Заседание на Съвета Селско стопанство и рибарство Брюксел, 15-16 декември 2011 г. Председател г-н Marek sawickiстраница1/8
Дата07.05.2017
Размер1 Mb.
ТипЗаседание
  1   2   3   4   5   6   7   8СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

18708/11

(OR. en)


PRESSE 501

PR CO 81

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3137-о заседание на СъветаСелско стопанство и рибарство

Брюксел, 15-16 декември 2011 г.


Председател г-н Marek SAWICKI
Министър на земеделието и развитието на селските райони на Полша


Основни резултати от заседанието на Съвета

В областта на рибарството министрите постигнаха политическо съгласие относно възможностите за риболов за 2012 г. за определени рибни запаси за кораби на ЕС във водите на Съюза и в определени води извън Съюза, както и относно възможностите за риболов за някои рибни запаси в Черно море.

Също в областта на рибарството Съветът обмени мнения относно Европейския фонд за морско дело и рибарство. Министрите бяха информирани и за предложението за някои мерки по отношение на държавите, които позволяват неустойчив риболов.

Що се отнася до селското стопанство, в Съвета бяха представени за приемане предложения за решения за разрешаване на употребата на четири генетично модифицирани сорта за храна, фураж и друга употреба. Не беше постигнато квалифицирано мнозинство нито в подкрепа, нито против въпросните решения.

Освен това министрите обмениха мнения по предложението за регламент относно развитието на селските райони, което е част от реформата на ОСП.

Без обсъждане Съветът прие заключения относно бъдещето на политиката за насърчаване на селското стопанство.

Накрая, Съветът беше информиран относно защитата на животните по време на транспортиране, относно хода на преговорите по Codex Alimentarius и перспективите в това отношение, относно помощта за преработени цитрусови плодове и относно решения, разрешаващи пускането на пазара на генетично модифицирани организми.

По време на работния обяд министрите обсъдиха иновациите и инструментариума за управление на риска в рамките на реформата на ОСП (втори стълб).

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2012 г. Error: Reference source not found

Възможности за риболов в Черно море за 2012 г. Error: Reference source not found

Европейски фонд за морско дело и рибарство Error: Reference source not found

Разрешаване на четири генетично модифицирани сорта Error: Reference source not found

Реформа на ОСП — развитие на селските райони Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Мерки срещу държавите, позволяващи неустойчив риболов Error: Reference source not found

Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мароко Error: Reference source not found

Помощ за преработените цитрусови плодове Error: Reference source not found

Решения за разрешаване на пускането на пазара на генетично модифицирани организми Error: Reference source not found

Хуманно отношение към животните по време на транспортиране Error: Reference source not found

Проект за стратегически план за Codex Alimentarius за 2014—2019 г. Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО


 • Ваксинация против болестта син език Error: Reference source not found

 • Финансови мерки за развитие на селските райони за държави членки с икономически трудности Error: Reference source not found

 • Храна за най-нуждаещите се лица Error: Reference source not found

 • Бъдещето на политиката на насърчаване на селското стопанство — заключения Error: Reference source not found

 • Заключения на Съвета — доклад относно схемата за единно плащане Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Достъп на венецуелските риболовни кораби до Френска Гвиана Error: Reference source not found

 • Цени на производител на Съюза за 2012 г. за някои рибни продукти Error: Reference source not found

ОКОЛНА СРЕДА

 • Извънредно количество емисии на CO2 от нови леки автомобили Error: Reference source not found

ВЪНШНИ РАБОТИ

 • Временно приемане на някои палестинци Error: Reference source not found

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

 • Ограничителни мерки — Беларус Error: Reference source not found

 • Ограничителни мерки — Демократична република Конго Error: Reference source not found

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Търговско споразумение за борба с фалшифицирането Error: Reference source not found

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 • Координиране на схемите за социална сигурност — ЕС/Швейцария Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия:

Г-жа Sabine LARUELLE Министър на малките и средните предприятия, самостоятелно заетите лица, земеделието и научноизследователската политика

Г-н Kris PEETERS Министър-председател на правителството на фламандската общност и фламандски министър на икономиката, външната политика, земеделието и политиката за развитие на селските райони

България:

Г-н Мирослав НАЙДЕНОВ Министър на земеделието и храните

Г-н Петър СТЕФАНОВ Заместник постоянен представител

Чешка република:

Г-н FUKSA, Ivan Министър на земеделието

Г-н Juraj CHMIEL Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Дания:

Г-жа Mette GJERSKOV Министър на продоволствените въпроси, земеделието и рибарствотоГермания:

Г-жа Ilse AIGNER Федерален министър на земеделието, храните и защитата на потребителите

Г-н Robert KLOOS Държавен секретар, Федерално министерство на земеделието, храните и защитата на потребителите

Естония:

Г-н Gert ANTSU Заместник постоянен представителИрландия:

Г-н Simon COVENEY Министър на земеделието, храните и морските въпросиГърция:

Г-н Konstantinos SKANDALIDIS Министър на развитието на селските райони и храните

Г-н Spyridon-Adonis GEORGIADIS Заместник-министър на развитието, конкурентоспособността и морските въпроси

Г-н Andreas PAPASTAVROU Заместник постоянен представител

Испания:

Г-жа Rosa AGUILAR RIVERO Министър на околната среда, селските и морските райони

Г-жа Ana Isabel MARIÑO Министър на околната среда и териториалното устройство на автономна област Мадрид

Г-жа Rosa María QUINTANA Министър на морските въпроси на автономна област Галисия

Г-н Josep PUXEU ROCAMORA Държавен секретар за селските райони и водите

Франция:

Г-н Bruno LE MAIRE Министър на земеделието, храните, рибарството, селските райони и регионалното планиране

Г-н Philippe LEGLISE-COSTA Заместник постоянен представител

Италия:

Mario CATANIA Министър на земеделиетоКипър:

Г-н Sofoclis ALETRARIS Министър на земеделието, природните ресурси и околната средаЛатвия:

Г-жа Laimdota STRAUJUMA Министър на земеделиетоЛитва:

Г-н Mindaugas KUKLIERIUS Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Arūnas VINČIŪNAS Заместник постоянен представител

Люксембург:

Г-н Romain SCHNEIDER Министър на земеделието, лозарството и развитието на селските райони, министър на спорта, делегиран министър по въпросите на солидарната икономика

Г-жа Michèle EISENBARTH Заместник постоянен представител

Унгария:

Г-н Sándor FAZEKAS Министър на развитието на селските райониМалта:

Г-н George PULLICINO Министър на ресурсите и въпросите на селските райони

Г-н Patrick MIFSUD Заместник постоянен представител

Нидерландия:

Г-н Henk BLEKER Министър на земеделието и външната търговияГ-н Derk OLDENBURG Заместник постоянен представител

Австрия:

Г-н Nikolaus BERLAKOVICH Федерален министър на земеделието, горите, околната среда и управлението на водите

Г-н Harald GÜNTHER Заместник постоянен представител

Полша:

Г-н Marek SAWICKI Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Kazimierz PLOCKE Държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Tadeusz NALEWAJK Заместник държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Andrzej BUTRA Заместник държавен секретар, Министерство на земеделието и развитието на селските райони

Португалия:

Г-жа Assunção CRISTAS Министър на земеделието, морските въпроси, околната среда и регионалното планиране

Г-н José DIOGO ALBUQUERQUE Държавен секретар за земеделието

Г-н Manuel PINTO DE ABREU Държавен секретар по морските въпросиРумъния:

Г-н Cristian BADESCU Заместник постоянен представител

Г-н Achim IRIMESCU Съветник, Постоянно представителство на Румъния

Словения:

Г-жа Tanja STRNISA Държавен секретар, Министерство на земеделието, горите и хранитеСловакия:

Г-н Zsolt SIMON Министър на земеделието и развитието на селските райони

Г-н Peter JAVORCÍK Заместник постоянен представител

Финландия:

Г-н Jari KOSKINEN Министър на земеделието и горите

Г-н Risto ARTJOKI Държавен секретар

Швеция:

Г-н Eskil ERLANDSSON Министър по въпросите на селските райониОбединено кралство:

Г-жа Caroline SPELMAN Министър на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Г-н Richard BENYON Парламентарен заместник държавен секретар за околната среда и рибарството

Комисия:

Г-жа Maria DAMANAKI Член

Г-н John DALLI Член

Г-н Dacian CIOLOŞ Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-н Stjepan MIKOLČIĆ Държавен секретар, Министерство на земеделието, рибарството и развитието на селските райониОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общ допустим улов (ОДУ) и квоти за 2012 г.

Съветът постигна политическо съгласие относно възможностите за риболов за 2012 г. за кораби на ЕС във водите на Съюза и в определени води извън Съюза на базата на компромисен текст на председателството, изготвен със съгласието на Комисията. Това съгласие се отнася за рибни запаси, които не са предмет на международни преговори и споразумения, и за запаси, за които има международни преговори или споразумения (14751/11; 16650/11).

Съветът ще приеме тези регламенти на някое от предстоящите си заседания след окончателна редакция на текста от юрист-лингвистите.

В следната таблица са посочени примерните стойности на ОДУ за основните видове за 2012 г. в съпоставка с 2011 г. и с предложението на Комисията.Възможности за риболов за 2012 г. за корабите на ЕС във водите на Съюза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинско наименование на вида

Английско наименование на вида

Българско наименование на вида

Риболовна зона на ICES

СЪВЕТ

СЪВЕТ

СЪВЕТ

Предложение на КОМИСИЯТА

съпоставка

 

 

 

 

ОДУ за 2012 г.

ОДУ за 2011 г.

съпоставка 2012/2011

за 2012 г.

ОДУ Съвет 2011 / Предл. на Комис. 2012

 

 

 

 

 

 

%

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IB KATTEGAТ, зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, водите на ЕС от CЕCAF, водите на Френска Гвиана

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

I & II (води на ЕС и международни води) (ARU/1/2)

95

103

-8%

77

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

III & IV (води на ЕС и международни води) (ARU/3/4)

1.082

1.176

-8%

882

-25%

Argentina silus

Greater silver smelt

Атлантическа аргентина

води на ЕС и международни Води от V, VI, VII (ARU/567)

4.316

4.691

-8%

3.518

-25%

Brosme brosme

Tusk

Менек

IIIa, води на ЕС от подучастъци 22—32 (USK/3A/BCD)

24

24

0%

20

-17%

Caproidae

Boarfish

Капрови риби

Води на ЕС и международни води от VI, VII и VIII (BOR/678)

82.000

33.000

148%

28050

-15%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIaS, VIIb-c (HER/6AS7BC)

4.247

4.471

-5%

3.353

-25%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIa Clyde (HER/06ACL)

Предстои да бъде определен

 

 

Предстои да бъде определен

 

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIa (HER/07A/MM)

4.752

5.280

-10%

3.960

-25%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIe-f (HER/7EF)

980

980

0%

833

-15%

Clupea harengus

Herring

Херинга

VIIg, h, j, k (HER/7G-K)

21.100

13.200

60%

21.100

60%

Engraulis encrasicolus

Anchovy

Хамсия

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (ANE/9/3411)

8.360

7.600

10%

6.460

-15%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

Категат (COD/03AS)

133

190

-30%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIb; води на ЕС и международни води от Vb западно от 12˚00'' з.д. и от XII & XIV (COD/5W6-14)

78

78

0%

59

-24%

Gadus morhuaCod

Атлантическа треска

VIa, води на ЕС и международни води от Vb източно от 12˚00'' з.д (COD/5BE6A)

0

182

-100%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIIa (COD/07A)

380

506

-25%

0

-100%

Gadus morhua

Cod

Атлантическа треска

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1 (COD/7XAD34)

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница