Заседание на Съвета по Образование, младеж и култура Брюксел, 26 и 27 ноември 2009 г. Председател г н Jan björklundДата06.10.2017
Размер180.83 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

16576/09 (Presse 347)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2978-о заседание на Съвета поОбразование, младеж и култура

Брюксел, 26 и 27 ноември 2009 г.


Председател Г н Jan BJÖRKLUND
Министър на образованието на Швеция
Г н Tobias KRANTZ
Министър на висшето образование и научните изследвания на Швеция
Г жа Lena ADELSOHN LILJEROTH
Министър на културата на Швеция
Г н Christer HALLERBY
Държавен секретар за интеграцията и равенството между половете на Швеция


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът прие заключения относно образованието на деца с мигрантски произход, като подчерта важния принос на образованието за успешното интегриране на имигрантите в европейските общества, както и решаващата роля на езиковите умения в това начинание.

Съветът реши да обяви 2011 г. за Европейска година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция.

Съветът прие обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта за периода 2010—2018 г.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОБРАЗОВАНИЕ Error: Reference source not found

Професионално развитие на учителите и училищните ръководители — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

Образованието на деца с мигрантски произход — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

Принос към обсъжданията по Лисабонската програма след 2010 г. Error: Reference source not found

Ролята на образованието в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието — заключения на Съвета Error: Reference source not found

Двигатели за високи постижения във висшето образование Error: Reference source not found

КУЛТУРА Error: Reference source not found

Насърчаване на творческо поколение — заключения на Съвета Error: Reference source not found

Европейска година на доброволческите дейности (2011 г.) Error: Reference source not found

АУДИОВИЗИЯ Error: Reference source not found

Медийна грамотност в цифровата среда – Заключения на Съвета Error: Reference source not found

Цифровизация на културно съдържание в Европа Error: Reference source not found

ВЪПРОСИ НА МЛАДЕЖТА Error: Reference source not found

Рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Работна програма „Образование и обучение — 2010 г.“ Error: Reference source not found

Споразумението „Google Books“ Error: Reference source not found

Цифровизация на кината в Европа Error: Reference source not found

Издателска дейност на някои езици Error: Reference source not found

Международни споразумения относно аудиовизуалната политика Error: Reference source not found

Работна програма на встъпващото председателство Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Споразумение за митническо сътрудничество ЕС—Канада Error: Reference source not found

ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

 • Правила за отпускане на финансова помощ от ЕС Error: Reference source not found

 • Предоговаряне на паричното споразумение със Сан Марино и Ватикана Error: Reference source not found

МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

 • Евросредиземноморски правила за произход Error: Reference source not found

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Конвенция за правата на хората с увреждания Error: Reference source not found

 • Защита на работниците от експозиция на азбест Error: Reference source not found

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

 • Делегиране на лабораторния анализ на растения* Error: Reference source not found

 • Трактори Error: Reference source not found

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Безопасност на газовите уреди Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Опазване на дивите птици Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Европейската комисия бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Joke SCHAUVLIEGE Фламандски министър на околната среда, природата и културата

Г-жа Evelyne HUYTEBROECK Министър в правителството на региона Брюксел-столица, отговарящ за околната среда, енергетиката и политиката относно водите

България:

Г-н Вежди Рашидов Министър на културата

Г-жа Светлана Ломева Заместник-министър на образованието, младежта и науката

Чешка република:

Г-жа Miroslava KOPICOVÁ Министър на образованието, младежта и спорта

Г-н Václav RIEDLBAUCH Министър на културата

Дания:

Г-н Bertel HAARDER Министър на образованието и министър на скандинавското сътрудничество

Г-жа Carina CHRISTENSEN Министър на културата

Германия:

Г-жа Ursula VON DER LEYEN Федерален министър по въпросите на семейството, възрастните хора, жените и младежта

Г-н Helge BRAUN Парламентарен държавен секретар към федералния министър на образованието и научноизследователската дейност

Естония:

Г-н Tõnis LUKAS Министър на образованието и науката

Г-жа Laine JÄNES Министър на културата

Ирландия:

Г-н Batt O'KEEFFE Министър на образованието и наукатаГърция:

Г-жа Anna DIAMANTOPOULOU Министър на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси

Г-н Pavlos YEROULANOS Министър на културата и туризма

Испания:

Г-жа Ángel GABILONDO PUJOL Министър на образованието

Г-жа Ángeles GONZÁLEZ-SINDE REIG Министър на културата

Г-н Constantino SOTOCA Министър на образованието на автономна област Мурсия

Г-жа Dolores GOROSTIAGA Заместник-председател на автономна област Кантабрия

Г-н Pedro Alberto CRUZ Министър на културата и туризма на автономна област МурсияФранция:

Г-н MITTERAND, Frédéric Министър на културата и комуникациитеИталия:

Г-н Giuseppe PIZZA Държавен секретар по въпросите на образованието, университетите и научните изследвания

Г-н Francesco Maria GIRO Държавен секретар по въпросите на културното наследство и културната дейност

Кипър:

Г-н Andreas DEMETRIOU Министър на образованието и културатаЛатвия:

Г-жа Tatjana KOĶE Министър на образованието и науката

Г-н Ints DĀLDERIS Министър на културата

Литва:

г-н Remigijus VILKAITIS Министър на културата

Г-жа Audra MIKALAUSKAITE Заместник-министър на социалната сигурност и труда

Люксембург:

Г-жа Marie-Josée JACOBS Министър по въпросите на семейството и интеграцията, министър на равните възможности

Г-н François BILTGEN Министър на труда и заетостта, министър на културата, висшето образование и научноизследователската дейност, министър по религиозните въпроси

Г-жа Octavie MODERT Държавен секретар за отношенията с парламента, държавен секретар за земеделието, лозарството и развитието на селските райони, държавен секретар за културата, висшето образование и научноизследователската дейностУнгария:

Г-жа Edit RAUH Заместник-министър, Министерство на труда и социалните въпроси

Г-н Gyula BALOGH Заместник-министър, Министерство на образованието и културата

Малта:

Г-н Clyde PULI Парламентарен секретар по въпросите на младежта и спорта в Министерството на образованието и културатаНидерландия:

Г-н André ROUVOET Министър по въпросите на младежта и семейството, заместник министър-председателАвстрия:

Г-жа Claudia SCHMIED Федерален министър на образованието, културата и изкуствата

Г-н Johannes HAHN Федерален министър на науката и научните изследвания

Полша:

Г-жа Monika SMOLEŃ Заместник държавен секретар, Министерство на културата и националното наследство

Mr Witold JUREK Deputy State Secretary, Ministry of Science and Higher Education

Г-н Krzysztof Piotr STANOWSKI Заместник държавен секретар, Министерство на образованиетоПортугалия:

Г-жа Isabel ALÇADA Министър на образованието

Г-жа Gabriela CANAVILHAS Министър на културата

Румъния:

Г-н Theodor PALEOLOGU Министър на културата, вероизповеданията и националното културно наследство

Г-жа Sorina Luminiţa PLĂCINTĂ Министър на младежта и спорта

Словения:

Г-н Igor LUKŠIČ Министър на образованието и спорта

Г-жа Majda ŠIRCA Министър на културата

Словакия:

Г-н Marek MAĎARIČ Министър на културатаФинландия:

Г-жа Henna VIRKKUNEN Министър на образованието

Г-н Stefan WALLIN Министър на културата и спорта

Швеция:

Г-н Tobias KRANTZ Министър на висшето образование и научните изследвания

Г-н Jan BJÖRKLUND Министър на образованието

Г-жа Lena ADELSOHN LILJEROTH Министър на културата

Г-н Christer HALLERBY Държавен секретар за интеграцията и равенството между половете

Обединено кралство:

Г-н Siôn SIMON Министър на творческите индустрии

Г-жа Jane HUTT Министър по въпросите на децата, образованието, ученето през целия живот и професионалната квалификация (Събрание на Уелс)

Комисия:

Г-жа Viviane REDING Член

Г-н Maroš ŠEFČOVIČ Член

ОБСЪЖДАНИ ВЪПРОСИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Професионално развитие на учителите и училищните ръководители — Заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно професионалното развитие на учителите и училищните ръководители, които се съдържат в документ 15098/09Образованието на деца с мигрантски произход — Заключения на Съвета

Съветът проведе ориентационен дебат и прие заключения относно образованието на децата с мигрантски произход. Заключенията се намират в документ 14353/09.Принос към обсъжданията по Лисабонската програма след 2010 г.

Съветът прие следното послание към Европейския съвет като принос от областта на образованието към обсъждането на Лисабонската стратегия след 2010 г.:

Насърчаване на инвестициите в образованието и обучението“


 • По време на глобален икономически спад от първостепенно значение е в Европа пълноценно да се използва потенциалът на всеки и да продължи насърчаването на по-големи, по-ефикасни и целенасочени инвестиции в качествено образование и обучение. Усъвършенстването и адаптирането на знанията и уменията на всички граждани е решаващо в подготовката за излизане от кризата, както и за справяне с дългосрочните предизвикателства като конкурентоспособността в контекста на световната икономика, заетостта, активното гражданство и социалното приобщаване.

 • От основно значение ще бъде постигането на целите, заложени в новата стратегическа рамка „Образование и обучение 2020“, и осигуряването на ключова роля на образованието и обучението в Лисабонската стратегия след 2010 г. Всички степени на образование и обучение трябва да са отворени и съобразени с изискванията на основана на знанието икономика с ниски нива на въглеродни емисии и да подготвят гражданите за социалните и икономическите промени. Решаваща за насърчаването на адаптивността и иновациите е солидната основа от ключови компетентности на младите хора и на възрастните, наред с обширни възможности за учене през целия живот, в т.ч. по-добри възможности за мобилност с учебна цел. Необходимо е допълнително да се разработват партньорства между структурите, предоставящи образование и обучение на всички нива, и всички сфери на живота, по-специално тази на труда.

 • Укрепването на капацитета на Европа за иновации изисква много по-тясно взаимодействие между трите страни на триъгълника на знанието (образование, научни изследвания и иновации). Европа на знанието, творчеството и иновациите има нужда от системи за образование и обучение, които стимулират творчеството, новаторството и предприемаческия дух на учениците, стажантите, студентите, учителите и изследователите; възможно най-високо качество на първоначалната подготовка и продължаващото професионално развитие на обучаващите във всички степени; и по-твърд ангажимент за разработване на европейско пространство за висше образование и европейско изследователско пространство, които да се допълват взаимно.“

Ролята на образованието в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно развитието на ролята на образованието в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на знанието (вж. док. 14344/09).Двигатели за високи постижения във висшето образование

Съветът проведе ориентационен дебат относно ролята на разнообразието и прозрачността като двигатели за високи постижения в европейското висше образование. На министрите бяха поставени за обсъждане следните въпроси: • Ако мобилността на студентите и учените в рамките на Европейското пространство за висше образование с богатото му разнообразие на висши училища трябва да се развива по-нататък, какво още следва да се направи за увеличаване на европейското измерение на осигуряване на качеството, по-специално с оглед разработването на механизми за признаване на квалификациите?

 • Ще може ли един усъвършенстван и уважаван инструмент за прозрачност на европейско равнище да ни помогне да използваме предимствата на разнообразния пейзаж на нашите висши учебни заведения, като даде възможност за сравняване и предостави надеждна информация на студентите, учените, работодателите и политическите ръководители? Бихте ли се съгласили, че разработването на такива инструменти е още по-неотложно поради нарастващия брой на не особено издържани международни класации на университетите, които привличат все по-голямо внимание?

Делегациите подчертаха решаващата роля на осигуряването на качеството за развитието на сектора на европейското висше образование в бъдеще и важността му за повишаването на мобилността на студентите, изследователите и учителите. Бе изтъкнато значението на развитието и подобряването на взаимното признаване на националните системи, като делегациите подчертаха необходимостта да се използват пълноценно инструментите, създадени в контекста на процеса от Болоня.

Министрите признаха, че е необходимо да се оцени осъществимостта на европейски инструмент за прозрачност и заявиха, че очакват с интерес резултатите от проучването на Комисията по този въпрос. Бе подчертано, че подобен европейски механизъм трябва да зачита и благоприятства богатото разнообразие от европейски висши учебни заведения и да се основава на множество критерии, които отразяват разнообразните задачи на тези заведения.КУЛТУРА

Насърчаване на творческо поколение — заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно насърчаването на творческо поколение чрез развиване на творчеството и новаторския капацитет у децата и младите хора чрез културно изразяване и достъп до културата: вж. док. 14453/09.Европейска година на доброволческите дейности (2011 г.)

Съветът прие решение, с което 2011 г. се обявява за Европейска година на доброволческите дейности за насърчаване на активна гражданска позиция. Целта му е да се подобри средата за доброволчески дейности в ЕС, да се повиши качеството им и да се утвърди стойността и значението им.

Обмяната на опит и добри практики, научните изследвания, конференциите и информационните кампании са сред мерките, които могат да получат подкрепа в рамките на Европейската година. За тази цел е заделен бюджет от 8 милиона евро, като от тях поне 2 милиона се насочват към конкретни дейности в държавите-членки.

Европейският парламент даде становището си по проекта за решение на 26 ноември. Пълният текст на решението се намира в документ 15658/09.АУДИОВИЗИЯ

Медийна грамотност в цифровата среда – Заключения на Съвета

Съветът прие заключения относно медийната грамотност в цифрова среда, които се съдържат в документ 15441/09Цифровизация на културно съдържание в Европа

Съветът проведе ориентационен дебат относно цифровизацията на културното съдържание в Европа.

Като начало Комисията информира министрите за своя анализ на последиците от Google Books от европейска гледна точка вследствие на преразглеждането на споразумението между Google и американските издатели (15109/09). Членът на Комисията подчерта, че този въпрос само откроява необходимостта от спешни действия на ЕС в областта на цифровизацията.

На министрите бяха поставени за обсъждане следните въпроси:Кои са основните въпроси, които трябва да бъдат застъпени в европейска инициатива за осигуряване на равнопоставеност при цифровизацията на културни произведения, и по-специално на книги?

Сред въпросите, които трябва да бъдат решени, за да се увеличи броят на цифровизираните книги и други произведения на културата в Европа, министрите изтъкнаха предоставянето на права върху произведенията с неуредени авторски права и стандартите за цифровизация. Делегациите подчертаха, че е от съществено значение да бъде разработен балансиран подход към въпросите на авторските права, който да отчита както интересите на притежателите на права, така и на ползвателите. В допълнение редица държави-членки изразиха одобрение за координирана европейска стратегия за решаване на тези въпроси.Как правителствата и ЕС могат да улеснят частните инициативи и публично-частните партньорства, за да се предостави достъп на всички европейски граждани до цифровизирани културни произведения, и по-специално книги, независимо от границите?

В най-общ план министрите и Комисията са на мнение, че привличането на честния сектор в процеса на цифровизация следва да бъде възможно, макар и при определени условия. Някои делегации обърнаха внимание, че подобно сътрудничество не трябва да води до частни монополи, а други изтъкнаха, че на пазара следва да се даде възможност да се развие. Бе отбелязано също, че правната сигурност и прилагането на правилата за конкуренция са предпоставки за привличането на частните предприятия. Предложението на френския министър да се създаде „малък комитет на мъдреците“, който да проучи въпроса за участието на частния сектор, бе подкрепено от няколко делегации, желаещи да дадат своя принос в този процес.Какво могат да направят държавите-членки и националните институции, за да бъде предоставен безплатен достъп чрез EUROPEANA до значима цифровизирана културна продукция, и по-конкретно до продукция с погасени авторски права?

Държавите-членки изразиха съгласието си с Комисията, че е важно да се предприемат съгласувани действия с цел по-голям брой цифровизирани произведения да бъдат достъпни чрез Europeana, както и че нейният прототип трябва да заработи пълноценно през 2010 г.ВЪПРОСИ НА МЛАДЕЖТА

Рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта

Съветът проведе обмен на мнения и прие обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта за периода 2010—2018 г.: вж. док. 15131/09.

Двете нови общи цели на европейското сътрудничество са създаване на равни възможности за всички млади хора в областта на образованието и на пазара на труда, както и насърчаване на активна гражданска позиция, социално приобщаване и солидарност. Във връзка с това следва да се предприемат инициативи в осем основни области на дейност: образование и обучение; заетост и предприемачество; здравеопазване и благосъстояние; участие; доброволчески дейности; социално приобщаване; младите хора и светът; творчество и култура.

Новата рамка е разделена на три тригодишни работни цикли, за всеки от които ще бъдат определени редица приоритети за европейско сътрудничество. В резолюцията се определят и целите за периода януари 2010—юни 2011 г.: през този период общата тема ще бъде заетостта на младите хора. През първата половина на 2010 г. работата ще се съсредоточи върху социалното приобщаване, докато основният приоритет за втората половина на 2010 г. следва да бъде социално-възпитателната работа с младежта. През първото шестмесечие на 2011 г. дейностите ще бъдат насочени към насърчаване на гражданската позиция и участието.

Съветът прие и следното послание към декемврийския Европейски съвет като принос от областта, свързана с младежта, към обсъждането на Лисабонската стратегия след 2010 г.:

Като припомня приемането на Европейския пакт за младежта по време на Европейския съвет през март 2005 г. като един от инструментите, които допринасят за постигането на целите от Лисабон за растеж и работни места, и във връзка с приемането на нова рамка за сътрудничество по въпросите на младежта за периода 2010—2018 г, която inter alia изтъква спешната необходимост от борба срещу високата степен на безработица сред младежта в ЕС,Съветът приканва Европейския съвет да:

 • да осигури включване на младежко измерение в Лисабонската стратегия за периода след 2010 г. и да подкрепи продължаването на инициативите в съответствие с общите цели на Европейския пакт за младежта, както и да осигури прилагане на новата рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта за периода 2010—2018 г.“

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Работна програма „Образование и обучение — 2010 г.“

Комисията представи информация относно съвместния доклад на Съвета и на Комисията за напредъка в изпълнението на работната програма „Образование и обучение — 2010 г.“Споразумението „Google Books“

Комисията откри обсъждането на цифровизацията на културното съдържание с представянето на преглед на евентуалните въздействия на наскоро преразгледаното споразумение върху европейските носители на авторски права, културното многообразие и конкуренцията в Европа (15109/09).Цифровизация на кината в Европа

В своята бележка френските институции приветстваха предложенията на Комисията за принос към прехода към цифрово кино в Европа (15810/09) и подчертаха значението на бързата и ефективна публична намеса по отношение на финансовата подкрепа, както и на регулирането. Основната цел на цифровизацията на кината е да се предостави възможно най-добър достъп до по-широка гама качествени произведения.Издателска дейност на някои езици

Делегацията на Словения представи информационна бележка (15813/09) относно подобряването на положението на издателите на книги на езици, говорени от малък брой хора. Според Словения една по-ниска ставка на ДДС би била важен инструмент за разрешаване на този въпрос. Словения предложи на държавите членки да се разреши известна гъвкавост по отношение на използването на данъчното облагане за целите на такива политики. Това изказване беше приветствано от редица страни.Международни споразумения относно аудиовизуалната политика

Австрия представи съображения по повод писмото на комисар Рединг относно протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за трансгранична телевизия (15814/09).Работна програма на встъпващото председателство

Делегацията на Испания запозна Съвета с работната програма на предстоящото испанско председателство през първата половина на 2010 г.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Споразумение за митническо сътрудничество ЕС—Канада

Съветът прие решение за упълномощаване на Комисията да започне преговори с Канада с оглед разширяването на Споразумението за митническо сътрудничество и взаимопомощ по митнически въпроси, за да бъде включено сътрудничеството по въпросите на сигурността.ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Правила за отпускане на финансова помощ от ЕС

Съветът прие кодифицирана версия на регламента за определяне на общи правила за отпускане на финансова помощ от ЕС в областта на трансевропейските мрежи (3682/09).

Новият регламент заменя различните актове, включени в Регламент (ЕО) № 2236/95, като същевременно напълно запазва тяхното съдържание.

Предоговаряне на паричното споразумение със Сан Марино и Ватикана

Съветът прие две решения относно позицията, която да бъде взета от ЕС по отношение на предоговарянето на паричното споразумение със Сан Марино и Ватикана. Целта на предоговарянето е осигуряването на равни условия по отношение на задълженията на тези държави, създаването на механизми за последващ контрол, въвеждането на общ метод за изчисляване на таваните за изсичане на евромонети и предоставянето на възможност да се използват монетни дворове, различни от италианския монетен двор, за сеченето на монети на Ватикана и Сан Марино.МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Евросредиземноморски правила за произход

Съветът прие решение за упълномощаване на Комисията да започне преговори с оглед сключването на регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход.

Паневросредиземноморската зона за кумулиране включва ЕС, държавите от ЕАСТ (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), държавите по Барселонския процес (Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис и Турция) и Фарьорските острови.


  На евросредиземноморската търговска конференция на министерско равнище, проведена в Лисабон през октомври 2007 г., министрите се споразумяха да пристъпят към проект за единна регионална конвенция за преференциалните правила за произход за паневросредиземноморската зона, с която да се замени действащата мрежа от протоколи за правилата за произход. Те решиха също да включат държавите участнички в процеса за стабилизиране и асоцииране (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия, както и Косово съгласно резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН).

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Конвенция за правата на хората с увреждания

Съветът одобри подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Конвенцията на ООН, която е в сила от 3 май 2008 г. беше подписана от името на Европейската общност през март 2007 г.

Защита на работниците от експозиция на азбест

Съветът прие кодифицирана версия на директивата относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (3680/09).

Новата директива заменя различните актове, включени в Директива 83/477, като същевременно напълно запазва тяхното съдържание.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Делегиране на лабораторния анализ на растения*

Съветът прие директива за разрешаване на държавите членки да делегират лабораторни анализи на растения и растителни продукти на юридически лица като университети, научно-изследователски институти или частни лаборатории при положение, че последните отговарят на определени условия (15705/09 + 16281/09 ADD 1). Те трябва да бъдат безпристрастни, да не са засегнати от конфликт на интереси, както и да могат да осигурят надеждни резултати и защита на поверителната информация. Новата директива изменя Директива 2000/29 относно защитните мерки срещу въвеждането в ЕС на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в ОбщносттаТрактори

Съветът прие кодифицирана версия на директива относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори с оглед постигането на по-голяма правна яснота и рационалност (3678/09).ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Безопасност на газовите уреди

Съветът прие кодифицирана версия на директива относно газовите уреди с оглед постигането на по-голяма правна яснота и рационалност (3679/09).ОКОЛНА СРЕДА

Опазване на дивите птици

Съветът прие кодифицирана версия на директива относно опазването на дивите птици с оглед постигането на по-голяма правна яснота и рационалност (3681/09).ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6319 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

16576/09 (Presse 347)BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница