Заседание на Съвета Правосъдие и вътрешни работи Люксембург, 9 и 10 юни 2011 г. Председател г н Tibor navracsicsстраница1/2
Дата13.10.2017
Размер386.39 Kb.
ТипЗаседание
  1   2СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

11008/11

(OR. en)


PRESSE 161

PR CO 37

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3096-о заседание на СъветаПравосъдие и вътрешни работи

Люксембург, 9 и 10 юни 2011 г.


Председател Г н Tibor NAVRACSICS
Заместник министър-председател, министър на държавната администрация и правосъдието
Г н Sándor PINTÉR
Министър на вътрешните работи


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът подготви създаването на европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи до средата на 2012 г. Политическото споразумение потвърждава компромисния текст, изготвен в резултат на преговорите с Европейския парламент.

Министрите на вътрешните работи обсъдиха също нерешени въпроси относно изменението на правилата за Frontex, европейската агенция за управление на външните граници на ЕС. Целта продължава да бъде постигане на споразумение с Европейския парламент до края на юни.

По-нататък Съветът прие заключения относно границите, миграцията и убежището, след като обсъди редица съобщения на Комисията, свързани с миграцията. Приети бяха и заключения относно оценката по Шенген на България и Румъния. Съветът ще разгледа отново този въпрос в най-скоро време, не по-късно от септември 2011 г.

Относно законодателния пакет за създаването на обща европейска система за убежище (CEAS) до 2012 г. Съветът осъществи първи обмен на мнения по две преработени предложения на Комисията, внесени на 1 юни 2011 г.; едното се отнася за процедурите за предоставяне и отнемане на международна закрила, а другото за условията за приемане на търсещи убежище лица. Министрите взеха под внимание актуалното състояние на три предложения относно законната миграция: за вътрешнокорпоративните трансфери, за сезонните работници и за единното разрешително за пребиваване и работа в ЕС, предназначено за граждани на трети държави).

Сред свързаните с въпросите на сигурността точки от дневния ред беше най-новият документ за обсъждане, изготвен от координатора на ЕС за борба с тероризма относно прилагането на стратегията на ЕС за борба с тероризма, както и заключенията относно приоритетите на ЕС в борбата с организираната престъпност 2011—2013 г. и доклад на Комисията за напредъка в областта на сигурността на въздушния превоз на товари.

Министрите на правосъдието постигнаха съгласие относно общите принципи, уреждащи предложената европейска заповед за разследване, която ще даде възможност на една държава-членка да извършва процесуално-следствени действия на основата на решение, постановено в друга държава-членка.

Съветът прие също общ подход относно преработени правила за борба с киберпрестъпността. преработените правила за борба с атаките срещу информационните системи предвиждат увеличаване на санкциите и са предназначени за преодоляване на новите заплахи от мащабни кибератаки.

Накрая Съветът постигна съгласие по политическите насоки за предложените правила по въпросите на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Сред важните въпроси, приети без обсъждане (точки „А“), бяха редица заключения на Съвета: относно засилването на връзките между вътрешното и външното измерение на борбата с тероризма, относно предложената стратегия на ЕС за обратно приемане и относно ролята на сътрудничеството в областта на правоприлагането за борбата с фалшифицираните и/или подправени лекарства.

Успоредно със заседанието на Съвета Смесеният комитет (ЕС плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) обсъди наред с други въпроси две презентации на Комисията: доклад относно механизма за наблюдение на държавите от Западните Балкани в периода след либерализирането на визовия режим и ново предложение за изменение на правилата за безвизовия режим на ЕС.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Агенция на ЕС за широкомащабните информационни системи Error: Reference source not found

Frontex: Нови правила за Европейската агенция за управление на външните граници на ЕС Error: Reference source not found

Заключения относно границите, миграцията и убежището — Заключения Error: Reference source not found

Оценка по Шенген на България и Румъния — Заключения Error: Reference source not found

Убежище: условия и процедури за приемане Error: Reference source not found

Стратегия на ЕС за борба с тероризма Error: Reference source not found

Борбата срещу организираната престъпност за периода 2011—2013 г. — Заключения Error: Reference source not found

Доклад за напредъка в областта на сигурността на въздушния превоз на товари Error: Reference source not found

Смесен комитет Error: Reference source not found

Кибирпрестъпност — атаки срещу информационните системи Error: Reference source not found

Европейска заповед за разследване Error: Reference source not found

В памет на престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа Error: Reference source not found

Защита на жертвите в наказателни производства Error: Reference source not found

Наследяване Error: Reference source not found

Официален вестник на ЕС Error: Reference source not found

Електронно правосъдие Error: Reference source not found

Присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека Error: Reference source not found

Точка за информация Error: Reference source not found

Други въпроси Error: Reference source not foundДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШЕН РЕД

 • Хагска конвенция* Error: Reference source not found

 • Статистически данни за Шенгенската информационна система Error: Reference source not found

 • Изисквания за защита на данните в Шенгенската информационна система Error: Reference source not found

 • Правоприлагаща мрежа относно ХБРЯ сигурност — Заключения Error: Reference source not found

 • Престъпления спрямо околната среда Error: Reference source not found

 • Петгодишен отчет на Европейския полицейски колеж (ЕПК) Error: Reference source not found

 • Фалшифицирани и/или подправени лекарства — Заключения Error: Reference source not found

 • Вътрешно и външно измерение на политиките за борба с тероризма — Заключения Error: Reference source not found

 • Годишен доклад на Евроюст — Заключения Error: Reference source not found

 • Стратегия на ЕС за обратно приемане — Заключения Error: Reference source not found

 • Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и престъпността — Заключения Error: Reference source not found

 • Достъп до Шенгенската информационна система от страна на Лихтенщайн Error: Reference source not found

 • Защита на критичната инфраструктура — Заключения Error: Reference source not found

 • Трафик на хора Error: Reference source not found

 • Развиващи се форми на трафик на хора — Заключения Error: Reference source not found

 • Обмен на дактилоскопични данни Error: Reference source not found

 • Сигурност на ЕС Error: Reference source not found

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Съвет за стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Споразумение за партньорство между ЕС и Кабо Верде — Нов протокол Error: Reference source not found

 • Споразумение за партньорство между ЕС и Кабо Верде — разпределяне на възможностите за риболов Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г жа Annemie TURTELBOOM Министър на вътрешните работи

Г н Stefaan DE CLERCK Министър на правосъдието

Г н Melchior WATHELET Държавен секретар по политиката на миграция и убежищеБългария:

Г н Цветан ЦВЕТАНОВ Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

Г жа Маргарита ПОПОВА Министър на правосъдието

Чешка република:

Г н Jan KUBICE Министър на вътрешните работи

Г н Jiří POSPÍŠIL Министър на правосъдието

Г н Marek ŽENÍŠEK Заместник-министър на правосъдиетоДания:

Г н Lars BARFOED Министър на правосъдието

Г н Claes NILAS Постоянен секретар в Министерството по въпросите на бежанците, имиграцията и интеграцията

Германия:

Г н Hans-Peter FRIEDRICH Федерален министър на вътрешните работи

Г н Max STADLER Парламентарен държавен секретар към федералния министър на правосъдието

Г н Ole SCHRÖDER Парламентарен държавен секретар към федералния министър на вътрешните работиЕстония:

Г н Ken-Marti VAHER Министър на вътрешните работи

Г н Kristen MICHAL Министър на правосъдието

Ирландия:

Г н Alan SHATTER Министър на правосъдието и равенството

Г н Rory MONTGOMERY Постоянен представител

Гърция:

Г н Christos PAPOUTSIS Министър за защитата на гражданите

Г н Charalampos KASTANIDIS Министър на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Г жа Theodora TZAKRI Държавен секретар за вътрешните работи, децентрализацията и електронното управлениеИспания:

Г н Juan Carlos CAMPO MORENO Държавен секретар за правосъдието

Г н Antonio CAMACHO VIZCAÍNO Държавен секретар по въпросите на сигурността

Г жа Anna Terrón I CUSÍ Държавен секретар по въпросите на имиграцията и емиграциятаФранция:

Г н Claude GUÉANT Министър на вътрешните работи, отвъдморските департаменти и територии, местните власти и имиграцията

Г н Michel MERCIER Пазител на държавния печат, министър на правосъдието и свободите

Италия:

Г жа Sonia VIALE Държавен секретар за икономиката и финансите

Г н Giacomo CALIENDO Държавен секретар по въпросите на правосъдието

Кипър:

Г н Loukas LOUKA Министър на правосъдието и обществения ред

Г н Neoklis SΥLIKIOTIS Министър на вътрешните работи

Латвия:

Г н Aigars ŠTOKENBERGS Министър на правосъдиетоЛитва:

Г н Remigijus ŠIMAŠIUS Министър на правосъдието

Г н Gintaras Steponas VYŠNIAUSKAS Заместник-министър на вътрешните работи

Люксембург:

Г н Jean-Marie HALSDORF Министър на вътрешните работи и по въпросите на Големия регион

Г н François BILTGEN Министър на правосъдието

Г н Nicolas SCHMIT Министър на труда, заетостта и имиграциятаУнгария:

Г н Sándor PINTÉR Министър на вътрешните работи

Г н Tibor NAVRACSICS Заместник министър-председател, Министър на държавната администрация и правосъдието

Г жа Krisztina BERTA Заместник държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Г н Bence RÉTVÁRI Парламентарен държавен секретар, Министерство на държавната администрация и правосъдието

Малта:

Г н Carmelo MIFSUD BONNICI Министър на правосъдието и вътрешните работиНидерландия:

Г н Gerd LEERS Министър по въпросите на имиграцията и убежището

Г н Fred TEEVEN Държавен секретар по въпросите на сигурността и правосъдието

Австрия:

Г жа Johanna MIKL-LEITNER Федерален министър на вътрешните работи

Г жа Beatrix KARL Федерален министър на правосъдието

Полша:

Г н Jerzy MILLER Министър на вътрешните работи и администрацията

Г н Krzysztof KWIATKOWSKI Министър на правосъдието

Португалия:

Г н Manuel LOBO ANTUNES Постоянен представителРумъния:

Г н Traian IGAS Министър на администрацията и вътрешните работи

Г н Marian Grigore TUTILESCU Държавен секретар, ръководител на отдел „Шенген“, Министерство на администрацията и вътрешните работи

Г жа Lidia BARAC Държавен секретар, Министерство на правосъдиетоСловения:

Г н Aleš ZALAR Министър на правосъдието

Г н Damjam LAH Държавен секретар, Министерство на вътрешните работи

Словакия:

Г н Daniel LIPŠIC Министър на вътрешните работи

Г жа Mária KOLÍKOVÁ Държавен секретар, Министерство на правосъдието

Финландия:

Г жа Astrid THORS Министър на европейските въпроси и миграцията

Г жа Anne HOLMLUND Министър на вътрешните работи

Г н Jan STORE Постоянен представителШвеция:

Г жа Beatrice ASK Министър на правосъдието

Г н Tobias BILLSTRÖM Министър по въпросите на миграцията

Обединено кралство:

Г жа Theresa MAY Министър на вътрешните работи и министър по въпросите на жените и равните възможности

Г н Kenneth CLARKE Лорд-канцлер, министър на правосъдието

Комисия:

Г жа Viviane REDING Заместник-председател

Г жа Cecilia MALMSTRÖM Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Агенция на ЕС за широкомащабните информационни системи

Вследствие на постигнатото категорично политическо споразумение Съветът подготви създаването на европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи през лятото на 2012 г. въз основа на компромисен текст с Европейския парламент (10827/2/11).

Председателството вече може да потвърди пред Европейския парламент, че ако Парламентът приеме на първо четене позицията си в същия вид, в който е изложена в компромисния текст, Съветът ще одобри позицията на Парламента на свое предстоящо заседание.

Целта е агенцията да започне да функционира до лятото на 2012 г. Седалището на агенцията ще бъде в Талин, задачите по развитието и оперативното управление ще се извършват в Страсбург, а в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, е установено резервно звено.

Сред широкомащабните информационни системи, управлявани от бъдещата агенция, ще бъдат Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и „Евродак“. Агенцията ще отговаря също за управлението на всички други информационни системи, които в бъдеще е възможно да бъдат разработени в областта на свободата, сигурността и правосъдието. За интегрирането на тези следващи системи обаче ще изисква конкретно решение, взето от Съвета и Европейския парламент.

Frontex: Нови правила за Европейската агенция за управление на външните граници на ЕС

Съветът обсъди нерешените въпроси, свързани с преразглеждането на правилата относно Frontex, европейската агенция за управление на външните граници на ЕС. Преговорите с Европейския парламент започнаха през април.

Министрите съсредоточиха работата си върху редица нерешени въпроси, сред които:


 • временното командироване от държавите-членки на гранични служители, които да участват в съвместните екипи на Frontex за съдействие;

 • наблюдението на операции за връщане;

 • създаването и наименованието на общ резерв от гранични служители, които да участват в съвместни операции и в мисии на Rabit (екипи за бърза гранична намеса).

Целта продължава да бъде постигане на споразумение с Европейския парламент до края на юни в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 24 март 2011 г.

Заключения относно границите, миграцията и убежището — Заключения

Съветът прие заключения относно границите, миграцията и убежището в контекста на обсъжданията по редица неотдавнашни съобщения на Комисията:

— едно от тях се отнася за миграцията (9731/11);

— друго се отнася за миграцията и убежището в ЕС през 2010 г., в които е представен вторият годишен доклад относно изпълнението на Европейския пакт за имиграцията и убежището (10772/11);

— а третото съобщение е „Диалог за миграция, мобилност и сигурност с държавите от Южното Средиземноморие“ (10784/11).

Оценка по Шенген на България и Румъния — Заключения

Съветът прие заключения относно приключването на процеса за оценяване на състоянието на подготвеност на България и Румъния за прилагане на всички разпоредби на достиженията на правото от Шенген.

В тези заключения се подчертава, че процесът за оценка по Шенген на България и Румъния е приключен и че Съветът ще разгледа отново този въпрос в най-скоро време, не по-късно от септември 2011 г.

Убежище: условия и процедури за приемане

Относно законодателния пакет за създаването на обща европейска система за убежище (CEAS) до 2012 г. Съветът осъществи първи обмен на мнения по две преработени предложения на Комисията. Те се отнасят за процедурите за предоставяне и отнемане на международна закрила (11207/11), както и за условията за приемане на търсещи убежище лица (11214/11).

Комисията представи тези предложения на 1 юни 2011 г.

И двете предложения са за изменение на съществуващи директиви. Първоначално измененията бяха внесени съответно през октомври 2009 г. и декември 2008 г. Тъй като по текстовете не беше постигнато съгласие, Комисията реши да представи преработени предложения, за да вземе под внимание позициите, изразени от държавите-членки в рамките на Съвета, и позицията на Европейския парламент.План за политиката в областта на законната миграция: вътрешнокорпоративни трансфери, сезонна заетост и единно разрешително за граждани на трети държави

Относно законната миграция, министрите разгледаха актуалното състояние на три досиета, които са част от плановете на ЕС за разработване на цялостна политика в областта на имиграцията.

Две предложения за директиви се отнасят за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави:


 • в рамките на вътрешнокорпоративните трансфери (12211/10) и

 • за целите на сезонната заетост (12208/10).

И по двете досиета преговорите с Европейския парламент все още предстоят.

Целта на предложението относно сезонните работници е да се определят справедливи и прозрачни условия за влизане и пребиваване, като същевременно се предвиждат стимули и гаранции за предотвратяване на превръщането на временния престой в постоянен. Предлага се ускорена процедура за приемане на работници от трети държави на основата на общо определение и общи критерии. Изискващите по-нататъшно разглеждане в рамките на Съвета въпроси включват определението за сезонна работа, критериите за приемане, разрешителни или визи за сезонните работници и правата, които да се предоставят на сезонните работници.

Целта на предложението за директива относно вътрешнокорпоративните трансфери е да се улесни вътрешнокорпоративният трансфер на умения както в посока към ЕС, така и в рамките на ЕС. То е специално насочено към това да се реагира ефективно и своевременно на търсенето на управленски и квалифицирани кадри за клонове и филиали на мултинационални компании чрез създаването на прозрачни и хармонизирани условия за приемане на тази категория работници, чрез осигуряването на по-атрактивни условия за временен престой на лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, и на техните семейства, и чрез насърчаването на ефективното разпределение и преразпределение на преместени служители между структури в ЕС. Сред въпросите, които се нуждаят от допълнително обсъждане в рамките на Съвета, са критериите за приемане, правата, които да се предоставят на лицата, притежаващи разрешително, и на членовете на семействата им, и по-специално мобилността на притежателите на разрешителни между различни държави-членки.

Освен това министрите обсъдиха актуалното състояние във връзка с предложението за директива относно единно разрешително за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права на работници от трети страни, които законно пребивават в държава-членка (14491/07).

На пленарната си сесия от 24 март 2011 г. Европейският парламент прие на първо четене изменения на посоченото по-горе предложение. В скоро време ще продължат преговорите между Съвета и Парламента. Основните точки, по които позициите на двете институции все още се различават, са въпросът за допълнителен документ, който да се издава заедно с единното разрешително, прехвърлянето на пенсионни права и задължението за държавите-членки да предоставят на Комисията таблици за съответствието.

Стратегия на ЕС за борба с тероризма

Съветът обсъди и приветства най-новия документ за обсъждане относно прилагането на стратегията на ЕС за борба с тероризма, представен от координатора на ЕС за борба с тероризма (10622/1/11).

В документа за обсъждане относно прилагането на стратегията на ЕС за борба с тероризма координаторът на ЕС за борба с тероризма анализира последиците от смъртта на Осама бин Ладен за борбата с тероризма, както и противодействието на идеологическата пропаганда на Ал Кайда. Той разглежда също рисковете и възможностите, произтичащи от последните събития в Северна Африка и постоянните предизвикателства за международната общност в Пакистан.

По-нататък в документа вниманието се насочва към редица ключови предизвикателства във връзка със следните въпроси: • Превенция — разработване на концепция и париране на терористичната пропаганда

 • Сигурност на транспорта (в т.ч. сухопътния транспорт, напр. високоскоростните влакове);

 • Научноизследователска дейност и индустриална политика за индустрията в областта на сигурността и

 • Стратегията относно сигурността по отношение на химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи (ХБРЯЗ).

На 2 май 2011 г. координаторът на ЕС за борба с тероризма направи изявление относно смъртта на Осама бин Ладен.

Борбата срещу организираната престъпност за периода 2011—2013 г. — Заключения

Съветът прие заключения за определяне на приоритетите на ЕС в борбата срещу организираната престъпност за периода 2011—2013 г. (11050/11).

Сред набелязаните приоритети са борбата с производството и дистрибуцията на наркотици, в т.ч. синтетични и психоактивни вещества, борбата с трафика на наркотици, особено от Западна Африка, ограничаването на ролята на Западните Балкани в международната престъпност, борбата с трафика на хора, борбата с организираните престъпни групи, способстващи за незаконната имиграция, борбата с мобилните трансгранични престъпни групи и борбата с киберпрестъпността.

Тези заключения следва да се прилагат на европейско равнище и където е необходимо — на национално или регионално равнище, съобразно стратегическите цели и посредством годишните оперативни планове за действие на ЕС.

Заключенията са следствие от създаването в края на 2010 г. на цикъл на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност (15358/10). С този документ се създава многогодишен цикъл на политиката и ясна методика за определяне, прилагане и оценяване на приоритетите в борбата с организираната и тежката международна престъпност. Предложението е за периода 2011—2013 г. да се осъществи първоначален и редуциран цикъл на политиката, основан на оценката на ЕС на заплахата от организираната престъпност (OCTA) от 2011 г. Първият пълен цикъл на политиката на ЕС ще се основава на Оценката на ЕС на заплахата от тежката и организираната международна престъпност (EU SOCTA) от 2013 г. и ще обхване периода 2013—2017 г.

В този контекст министрите взеха под внимание и публикацията за обмена на опит в борбата с организираната престъпност. Тя е озаглавена „Допълващи подходи и действия за превенция и борба с организираната престъпност: примери за добри практики от държавите-членки на ЕС“ (10899/11). Делегациите бяха приканени да осигурят съответното разпространение чрез националните си канали.Доклад за напредъка в областта на сигурността на въздушния превоз на товари

Съветът обсъди доклад за напредъка в областта на сигурността на въздушния превоз на товари, който по искане на Съвета беше представен от Комисията през декември 2010 г. (11250/11).

В края на октомври 2010 г. бяха засечени два колета бомби, изпратени от Йемен за САЩ с въздушен товарен транспорт, които бяха обезвредени по време на обработката на товара съответно в Дубай и на летището East Midlands в Обединеното кралство.

Вследствие на това, на заседанието на министрите от 8–9 ноември 2010 г. в рамките на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, беше създадена група на високо равнище за укрепване на сигурността на въздушния превоз на товари, чиято задача е да намери начини за засилване на мерките за сигурност при въздушния превоз на товари, без да се затруднява стопанската дейност.

В началото на декември 2010 г. работната група представи предложенията си на Съвета по правосъдие и вътрешни работи и на Съвета но транспорт. Предложените мерки имат за цел да се преодолеят пропуските по отношение на сигурността и да се разработи координиран подход на равнище ЕС и на международно равнище за допълнителни мерки за сигурност. Планът предвижда действия за укрепване и хармонизиране на правилата на ЕС, подобряване на координацията и обмена на информацията в рамките на ЕС и повишаване на глобалните стандарти.

На равнище ЕС това включва мерки като усъвършенстване на методите за откриване и проверките за сигурност на товарите, създаване на общи критерии за оценка на риска от товарите от държави извън ЕС, подновяване на процедурите за определяне на „доверените“ изпращачи и превозвачи, както и подобряване на обучението на операторите и инспекторите във връзка със сигурността.Смесен комитет

Успоредно със заседанието на Съвета Смесеният комитет (ЕС плюс Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария) обсъди следните въпроси:Безвизовият режим на ЕС

Комитетът осъществи първи обмен на мнения по неотдавнашното предложение на Комисията за изменение на правилата за безвизовия режим на ЕС (10834/11). Измененията се отнасят за Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване.

Наред с останалото, предложението на Комисията въвежда предпазна клауза, която дава възможност — при определени извънредни условия и на базата на определени критерии —временно да се възстановят изискванията за виза за граждани на трети държави, чиито граждани нормално могат да пътуват без виза в ЕС. Предложената предпазна клауза има общ характер. Тя не е насочена към конкретна трета държава или регион.

След като бъде разгледано на равнище министри, предложението ще бъде обсъдено от съответните органи на Съвета, както и от Европейския парламент, тъй като се прилага обикновената законодателна процедура.Механизъм за наблюдение на държавите от Западните Балкани в периода след либерализирането на визовия режим

В съответствие с изявлението си от ноември 2010 г. (15926/1/10) Комисията представи доклада си относно механизма за наблюдение на държавите от Западните Балкани в периода след либерализирането на визовия режим (10997/11).

Няколко делегации подчертаха, че е наложително да се разгледа проблемът с трайно увеличения брой неоснователни молби за убежище от някои държави от Западните Балкани.

Регламент за Frontex

Комитетът обсъди нерешените въпроси, свързани с преразглеждането на правилата относно европейската агенция за управление на външните граници на ЕС, Frontex, както е посочено в отделна точка по-горе.Агенция на ЕС за информационните системи

Комитетът обсъди актуалното състояние на работата по създаването на европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, както е посочено в отделна точка по-горе.Оценка по Шенген на България и Румъния

Комитетът обсъди проекта за заключения на Съвета относно оценката по Шенген на България и Румъния, които впоследствие бяха приети от Съвета.ШИС ІІ

Комитетът разгледа актуалното състояние на въвеждането на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ). Общият график, представен от Комисията на заседанието на Съвета през октомври 2010 г., предвижда ШИС ІІ да започне да функционира до първото тримесечие на 2013 г.

Шенгенската информационна система представлява обща база данни със строги правила за защита на данните, която улеснява обмена на информация за лица и предмети между съответните национални правоприлагащи органи, в т.ч. за целите на граничния контрол и други митнически и полицейски проверки.

ВИС

Комитетът разгледа и постигнатия напредък в подготовката на Визовата информационна система (ВИС). За практическото въвеждане на ВИС трябва да са готови централната ВИС, управлявана от Комисията, и националната ВИС на всяка отделна държава-членка, както и да бъде завършена подготовката на контролно-пропускателните пунктове по външните граници и на консулските служби в първия регион на въвеждане (Северна Африка). Очаква се централната ВИС да е готова до края на юни 2011 г. Най-късно до края на юли държавите-членки трябва да уведомят за готовността на своите национални системи и консулства. The system should be operational by mid-October 2011.

След като стане оперативна, ВИС ще подпомага прилагането на общата визова политика и ще съдейства за ефективен граничен контрол, като позволи на държавите-членки от Шенгенското пространство да въвеждат, актуализират и консултират визови данни, включително биометрични данни, по електронен път.

Кибирпрестъпност — атаки срещу информационните системи

Съветът прие общ подход по проект за директива относно атаките срещу информационните системи, предложен от Комисията през септември 2010 г. (10751/11). Общият подход ще представлява основата за преговорите на Съвета с Европейския парламент по това предложение в рамките на обикновената законодателна процедура.

Предложението има за цел да се актуализират действащите правила, датиращи от 2005 г. (Рамково решение 2005/222/ПВР), като се използва за основа Конвенцията на Съвета на Европа за киберпрестъпността (Конвенцията от Будапеща). В него се установяват минимални правила относно определянето на престъпленията и санкциите в областта на атаките срещу информационните системи. То има за цел също да способства за предотвратяване на тези атаки и за подобряване на сътрудничеството между компетентните органи на държавите-членки в тази област.

Новите правила запазват повечето от действащите понастоящем разпоредби, а именно криминализирането на незаконния достъп до информационни системи, незаконната намеса в тези системи и незаконната намеса в данните им, както и на подбуждането, съучастието и опита за извършване на такива престъпления, като се включват следните нови елементи: • криминализиране на производството и предоставянето на средства (напр. зловреден софтуер, предназначен за създаване на „ботнети“1 — или неправомерно получени компютърни пароли) за извършване на престъпленията;

 • незаконното прихващане на компютърни данни ще се смята за престъпление;

 • подобряване на европейското сътрудничество в наказателноправната област чрез укрепване на съществуващата структура от звена за контакт, които са достъпни по всяко време, в т.ч. задължение да се осигури отговор на спешни искания в рамките на осем часа; и

 • задължението за събиране на основни статистически данни за киберпрестъпленията.

Относно степента на наказанията, в новите правила се предвиждат по-високи прагове:

 • в общия случай максималният срок на лишаване от свобода да не е по-малък от две години;

 • ако деянието е извършено срещу значителен брой информационни системи, напр. с цел създаване на „ботнет“, максималният срок лишаване от свобода да е най-малко три години;

 • ако атаката е извършена от организирана престъпна група или е нанесла сериозни щети, напр. чрез използване на „ботнет“, или е засегнала информационна система, която е част от критична инфраструктура, максималният срок лишаване от свобода да е най-малко пет години.

Тези нови форми на утежняващи обстоятелства са предназначени за преодоляване на новите заплахи от мащабни кибератаки, за които все по-често се съобщава в Европа и които имат потенциала да засегнат сериозно обществените интереси.

Накроя, Съветът изясни правилата относно създаването на юрисдикция от държавите-членки относно киберпрестъпленията.

Обединеното кралство и Ирландия участват в приемането и прилагането на тази директива, но Дания не е обвързана от нея.

Европейска заповед за разследване

Съветът постигна съгласие по основните принципи за предложената европейска заповед за разследване (ЕЗР) в наказателноправната област. Директивата ще създаде възможността една държава-членка на ЕС да предприема процесуално-следствени действия вследствие на решение, постановено в друга държава-членка на ЕС, на основата на принципа за взаимно признаване на съдебни решения.

Процесуално-следствените действия биха могли да обхващат например изслушване на свидетели, претърсване и изземване, както и, при наличие на допълнителни гаранции, прихващане на далекосъобщения, наблюдение, внедряване и проследяване на банкови сметки.

Проектът за този акт е предназначен да замени различните правни норми в тази област с единен правен инструмент, който има за цел да ускори правното сътрудничество в областта на разследването и да повиши ефективността му. С него ще се въведе автоматично признаване на заповеди за разследване и ще се ограничат основанията за отказ за изпълнение на заповеди, издадени в други държави-членки на ЕС, като същевременно се осигурят правните средства за защита на правата на засегнатите лица. Накрая, за пръв път ще се определят срокове за изпълнение на процесуално-следствени действия.

Споразумението обхваща следните общи въпроси:


 • Област на приложение: Европейската заповед за разследване (ЕЗР) може да се използва в наказателните производства, но също и от административните органи при наличие на криминален аспект.

 • Основания за непризнаване или неизпълнение: Определени са редица гаранции, с които да се осигури, че ЕЗР няма да се изпълнява, ако с тези действия може да се навреди на интересите на националната сигурност или имунитетите, установени в изпълняващата държава, например правила за ограничаване на наказателната отговорност във връзка със свободата на печата.

 • Правни средства за защита: Държавите-членки трябва да гарантират, че заинтересованите страни се ползват от правни средства за защита, които са равностойни на наличните при сходни национални производства и че страните са надлежно информирани за тези възможности. Правни средства за защита могат да бъдат ползвани както в издаващата, така и в изпълняващата държава.

 • Срокове за изпълнение на ЕЗР: Държавите-членки трябва да уведомят за получаването на ЕЗР в срок от 30 дни и да извършат съответните процесуално-следствени действия в срок от 90 дни.

 • Разноски: Освен при изключителни обстоятелства, изпълняващата държава поема разноските по процесуално-следствените действия, извършвани на нейна територия.

Това частично споразумение ще даде на Съвета възможност да разгледа оставащата част от проекта за директива, след което да започне преговори с Европейския парламент, който участва наравно със Съвета по тази законодателна процедура.

ЕЗР е инициатива на седем държави-членки1, представена през април 2010 г. (9288/10). Обединеното кралство реши да вземе участие в ЕЗР, като използва възможността, предвидена в Протокол № 21 към Договора от Лисабон. Ирландия и Дания не участват.В памет на престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа

Съветът прие заключения относно паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа, поместени в док. 11268/11.

В заключенията се потвърждава, че е важно да се повишава осведомеността за престъпленията, извършени от тоталитарните режими, като се има предвид, че това може да послужи за предотвратяване на нова вълна тоталитарни идеологии. Изявлението е посветено на чествания в цяла Европа Ден на възпоменание за жертвите на тоталитарните режими (23 август) и приканва държавите-членки да преценят как да го отбелязват съобразно традициите си.

Защита на жертвите в наказателни производства

Съветът прие пътна карта за укрепване на правата и защитата на жертвите, по-специално в рамките на наказателното производство (11108/11). В пътната карта се определят приоритетни действия за защита на жертвите на престъпления и се приканва Комисията да представи предложения относно всички мерки.

Сред общите цели на действията на ЕС е създаването на процедури за зачитане на достойнството и неприкосновеността на личността и на личния живот на жертвата, като се подобри достъпът на жертвите до правосъдие и се установят процедури за предотвратяване на повторното виктимизиране.

В пътната карта са установени следните приоритетни мерки: • преразглеждане на действащото законодателство (Рамково решение 2001/220/ПВР) относно правното положение в наказателното производство на жертвите от престъпления

 • регламент относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита на жертвите в рамките на граждански производства Това би допълнило европейската заповед за осигуряване на защита при наказателни производства, която в момента се обсъжда в Съвета след първото четене в Европейския парламент.

На 18 май Комисията представи предложения за тези две мерки, които бяха приветствани от Съвета, който възнамерява да ги разгледа приоритетно.

Другите приоритетни мерки се отнасят за: • насоки за добри практики сред държавите-членки в областта на подпомагането и защитата на жертвите на престъпления, след като бъде прието законодателството относно правното положение на жертвите;

 • преглед на действащата в момента директива относно обезщетението на жертвите на престъпления;

 • препоръки относно начините за задоволяване на специфичните потребности на уязвимите жертви и жертвите на конкретни видове престъпления, напр. трафик на хора или сексуална експлоатация на деца.

Съветът приканва Комисията да представи също предложения относно тези приоритети и се ангажира да ги разгледа приоритетно.

Комисията представи на министрите и пакета относно правата на жертвите на престъпления, който беше публикуван на 18 май и който включва: • съобщение относно утвърждаване на правата на жертвите в ЕС (10612/11);

 • предложението за регламент относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (10613/11);

 • предложението за директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (10610/11).

Наследяване

Съветът постигна съгласие по политическите насоки за по-нататъшната работа по предложения регламент за наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство.

Предложените правила имат потенциала да улеснят живота на наследниците, на заветниците и други заинтересовани страни. Не по-малко значение има фактът, че новите правила ще намалят в известна степен стреса при планиране на наследяването, като дадат възможност на хората да изберат правото, което урежда прехвърлянето на цялото им имущество.

Във връзка с това проектът за този акт предвижда да се прилага един основен свързващ фактор за определяне на компетентността на органите и на приложимото право при трансгранично наследяване: обичайното местопребиваване на починалото лице в момента на смъртта. Всяко лице може да избере за приложимо право по всички въпроси, свързани с наследяването на имуществото му, правото на държавата, на която е гражданин в момента на избора. Решенията и автентичните актове в областта на наследяването също ще бъдат обект на взаимно признаване и изпълнение.

Съгласно предлагания регламент ще се създаде и европейско удостоверение за наследство, за да се даде възможност на дадено лице да докаже без допълнителни формалности статута си на наследник или правомощията си на управител или изпълнител на наследство. Следователно процедурите ще станат по-бързи и по-евтини.

Проектът за регламент беше представен от Комисията през октомври 2009 г. (14722/09 + 14722/09 ADD 2). Споразумението на Съвета ще допълни още общи политически насоки относно това досие, считано от юни 2010 г. (9703/1/10 REV1).Официален вестник на ЕС

Съветът постигна съгласие по текста на предложения регламент относно придаване на законова сила на електронното издание на Официален вестник на Европейския съюз, като предстои да приключи процедурата по резервите за парламентарно разглеждане от няколко държави-членки. Преди проектът за този акт да бъде приет от Съвета е необходимо одобрение от Европейския парламент.

Проектът за този акт има за цел да даде възможност на всички да разчитат, че електронното издание на Официален вестник на Европейския съюз е автентично, актуализирано, пълно и безплатно издание. Изданието на хартия ще бъде автентично временно и при извънредни случаи, например ако не функционира информационната система на службата за публикации на ЕС.

Официален вестник на Европейския съюз осигурява официалното публикуване на законодателството и всички други актове на Европейския съюз. Той се публикува на хартиен носител от 1958 г., а от 1998 г. е на разположение и в интернет. До момента обаче само изданието на хартиен носител има законова сила.

Електронно правосъдие

Съветът обсъди напредъка в областта на европейското електронно правосъдие въз основа на съответния доклад (9369/1/11 REV 1) и прие преработена пътна карта за изпълнение на плана за действие по европейското електронно правосъдие (10331/11 + COR1 + COR2).

Относно портала за европейско електронно правосъдие, в доклада се изтъква първото издание на портала през юли 2010 г., междинно издание през април 2011 г. и подготовката за второто издание през септември 2011 г.

В доклада и пътната карта се разглеждат и редица други проекти в областта на електронното правосъдие, например: • проекта за комуникация в областта на електронното правосъдие посредством онлайн обмен на данни (e CODEX), който започна през януари 2011 г. и има за цел да се разработят общи технически стандарти в областта на електронното правосъдие, които да могат да бъдат използвани в редица проекти от областта на електронното правосъдие, сред чиито предпоставки са електронната идентификация, електронният подпис, електронното плащане и т.н.;

 • динамичните онлайн формуляри за процедурата за европейска заповед за плащане или за европейската процедура за искове с малък материален интерес;

 • взаимните връзки между регистрите по несъстоятелност и поземлените регистри в отделните държави-членки;

 • доброволна система на общ идентификатор за съдебната практика (ECLI).

Присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека

Съветът беше информиран за актуалното състояние на преговорите за присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за защита на правата на човека и основните свободи.

През юни 2010 г. Съветът прие мандата за водене на преговорите. Комисията, в качеството си на преговарящ орган на ЕС, вече проведе няколко сесии за преговори, при консултации с работна група „Основни права, граждански права и свободно движение на хора“, която действа в качеството си на специален комитет съгласно член 218, параграф 4 от ДФЕС.

Точка за информация

Комисията информира Съвета относно: • Съобщение относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателното право и чрез административни разследвания (11055/11);

 • пакета документи относно борбата с корупцията в ЕС (11237/11, 11205/11, 11212/11).

Председателството и Комисията докладваха също относно Европейската конференция, посветена на изчезналите деца, проведена на 25—26 май 2011 г.

Други въпроси

Австрия представи проекта „Police Equal Performance“, инициатива за целенасочен оперативен подход в сътрудничеството между ЕС и Западните Балкани в борбата с тежката и организираната престъпност.Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница