Заседание на Регионален съвет София при Синдиката на железничарите в България. Присъстваха 17 председатели и представители на осо: № по редДата01.01.2018
Размер98.13 Kb.
ТипЗаседание
Синдикат на железничарите в България.

Регионален съвет-София

Гр.София ПК 1233 бул.”М.Луиза” №106 тел. 02/9310785 .
Протокол

№ 19
Днес 19.02.2009г. в гр.София - зала №4 на дома на транспортния работник се проведе заседание на Регионален съвет – София при Синдиката на железничарите в България.Присъстваха 17 председатели и представители на ОСО:

№ по ред

Поделение

Организация

Председател /представител/

1

ПТП София

район София окръг

Мариана Василева Андонова

2

ПТП София

район Перник разпределителна

Иван Николов Андонов

3

ПТП София

Подуяне - вагонен район

Кирил Атанасов Цеков

4

ЛД София

ел.тяга

Кольо Аврамов Александров

5

ЛД София

Дизели

Александър Никодимов Петров

6

ЛД София

район Дупница

Николай Янков Шейтански

7

ЛД София

район Мездра

Виктор Макавеев Луковижденски

8

ПТП Мездра

 

Веселка Симеонова Готова

9

ППП - София

Превозна дейност

Неделчо Добрев Шишков

10

ППП - София

вагонен район Надежда

Йордан Стайков Стефанов

11

ЖПС София 1
Деян Георгиев Георгиев

12

УДВГД София

район София

Борис Манолов Гюров

13

УДВГД София

район Враца

Емил Кирилов Трифонов

14

УДВГД София

район Мездра

Валентин Борисов Вълчев

15

ЖПС Дупница

 

Емил Любенов Панчев

16

ЖПС Враца
Христо Андреев Ковачев

17
РС София

Ивайло Пенчев Иванов

Присъстваха и председателя на СЖБ г-н П.Бунев, Д.Гърков – председател на РС Горна Оряховица и водещ преговорите по КТД в „Пътнически превози” ООД и Иво Данов – член на ОСО при УДВГД София
Заседанието протече при следния

Дневен ред:

1.Запознаване и обсъждане хода на преговорите за КТД 2009.

2.Разни.
По първа точка от дневния ред:

За хода на преговорите в отделните структури докладваха:Кольо Александров - за „БДЖ –тягов подвижен състав (локомотиви) ЕООД”:

Преговорите вървят трудно, имаме разногласия не само с работодателя, но и с колегите от СТСБ които се интересуват само от машинистите. Другия персонал не ги интересува. Цифри не сме договорили, с изключение на :  • нощен труд за локомотивния персонал в размер на 53%;

  • нощен труд за останалия персонал в размер на 42%;

  • нощен труд при дежурство – 25%;

  • за километричните възнаграждения – обвързани са с минималната работна заплата, като са завишени с 20-30%.

Работодателя е склонен да приеме защитата при съкращение по Чл.333 от КТ, но по другите въпроси нищо не е договорено. Това са въпросите за:

- обезщетенията;

- храната;

- социалната сума срещу отпуск.


Д.Гърков – за „БДЖ – пътнически превози ЕООД”:

В началото преговорите тръгнаха добре, но после работодателят се оттегли даже от постигнати договорености. Ако не се договори защитата по Чл.10 от проекта, работодателя може свободно да извършва съкращения. Готов съм на някой компромисни варианти, стига да постигнем съгласие по някой позиции. Готов съм и да подпишем частично КТД след като получим съгласие от КС на синдиката, след което да продължим преговорите по останалите клаузи, по които нямаме договорености: обезщетенията, трудовия стаж и т.н.


К.Цеков: за „БДЖ – товарни превози ЕООД”:

- по Чл.11 не сме се договорили;

- по обезщетенията при пенсиониране – да се договори това, което е договорено от миналото КТД;

- по профилакториума за Обединена и Дружба сме в разногласия;

- за храната нищо не е решено;

- за почивното дело – също;

- картите за почивно дело – също;

- картите за безплатно пътуване – нямаме договореност.


И тримата колеги уведомиха, че от страна на работодателите ще се вземе окончателно решение след „срещата на Г4” т.е. - изпълнителния директор с управителите на ООД-тата.
И.Пенчев: За мен преговори в БДЖ фактически не са водени, след като се чака „Г4”. Да се подписва КТД до 01 юни е пълна глупост. Или има КТД, или няма – това е документ за политиката по доходите за следващите две години. Не че в НК ЖИ нещата са по-различни:

- за парите, които се дават за подобряване на социалния статус - няма значение как ще ги дават. Ако не могат като ваучери, да дават в левове, но от 01 януари. Данъка върху сумите ние ще си плащаме;

- по почивните бази и жилищата – предлагаме (групата по преговори в ЖИ) на работодателите да участват в работни срещи, инициирани от нас, като се разработят общи правила. Ако е необходимо и работодателите не могат или не искат, ние имаме право и възможности да търсим съдействие и от министъра на транспорта.;

- за товарните превози - за мен е необходимо като синдикат да искаме ликвидация, а не да се плашим от самата дума. Влизайки в процедурата ще се изясни кой е виновен за сегашното състояние на системата, както и ще се създадат условия за оздравяване;

- относно заплащането – нямат никаква, още по-малко действаща система за заплащане. През август 2007г. при минимална заплата за страната и железницата 180 лева, допуснахме в основните заплати да се включи и храната, като го отчетохме за голям успех. Какво показват цифрите? Ако вземем за пример най-ниско платения работник – чистача. В следствие на нашите усилия, към август 2007г. той получи 320 лева основна заплата, която пак след големи разправии на два пъти бе увеличена с по 5%, в резултат на което към момента (ако няма трудов стаж и съответно – клас) за месеца получава 353лв. При условие, че не се бяхме намесвали, същия човек щеше да взема минималната работна заплата – 240лв. плюс 147лв. за храна (21 работни дни по 7лв. на ден), или общо 387лв. Излиза, че сме довели до намаляване доходите на въпросния работник с 34лв. на месец. В годишен размер, като се вземе предвид и полагаемият се отпуск, загубата за работника е 261лв. Ако същия има клас 10%, загубата е 129лв. При по-високо платените работници, резултатите са още по-страшни. Сметките ми показват, че един ръководител движение с основна заплата 568лв към момента при взет в предвид нощен труд и отпуск губи годишно от 489 до 657 лева в зависимост от трудовия си стаж. Гореизложеното красноречиво говори, че в никакъв случай не трябва да допускаме подписване на КТД без обвързване на основните заплати с МРЗ за страната. В противен случай още със следващото й нарастване последиците за железничарите ще са катастрофални. Смятам, че по въпроса с основните заплати при всички работодатели трябва да отстояваме позициите, изложени от работната група в НК ЖИ (приложение към протокола);

- за нощния труд – договорихме в НК ЖИ увеличение на ставките с 2% (от 37 на 49 и от 42 на 44 по списък към КТД);

- относно трудовия стаж – за „клас” се признава целия стаж в ж.п.транспорта, независимо от предприятието, а при някой от обезщетенията се признава само стажа в НК БДЖ и НК ЖИ;

- по „километричните” – заложихме ги в % от дневните пари по Наредбата за командировките;

- относно място на работа с променливи граници – водим дълги спорове, нямаме постигнато съгласие по режима на работа за заетите при тези условия;

- за работното и формено облекло – настояваме за договаряне начин за избягване ненавременната му доставка;

- социалните суми срещу отпуск – настояваме за 250лв. нямаме договорка.
По темата отношение взеха: Ив.Андонов, В.Готова, Б.Гюров, М.Андонова, Е.Панчев.

Решения не бяха гласувани, поради липса на кворум. В края на заседанието в залата бяха останали следните колеги с право на глас:№ по ред

Поделение

Организация

Председател /представител/

1

ПТП София

район София окръг

Мариана Василева Андонова

2

ПТП София

район Перник разпределителна

Иван Николов Андонов

3

ПТП София

Подуяне - вагонен район

Кирил Атанасов Цеков

4

ЛД София

Дизели

Александър Никодимов Петров

5

ЛД София

район Мездра

Виктор Макавеев Луковижденски

6

ПТП Мездра

 

Веселка Симеонова Готова

7

ППП - София

Превозна дейност

Неделчо Добрев Шишков

8

ЖПС София 1
Деян Георгиев Георгиев

9

УДВГД София

район София

Борис Манолов Гюров

10

УДВГД София

район Враца

Емил Кирилов Трифонов

11

УДВГД София

район Мездра

Валентин Борисов Вълчев

12

ЖПС Дупница

 

Емил Любенов Панчев

13

ЖПС Враца
Христо Андреев Ковачев

14
РС София

Ивайло Пенчев Иванов

Протоколчик: Председател РС:

/Ц.Борисова/ /инж.И.Пенчев/Позиция
На представителите на синдикатите в групата по преговори за КТД 2009г. в НК „ЖИ”.

1.Следва да договорим ясни и приложими критерии за оценка на длъжностите и работните места , които да важат за всички работници и служители в Компанията.

2.Да приемем оценките за всяка длъжност.

3.Да договорим начина на превръщане точките в пари - стойността на точка в лева.4.Да договорим процедурата за атестация на персонала.

Стр. отПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница