Заседание на тринадесети ноември 2009 година в следния съставДата29.10.2017
Размер34.61 Kb.
#33418
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

13.11.2009 година


Е. районен съд в закрито заседание на тринадесети ноември 2009 година в следния състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАНКА ДИМИТРОВА


като разгледа докладвано от съдията гражданско дело № 229/2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба вх.№ 374/06.10.2009 година подадена от С. адвокатска колегия,чрез пълномощник адв.П. М.,кантора гр.Е. против община Е.,с която е предявен иск по чл.124 ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на община Е.,че С. адвокатска колегия е собственик на три броя кантори находящи се на втори етаж в жилищен блок № хх,кв.хх по плана на гр.Е.,бул.”Р. „№ хххи присъждане на направените разноски.Изложени са твърдения в исковата молба,че през 1988 година във връзка с построяването на бл.хх в кв.хх гр.Е. С. окръжна адвокатска колегия е поканена да участва като инвеститор на три броя адвокатски кантори/канцеларии/.През 1990 година във връзка с настъпили организационни промени С. окръжна адвокатска колегия е преминала към С. адвокатска колегия.Чрез адвокатски колектив гр.Е. С. адвокатска колегия е уведомена че е включена като инвеститор на три броя адвокатски кантори и е посочена сметката за превод на дължимата сума.По сметка на ОбНС гр.Е. е преведена сумата от 10000 лева и документа за направения превод се намира в община Е..През 1991 година след проведени разговори с кмета на община Е. и представители на САК със знанието на общината в бл.1 на втория етаж в адвокатските кантори са настанени адвокатите Б.,Д.,а впоследствие М. и А..Владението на адвокатските кантори се осъществява от адвокатите със знанието и намерението,че са собственост на САК.С писмо № РД-94-00-130/10.09.2009 година до адв.М. и адв.Б. община Е. ясно е изразила становище че претендира правото на собственост върху посочените помещения.

Ищецът представя и се позовава на писмо № РД-92-0048/18.05.1988 година на ОНС гр.Етрополе,писмо № 118/20.12.1991 година до секретаря на АК Етрополе,писмо № РД-94-П-2/13.01.2003 година до община Етрополе,молба вх.№ РД-94-П-3/13.01.2003 година,писмо вх.№ РД-94-П-33/07.04.2003 година,писмо № РД-94-П-186/10.10.2008 година до кмета на община Е.

В исковата молба е направено искане за приемане на посочените писмени доказателства.Направени са доказателствени искания за допускане на гласни доказателства.

Препис от исковата молба и приложените към нея писмени доказателства са изпратени на ответната община.

В едномесечния срок по чл.131 ал.1 от ГПК община Е.,чрез директор на дирекция”Канцелария,административно-правно обслужва на гражданите”е подала писмен отговор.

С отговора се излага становище,че предявения иск е недопустим, неоснователен и необоснован.

Представя и се позовава на писмени доказателства подробно описани в 7 пункта .

Моли да бъде допуснат до разпит един свидетел при довеждане за установяване на обстоятелства относно общинските помещения.

Съдът,като взе предвид постъпилата искова молба и приложенията към нея намери,че предявения иск е допустим.

С оглед на горното и като съобрази възраженията и исканията направени от ответната община съдът намери,че делото следва да се насрочи в открито съдебно заседание.

Следва да бъдат допуснати посочените и представени от страните доказателства.

Съобразно изложеното и на основание чл.140 от ГПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА приемане на приложените към исковата молба писмени доказателства.

Допуска до разпит при довеждане от страна на ищеца на двама свидетели за установяване на обстоятелства извън посочените в чл.164 ал.1 от ГПК.

ДОПУСКА приемане на приложените към отговора на община Е. писмени доказателства.

Допуска при разпит при довеждане от страна на община Е. на един свидетел за установяване на обстоятелства извън посочените в чл.164 ал.1 от ГПК

Указва на ответната община да представи четливо заверено копие от кредитен превод от 24.06.1988 година ,приложен към отговора по исковата молба.

Дава възможност на ищеца с оглед разпоредбата на чл.143 ал.2 от ГПК да поясни и допълни исковата молба ,както и да посочи и представи доказателства във връзка с направените оспорвания от страна на ответната община.

Дава възможност на ответната община да посочи и представи нови доказателства, които не е могла да посочи и представи с отговора на исковата молба.

Указва на страните,че спора може да се реши чрез медиация;че могат да постигнат съгласие за доброволно уреждане на спора между тях,при което делото ще приключи в по-кратки срокове.На основание чл.140 ал.3 от ГПК насрочва делото за 30.11.2009 година 9.30 часа за когато да се призоват страните.

На страните да се връчи препис от настоящето определение.

На ищеца да се изпрати препис от отговора на ответната община и приложенията към него.

РАЙОНЕН СЪДИЯ
Каталог: uploads -> acts -> grajdanski


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница