с какви средства убеждава пациентската и медицинска общност в обратното.

__________  • Тази статия е разработена с подкрепата на Програма достъп до информация и Фондация "Америка за България”.

  • www.zdrave.net, 15.03.2016 г.

  • http://www.zdrave.net/news/novini-210/zabranyava-bolnitsite-iskat-doplashtania-ili-darenia-63617  • С наредба  • МЗ забранява на болниците да искат доплащания или дарения от пациентите  • Забранява се на болниците да искат от майките с деца до 7 години да плащат, за да останат с тях в болница. Ако случаят изисква допълнителни грижи, които болничното заведение не може да осигури, безплатно ще бъдат придружавани и деца до 18 годишна възраст. Безплатно ще имат право да остават в лечебното заведение и придружители на инвалиди, които не могат да се обслужват самостоятелно, при нужда от хоспитализация.

  • Тези текстове, записани в проектопромените на Наредбата за достъпа, ще бъдат разгледани утре на редовното заседание на МС и, ако бъдат одобрени, ще влязат в сила след като бъдат публикувани в Държавен вестник идния вторник, информират от пресцентъра на здравното министерство.

  • От ведомството заявяват още, че за първи път се ограничава до 2 месеца и срокът, в който трябва да бъде хоспитализиран пациент, предвиден за планов прием. Изрично се уточнява, че пожелалите да платят за по-бърз прием няма да изместват и променят реда на планираните пациенти, който ще бъде публикуван с дати в сайта на НЗОК и ще може да бъде следен от заинтересованите.

  • От там отбелязват също така, че здравноосигурените лица ще могат да разрешават регистриране на ползваните от тях здравни услуги, гарантирани от НЗОК чрез електронна идентификация - регламент, който залегна във взетото вчера от Надзорния съвет на касата решение за "служебен рамков договор".

  • Забранява се на болниците да изискват от пациентите си от техните близки дарения по време на хоспитализацията им, както и 1 месец преди и след нея. Наредбата не допуска пациентите да доплащат за дейности, финансирани от НЗОК, се казва още в съобщението на МЗ.

www.btv.bg, 15.03.2016 г.

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/bebe-s-prisaden-cheren-drob-chaka-zhivotospasjavasht-medikament.html

Бебе с присаден черен дроб чака животоспасяващ медикамент

Малката Ива страда от изключително рядко заболяване

Щастлива развръзка по случая с бебето, което преживя трансплантация - малката Ива, на която беше присаден черен дроб, е добре. Детето страда от изключително рядко заболяване, чието лечение струва стотици хиляди евро.

Парите за първата терапия на бебето са събрани, но лекарството още не е доставено и родителите са изключително притеснени.

След трансплантацията малката Ива е изключително променена, разказват родителите й. „Кураж ни дава самото дете, което сутрин като го видиш да се усмихне - коко е енергично и колко е живо, то си казва, че му се живее, че всичко е наред, че всъщност тя е по-силна от нас”, каза баща й.

Детето вече е жизнено и енергично, но е все още слабо. На пет месеца е и тежи само 3 кг. и 800 г. За да оцелее, трябва час по-скоро да започне лечението й със скъпи ензими, които ще се внесат от чужбина.

„Изключително страшно е да стоиш и да чакаш някаква фирма, която изработва този медикамент да се бави с доставянето”, каза майката на малката Ива.

Родителите са категорични, че няма да погубят шанса за нов живот на детето си.

www.mediapool.bg, 15.03.2016 г.

http://www.mediapool.bg/vodeshti-lekari-sa-protiv-marihuanata-za-meditsinski-tseli-news246743.html

Водещи лекари са против марихуаната за медицински цели

Водещи медицински специалисти в лицето на националните консултанти по медицинска онкология, нервни болести и очни болести, психиатрия и други заболявания са се обявили категорично против употребата на марихуана за медицински цели, става ясно от становищата им, публикувани на сайта на здравното министерство.

През последните години темата за използването на марихуаната за медицински цели е широко обсъждана на фона на разрешаването й в други страни и пациенти и обществени организации подеха кампания за убеждаване на институциите в ползата й. Световната практика е медицинската марихуана да се прилага при пациенти с неврологични, онкологични и офталмологични заболявания.

Националния съвет по наркотичните вещества е провел три заседания през последните години, на които е била разгледана темата от всички възможни страни.

Становищата на всички водещи специалисти обаче са срещу употребата на медицинската марихуана.

Консултантът по медицинска онкология Асен Дудов посочва, че подобряване на качеството на живот би могло да се постигне от съдържащите се в растението кабиноиди, но в същото време при тях се наблюдават доста нежелани реакции. Което по думите му не ги прави желани дори в “стабилизирана лекарствена форма“. Той посочва, че недостатъчният ефект на практика не включва веществото в най-съвременните алгоритми за лекарствено лечение на рака.

“Изобщо не коментирам класическия прием на канабис – чрез пушене – обикновено негови “страстни“ защитници са хора, които просто искат узаконяването на определена форма на наркомания“, посочва Дудов и допълва, че това няма нищо общо с онкологията, при която има “перфектни лекарства за поддържане на доброто качество на живот“.

По-балансирано становище представя националният консултант по нервни болести проф. Иван Миланов, който посочва, че медицинският канабис се прилага при пациенти с множествена склероза за облекчаване на мускулни спазми. Освен това тя може да повлиява съня и невропатната болка. Той цитира проучване върху 573 болни от множествена склероза, разпределени в 52 болници в пет държави - Великобритания, Испания, Италия, Чехия и Полша. При 74% от участниците е отчетено намаление на спазмите, както и подобрение на качеството на съня. Миланов цитира и съдебно решение от декември 2012 година на Върховния административен съд в Мюнстер-Германия, който позволява на болни с множествена склероза да отглеждат канабис в домашни условия след подаване на молба и получаване на съответното разрешение от Федералния институт по лекарствата.

И Миланов обаче смята, че пушенето на канабис е неприемливо за медицинските цели заради нестандартизирания състав на продукта.

Националният консултант по очни болести проф. Ива Петкова е категорична, че в практиката на очните болести досега не й е известна употребата на марихуана и нейни деривати за медицински цели, поради което не се налага използването й в тази специалност. В същото време едно от най-популярните приложения на марихуаната е при пациенти с глаукома, която е водеща причина за ослепяване.

Незнайно защо със становище за употребата на марихуаната с медицински цели е излязъл и Синдикатът на българските учители с лидер Янка Такева, който твърдо се обявява против активната рекламна кампания за легализиране на марихуаната. Освен това според синдиката има много медицински проучвания, които доказват, че употребата на марихуана може да отключи шизофрения в ранна възраст.

В същото време пациенти настояват да им се разреши употребата на марихуана или поне да не бъдат преследвани от закона, когато тя се ползва с медицински цели за облекчаване на болки, за които конвенционалните терапии не помагат.www.zdrave.net, 15.03.2016 г.

http://www.zdrave.net/news/novini-210/prastoviyat-identifikator-podrobno-razpisan-sluzhebnia-63619

Пръстовият идентификатор подробно разписан в служебния проект на НЗОК

Пръстовият идентификатор официално влезе в „служебния рамков договор“, изработен от касата и одобрен вчера от Надзорния й съвет. Като законово основание за включването му в решението си касата посочва чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, част от който гласи, че фондът изгражда информационна система с регистър на осигурените лица, включващ уникален идентификационен номер (УИН).

От документа става ясно също така, че УИН ще е необходим при всяко ползване на медицинска помощ, с изключение на домашните посещения и предоставянето на консултации от разстояние.

Регистрация трябва да се извършва при постъпване и напускане на болница, при отпускане на лекарства в болнична аптека, при всяка медицинска услуга в извънболничната помощ. Ако пациентът е докаран в болница по спешност пък, УИН трябва да се въведе в системата до момента на напускането му на лечебното заведение.

Ако пациентът е малолетен или поставен под пълно запрещение, в регистрационната система ще бъде вписан неговият уникален идентификатор – ЕГН, ЛНЧ или Специален номер от регистъра на НАП, гласят още текстовете. За новородените пък до получаване на УИН в регистрационната система трябва да се впише номерът на „История на заболяването“ или номерът на амбулаторния лист на бебето. За тези случаи декларация трябва да се подпише от този, който може да изразява информирано съгласие за осъществяване на медицински дейности на пациента, като отчитането на тези декларации е по реда на останалите – в РЗОК до 5-то число на следващия месец.

Ако пък по медицински или технически причини пациентът не може да бъде регистриран с УИН, изпълнителят на медицинска помощ следва да го регистрира само с уникалния му идентификатор. Същото важи и в случаите, когато пациентът самоволно напусне лечебното заведение, или пък при летален изходwww.btv.bg, 15.03.2016 г.

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/kravodaritelite-u-nas-ne-dostigat.html
Кръводарителите у нас не достигат
Кръводарителите у нас не достигат Министерството на здравеопазването планира реформа за по-ефективно използване на кръвните продукти
Кръводарителите у нас не достигат и остават под Европейските стандарти – около 170 хил. души.

Министерството на здравеопазването планира реформа за по-ефективно използване на кръвните продукти.

Диана Илчева е една от крайно нуждаещите се от кръвна трансплантация у нас.

Предполага се, че вирусна инфекция е отключила автоимунна реакция, която пречи за съсирването на кръвта ѝ. За да оцелеят пациенти като нея, е необходимо вливането на огромно количество кръвна плазма.

По думите на д-р Златан Цончев, началник на "Нервно интензивно отделение", ИСУЛ, само за Диана до момента са използвани кръв и кръвни продукти поне от 200 човека.

„Лечението при този тип пациенти е, че една част от болните са извън София и съответно техните близки трябва да дарят кръв в София”, коментира д-р Чавдар Ботев, хематолог в НБЛХЗ.

Подобно пътуване се налага, защото според действащото законодателство кръвта не се разменя между петте кръвни центъра в страната освен по изключение и срещу заплащане. Родният град на Диана попада в район Стара Загора.

До момента броят на кръводарителите, които близките са докарали в София е равен на два и половина автобуса с пътници.

Майка ѝ Веска Илчева разказва, че непрекъснато идват коли от Ямбол с хора. „Дори вчера пак имаше”, допълва тя.

Здравното министерство обмисля да промени правилата. Една от идеите за реформа е Националния център по трансфузионна хематология в София да стане координационен. Така кръвта ще се пренасочва според нуждите из страната.

Д-р Николай Андреев, директор на Националния център по трансфузионна хематология, коментира, че така кръвта ще може да циркулира без никакви ограничения.

Кръвта се пренася в хладилни чанти и разстоянието не може да се отрази на качеството, уверяват хематолозите. Прогнозата за Диана пък е, че ще оздравее напълно, но е необходима още кръв.www.dnevnik.bg, 15.03.2016 г.

http://www.dnevnik.bg/zelen/stil_na_jivot/2016/03/15/2723644_szo_okolo_14_ot_smurtnostta_po_sveta_e_zaradi/

СЗО: Около 1/4 от смъртността по света е заради замърсена околна среда

12,6 милиона души умират ежегодно в следствие на замърсената околна среда, в която живеят или работят. Това е около ¼ от общата смъртност на световно ниво, сочат най-новите изследвания в доклад на Световната здравна организация (СЗО), публикуван в Женева.

Екологичните рискови фактори като замърсяване на въздуха, почвата и водите, въздействието на химически вещества, на климатичните промени и на ултравиолетовите лъчи, водят до над 100 вида болести и травми, пише в новото изследване на световната организация.

Около 8,2 милиона смъртни случая по света се дължат на замърсяването на въздуха (тук влиза и пасивното излагане на цигарен дим), свързано с болестите на сърцето, с ракови и респираторни заболявания.

СЗО съставя списък на 10-те най-значими патологични заболявания, свързани с влошаването на околната среда. Случаите на диария и малария, които се дължат на замърсена питейна вода, лоши санитарни условия и лошо управленеи на отпадъците, са намалели, но все пак са класирани шести по смъртност в топ 10 на СЗО. Всяка година от тях умират 846 000 души.

"Съзнателно нанесените травми", или самоубийствата, заемат 10 място в класацията на СЗО. Според здравната организация те са причинени понякога от излагането на токсични продукти, каквито са пестицидите и също са свързани с околната среда.

Най-много смъртни случаи, дължащи се на влошената околна среда, са регистрирани в Югоизточна Азия - 3,8 милиона. На втора позиция е Тихоокеанският регион с 3,5 милиона, следван от Африка 2,2 милиона, Европа, 1,4 милиона, Близкият Изток – 854 хиляди и Америка – с 847 000 смъртни случая.

"Ако страните не предприемат действия, за създаване на среда, в която хората да могат да живеят и работят здрави, милиони ще продължат да се разболяват и умират твърде млади," предупреждава докторр Маргарет Чан, генерален директор на СЗО.

Изследването акцентира на икономически ефективните мерки, които страните могат да предприемат, за да се обърне тенденцията на ръст на болестите, свързани с замърсената околната среда и с преждевременна смърт. Те включват намаляване употребата на твърди горива за готвене и отопление и увеличаване на достъпа до енергийни технологии с ниски въглеродни емисии.

"Има спешна нужда от инвестиции в стратегиите за намаляване на рисковете за околната среда в нашите градове, домове и работни места", коментира още д-р Мария Нейра от СЗО Тези инвестиции могат да намалят значително и в световен мащаб ръста на сърдечно-съдови и респираторни заболявания, травми, както и рак, и да доведат до незабавни икономии в разходите за здравеопазване.

Замърсената околната среда има най-голямо влияние върху малките деца и възрастните хора, констатира доклада. Най-засегнатите са малките деца под 5 и възрастни на възраст от 50 до 75 години. Смъртта на 1,7 милиона деца под 5 г. и 4,9 милиона възрастни на възраст от 50 до 75 г. Може да бъде избегната чрез по-добро управление на околната среда.

В момента, СЗО работи съвместно със страни за предприемане на конкретни действия срещу замърсяването на въздуха на открито и на закрито. На Световната здравна асамблея през май, организацията ще предложи пътна карта за мащабен глобален отговор от страна на здравния сектор, насочен към намаляване на неблагоприятните последици за здравето от замърсяването на въздуха.www.investor.bg, 15.03.2016 г.

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/bolnicite-shte-razpolagat-s-biudjet-ot-nad-15-mlrd-lv-213176/

Болниците ще разполагат с бюджет от над 1,5 млрд. лв.

Служебният рамков договор за 2016 г. е публикуван за обществено обсъждане

Болниците ще разполагат с бюджет от над 1,5 млрд. лв. през 2016 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отпуска допълнително близо 230 млн. лв. от резерва си по това перо, става ясно от проекта за рамковия договор за тази година, който е публикуван на сайта на националния фонд.

Документът беше одобрен снощи от Надзорния съвет на Здравната каса.

Служебният рамков договор трябва да влезе в сила от 1 април. Припомняме, че Българският лекарски съюз отказа да подпише рамковия договор поради наличието на „редица неясноти“, включително и заради пръстовия идентификатор. Това наложи преминаване към т. нар „служебен рамков договор“.

Според Станимир Хасърджиев, член на Надзорния съвет на НЗОК, проектът почти повтаря договорения с Лекарския съюз вариант, уточнява БТА. Не включват обаче допълнителните увеличения, за които беше постигнато споразумение между лекарите и Здравната каса на последната им среща преди съсловната организация да откаже да подпише Рамковия договор.

Увеличава се броят на направленията с 640 хил. броя. Увеличава се и броят на профилактичните прегледи за деца и възрастни, както и броят на изследванията. Въвеждат се нови амбулаторни процедури и нови клинични пътеки за продължително лечение.

Касата вече ще "купува" медицинска дейност от лечебните заведения в конкретни обеми и на конкретни цени. Ако болницата надвиши бюджета си се дава възможност на районните здравноосигурителни каси да преразпределят средства. В проекта се предвижда и възможност НЗОК еднолично да решава дали да намалява цените на клиничните пътеки при преразход.

Пръстовият идентификатор, заради който БЛС отказа да подпише рамковия документ, официално влиза в служебния договор. Като основание за включването му от Здравната каса посочват текст от Закона за здравното осигуряване, според който Касата изгражда информационна система с регистър на осигурените лица, включващ уникален идентификационен номер.Евгения Маринова, редактор Миглена Иванова16.03.2016 г., с. 36

ИСКАТ ОТ ФЕДЕРАЦИИТЕ СПИСЪК С ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Комисия ще следи дали спортистите ни са „чисти"

България взе превантивни мерки за борба с допинга. Министър Красен Кралев създаде комисия за мониторинг и медицински контрол на състезателите, които ще участват на олимпийските игри Рио 2016. В нея влизат водещи наши специалисти начело с д-р Стефан Стругаров, който на последните олимпиади е неизменно главен лекар на делегацията ни.„Притеснителен е фактът, че все още има много треньори, които не ползват услугите на лекари при изготвянето на програмата за медицинско стимулиране и възстановяване - заяви министърът. - А това е предпоставка за допускане на сериозни грешки и уронване на престижа на българския спорт."

От федерациите е поискано до 31 март да предоставят списък във ведомството с медикаментите и хранителните добавки, които ще ползват спортистите им до Рио 2016. Освен това каква програма прилагат за възстановяване, коя я изготвя и контролира.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница