Заседание на Съвета Образование, младеж, култура и спорт Брюксел, 18 и19 ноември 2010 г. Председатели г жа Fadila LaananДата10.09.2017
Размер195.31 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

16500/10

(OR. en)

PRESSE 304

PR CO 36

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3046-о заседание на СъветаОбразование, младеж, култура и спорт

Брюксел, 18 и19 ноември 2010 г.


Председатели Г жа Fadila Laanan
Министър на културата, аудиовизуалния сектор, здравеопазването и равните възможности (френскоезична общност) (Белгия)
Г н Philippe Muyters
Фламандски министър на финансите, бюджета, заетостта, териториалното устройство и спорта (Белгия)
Г н Pascal Smet
Фламандски министър на образованието, младежта, равните възможности и по въпросите на Брюксел (Белгия)


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът определи официално гр. Монс в Белгия за европейска столица на културата за 2015 г.

Съветът също така установи редовен диалог между представители на спортните движения и определящите политиките на ЕС. Първата такава неофициална среща е планирана за началото на декември 2010 г.

Освен това Съветът изтъкна отново необходимостта държавите членки и ЕС да съгласуват позициите си на заседанията на Световната антидопингова агенция и установи договорености за координацията.

Във връзка с Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване(2010 г.) министрите разгледаха ролята на образованието, спорта, културата и политиката за младежта като инструменти за социално приобщаване.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

КУЛТУРА Error: Reference source not found

Знак за европейско наследство Error: Reference source not found

Европейска столица на културата за 2015 г. Error: Reference source not found

Работен план за културата за периода 2011—2014 г. Error: Reference source not found

Ролята на културата в борбата с бедността и социалното изключване Error: Reference source not found

АУДИОВИЗИЯ Error: Reference source not found

Европейското кинематографично наследство, включително предизвикателствата на цифровата епоха Error: Reference source not found

Възможности и предизвикателства пред европейското кино в цифровата ера Error: Reference source not found

КУЛТУРА/АУДИОВИЗИЯ Error: Reference source not found

Културното и аудиовизуалното измерение на програмата в областта на цифровите технологии Error: Reference source not found

СПОРТ Error: Reference source not found

Структурираният диалог на ЕС по въпросите на спорта Error: Reference source not found

Ролята на ЕС в международната борба срещу употребата на допинг Error: Reference source not found

Ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване Error: Reference source not found

Социално приобщаване в спорта и чрез спорта Error: Reference source not found

ОБРАЗОВАНИЕ Error: Reference source not found

Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 г. Error: Reference source not found

Инициатива „Младежта в движение“ Error: Reference source not found

Основните умения в училище Error: Reference source not found

Образование за устойчиво развитие Error: Reference source not found

Ролята на образованието в борбата с бедността и социалното изключване Error: Reference source not found

МЛАДЕЖ Error: Reference source not found

Социално-възпитателната работа с младежта Error: Reference source not found

Достъп на младите хора до култура Error: Reference source not found

Международни политики в областта на децата, младежта и правата на детето Error: Reference source not found

Социално приобщаване на младите хора от бедните квартали Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Културни маршрути на Съвета на Европа Error: Reference source not found

Възстановяване на кино-театър „Триумф“ в Хаити Error: Reference source not found

Конференция относно младежта и заетостта на младите хора Error: Reference source not found

Работна програма на следващото председателство Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЕНЕРГЕТИКА

 • Етикетиране на домакински уреди Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Мандат на ЕС за заседанието на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), по отношение на червения тон Error: Reference source not found

РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

 • Назначаване на съдия в Общия съд на Европейския съюз Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Fadila LAANAN Министър на културата и аудиовизуалния сектор (френскоезична общност)

Г-н Pascal SMET Фламандски министър на образованието, младежта, равните възможности и по въпросите на Брюксел

Г-н Philippe MUYTERS Фламандски министър на финансите, бюджета, заетостта, териториалното устройство и спорта

Г-н Olivier PAASCH Министър на образованието, обучението и заетостта (германскоезична общност)

България:

Г-н Вежди РАШИДОВ Министър на културата

Г-н Димитър ДЕРЕЛИЕВ Заместник министър на културата

Чешка република:

Г-н František MIKEŠ Заместник-министър на културата и аудиовизуалния сектор

Г-н Jan KOCOUREK Заместник министър на образованието, младежта и спорта

Дания:

Г-н Per Stig MØLLER Министър на културата

Г-жа Tina NEDERGAARD Заместник-министър на образованието

Германия:

Г-н Christoph BERGNER Парламентарен държавен секретар по въпросите на спорта

Г-н Bernd NEUMANN Заместник-министър във федералното канцлерство и представител на федералното правителство за култура и медии

Г-жа Annette SCHAVAN Федерален министър на образованието и научноизследователската дейност

Г-н Guido PERUZZO Заместник постоянен представител

Естония:

Г-жа Laine JÄNES Министър на културата

Г-н Tõnis LUKAS Министър на образованието и науката

Ирландия:

Г-н Sean HAUGHEY Заместник-министър, Министерството на образованието и науката

Г-жа Geraldine BYRNE NASON Заместник постоянен представител

Гърция:

Г-жа Anna DIAMANTOPOULOU Министър на образованието и религиозните въпроси

Г-н Telemachos HITIRIS Държавен секретар по въпросите на културата и туризма

Г-н Christos AIDONIS Държавен секретар по здравеопазването и социалната солидарност

Г н Yannos LIVANOS Генерален секретар

Испания:

Г-жа Ángeles GONZÁLEZ-SINDE REIG Министър на културата

Г-н Ángel GABILONDO PUJOL Държавен секретар за образованието

Г-н Jaime LISSAVETZKY Държавен секретар по въпросите на спорта

Г-н José Pascual MARCO MARTINEZ Заместник постоянен представител

Г-жа Manuela HOLGADO FLORES Съветник

Г-жа Eva Maria PEREZ LOPEZ Съветник

Франция:

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представител

Г жа Jeannette BOUGRAB Държавен секретар по въпросите на младежта и НПО

Италия:

Г-н Vincenzo GRASSI Заместник постоянен представителКипър:

Г-н Andreas DEMETRIOU Министър на образованието и културатаЛатвия:

Г-жа Sarmite ELERTE Министър на културата

Г-жа Lelde LICE-LICITE Заместник постоянен представител

Литва:

Г-н Arunas GELUNAS Министър на културата

Г-н Gintaras STEPONAVICIUS Министър на образованието и науката

Люксембург;

Г-жа Mady DELVAUX-STEHRES Министър на образованието и професионалното обучение

Г-жа Octavie MODERT Министър на културата

Г-н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райони, министър на спорта; Делегиран министър по въпросите на солидарната икономикаУнгария:

Г-н Attila CZENE Държавен секретар, Министерство на труда и социалните въпроси

Г-жа Rózsa HOFFMANN Държавен секретар, Министерство на културата и спорта

Г-н Miklós SOLTÉSZ Държавен секретар, Министерство на образованието и културата

Г-н Géza SZÖCS Държавен секретар по въпросите на културата

Малта:

Г жа Dolores CRISTINA Министър на образованието, заетостта и въпросите на семейството

Г-н Clyde PULI Парламентарен секретар

Нидерландия:

Г-н Dirk OLDENBURG Заместник постоянен представителАвстрия:

Г-жа Beatrix KARL Федерален министър на науката и научноизследователската дейност

Г-жа Claudia SCHMIED Федерален министър на образованието, културата и изкуствата

Г-н Norbert DARABOS Федерален министър на отбраната и спорта

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представител

Полша:

Г-жа Katarzyna HALL Министър на образованието

Г-н Adam GIERSZ Министър на спорта и туризма

Г-жа Monica SMOLEÑ Заместник държавен секретар, Министерство на културата и националното културно наследствоПортугалия:

Г-н Laurentino DIAS Държавен секретар за младежта и спорта

Г-жа Ana Paula ZACARIAS Заместник постоянен представител

Румъния:

Г-н Daniel Petru FUNERIU Министър на образованието, научноизследователската дейност, младежта и спорта

Г-н Cristian BADESCU Заместник постоянен представител

Г-н Sorin MOLDOVAN Заместник-председател на Националната агенция за спорта и младежтаСловения:

Г-жа Majda ŠIRCA Министър на културата

Г-н Igor LUKŠIČ Министър на образованието и спорта

Словакия:

Г-жа Natália CEHLÁRIKOVÁ Държавен секретар, Министерство на културата и туризма

Г-н Peter JAVORČÍK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-н Marcus RANTALA Държавен секретар по въпросите на културата и спорта, Министерство на образованието и културата

Г-жа Henna VIRKKUNEN Заместник-министър на образованието

Швеция:

Г-жа Lena ADELSOHN-LILJEROTH Министър на културата и спорта

Г-жа Amelie VON ZWEIGBERGK Държавен секретар в кабинета на министър-председателя

Обединено кралство:

Г-н Hugh ROBERTSON Министър на спорта

Г-н Nick GIBB Министър на образованието

Г-н Andy LEBRECHT Заместник постоянен представител


Комисия:

Г-жа Neelie KROES Заместник председател

Г-жа Androulla VASSILIOU Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

КУЛТУРА

Знак за европейско наследство

Председателството информира Съвета за постигнатия напредък в създаването на Знак за европейско наследство (14817/10).

Знакът за европейско наследство съществува като доброволна междуправителствена инициатива, в която участват 17 държави членки на ЕС и Швейцария. От 2006 г. насам знакът е даден на 64 обекта. През ноември 2008 г. Съветът поиска тази инициатива да се превърне в действие на ЕС, за да се подобри нейното функциониране. През март Комисията предложи проект за решение (7094/10), който понастоящем се разглежда от Европейския парламент и от Съвета. Комисията по култура и образование на Европейския парламент прие становището си на 27 октомври.

Европейска столица на културата за 2015 г.

Съветът определи гр. Монс в Белгия за една от двете европейски столици на културата за 2015 г. (15168/10). Втората столица на културата за 2015 г., гр. Пилзен в Чешката република, ще бъде официално обявена на следващото заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт през май 2011 г.Работен план за културата за периода 2011—2014 г.

Съветът прие заключения относно работния план на ЕС за културата за периода 2011—2014 г. (15472/10).

В плана се поставят следните приоритети:


 • културно многообразие, междукултурен диалог и достъпна и приобщаваща култура;

 • културни и творчески индустрии;

 • компетентности и мобилност;

 • културно наследство, включително мобилност на колекциите;

 • културата във външните отношения;

 • статистика в областта на културата.

Тези приоритети ще бъдат изпълнени чрез отворения метод на координация (работни групи с експерти от държавите членки) и активизиран диалог с гражданското общество.

Ролята на културата в борбата с бедността и социалното изключване

Съветът прие заключения относно ролята на културата в борбата с бедността и социалното изключване (15448/10). В заключенията се посочва, че е важно културното измерение да бъде включено в политиките за борба с бедността и социалното изключване. Участието в културния живот и образованието по изкуства могат да играят важна роля в борбата с бедността, като насърчават социалното приобщаване на уязвимите социални групи и насърчават културното многообразие и междукултурния диалог. В заключенията се подчертава по-специално ролята на обществените библиотеки в това отношение.АУДИОВИЗИЯ

Европейското кинематографично наследство, включително предизвикателствата на цифровата епоха

Съветът прие заключения относно европейското кинематографично наследство, включително предизвикателствата на цифровата епоха (14711/10). Разглеждат се два въпроса: преходът от аналоговата към цифровата епоха и връзката между политиките за финансиране на филми и кинематографичното наследство. В заключенията държавите-членки се приканват да направят необходимото, така че филмите, които са получили публично финансиране, да бъдат предоставяни на институциите за кинематографично наследство, които да имат правото да го показват за културни и образователни цели.Възможности и предизвикателства пред европейското кино в цифровата ера

Съветът прие заключения относно възможностите и предизвикателствата пред европейското кино в цифровата ера (15449/10). В заключенията се подчертава, че преминаването към цифрово кино е неотложно и следва да се ползва с подкрепа от страна на публичните политики. Особено важен въпрос е необходимостта малките и независими кина, които често показват европейски филми и филми от по-разнообразни културни хоризонти, да получат финансова подкрепа за придобиването на цифрово прожекционно оборудване.КУЛТУРА/АУДИОВИЗИЯ

Културното и аудиовизуалното измерение на програмата в областта на цифровите технологии

Съветът обсъди културните и аудиовизуалните аспекти на програмата в областта на цифровите технологии, която е първата водеща инициатива в рамките на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Програмата в областта на цифровите технологии, приета от Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 31 май, има за цел извличането на устойчиви икономически и социални ползи от цифров единен пазар, основан на бърз и високоскоростен интернет и оперативно съвместими приложения.

Делегациите подчертаха, че културното и аудиовизуалното измерение на програмата в областта на цифровите технологии са от ключово значение за постигането на нейните цели. Министрите посочиха като приоритетни действия цифровизацията на културното наследство и на киното, както и развитието и устойчивото финансиране на европейската цифрова библиотека „Europeana“. Освен това делегациите изтъкнаха значението на по-широкия законен онлайн достъп до културно и творческо съдържание, както и на правата върху интелектуална собственост във връзка с това. На последно място, много делегации наблегнаха на факта, че равнищата на медийна грамотност трябва да се повишат, за да бъдат способни гражданите да се възползват пълноценно от цифровия единен пазар.

Всички министри подчертаха, че хоризонталният характер на въпросите от програмата в областта на цифровите технологии изисква по скоро интегриран, отколкото сегментиран подход, както и хоризонтална координация между съответните институции на европейско и национално равнище.СПОРТ

Структурираният диалог на ЕС по въпросите на спорта

Съветът прие резолюция за установяване на структуриран диалог на високо равнище със заинтересовани участници в областта на спорта (15214/10 + COR 1). Този диалог ще позволи непрекъснат обмен на мнения относно приоритетите, осъществяването на дейности и последващите действия във връзка със сътрудничеството на ЕС в областта на спорта. Диалогът ще бъде под формата на редовни неофициални срещи на водещи представители на публичните власти в ЕС и на спортните движения, на които да се обсъждат въпроси в областта на спорта в ЕС. Първата такава среща е планирана за 6 декември 2010 г.Ролята на ЕС в международната борба срещу употребата на допинг

Съветът прие заключения относно ролята на ЕС в международната борба срещу употребата на допинг (16009/10).

В заключенията се изтъква отново необходимостта от съгласуване на позициите на ЕС и на държавите членки преди заседанията на Световната антидопингова агенция, по специално във връзка с достиженията на правото на ЕС, напр. относно свободното движение на спортисти и защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Такова съгласуване на равнище ЕС следва да се осъществява в тясно сътрудничество със Съвета на Европа.

Ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване

Съветът прие заключения относно ролята на спорта като източник и двигател за активно социално приобщаване (15213/10). В заключенията се посочват три общи приоритета за насърчаване на социалното приобщаване чрез спорта: достъпност на спортни дейности за всички граждани (принципът „спорт за всички“), по пълноценно използване на потенциала на спорта за сплотяването на обществото, за социалното сближаване и растежа, както и транснационален обмен на стратегии и методики.Социално приобщаване в спорта и чрез спорта

Съветът проведе ориентационен дебат относно социалното приобщаване в спорта и чрез спорта.

Всички министри подчертаха, че спортните дейности могат да допринесат за сближаването на хората и да бъдат мощен инструмент за укрепване на единството в европейските общества, а професионалните спортисти да са модел за подражание в обществото. Министрите посочиха, че в техните държави има съответни дейности, които са насочени към младежите, към спортистите с увреждания, към възрастните хора и към хората от общности в неравностойно положение и мигрантски общности.

Делегациите специално поискаха обменът на опит и най-добри практики да бъде включен в приоритетите за действие на ЕС в областта на спорта. Няколко делегации се изказаха в подкрепа на схващането, че една бъдеща програма на ЕС в областта на спорта следва да подкрепя доброволческите дейности, по специално на лицата с мигрантски произход, както и подобренията в спортните инфраструктури.ОБРАЗОВАНИЕ

Европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 г.

Съветът прие заключения относно приоритетите за засилване на европейското сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение за периода 2011—2020 г. (15010/10).

В заключенията е представено глобално виждане за професионалното образование и обучение през 2020 г., насочено към осигуряването на европейски системи за професионално образование и обучение, които да са в по-голяма степен привлекателни, приложими, насочени към професионалната кариера, иновационни, достъпни и гъвкави отколкото през 2010 г. Определят се и четири дългосрочни стратегически цели за периода 2011—2020 г., които отразяват приоритетите, приети в контекста на глобалната стратегическа рамка „Образование и обучение 2020“, по-конкретно:


 • подобряване на качеството и ефикасността на професионалното образование и обучение — увеличаване на неговата привлекателност и приложимост;

 • превръщане на ученето през целия живот и мобилността в действителност;

 • разгръщане на творчеството, иновациите и предприемачеството;

 • утвърждаване на равнопоставеността, социалното сближаване и активното гражданско участие.

В текста се установява и програма с краткосрочни цели за всеки от тези приоритети за периода 2011—2014 г. Заключенията ще допринесат за обсъжданията на неофициалното заседание на министрите на 7 декември в Брюж, посветено на професионалното образование и обучение, и ще са в основата на специално съобщение, което ще бъде прието на същото заседание.

Инициатива „Младежта в движение

Съветът прие заключения относно инициативата „Младежта в движение“, която е една от седемте водещи инициативи, предложени в рамките на стратегията „Европа 2020“ (15276/10).

В заключенията се установяват основните принципи за изпълнението на инициативата, като тясно сътрудничество между съответните области на политиките и състави на Съвета и пълноценно използване на програмите и бюджетите на ЕС. Ето защо в текста се разглеждат и аспекти от секторите на младежта и на заетостта. В допълнение, в заключенията като цяло се приветства инициативата „Младежта в действие“, като същевременно се отчита, че предложените в нея специфични мерки трябва да бъдат обсъдени съгласно съответните законодателни процедури.

Основните умения в училище

Съветът прие заключения относно повишаване на равнището на основните умения в контекста на европейското сътрудничество по въпросите на училищата за ХХІ век (14948/10).

Отчита се, че са необходими по-ефективни действия за постигане на договорените цели за четивна и математическа грамотност, които да бъдат постигнати до 2020 г. Посочват се и седем области, в които следва да се обърне внимание, в т.ч. на изготвянето на учебните програми, мотивацията за четивна грамотност, влиянието на новите технологии и измерението, свързано с равенството между половете. Комисията се приканва да създаде експертна група на високо равнище, която да проучи най ефективните начини за подпомагане на четивната грамотност, с цел да предложи действие на политиката през първата половина на 2012 г.

Образование за устойчиво развитие

Съветът прие заключения относно образованието за устойчиво развитие (14947/1/10 REV 1). На практика Съветът разглежда за първи път въпроса за образованието за устойчиво развитие, като включва икономическото, социалното и екологичното измерение. В заключенията се изтъква, че аспектите на устойчивото развитие следва да бъдат интегрирани във всички сфери на образованието и обучението. Съветът приканва държавите-членки да включат образованието за устойчиво развитие в националните стратегии за учене през целия живот и да осигурят на преподавателите и обучаващите необходимите знания, умения и нагласа.Ролята на образованието в борбата с бедността и социалното изключване

Съветът обсъди ролята на образованието в борбата с бедността, неравнопоставеността и социалното изключване.

Всички министри изразиха съгласие, че образованието е изключително важно за прекъсване на порочния кръг на бедността. Фактите показват, че хората с ниско образование са изложени на четири пъти по-висок риск от бедност от лицата с високо образователно равнище, докато децата от семейства с ниски доходи имат силно ограничени възможности за образование и шансове за успех в живота.

Голям брой делегации изтъкнаха факторите, които според тях са задължително необходими за успеха на политиките в тази област: образование от ранна детска възраст, ангажиране на родителите с успеваемостта на децата си в училище, обучение на учителите и засилено езиково обучение с цел интегриране на децата с мигрантски произход. Много от тях изтъкнаха по-конкретно необходимостта да се осигури подкрепа на децата с ромски произход.

Въпреки това всички делегации подчертаха също, че сами по себе си образователните политики не са достатъчни и че са необходими по-широки мерки. Ето защо от съществено значение са хоризонталните подходи за борба със социалното изключване. Министрите подчертаха необходимостта от сътрудничество с области като здравеопазването, културата и заетостта, както и градоустройството.

Освен това министрите подчертаха, че е важно да се наблюдава въздействието на политиките, така че да се подобри осведомеността относно предизвикателствата в сектора на образованието и да се създадат условия за усъвършенстване на политиките, с цел да се осигури тяхната ефективност.МЛАДЕЖ

Социално-възпитателната работа с младежта

Съветът прие резолюция относно социално-възпитателната работа с младежта (14847/10). В нея се отчита изключително важната роля на социално-възпитателната работа с младежта като средство за осигуряване на възможности за неформално учене; държавите-членки се насърчават да създадат по-добри условия и да предоставят повече възможности за социално-възпитателна работа с младежта на всички равнища. В резолюцията Комисията се приканва да направи проучване, за да се очертаят многообразието, обхватът и въздействието на социално-възпитателната работа с младежта в ЕС. В този контекст Комисията обяви намерението си да направи, през 2011 г., предложение за препоръка на Съвета относно признаването на резултатите от неформалното и самостоятелното учене.Достъп на младите хора до култура

Съветът прие заключения относно достъпа на младите хора до култура (14849/1/10 REV 1). В заключенията държавите-членки и Комисията се приканват да улеснят достъпа на всички млади хора до култура и във връзка с това да разработят дългосрочни координирани политики.Международни политики в областта на децата, младежта и правата на детето

Съветът взе под внимание представената от председателството информация относно програмите на ЕС, Съвета на Европа и ООН в областта на децата, младежта и правата на детето.

Той прие и заключения, в които държавите-членки се насърчават да играят активна роля в текущата междуправителствена дейност в областта на децата, младежта и правата на детето (14846/10). В текста се приветства намерението на Комисията да предложи стратегия на ЕС по въпросите на правата на детето.

Социално приобщаване на младите хора от бедните квартали

Съветът обсъди въпроса за социалното приобщаване на младите хора от бедните квартали.

Министрите подчертаха, че младите хора от градовете са особено тежко засегнати от икономическата криза, за което свидетелстват високите равнища на безработица сред тях. За да им се окаже помощ, трябва да се предприемат мерки за борба с преждевременното напускане на училище и да се улесни преходът между образованието и работното място. В допълнение министрите отчетоха положителни резултати от проекти, предлагащи развлекателни и спортни дейности на младежите от градовете.

В това отношение програмите на ЕС за финансиране, като програмата за учене през целия живот и програмата „Младежта в действие“, бяха цитирани като имащи положителен принос към националните инициативи.

Председателството ще проведе специална конференция по този въпрос на 27 ноември в Брюксел, за да чуе идеите на младите хора и на техните представители.

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Културни маршрути на Съвета на Европа

Делегацията на Люксембург привлече вниманието на министрите към проекта за разширено частично споразумение на Съвета на Европа относно културните маршрути и прикани държавите-членки да се присъединят към него. Споразумението има за цел да подпомогне програмите за културни маршрути, които не могат да бъдат финансирани от бюджета на Съвета на Европа за 2011 г. (15463/10).Възстановяване на кино-театър „Триумф“ в Хаити

Делегацията на България представи информация относно възстановяването на кино-театър „Триумф“ в столицата на Хаити — Порт-о-Пренс.Конференция относно младежта и заетостта на младите хора

Представители на Европейския младежки форум и Фламандския съвет по въпросите на младежта представиха пред делегациите резултатите от конференцията относно младежта и заетостта на младите хора, която председателството организира на 2—4 октомври в гр. Льовен.Работна програма на следващото председателство

Унгария информира Съвета за работната програма на следващото председателство в областта на образованието, културата, младежта и спорта.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ЕНЕРГЕТИКА

Етикетиране на домакински уреди

Съветът реши да не се противопоставя на приемането на четири регламента на Комисията за допълване на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия на следните домакински уреди: • телевизори (14246/10);

 • домакински съдомиялни машини (14251/10);

 • битови перални машини (14253/10);

 • домашни хладилни уреди (14256/10);

Тези регламенти на Комисията подлежат на т.нар. процедура на регулиране с контрол, което означава, че след като Съветът даде одобрението си, Комисията може да приеме регламентите, освен ако Европейският парламент не възрази.

РИБАРСТВО

Мандат на ЕС за заседанието на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), по отношение на червения тон

Съветът прие мандат на ЕС за водене на преговори за обсъжданията относно управлението на запасите от червен тон на годишното заседание на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), което се провежда в Париж от 17 до 27 ноември 2010 г.

За повече информация вж. съобщение за печата.

РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Назначаване на съдия в Общия съд на Европейския съюз

На 18 ноември представителите на правителствата на държавите членки назначиха г н Andrei POPESCU за член от Румъния в Общия съд на Европейския съюз (бившия Първоинстанционен съд) за мандат от 26 ноември 2010 г. до 31 август 2016 г.

Това назначаване следва три решения на представителите на правителствата на държавите членки, взети на 23 юни, 8 юли и 20 октомври 2010 г., за назначаване на 13 членове на Общия съд на Европейския съд за срок от шест години (12077/10 + 15172/10) и завършва частичното подновяване на състава на Общия съд.

Общият съд се състои от поне един съдия от всяка държава членка. Съдиите се назначават за мандат от шест години, който може да се поднови. Съдиите избират помежду си председател за срок от три години.ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 9442 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

16500/10BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница