Заседание на Съвета Външни работи Люксембург, 12 април 2011 г. Председател Catherine ashtonДата29.08.2017
Размер192.38 Kb.
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

8741/1/11 REV 1
PRESSE 96

PR CO 22

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3082—ро заседание на СъветаВъншни работи

Люксембург, 12 април 2011 г.


Председател Catherine ASHTON
Върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност


Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът обсъди положението в Кот дИвоар след задържането на Лоран Гбагбо и прие заключения, с които приветства декларацията на президента Уатара, че възнамерява да следва политика на помирение и възстановяване. За да спомогне за възстановяването на икономиката на Кот д’Ивоар, Съветът отмени ограничителните мерки спрямо пристанищата в Абиджан и Сан Педро, дружеството за рафиниране на Кот д'Ивоар и Управителния комитет на направление „Кафе и какао“ и ще разгледа въпроса за отмяната на други мерки, за да отговори на променящите се обстоятелства.

Министрите проведоха задълбочена политическа дискусия по региона на южното съседство, като съсредоточиха вниманието си върху Либия и включиха в обсъждането Сирия, Йемен и Бахрейн. Съветът прие заключения за всяка една от тези четири страни. Освен това Съветът преразгледа санкциите срещу Либия, по конкретно като включи в мерките на ЕС за замразяване на активи редица образувания, в т.ч. образувания от сектора на нефта и газа, както и някои физически лица.

Съветът проведе обмен на мнения за Близкоизточния мирен процес преди международната среща на Комитета аd-hoc за връзка на 13 април в Брюксел, чийто домакин ще бъде върховният представител.

Съветът прие заключения и ограничителни мерки за УЧАСТНИЦИ_Error:_Reference_source_not_found'>Бирма/Мианмар.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Южно съседство Error: Reference source not found

Либия Error: Reference source not found

Сирия Error: Reference source not found

Йемен Error: Reference source not found

Бахрейн Error: Reference source not found

Кот д'Ивоар Error: Reference source not found

Близкоизточен мирен процес Error: Reference source not found

Беларус Error: Reference source not found

Европейска служба за външна дейност Error: Reference source not found

ДРУГИ ВЪПРОСИ Error: Reference source not found

Киргизстан Error: Reference source not found

Афганистан Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ


  • Бирма/Мианмар Error: Reference source not found

  • Иран Error: Reference source not found

  • Съвет за сътрудничество в Персийския залив Error: Reference source not found

  • Република Молдова — Участие в програми на ЕС Error: Reference source not found

  • Палестина — Евро средиземноморско споразумение Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Върховен представител

Г-жа Catherine ASHTON Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурностБелгия:

Г-н Steven VANACKERE Заместник министър-председател и министър на външните работи и институционалните реформиБългария:

Г-н Nickolay MLADENOV Министър на външните работиЧешката република:

Г-н Karl SCHWARZENBERG Първи заместник министър-председател и министър на външните работиДания:

Г-жа Lene ESPERSEN Министър на външните работиГермания:

Г-н Guido WESTERWELLE Вицеканцлер и федерален министър на външните работиЕстония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работиИрландия:

Г н Eamonn GILMORE Заместник министър-председател и министър на външните работи и търговиятаГърция:

Г-н Dimitris DROUTSAS Министър на външните работиИспания:

Г н Diego LÓPEZ GARRIDO Държавен секретар за Европейския съюзФранция:

Г-н Alain JUPPÉ Държавен министър, министър на външните работи и европейските въпросиИталия:

Г-н Franco FRATTINI Министър на външните работиКипър:

Г-н Markos KYPRIANOU Министър на външните работиЛатвия:

Г-н Girts Valdis KRISTOVSKIS Министър на външните работиЛитва:

Г-н Audronius AZUBALIS Министър на външните работиЛюксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател и министър на външните работи и имиграциятаУнгария:

Г-н János MARTONYI Министър на външните работиМалта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работиНидерландия:

Г н Tom DE BRUIJN Постоянен представителАвстрия:

Г-н Michaеl SPINDELEGGER Федерален министър на европейските и международните въпросиПолша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работиПортугалия:

Г-н Luis AMADO Държавен министър, министър на външните работиРумъния:

Г н Teodor BACONSCHI Министър на външните работиСловения:

Г-н Samuel ŽBOGAR Министър на външните работиСловакия:

Г н Milan JEZOVICA Държавен секретар, Министерство на външните работиФинландия:

Г-н Alexander STUBB Министър на външните работиШвеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работиОбединеното кралство:

Г н William HAGUE Първи министър, министър на външните работи и по въпросите на Британската общностКомисия:

Г-н Štefan FÜLE Член

Г-н Andris PIEBALGS Член

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Южно съседство

По време на работния обяд министрите проведоха задълбочена политическа дискусия по южното съседство, като съсредоточиха вниманието си върху ситуацията в Либия и включиха в обсъждането Бахрейн, Сирия и Йемен.Либия

Съветът прие следните заключения:

„1. Съветът приветства усилията, полагани от международната общност за осигуряване на прилагането в Либия на Резолюции 1970 и 1973 на Съвета за сигурност на ООН. Като припомни нуждата от тясно сътрудничество между всички международни партньори, Съветът приветства конференцията за Либия, проведена в Лондон на 29 март, и създаването на контактна група за Либия. Създаването на тази група, наред с по-нататъшните стъпки, очертани на конференцията, осигурява важна платформа за координиране на усилията на международната общност. Съветът изтъкна, че очаква първото заседание на контактната група в Доха на 13 април. В съответствие с Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН Европейският съюз е готов да повиши усилията си за намиране на политическо решение в тясно сътрудничество с ООН, Лигата на арабските държави, Африканския съюз и други съответни партньори.

2. Съветът призова за незабавно и реално прекратяване на огъня. Съветът повтори призива си към полковник Кадафи да се откаже незабавно от властта. Съветът отново осъди отказа на либийския режим да изпълни резолюции 1970 и 1973 на Съвета за сигурност на ООН. Съветът повтори призива си към либийския режим за прекратяване на насилието срещу граждани и за цялостно спазване на правата на човека. Съветът отправи призив и за пълно зачитане на международното хуманитарно право, и по-специално за защита на цивилното население. В това отношение той изтъкна значението на сътрудничеството с Международния наказателен съд и приветства решението на Африканския съд по правата на човека и народите от 25 март.

3. Онези, които работят за режима, са изправени пред избор: да продължават да бъдат свързани с бруталните репресии на полковник Кадафи срещу либийския народ или да работят в подкрепа на организиран, воден от либийците преход към демокрация чрез диалог на широка основа в интерес на сигурността и благоденствието на целия либийски народ. Единството и териториалната цялост на Либия следва да бъдат гарантирани. Съветът взе под внимание представената от временния Преходен национален съвет „Визия за демократична Либия“, която той счете за принос към процеса на преход.

4. Съветът изрази дълбоката си загриженост по повод на сериозното хуманитарно положение в Либия и на границите ѝ. Той отбеляза риска от по-нататъшно влошаване на положението поради разселването и миграционните потоци, породени от конфликта. Съветът припомни по-специално задължението за осигуряване на безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ. Съветът приветства ролята на генералния секретар на ООН за координиране на хуманитарното подпомагане. Освен това ЕС е твърдо решен да продължава да дава активен принос към хуманитарните дейности за народа на Либия и изразява готовност да повиши усилията си в това отношение в координация с ООН и други съответни организации.

5. ЕС взе решение, ако към него бъде отправено искане от Службата за координация по хуманитарните въпроси на ООН, да проведе по линия на ОПСО операция „EUFOR Libya“ в подкрепа на хуманитарното подпомагане в региона, при пълно спазване на ръководните принципи на хуманитарните действия, и по-специално принципите на безпристрастност и неутралитет. За тази цел ЕС назначи командващ операцията и определи главен щаб в Рим. Съветът възложи на командващия операцията спешно да се заеме с по-нататъшното планиране, в тясно сътрудничество и взаимно допълване с ООН, НАТО и други, за да може ЕС да бъде в състояние да реагира бързо на промени по отношение на хуманитарното положение и сигурността. ЕС изразява готовност като част от подготовката да разгледа предложенията за принос от трети държави, в т.ч. от страните от региона, след покана от Комитета по политика и сигурност.

6. Като припомнят заключенията на Европейския съвет от 24 и 25 март и заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 11 и 12 април, ЕС и неговите държави-членки изразяват готовност да дадат конкретен израз на солидарността си с държавите-членки, които са най-пряко засегнати от миграционните потоци, и да предоставят необходимата подкрепа в зависимост от развоя на събитията.

7. Днес Съветът прие допълнителни ограничителни мерки срещу режима, включително в секторите на нефта и газа, и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки за предотвратяване на по-нататъшното му финансиране. В този контекст Съветът и държавите-членки ще продължат напълно да лишават режима от всякакво финансиране, произтичащо от износ на нефт и газ.

8. Съветът подчерта готовността на ЕС да оказва подкрепа на Либия в по-дългосрочен план и да играе водеща роля за подпомагане на стабилизирането, изграждане на демократична конституционна държава, развитие на принципите на правовата държава и подпомагане на гражданското общество.“

Съветът прие законодателни актове, с които включва в самостоятелните мерки на ЕС за замразяване на активи редица образувания, в т.ч. образувания от сектора на нефта и газа, както и някои физически лица.

Освен това той изключи едно лице от списъка на ЕС на физическите лица, спрямо които се прилагат ограничения върху пътуванията и замразяване на активите.

Приетите днес решение и регламент ще бъдат публикувани в Официален вестник в четвъртък, 14 април 2011 г.

Сирия

Съветът прие следните заключения:

„1. Съветът е изключително разтревожен от ситуацията в Сирия. Той изразява възмущението си поради многобройните жертви на продължаващото насилие, твърдо осъжда употребата на сила срещу мирни демонстранти от страна на силите за сигурност и настойчиво приканва властите да проявят сдържаност. Съветът призовава за незабавното освобождаване на лицата, арестувани във връзка с мирните демонстрации. Съветът призовава сирийските власти да разследват смъртта на загиналите демонстранти и да потърсят отговорност от виновните чрез справедлив и прозрачен процес.

2. Съветът призовава сирийските власти да отговорят незабавно на легитимните искания на сирийския народ, включително като отменят извънредното положение. Той подчертава значението на една ясна и реалистична програма за политически реформи, като обявеното намерение за политически реформи трябва да е по-амбициозно и подкрепено от конкретни срокове за тяхното изпълнение. Съветът взема под внимание назначаването на нов министър-председател и очаква сформирането на ново правителство, което следва спешно да започне необходимите реформи.

3. Съветът отбелязва обявеното съставяне на редица комисии за преразглеждане на законодателството и очаква те да изготвят предложения по същество, насочени към едно приобщаващо, отворено и представително правителство. Сирийските власти трябва да спазват международните си ангажименти по отношение на зачитането на правата на човека и основните свободи, включително свободата на сдружаване, свободата на изразяване и на медиите. Съветът приканва сирийските власти да освободят без допълнително отлагане всички политически затворници и защитници на човешките права.

4. Съветът ще следи внимателно събитията и е готов да преразгледа политиките си спрямо Сирия според необходимото, включително като подкрепи един действителен процес на реформи, веднъж щом бъде започнат.“Йемен

Съветът прие следните заключения:

„Съветът изразява отново изключителното си безпокойство по повод на влошаването на положението в Йемен. Съветът осъжда остро новата вълна от насилие и репресии срещу мирните демонстранти и изразява дълбокото си съжаление за продължаващите човешки загуби. Той отново изтъква, че спрямо протестите трябва да се действа по мирен начин.

Съветът призовава йеменските власти да изпълнят отговорността си да зачитат и защитават правата на човека и основните свободи на всички, в т.ч. свободата на изразяване, да гарантират тяхната сигурност и да предотвратят по-нататъшни кръвопролития. Съветът и държавите членки подчертават, че ще продължат да подлагат на постоянен преглед целия комплекс на политиките си спрямо Йемен в зависимост от развоя на събитията.

Европейският съюз призовава за бързо и независимо разследване на всички неотдавнашни събития, които доведоха до човешки загуби и наранявания. От виновните трябва да се търси отговорност и те да бъдат изправени пред правосъдието.

Съветът призовава отново правителството на Йемен и всички участници да се ангажират незабавно с конструктивен, всеобхватен и приобщаващ диалог с опозиционните партии и с младежта. ЕС изразява готовност да подкрепя този процес. Във връзка с това Съветът приветства инициативата на Съвета за сътрудничество на държавите от Персийския залив и отчита напълно посредническата роля, която той може да играе. Съветът приканва настойчиво президента Салех да предприеме незабавно конкретни стъпки за създаване на условия за надежден и мирен политически преход в Йемен.“Бахрейн

Съветът прие следните заключения:

„Съветът изразява отново сериозното си безпокойство във връзка с положението в Бахрейн и липсата на всякакъв осезаем напредък към установяването на диалог, чрез който следва да се потърси решение на основателните опасения на целия бахрейнски народ.

Съветът е също така обезпокоен от задържането на хора, които упражняват законното си право на свобода на изразяване. Лицата, които са задържани заради мирните си протести, следва незабавно да бъдат освободени. Правителството и силите за сигурност имат ясното задължение да зачитат напълно правата на човека и основните свободи на всички хора без дискриминация, както и да поддържат международните стандарти в това отношение. Съветът насърчава властите да продължат да разследват всички неотдавнашни събития, които причиниха наранявания и човешки жертви.

Съветът призовава всички страни бързо да вземат конкретни и значими мерки с оглед установяването на конструктивен диалог, който да доведе до реални реформи.“

Кот д'Ивоар

Съветът обсъди положението в Кот д'Ивоар и прие следните заключения:

„1. След задържането на Лоран Гбагбо ЕС приветства декларацията на президента Уатара, в която той заявява намерението си да продължи да прилага политика на помирение и възстановяне в Кот д’Ивоар. В декларацията се отправя призив към всички страни да се въздържат от по-нататъшни действия на насилие или сплашване. ЕС изтъква, че е необходимо да се оказва пълно съдействие на законните власти при своевременното възстановяване на законността и реда в цялата страна. Задължително е възможно най-бързо да се създадат условия, при които всички граждани могат, без страх от тормоз, да се завърнат по домовете и работните си места и да възстановят нормалния си живот в обстановка на мир и сигурност. ЕС се ангажира да окаже подкрепа за създаването на тези условия и за възстановяването на социалната и политическата хармония. Това е историческа възможност.

2. ЕС приветства ангажимента на президента Уатара да постигне национално помирение. ЕС изразява готовността си да подкрепи работата на предложената Комисия за истина и помирение и насърчава президента Уатара да сформира обединяващо правителство на широка основа, в което да бъдат представени всички региони и политически възгледи в страната. Процесът на помирение ще постави основите за възстановяване на страната. За тази цел ЕС отчита значението на разоръжаването, демобилизацията и реинтеграцията и реформата на сектора за сигурност. Той настойчиво приканва Международната анкетна комисия за разследване на нарушенията на правата на човека, създадена на 25 март 2011 г. от Съвета на ООН по правата на човека, да разследва възможно най-бързо и задълбочено твърденията за нарушаване на човешките права. Както ЕС многократно е посочвал при други случаи, всички, за които се установи, че са виновни за такива престъпления, трябва да понесат отговорност за действията си. В този контекст ЕС приветства ангажимента на президента Уатара да се бори с безнаказаността и да подкрепя работата на международната комисия. Недопустимо е безнаказаността да подкопава възстановяването на общественото доверие в правителството и в силите за сигурност.

3. ЕС смята, че единната позиция на международната общност изигра решаваща роля за разрешаването на кризата. ЕС отчита единната цел, преследвана от Икономическата общност на Западноафриканските държави (ECOWAS), Западноафриканския икономически и паричен съюз (WAEMU) и Африканския съюз (АС). Особено важна роля изигра и Организацията на обединените нации (ООН). ЕС приветства значителните последователни усилия на операцията на ООН в Кот д'Ивоар (UNOCI), подпомагана от френската бойна част „Licorne“, за защита на цивилното население в Кот д’Ивоар в съответствие с нейния мандат и Резолюция 1975 на Съвета за сигурност на ООН.

4. ЕС потвърждава готовността си да подкрепи бързото икономическо възстановяване на страната. За да спомогне за възстановяването на икономиката на Кот д’Ивоар и в отговор на публичното искане на президента Уатара, Съветът взе решение с непосредствено действие за отмяна на ограничителните мерки спрямо пристанищата Абиджан и Сан Педро, дружеството за рафиниране на Кот д'Ивоар и Управителния комитет на направление „Кафе и какао“. След консултации с правителството на Кот д’Ивоар Съветът ще обмисли отмяната и на други мерки в отговор на променящата се обстановка. В консултация с правителството на президента Уатара ЕС подготвя цялостен пакет за възстановяване, като използва целия си набор от инструменти. ЕС ще поднови възможно най-скоро цялостното прилагане на своите програми за подпомагане на развитието и ще разгледа възможността за предоставяне на спешна помощ за удовлетворяване на непосредствените нужди.

5. ЕС остава дълбоко загрижен за хуманитарното положение в страната и последствията му за съседните държави, и по-конкретно Либерия. ЕС ще работи в тясно сътрудничество с ООН и други международни агенции за облекчаване на страданието на разселените вследствие на конфликта лица и на нуждаещите се от вещи от първа необходимост по места. Освен вече отпуснатите 30 милиона евро от Комисията и двустранния финансов принос на държави-членки ЕС се ангажира при необходимост да предостави допълнително хуманитарно подпомагане. Особено важно е да се обезпечи сигурно хуманитарно пространство за спешни и ефикасни доставки на хуманитарна помощ.

6. ЕС изразява дълбоко съжаление от безсмислените човешки жертви и унищожаването на икономическото благоденствие, съпътстващи настоящата криза. Не само за Кот д’Ивоар, но и за целия регион е важно с възстановяването на подлежащо на отчетност управление страната да възвърне своята стабилност, мир и благоденствие, за да може разрушените съдби да се изградят отново, семействата да се съберат, а нормалният живот да бъде възстановен. ЕС ще продължи да работи с всички страни от региона за намаляване на бедността, насърчаване на растежа, подкрепяне на подлежащо на отчетност управление и зачитане на правата на човека.“

На 8 април Съветът отмени мерките на ЕС за замразяване на активи спрямо пристанищата в Абиджан и Сан Педро, дружеството за рафиниране на Кот д'Ивоар и Управителния комитет на направление „Кафе и какао“. Решението и регламентът са публикувани в Официален вестник на ЕС днес.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 348/2011 на Съвета от 8 април 2011 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар

Решение за изпълнение 2011/230/ОВППС на Съвета от 8 април 2011 г. за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

Близкоизточен мирен процес

Съветът обсъди Близкоизточния мирен процес преди международната среща на Комитета аd-hoc за връзка на 13 април в Брюксел, чийто домакин ще бъде върховният представител.

Върховният представител информира Съвета, че не е възможно тази седмица да се организира среща на Четворката, тъй като е необходимо повече време за консултации. Тя подчерта, че Четворката продължава да е изцяло ангажирана с подкрепата на страните в усилията им за постигане на напредък в мирния процес, както и че тези усилия сега са по-неотложни от всякога.

Беларус

Съветът обсъди ситуацията в Беларус и положението на политическите затворници. Съветът ще продължи да оценява ситуацията в страната и да работи върху възможности за по-нататъшни мерки.

Върховният представител също така информира министрите за наскоро изказаните от нея съболезнования на семействата на жертвите на експлозията в метрото в Минск. Това трагично събитие не следва да бъде използвано като претекст за засилване на репресиите.

Европейска служба за външна дейност

Върховният представител направи кратка презентация на Европейската служба за външна дейност. Съветът ще се върне на тази точка на някое от следващите си заседания.ДРУГИ ВЪПРОСИ

Киргизстан

По точка „Други въпроси“ литовският министър повдигна въпроса за положението в Киргизстан, като насочи вниманието към етническите напрежения и опасността от развитието на продължителен конфликт.Афганистан

По точка „Други въпроси“ шведският министър информира за неотдавнашното си посещение в Афганистан и поиска обсъждане в Съвета по отношение на Афганистан преди лятото.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ

Бирма/Мианмар

Съветът прие следните заключения:

„1. Съветът припомня непоколебимата подкрепа на ЕС за народа на Бирма/Мианмар. ЕС отчита значителните нужди от развитие на страната и изтъква увеличаващото се финансиране на подпомагането, предназначено да подобри социалното и икономическото положение на хората.

2. Съветът припомня и изявлението на върховния представител относно изборите в Бирма/Мианмар, в което се изразява съжаление, че те не са били свободни, честни и всеобщи и че много аспекти на тези избори не са били съвместими с международно приетите стандарти. Правителството, което наскоро встъпи в длъжност, и новите институционални структури биха могли да създадат възможности за мирни промени и по-голям плурализъм. Сега правителството следва да поеме отговорност за мирен преход към демокрация и зачитане на правата на човека и основните свободи. В това отношение ЕС изтъква отново своя призив за безусловно освобождаване на всички задържани поради политическите им убеждения лица. ЕС ще обръща специално внимание на политиките, приети от новото правителство за осигуряване на основни социални услуги за хората, развиване на икономиката и намаляване на бедността. Съветът настоява да се постави началото на приобщаващ диалог с политическата опозиция в националния парламент и регионалните събрания и със заинтересованите страни извън тях, включително с Аун Сан Су Чжи и Националната лига за демокрация (НЛД), както и с различните етнически групи.

3. При сегашните обстоятелства ЕС смята за необходимо да поднови ограничителните мерки за срок от 12 месеца. Същевременно обаче ЕС изтъква отново готовността си да насърчава и да реагира на подобрения в управлението и на напредък с надеждата, че увеличеният цивилен състав на правителството ще спомогне за изготвянето на така необходимите нови политики. Прилагането на забраната за издаване на визи и замразяването на активи ще бъде временно преустановено за някои цивилни членове на правителството, в т.ч. външния министър в качеството му на основен участник в диалога, за срок от една година, при условията на непрекъснат преглед. Забраната за високопоставени посещения в страната също ще бъде отменена в очакване на получаване на достъп до висшите нива на правителството и до основните личности на опозицията. ЕС ще съди за новото правителство по неговите дела и в съответствие с тях ще преразгледа ограничителните мерки.

4. При вземането на решение по този подход ЕС се вслуша внимателно в широк кръг от заинтересовани страни, включително гражданското общество, опозиционните групи, членовете на ACEAH и регионалните и международните партньори. Европейският съюз изтъква отново готовността си да развие диалог на високо равнище с новите институции и с опозиционни личности от целия политически спектър, включително с Аун Сан Су Чжи. ЕС също е готов да засили допълнително диалога с АСЕАН и други регионални съседи на Бирма/Мианмар. В този контекст Съветът подчертава необходимостта да се мобилизира в най-скоро време мисията на високо равнище и изразява силната си подкрепа за продължаващата работа на специалния пратеник на ЕС г-н Пиеро Фасино, като приканва новите власти да му сътрудничат. ЕС продължава да разглежда възможности за подсилване на институционалното си присъствие в страната, като се имат предвид нуждите от развитие на Бирма/Мианмар.

5. ЕС приветства приемането на Резолюция A/HRC/16/L.11 на Съвета на ООН по правата на човека, включително изразения в нея призив за слагане на край на безнаказаността за нарушения на правата на човека, с необходимото внимание от страна на Организацията на обединените нации, и настойчиво приканва властите в Бирма/Мианмар да спазват резолюцията и да сътрудничат изцяло на специалния докладчик по състоянието на правата на човека в Мианмар.“

Съветът прие решение за подновяване на ограничителните мерки на ЕС за допълнителен период от една година, считано от 1 май 2011 г. до 30 април 2012 година.

За да се поощри бъдещият напредък в цивилното управление и да се укрепят демокрацията и зачитането на правата на човека, прилагането на ограничителните мерки ще бъде преустановено за 12 месеца за новите членове на правителството, които не са свързани с въоръжените сили или които са от съществено значение за диалога с международната общност във връзка с интересите на Европейския съюз.

Преустановяването на двустранните правителствени посещения на високо равнище в Бирма/Мианмар следва да бъде прекратено до 30 април 2012 г., за да се поощри диалогът със съответните страни в Бирма/Мианмар.

Решението ще бъде публикувано в Официален вестник на ЕС в петък, 15 април 2011 г.

Иран

Съветът прие последващи мерки след постигнатото политическо съгласие на заседанието си през март като наложи самостоятелни ограничителни мерки (замразяване на активи и забрана за издаване на визи) на 32 физически лица, за които се счита, че са отговорни за сериозни нарушения на правата на човека в Иран.

Тези мерки съставляват част от политиката с двойна насоченост на ЕС за санкциониране на нарушенията на правата на човека и, когато е възможно, за търсене на ангажимент по въпроси, свързани с правата на човека.

Решението и регламентът ще бъдат публикувани в Официален вестник в четвъртък, 14 април 2011 г.Съвет за сътрудничество в Персийския залив

Съветът прие позицията на ЕС по проекта за съвместно комюнике и по проекта за дневен ред за Съвместния съвет ЕС—ССПЗ и за срещата на министрите в Абу Даби на 20 април 2011 г.Република Молдова — Участие в програми на ЕС

Съветът одобри сключването на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Молдова относно общите принципи на участие на страната в програми на ЕС (10496/10).Палестина — Евро средиземноморско споразумение

Съветът разреши подписването на споразумение с Палестинската власт на Западния бряг и в Ивицата Газа за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти и рибата и рибните продукти, както и за изменение на временното споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между ЕС и Организацията за освобождение на Палестина, действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа (7767/11).

Текстът на споразумението (7769/11) ще бъде представен на Европейския парламент за одобрение с оглед на бъдещото му сключване.


ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

8741/1/11 REV 1BG

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница