Заседание на оик септември № сик име длъжността в комисията партия или коалиция, 001 Мариана Лазарова Вацева Председател гербДата13.01.2018
Размер123.11 Kb.
ТипЗаседание
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

към Протокол № 16/14.10.2015 г. от проведено заседание на ОИК Септември


№ СИК име длъжността в комисията партия или коалиция,

001 Мариана Лазарова Вацева Председател ГЕРБ

001 Янко Стойчев Найденов Зам.Председател ДПС

001 Христина Емилова Янкова-Пискова Секретар ПФ

001 Михаил Станимиров Сталев Член ГЕРБ

001 Мария Емилиева Карастоянова Член ГЕРБ

001 Христо Петров Кендеров Член ДПС

001 Иванка Асенова Мичева Член БСП

001 Емилиян Янков Тодоров Член ГЕРБ

001 Атанаска Георгиева Баракова член ББЦ


002 Митко Найденов Тодоров Председател ДПС

002 Татяна Василева Петлова Зам.Председател ГЕРБ

002 Рилка Миткова Елинчева Секретар ББЦ

002 Асен Йорданов Байлов Член ГЕРБ

002 Здравко Иванов Биволарски Член ГЕРБ

002 Пламен Атанасов Парев Член ДПС

002 Георги Василев Секулов Член БСП

002 Николай Петров Чавдаров Член ПФ

002 Йордан Стоянов Пашов Член АБВ
003 Лидия Петрова Стоянова Председател ПП Атака

003 Иван Троянов Андреев Зам.Председател ДПС

003 Стоянка Славеева Лазарова Секретар ГЕРБ

003 Павел Георгиев Татерски Член ГЕРБ

003 Йорданка Николова Даскалова-Пенева Член ГЕРБ

003 Станислав Ангелов Писков Член ПФ

003 Тодор Станимиров Сталев Член БСП

003 Васко Георгиев Мартинов Член РБ

003 Юра Спасова Стоицова Член ББЦ
004 Радка Николова Бошева Председател ПФ

004 Боряна Петрова Баракова Зам.председател ББЦ

004 Мария Василева Пеева-Ракова Секретар ГЕРБ

004 Данела Ангелова Сталева Член ГЕРБ

004 Иванка Ангелова Кадийска Член ГЕРБ

004 Асен Миланов Миланов Член ДПС

004 Спаска Димитрова Сотирова Член БСП

004 Иванка Димитрова Георгиева Член ГЕРБ

004 Гергана Йорданова Дичева Член РБ
005 Славейко Димитров Табаков Председател ГЕРБ

005 Анелия Иванова Недина-Тончева Зам.Председател ПФ

005 Надя Методиева Въртигова Секретар БСП

005 Пенка Благоева Лазарова Член ГЕРБ

005 Величка Методиева Заимова Член ГЕРБ

005 Янко Петров Кендеров Член ДПС

005 Рилка Борисова Сестримска Член БСП

005 Елка Иванова Мартинова Член РБ

005 Камелия Максимова Татерска Член ПП Атака

006 Величка Ангелова Рузманова Председател ББЦ

006 Васил Георгиев Секолов Зам.Председател ГЕРБ

006 Светла Димитрова Василева Секретар ПП Атака

006 Иванка Димитрова Вардарска Член ГЕРБ

006 Жаклина Трендафилова Трендафилова Член ГЕРБ

006 Асен Димитров Йорданов Член ДПС

006 Йорданка Илиева Стойнова Член БСП

006 Росен Илиев Кацаров Член АБВ

006 Кръстьо Георгиев Пармаков Член РБ


007 Соня Стоянова Матеева Председател БСП

007 Мирела Антонова Влахова Зам.Председател РБ

007 Донка Димитрова Иванова Секретар ГЕРБ

007 Елка Николова Христова Член ГЕРБ

007 Жанета Руменова Солакова Член ГЕРБ

007 Невена Найденова Йорданова Член ДПС

007 Георги Иванов Вардарски Член БСП

007 Виргиния Иванова Разпопова Член ПФ

007 Анче Петрова Сотирова Член ББЦ
008 Кирил Иванов Кирилов Председател ГЕРБ

008 Албена Иванова Панева Зам.Председател АБВ

008 Виолета Стефанова Господинова Секретар РБ

008 Йорданка Иванова Николова Член ГЕРБ

008 Татяна Иванова Лютакова Член ГЕРБ

008 Димитър Стефанов Крумов Член ДПС

008 Ангелина Александрова Кърджалийска Член БСП

008 Магдалена Илиева Йоцова Член ПФ

008 Виолета Петрова Сотирова Член ББЦ
009 Даниела Илиева Джунева Председател ГЕРБ

009 Стоян Георгиев Гъсков Зам.Председател ПФ

009 Драган Цветанов Василев Секретар РБ

009 Вера Емилова Кацарова Член ГЕРБ

009 Стефан Иванов Стаматов Член ГЕРБ

009 Величка Иванова Иванова Член ДПС

009 Дафинка Василева Костадинова Член БСП

009 Йорданка Любенова Стефанова Член ГЕРБ

009 Виолетка Петрова Джунева Член ПП Атака
010 Георги Василев Георгиев Председател БСП

010 Димитър Методиев Деянов Зам. Председател РБ

010 Мария Спасова Николова Секретар ГЕРБ

010 Костадинка Иванова Коцева Член ГЕРБ

010 Лида Георгиев Панева Член ГЕРБ

010 Велко Митков Тодоров Член ДПС

010 Васил Георгиев Воруков Член БСП

010 Петър Иванов Величков Член ПФ

010 Екатерина Иванова Бонева Член АБВ
011 Лазар Илиев Гергененов Председател ББЦ

011 Иванка Василева Нонова Зам.Председател ГЕРБ

011 Невена Димитрова Латинова Секретар БСП

011 Лина Георгиева Грозданова Член ГЕРБ

011 Димитрия Атанасова Веселичка Член ГЕРБ

011 Маряна Михайлова Тодорова Член ДПС

011 Ангел Запринов Митков Член БСП

011 Емилия Стоянова Кръстанова Член РБ

011 Цветелина Атанасова Мартинова Член ПП Атака
012 Спаска Пламенова Василева Председател ДПС

012 Йорданка Валериева Посталкова Зам. Председател БСП

012 Петя Георгиева Гиджова Секретар ГЕРБ

012 Таня Димитрова Гиджова Член ГЕРБ

012 Стойка Ангелова Янкова Член ГЕРБ

012 Благовест Василев Мирчев Член ДПС

012 Васил Стойчев Славков Член ББЦ

012 Таня Стефанова Влахова Член РБ

012 Атанас Михайлов Марков Член ПП Атака
013 Мария Минчева Найденова Председател ДПС

013 Борис Димитров Спасов Зам.Председател ГЕРБ

013 Дафинка Василева Грозданова Секретар АБВ

013 Стефка Спасова Лукова Член ГЕРБ

013 Мариана Христова Цветанова Член ГЕРБ

013 Георги Иванов Йосифов Член АБВ

013 Гинка Георгиева Пилчева Член БСП

013 Александра Кирилова Карамфилова Член РБ

013 Марияна Ангелова Иванова Член ББЦ
014 Марияна Георгиева Караджова Председател ГЕРБ

014 Максим Георгиев Кечев Зам.председател АБВ

014 Никола Ангелов Николов Секретар ДПС

014 Владимир Димитров Кечев Член ГЕРБ

014 Владимир Пертьов Маргитин Член ГЕРБ

014 Любка Йорданова Александрова-Йорданова Член ДПС

014 Иванка Василева Клисурска Член БСП

014 Любка Благоева Адова Член ПФ

014 Недялка Стефанова Татарова Член ББЦ
015 Лазарина Георгиева Маргитина Председател ГЕРБ

015 Йордан Тодоров Сеферинкин Зам.Председател БСП

015 Вергиния Стойчева Мушева Секретар ПП Атака

015 Северина Димитрова Чавдарова Член ГЕРБ

015 Людмил Любомиров Дапков Член ГЕРБ

015 Ангел Велчев Асенов Член ДПС

015 Любка Любчова Корбанколева Член РБ

015 Стефка Иванова Биволарска Член ПФ

015 Невена Георгиева Гергененова Член АБВ
016 Мария Георгиева Каравезийска Председател ГЕРБ

016 Васил Митков Дапков Зам. Председател РБ

016 Мариета Николаева Вощанска Секретар БСП

016 Красимира Любомирова Кечева-Тодорина Член ГЕРБ

016 Малинка Иванова Келчева Член ГЕРБ

016 Христо Николов Янков Член ДПС

016 Стефан Александров Бонджов Член БСП

016 Надежда Василева Байлова Член ПФ

016 Йорданка Валентинова Гергененова Член АБВ
017 Мария Димитрова Станчева Председател ПФ

017 Спаска Василева Пешалова Зам.Председател БСП

017 Елка Стоянова Сестримска Секретар ГЕРБ

017 Николай Георгиев Гугутков Член ГЕРБ

017 Елена Илиева Петкина Член ГЕРБ

017 Миглена Цветанова Йорданова Член ДПС

017 Здравко Атанасов Караджов Член БСП

017 Георги Петров Биволарски Член РБ

017 Йорданка Иванова Мушева Член ПП Атака
018 Стоянка Борисова Костова Председател ГЕРБ

018 Лиляна Георгиева Крушарова Зам. Председател БСП

018 Цветана Радева Радева Секретар ДПС

018 Атанаска Георгиева Генова Член ГЕРБ

018 Иванка Стефанова Шахънова Член ГЕРБ

018 Светла Георгиева Росманова Член ДПС

018 Пенка Стефанова Мишева Член БСП

018 Стефан Станоев Гагаров Член РБ

018 Малинка Лазарова Бирова Член АБВ
019 Пенка Ненова Рабаджийска Председател ГЕРБ

019 Кристина Георгиева Пентова Зам.Председател ПФ

019 Митко Василев Влайков Секретар РБ

019 Десислава Стефанова Кърджева Член ГЕРБ

019 Иванка Георгиева Новакова Член ГЕРБ

019 Кирил Стоянов Димитров Член ДПС

019 Иван Трифонов Бончев Член БСП

019 Васко Александров Янчев Член ББЦ

019 Атанас Благоев Коцев Член ПФ
020 Росица Велкова Гаргова Председател ДПС

020 Славка Георгиева Близнакова Зам.Председател ГЕРБ

020 Стоянка Найденова Дънешка Секретар ПФ

020 Йордан Стефанов Кехайов Член ГЕРБ

020 Виктория Стефанова Голашка Член ГЕРБ

020 Николай Атанасов Лазаров Член ДПС

020 Мариана Атанасова Лазарова Член БСП
021 Руска Василева Велева Председател ДПС

021 Минка Димитрова Кръстева Зам.Председател ГЕРБ

021 Мария Георгиева Игнатова Секретар ББЦ

021 Вера Атанасова Георгиева Член ГЕРБ

021 Йорданка Еманоилова Бояджийска Член ГЕРБ

021 Валентин Василев Велков Член ДПС

021 Василка Петрова Игнатова Член БСП

021 Елена Ангелова Стоянова Член РБ

021 Цветанка Иванова Николова Член ПФ
022 Зоя Александрова Стойчева Председател АБВ

022 Рамадан Яшар Ибриям Зам.Председател ДПС

022 Теодора Василева Кръстева Секретар ГЕРБ

022 Теодорка Иванова Гроздранова Член ГЕРБ

022 Гергана Атанасова Минчева Член ГЕРБ

022 Сабире Раим Рамадан Член ДПС

022 Светла Иванова Бученишова Член БСП

022 Спаска Петкова Микова Член РБ

022 Анелия Бориславова Сербезова Член ПП Атака
023 Юсеин Ибриям Юсеин Председател ДПС

023 Мариана Димитрова Лазарова Зам.Председател ГЕРБ

023 Занка Димитрова Борисова Секретар БСП

023 Ана Петрова Димитрова Член ГЕРБ

023 Богдана Маринова Апостолова Член ГЕРБ

023 Милка Борисова Карамитова Член РБ

023 Екатерина Николаева Джунева Член БСП

023 Стефка Фиданова Илиева Член ББЦ

023 Наим Саит Рамадан Член ПФ
024 Марийка Рускова Козарева Председател ГЕРБ

024 Никола Дамянов Маньов Зам.Председател РБ

024 Лилка Димитрова Улева Секретар БСП

024 Надежда Кирилова Цонева Член ГЕРБ

024 Славчо Георгиев Попчев Член ГЕРБ

024 Темелко Христов Богданов Член ДПС

024 Лиляна Йонова Гаджева Член БСП

024 Стефан Здравков Манчев Член ГЕРБ

024 Петър Диянов Николов Член АБВ
025 Красимира Иванова Ръжанкова Председател БСП

025 Тодор Петров Илиев Зам.Председател ГЕРБ

025 Силвана Любенова Ангелова Секретар ДПС

025 Георги Спасов Чилев Член ГЕРБ

025 Севделина Атанасова Гюрова Член ГЕРБ

025 Милена Христова Богданова Член ДПС

025 Зорница Кирилова Ръжанкова Член БСП

025 Николина Ангелова Топуркова Член РБ

025 Златка Иванова Попова Член ПП Атака
026 Стоил Иванов Симеонов Председател ГЕРБ

026 Валентина Славейкова Читакова Зам.председател ББЦ

026 Надежда Иванова Рабаджийска Секретар БСП

026 Пиринка Костадинова Андонова Член ГЕРБ

026 Снежана Иванова Спасова Член ГЕРБ

026 Лютви Неджбедин Рамадан Член ДПС

026 Йорданка Ангелова Чалъмова Член БСП

026 Атанаска Георгиева Стоянова Член ПП Атака

026 Нина Иванова Величкова Член РБ
027 Ваня Илиева Ганчева Председател БСП

027 Спаска Стоянова Яначкова Зам.Председател ПП Атака

027 Ивелина Костадинова Кушева Секретар ГЕРБ

027 Елена Ангелова Гълабова Член ГЕРБ

027 Илинка Спасова Кушева Член ГЕРБ

027 Гергaна Димитрова Манева Член ДПС

027 Илиaна Георгиева Ганчева Член БСП

027 Николина Димитрова Миткова Член РБ

027 Йорданка Георгиева Казакова Член ББЦ
028 Петранка Найденова Иванова Председател ДПС

028 Генка Спасова Ичева Зам.Председател БСП

028 Гергана Николова Гълъбова Секретар ГЕРБ

028 Иванка Ангелова Радина Член ГЕРБ

028 Ангел Иванов Върбаков Член ГЕРБ

028 Асенка Христова Николова Член ДПС

028 Ангел Христов Борисов Член БСП

028 Марина Георгиева Върбанова Член РБ

028 Красимир Димитров Шопов Член ПФ
029 Асен Дааилов Павлов Председател РБ

029 Ани Стоянова Харалампиева Зам.Председател ГЕРБ

029 Ангел Георгиев Спасов Секретар БСП

029 Николай Асенов Кавазов Член ГЕРБ

029 Стефка Николова Ангелова Член ГЕРБ

029 Никола Илиев Николов Член ДПС

029 Ангелина Йорданова Стефанова Член БСП

029 Никола Ангелов Николов Член АБВ

029 Мартин Стефанов Кръстев Член ПФ
030 Иванка Георгиева Вучкова Председател РБ

030 Дафина Петрова Радулова Зам.Председател ГЕРБ

030 Цветанка Йорданова Бекярова Секретар ДПС

030 Ивана Миткова Врескова Член ГЕРБ

030 Иван Лазаров Калинов Член ГЕРБ

030 Светла Иванова Гаргова Член ДПС(030 Цветана Лозанова Шушнева Член БСП


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница