Заседание на пк по "Общинска собственост и инвестиционна политика" при следния д н е в е н р е дДата08.11.2017
Размер14.84 Kb.
ТипЗаседание
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”
П О К А Н А
На 25.05.2017 год. /четвъртък/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


  1. Предложение относно обявяване на общински недвижим имот, отреден за Междуучилищен център за трудово - политехническо обучение, Плевен, ул. „П.Р.Славейков”№12, от публична в частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004”, за нуждите на Общински съвет на СП-2004 – гр. Плевен върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ помещение №1, с площ 18,5 кв.м. – самостоятелен обект, разположен на етаж 6, в Административна сграда на ул. „Васил Левски”№ 176, офис 1, гр. Плевен.

Внася: Цветко Цветков – Общински съветник

  1. Предложение относно продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.651.601 – урегулиран поземлен имот УПИ І-651.601, кв.603а, Западна индустриална зона, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен УПИ VІ с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7, по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваем обект – спортна площадка за фитнес на открито на територията на квартална градина, разположена на ул. „Христо Ясенов”, в УПИ ІІ – За озеленяване, кв.42 по плана на гр. Плевен, идентификатор 56722.661.459, по реда на чл.62, ал.9 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение от Адриан Асенов – общински съветник относно проект за декларация за осъждане на геноцида над българите от община Плевен в Османската империя (ХІV-ХІХ век).7. Разни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница