Заседание на Съвета Икономически и финансови въпроси Брюксел, 2 май 2012 г. Председател г-жа Margrethe vestagerДата28.08.2017
Размер72.84 Kb.
#28969
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

9359/12

(OR. en)

PRESSE 184

PR CO 25

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3163-то заседание на СъветаИкономически и финансови въпроси

Брюксел, 2 май 2012 г.


Председател Г-жа Margrethe VESTAGER
Министър на икономическите въпроси и вътрешните работи на Дания


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът разгледа предложенията за изменение на правилата на ЕС относно капиталовите изисквания за банките и инвестиционните посредници, така наречения пакет „ДКИ ІV“, с оглед на започването на преговори с Европейския парламент, целящи приемането на текстовете на първо четене.

Като отбеляза, че предварителният компромисен текст получи подкрепата на квалифицирано мнозинство, Съветът реши да преразгледа досието на 15 май, след техническа проверка, с оглед да потвърди своето съгласие по целия пакет.


УЧАСТНИЦИ_Error:_Reference_source_not_found__ОБСЪДЕНИ_ТОЧКИ_ОТ_ДНЕВНИЯ_РЕД'>СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРЕЩИ ПО ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БАНКИТЕ Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ


 • Акцизи — Административно сътрудничество Error: Reference source not found

ЕНЕРГЕТИКА

 • Евратом/Организация за развитие на енергетиката на Корейския полуостров — подновяване на споразумението Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Биоциди Error: Reference source not found

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ

 • Актуализация на списъка на разрешените хранителни добавки Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-н Steven VANACKERE Заместник министър-председател и министър на финансите и устойчивото развитие, отговарящ за държавната администрацияБългария:

Г-н Димитър ЦАНЧЕВ Постоянен представителЧешка република:

Г-н Miroslav KALOUSEK Министър на финанситеДания:

Г-жа Margrethe VESTAGER Министър на икономическите въпроси и вътрешните работиГермания:

Г-н Wolfgang SCHÄUBLE Федерален министър на финанситеЕстония:

Г-н Jürgen LIGI Министър на финанситеИрландия:

Г-н Michael NOONAN Министър на финанситеГърция:

Г-н Theodoros SOTIROPOULOS Постоянен представителИспания:

Г-н Luis DE GUINDOS JURADO Министър на икономиката и конкурентоспособносттаФранция:

Г-н François BAROIN Министър на икономиката, финансите и промишленосттаИталия:

Г-н Vittorio GRILLI Заместник-министър на икономиката и финанситеКипър:

Г-н Vassos SHIARLY Министър на финанситеЛатвия:

Г-жа Ilze JUHANSONE Постоянен представителЛитва:

Г-н Raimundas KAROBLIS Постоянен представителЛюксембург:

Г-н Luc FRIEDEN Министър на финанситеУнгария:

Г-н Péter GYÖRKÖS Постоянен представителМалта:

Г-н Tonio FENECH Министър на финансите, икономиката и инвестициитеНидерландия:

Г-н Pieter DE GOOIJER Постоянен представителАвстрия:

Г-жа Maria FEKTER Федерален министър на финанситеПолша:

Г-н Jacek ROSTOWSKI Министър на финанситеПортугалия:

Г-н Vitor GASPAR Държавен министър, министър на финанситеРумъния:

Г-н Mihnea MOTOC Постоянен представителСловения:

Mr Rado GONORIO Постоянен представителСловакия:

Г-н Ivan KORČOK Постоянен представителФинландия:

Г-н Jan STORE Постоянен представителШвеция:

Г-н Anders BORG Министър на финанситеОбединено кралство:

Г-н George OSBORNE Министър на финанситеКомисия:

Г-н Оли РЕН Заместник-председател

Г-н Мишел БАРНИЕ Член

Други участници:

Г-н Vitor CONSTÂNCIO Заместник-председател на Европейската централна банка

Г-н Werner HOYER Председател на Европейската инвестиционна банка

Г-н Thomas WIESER Председател на Икономическия и финансов комитет

Г-н Philippe GUDIN de VALLERIN Председател на Комитета за икономическа политика

Г-н Andrea ENRIA Председател на Европейския банков орган

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-н Vladimir DROBNJAK Посланик, ръководител на мисията на Хърватия към ЕСОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СРЕЩИ ПО ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ

Съветът направи преглед на резултатите от международните срещи по финансовите въпроси, проведени във Вашингтон, окръг Колумбия, на 19—22 април, а именно: • срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г 20;

 • годишните пролетни заседания на МВФ.

Обсъжданията във Вашингтон обхванаха световното икономическо положение, рамката на Г 20 за растеж, допълнителните ресурси на МВФ, финансовото регулиране, енергийните и стоковите пазари, зеления растеж и финансирането на борбата с изменението на климата.

Съветът набеляза въпроси за по-нататъшно обсъждане с оглед на срещата на високо равнище на Г 20, която ще се проведе в Лос Кабос (Мексико) на 18 и 19 юни и последващите срещи по финансовите въпроси.КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БАНКИТЕ

Съветът извърши подробен преглед на предложенията за изменение на правилата на ЕС относно капиталовите изисквания за банките и инвестиционните посредници, така наречения пакет „ДКИ ІV“, с оглед на започването на преговори с Европейския парламент, целящи приемането на текстовете на първо четене.

Предложенията си поставят за цел да изменят и заменят съществуващите директиви1 за капиталовите изисквания и да ги разделят в два нови законодателни инструмента: регламент за определяне на пруденциалните изисквания, които институциите трябва да спазват, и директива за уреждане на достъпа до дейности по приемането на депозити.

Тяхната цел е да се транспонира в законодателството на ЕС международното споразумение, одобрено от Г 20 през ноември 2010 г. — споразумението Базел ІІІ, което бе изготвено от Базелския комитет за банков надзор.

При закриването на обсъжданията председателят на Съвета отбеляза подкрепата на квалифицирано мнозинство от делегации за предварителния компромисен текст. Със съгласието на Съвета председателството реши да добави досието в дневния ред за заседанието си на 15 май, което да позволи извършването на техническа проверка преди Съветът да потвърди своето съгласие по целия пакет

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Акцизи — Административно сътрудничество

Съветът прие регламент, който има за цел модернизирането на рамката за административно сътрудничество между държавите членки в областта на акцизите.

В регламента, който отменя и заменя Регламент 2073/2004, се определят условията за сътрудничество при прилагането на законодателството относно акцизите, както и правилата и процедурите за обмен на информация, включително по електронен път.

ЕНЕРГЕТИКА

Евратом/Организация за развитие на енергетиката на Корейския полуостров — подновяване на споразумението

Съветът упълномощи Комисията да води преговори за подновяване на споразумението между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров (КЕДО) (8874/12).ОКОЛНА СРЕДА

Биоциди

Съветът взе решение за непротивопоставяне на приемането от Комисията на следните законодателни актове съгласно Директива 98/8/ЕО1 относно пускането на пазара на биоциди: • решение за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 14-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (7889/12);

 • директива за изменение на Директива 98/8/ЕО за включване на дидецилдиметиламониев карбонат като активно вещество в приложение I (7891/12);

Към двата проекта за актове се прилага процедурата по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не представи възражения.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ

Актуализация на списъка на разрешените хранителни добавки

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на три регламента за изменение на приложение ІІ към Регламент 1333/2008, за да се разреши употребата на следните три хранителни добавки: • лизозим (Е 1105) за консервиране на пиво, което не е преминало през пастьоризация или стерилна филтрация (7978/12);

 • полидекстроза (Е 1200) в нискоенергийно и нискоалкохолно пиво (7966/12);

 • глицеролови естери на дървесни смоли (Е 445) като емулгатор за печатане върху захарни изделия с твърда глазура (7977/12).

Проектите за регламенти подлежат на процедурата по регулиране с контрол. След като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да ги приеме, освен ако Европейският парламент не представи възражения.

НАЗНАЧЕНИЯ

Комитет на регионите

Съветът назначи г н Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ, г н Abel CABALLERO ÁLVAREZ и г жа Nuria MARÍN MARTÍNEZ (Испания) за членове на Комитета на регионите за остатъка от текущия мандат, а именно до 25 януари 2015 г. (8982/12).1Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО.

1OJ L 123, 24.4.1998

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6083 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

9359/12


BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница