Заседание на Съда Встъпване в длъжност на новите членове на Съда и на Общия съдДата28.10.2018
Размер68 Kb.
#103662


Служба „Преса и информация“

Съд на Европейския съюз

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 139/13

Люксембург, 23 октомври 2013 г.Тържествено заседание на СъдаВстъпване в длъжност на новите членове на Съда и на Общия съд

Броят на генералните адвокати в Съда е увеличен на девет

Съгласно декларация1, приложена към Заключителния акт на междуправителствената конференция, приела Договора от Лисабон, „ако в съответствие с член 252, първа алинея ДФЕС Съдът поиска броят на генералните адвокати да се увеличи с трима (единадесет вместо осем), Съветът ще приеме това увеличение с единодушие. В този случай Конференцията се съгласява, че Полша ще има постоянен генерален адвокат, какъвто вече е случаят с Германия, Испания, Италия, Обединеното кралство и Франция, и няма повече да участва в ротационната система, а съществуващата ротационна система ще се основава на ротация на петима генерални адвокати вместо трима“.

На 16 януари 2013 г. Съдът поиска броят на генералните адвокати да се увеличи с трима. По-специално той подчерта, че от няколко години броят на делата нараства непрекъснато вследствие на последователното присъединяване на нови държави членки към Европейския съюз и поради, от една страна, приспособяването на институционалната рамка на Съюза, свързано с влизането в сила на Договора от Лисабон, и от друга страна, поверените на Съда от същия договор нови правомощия.

С решение от 25 юни 2013 г. Съветът реши да увеличи броя на генералните адвокати на девет от 1 юли 2013 г. и на единадесет от 7 октомври 2015 г.

С решение от 16 октомври 2013 г. представителите на правителствата на държавите членки назначиха г-н Maciej Szpunar за генерален адвокат за периода от 16 октомври 2013 г. до 6 октомври 2018 г.

Освен това поради подадената от г-н Uno Lõhmus оставка, с решение от 26 юни 2013 г. представителите на правителствата на държавите членки назначиха г-жа Küllike Jürimäe, съдия в Общия съд, за съдия в Съда за периода от 6 октомври 2013 г. до 6 октомври 2015 г. С решение от 16 октомври 2013 г. г-н Lauri Madise бе назначен за съдия в Общия съд за периода от 6 октомври 2013 г. до 31 август 2016 г.

В рамките на частичното обновяване на състава на Общия съд, с решение от 16 октомври 2013 г. представителите на правителствата на държавите членки подновиха мандата на г-жа Irena Pelikánová за периода от 1 септември 2013 г. до 31 август 2019 г.

По време на проведеното днес в Люксембург тържествено заседание новите членове на Съда и на Общия съд на Европейския съюз положиха клетва по повод встъпването им в длъжност.

Биография на г-н Maciej Szpunar

Роден през 1971 г.; завършва право в Силезийския университет и Колежа на Европа, Брюж; доктор по право (2000); хабилитиран доктор по правни науки (2009); професор по право (2013); гостуващ преподавател в Jesus College, Кеймбридж (1998), в Лиежкия университет (1999) и в Европейския университетски институт във Флоренция (2003); адвокат (2001—2008), член на комитета по международно частно право на комисията за кодификация на гражданското право към министъра на правосъдието (2001—2008); член на научния съвет на Академията по европейско право, Трир (от 2008); член на изследователската група по въпросите на действащото общностно частно право „Acquis Group“ (от 2006 г.); държавен подсекретар в Бюрото на Комитета по европейска интеграция (2008—2009), след това в Министерството на външните работи (2010—2013); заместник-председател на научния съвет на Института по правосъдие; представител на полското правителство по голям брой дела пред съдилищата на Европейския съюз; ръководител на полската делегация при преговорите във връзка с Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз; член на издателския съвет на редица юридически списания; автор на множество публикации в областта на европейското право и международното частно право; генерален адвокат в Съда от 23 октомври 2013 г.Биография на г жа Küllike Jürimäe

Родена през 1962 г.; завършва право в Университета в Тарту (1981—1986); помощник на прокурора на Републиката, Талин (1986—1991); завършва Естонската дипломатическа школа (1991—1992); правен съветник (1991—1993) и главен съветник в Търговско-промишлената камара (1992—1993); съдия в Апелативния съд в Талин (1993—2004); European Master по права на човека и демократизация от университeтите в Падуа и Нотингам (2002—2003); съдия в Общия съд от 12 май 2004 г. до 23 октомври 2013 г.; съдия в Съда от 23 октомври 2013 г.Биография на г-н Lauri Madise

Роден през 1974 г.; завършва право (Университета в Тарту и Университета в Поатие); съветник в Министерство на правосъдието (1995—1999); началник на секретариата на конституционната комисия в естонския парламент (1999—2000); съдия в Апелативния съд в Талин (от 2002 г.); член на Изпитната комисия за магистрати (от 2005 г.); взема участие в законодателната дейност в областта на конституционното и административното право; съдия в Общия съд от 23 октомври 2013 г.

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда.

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова (+352) 4303 3708.

Видеоматериали от тържественото съдебно заседание ще бъдат достъпни на Europe by Satellite (+32) 2 2964106

1 Декларация № 38 по член 252 ДФЕС

www.curia.europa.eu

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница