Заседание по външни отношения е отразено в отделно съобщение за печатаДата24.10.2018
Размер144.5 Kb.
#95537
ТипЗаседаниеСЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

7564/09 (Presse 62)

(OR. en)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

2932-ро заседание на СъветаОбщи въпроси и външни отношения

Общи въпроси

Брюксел, 16 март 2009 г.


Председател Alexandr VONDRA
Заместник министър-председател на Чешката република, отговарящ за европейските въпроси
* 2933-ото заседание по външни отношения е отразено в отделно съобщение за печата (док. 7565/09).
Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът разгледа предложения, целящи предоставянето на допълнителна помощ от 5 милиарда евро за енергийни проекти и други инвестиции в областта на инфраструктурата в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване.

Председателството обяви намерението си да бъде постигнато съгласие по предложенията в хода на подготовката за заседанието на Европейския съвет на 19—20 март.

Съветът прие също заключения относно операция EUFOR Tchad/RCA, в които приветства изпълнението на мандата на операцията и подчертава отличното сътрудничество между ЕС и ООН от началото на операцията до успешното предаване на командването.


СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Error: Reference source not found

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ


 • Процедури за сигурност при обмен на класифицирана информация с Израел Error: Reference source not found

ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

 • EUFOR Tchad/RCA — Заключения на Съвета Error: Reference source not found

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ

 • Изменение на климата и развитие — Заключения на Съвета 11

 • Консултации с Гвинея в рамките на Споразумението от Котону Error: Reference source not found

ОБЩИ ВЪПРОСИ

 • Доклад относно напредъка, постигнат от ЕС през 2008 г. Error: Reference source not found

 • Работа на отделните състави на Съвета Error: Reference source not found

МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

 • Права върху интелектуалната собственост — План за действие за борба с нарушенията Error: Reference source not found

РИБАРСТВО

 • Генерална комисия по рибарство за Средиземно море Error: Reference source not found

НАЗНАЧЕНИЯ

 • Комитет на регионите Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Правителствата на държавите-членки и Комисията бяха представени, както следва:Белгия:

Г-н Karel DE GUCHT Министър на външните работиБългария:

Г-н Бойко КОЦЕВ Постоянен представителЧешка република:

Г-н Alexandr VONDRA Заместник министър-председател, отговарящ за европейските въпроси

Г-н Karel SCHWARZENBERG Министър на външните работи

Дания:

Г-н Per Stig MØLLER Министър на външните работи

Г-н Michael ZILMER-JOHNS Държавен секретар за външната политика и политиката на сигурност, политиката на ЕС и координацията в ЕС

Германия:

Г-н Frank-Walter STEINMEIER Федерален министър на външните работи

Г-н Günter GLOSER Държавен министър, Министерство на външните работи

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работиИрландия:

Г-н Bobby MCDONAGH Постоянен представителГърция:

Г-жа Dora BAKOYANNI Министър на външните работиИспания:

Г-н Miguel Ángel MORATINOS Министър на външните работи и сътрудничествотоФранция:

Г-н Bernard KOUCHNER Министър на външните работи и европейските въпроси

Г-н Bruno LE MAIRE Държавен секретар, отговарящ за европейските въпроси

Италия:

Г-н Franco FRATTINI Министър на външните работиКипър:

Г-н Marcos ΚΥPRIANOU Министър на външните работиЛатвия:

Г-н Māris RIEKSTIŅŠ Министър на външните работиЛитва:

Г-н Vygaudas UŠACKAS Министър на външните работиЛюксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работи и имиграцията

Г-н Nicolas SCHMIT Министър на външните работи и имиграцията

Унгария:

Г-жа Kinga GÖNCZ Министър на външните работиМалта:

Г-н Tonio BORG Заместник министър-председател и министър на външните работиНидерландия:

Г-н Maxime VERHAGEN Министър на външните работи

Г-н Frans TIMMERMANS Министър по европейските въпроси

Австрия:

Г-н Micheal SPINDELEGGER Федерален министър на европейските и международните въпросиПолша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работиПортугалия:

Г-жа Teresa RIBEIRO Държавен секретар по европейските въпросиРумъния:

Г-н Cristian DIACONESCU Министър на външните работиСловения:

Г-н Samuel ŽBOGAR Министър на външните работи

Г-н Mitja GASPARI Министър без портфейл, отговарящ за развитието и европейските въпроси

Словакия:

Г-н Miroslav LAJČÁK Министър на външните работиФинландия:

Г-н Alexander STUBB Министър на външните работи

Г-жа Astrid THORS Министър на миграцията и европейските въпроси

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Г-жа Cecilia MALMSTRÖM Министър по европейските въпроси

Обединеното кралство:

Г-н David MILIBAND Министър на външните работи и по въпросите на Британската общност

Г-жа Caroline FLINT Държавен министър за Европа

Комисията:

Г-жа Margot WALLSTRÖM Заместник-председател

Г-жа Dalia GRYBAUSKAITĖ Член

Г-жа Benita FERRERO-WALDNER ЧленГенерален секретариат на Съвета:

Г-н Javier SOLANA Генерален секретар/върховен представител за ОВППСОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Съветът разгледа предложения, целящи предоставянето на допълнителна помощ за енергийни проекти и други инвестиции в областта на инфраструктурата в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване.

При закриването на обсъжданията председателството обяви намерението си да бъде постигнато съгласие въз основа на компромисно предложение в хода на подготовката за заседанието на Европейския съвет на 19—20 март.

Планът за икономическо възстановяване, одобрен от Европейския съвет през декември, осигурява рамка за мерките, предприети от всяка държава-членка в отговор на световната финансова криза и забавянето в икономическия растеж, и установява редица действия, които да бъдат предприети на равнище ЕС.

Като част от изпълнението на плана Комисията представи предложения за предоставяне от страна на ЕС на допълнителни 5 милиарда евро за инвестиции в инфраструктурни проекти, по-специално в областта на енергетиката, широколентовия интернет и развитието на селските райони. В компромисното предложение на председателството се съдържа също предложение за начините на финансиране на проектите.

На заседанието си на 23 февруари Съветът отчете необходимостта от постигане на съгласие възможно най-скоро и то преди Парламентът да прекъсне работа поради подготовката на европейските избори през юни.ПОДГОТОВКА ЗА ПРОЛЕТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

Съветът разгледа проекта за заключения, изготвен от председателството за пролетното заседание на Европейския съвет, което ще се състои в Брюксел на 19 и 20 март 2009 г.

Очаква се Европейският съвет да насочи вниманието си върху следните въпроси:


  - положението в икономическата и финансовата сфера;

  - енергетиката и изменението на климата;

  - Източното партньорство;

  - Договора от Лисабон.Относно положението в икономическата и финансовата сфера, Съветът ще разгледа постигнатия напредък в осигуряването на по-голяма стабилност, по-добър надзор и по-висока прозрачност на финансовите пазари, прилагането на одобрения през декември Европейски план за икономическо възстановяване, бъдещото развитие по отношение на Лисабонската стратегия за растеж и работни места, функционирането на вътрешния пазар на ЕС и подготовката за срещата на високо равнище на страните от Г 20 на 2 април 2009 г. в Лондон.

Относно енергетиката и изменението на климата, Съветът следва да обсъди средства за осигуряване на енергийната сигурност на ЕС в средносрочен и дългосрочен план, както и подготовката за конференцията на ООН за изменение на климата, която ще се състои през декември в Копенхаген.ДРУГИ ОДОБРЕНИ ВЪПРОСИ

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

Процедури за сигурност при обмен на класифицирана информация с Израел

Съветът прие решение, с което одобрява сключването на споразумение с Израел относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация.ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

EUFOR Tchad/RCA — Заключения на Съвета

Съветът прие следните заключения:

„1. В съответствие с Резолюции 1778 (2007), 1834 (2008) и 1861 (2009) на Съвета за сигурност на ООН прехвърлянето на командването между EUFOR Tchad/RCA и MINURCAT се извърши по график на 15 март 2009 г., година след датата на деклариране на първоначална оперативна готовност на EUFOR.

2. Съветът приветства изпълнението на мандата на EUFOR и подчертава плодотворното сътрудничество между Европейския съюз и Организацията на обединените нации от началото на операцията до успешното предаване на командването. Той изтъква факта, че бе планиран плавен преход, за да се избегне вакуум по отношение на сигурността. От това сътрудничество следва да се направят съответните изводи, но то може да послужи като основа за бъдещо сътрудничество.

3. Съветът отбелязва конкретния принос на EUFOR по време на мандата на операцията за защита на намиращото се в опасност цивилно население, по-специално бежанците и разселените лица, които се оказаха сериозно засегнати от кризата в съседен Дарфур. Спазвайки мандата си, EUFOR действа безпристрастно, неутрално и независимо. Освен че способства за подобряване на общата сигурност в района на операцията, EUFOR улесни и дейността на служителите на хуманитарни организации. EUFOR допринесе за защитата на служителите на ООН и хуманитарните организации, като по този начин стана възможно с последните да се установят отношения на доверие. Освен това, с помощта на патрули на EUFOR бяха предотвратени нападения срещу цивилното население в района на операцията. За подобряването на сигурността в района допринесе също създаването на чадски „Détachement Intégré de Sécurité“ (интегриран отряд за сигурност), подкрепян от MINURCAT.

4. Освен 23-те държави-членки в операцията взеха участие три трети страни (Албания, Хърватия и Русия); приблизително 3 700 души взеха участие в първата самостоятелна военна операция от такъв мащаб, проведена в особено голям район, при неблагоприятни общи условия. От подобен опит трябва да се направят съответните изводи.

5. Съветът приветства глобалния и регионален подход, следван от Европейския съюз при планирането и провеждането на тази операция. Действията на EUFOR в рамките на ЕПСО по посока на политиката и дипломацията, от една страна, и на хуманитарната дейност и развитието, от друга, бяха едновременно допълващи се и координирани, като по този начин максимизираха въздействието на ЕС на място.

6. Съветът би желал да изтъкне, че предислоцирането на EUFOR не слага край на ангажимента на Европейския съюз по отношение на Чад, Централноафриканската република или региона като цяло. Приблизително 2 000 войници, които понастоящем са под командването на EUFOR, ще бъдат прехвърлени към MINURCAT, което подчертава още веднъж европейската подкрепа за мироопазващите операции на ООН. Освен това Европейският съюз ще остане ангажиран на политическо и дипломатическо равнище в Чад, Централноафриканската република и особено в Судан, където изпълнението на Всеобхватното мирно споразумение и мирният процес в Дарфур са от изключителна важност за стабилизирането на региона. Европейският съюз ще продължи ангажимента си в региона и по отношение на хуманитарните дейности и развитието.“СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛ РАЗВИТИЕ

Изменение на климата и развитие — Заключения на Съвета

Съветът прие следните заключения:Основни послания към Европейския съвет

 1. Изменението на климата сериозно накърнява усилията за постигане на устойчиво развитие и намаляване на бедността и се превръща в основна заплаха пред постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), като подкопава отбелязания през миналото десетилетие напредък. То може да окаже значително въздействие и в областта на сигурността.

 2. С оглед на постигането на амбициозно и всеобхватно споразумение по въпросите на изменението на климата след 2012 г. на срещата в Копенхаген през декември 2009 г., Съветът подчертава значението на правилното отразяване на въпросите на развитието в рамките на текущия преговорен процес, както и на осигуряването на видимост на тези въпроси на съответното равнище по време на различните етапи от този процес и в Копенхаген.

 3. Като припомня правото на всички държави на развитие, Съветът подчертава, че както смекчаването на въздействието, така и адаптирането към изменението на климата са неразривно свързани с устойчивото развитие. Политиките, насочени към адаптиране и смекчаване на въздействието на изменението на климата, ще бъдат напълно ефективни само ако бъдат интегрирани в националните стратегии за устойчиво развитие, включително в стратегиите за намаляване на бедността, когато такива са изготвени.

 4. Настоящите и потенциалните мерки за противодействие на изменението на климата влияят значително върху финансирането за развитие и ще доведат до съществени допълнителни разходи във всички държави. Ще бъде необходимо, особено за развиващите се страни, мобилизиране на допълнителни ресурси, включително от частния сектор, в подкрепа на подходящи национални стратегии и действия за адаптиране и смекчаване на въздействието.

  Общи положения

 5. Съветът припомня както основната отговорност, която развиващите се страни носят за своето развитие, така и значението на националната ангажираност. Действията за смекчаване на въздействието и за адаптиране следва да бъдат правилно интегрирани в националните стратегии за развитие, които следва да разглеждат въпросите на растежа при висока степен на социално приобщаване, прозрачното и ефективно демократично управление и намаляването на бедността, включително намаляването на неравнопоставеността, особено въз основа на пола, както и въпросите на околната среда. Следва да се предостави финансова и техническа подкрепа за разработването на такива стратегии, особено в най-слабо развитите страни.

 6. Съветът подчертава необходимостта от участие на всички правителства и други участници на различни равнища, включително местните общности, както жените, така и мъжете, с оглед на постигането на амбициозно споразумение в Копенхаген, в което да бъде отделено особено внимание на най-уязвимите групи, особено жените и децата.

 7. Съветът отчита, че ще бъде необходима широка гама от финансови ресурси за предоставянето на адекватни, предвидими и устойчиви финансови потоци и частни инвестиции при ливъридж. ЕС има готовност да поеме полагащия му се дял от това финансиране в рамките на глобално и всеобхватно споразумение от Копенхаген при съответно разделяне на тежестта между ЕС, останалите развити страни и най-напредналите развиващи се страни.

 8. Необходимо е да се направи преглед на настоящата финансова архитектура и при нужда тя да бъде реформирана, за да се отговори по-добре на предизвикателството. Съветът изтъква, че съществуващите инструменти за предоставяне на помощ следва да се използват ефективно и при необходимост да бъдат укрепени, преди да се пристъпва към създаването на нови механизми. Следва да се прилагат принципите на ефективност, ефикасност, равенство, прозрачност, отчетност, съгласуваност, предвидимост и добро финансово управление.

Адаптиране

 1. Адаптирането към изменението на климата е глобално предизвикателство и фактор от съществено значение за най-бедните и най-уязвими развиващи се страни, особено в светлината на прогнозите за значителни по размер свързани разходи. Ето защо Съветът подчертава готовността на ЕС да оказва подкрепа на развиващите се страни, особено на най-слабо развитите страни, малките островни развиващи се страни и африканските страни, изложени на риск от наводнения, засушаване и опустиняване, в настоящите им усилия, по-специално чрез дългосрочни, междуотраслови и включващи подходи на местно равнище.

 2. Ефективните политики на адаптиране следва да имат за цел изграждане на устойчивост и осигуряване на капацитет за реагиране при спешни и неотложни нужди, както и преход към дългосрочен стратегически подход. В това отношение Съветът припомня своето предложение за Рамка за действие с цел адаптация.

Смекчаване на въздействието

 1. Съветът отбелязва, че наред с ангажиментите за съществено намаляване на емисиите, поети колективно1 от развитите страни, направеният неотдавна анализ сочи, че по съображения за съгласуваност с целта за 2°C развиващите се страни като група, и особено най-напредналите от тях, ще трябва да постигнат съществено и количествено измеримо ограничаване на темпа на ръст на своите емисии, за да постигнат нива 15–30 % под обичайните нива до 2020 г., при зачитане на принципа на общи, но разграничени отговорности и на съответния капацитет.

 2. Следва да се насърчават стратегиите за развитие с ниски нива на въглеродни емисии във всички развиващи се страни, тъй като те могат да повишат потенциала за устойчиво развитие и за намаляване на бедността. Съветът призовава тези страни, и особено най-напредналите сред тях, да предложат амбициозни стратегии и планове за ниски нива на въглеродни емисии или значими действия, които да бъдат част от тях, като правят разлика между действия, които могат да бъдат предприети самостоятелно и действия, които изискват международна подкрепа. Подготовката на тези стратегии и планове за най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се страни следва да бъде финансово и технически обезпечена. Следва да се дава приоритет на стратегии и действия за намаляване на емисиите при минимални разходи, които са насочени към разработване на единодействия между адаптирането и смекчаването на въздействието, като например устойчивото управление на горите.

Финансово подпомагане, изграждане на капацитет и технологично сътрудничество

 1. Повишената подкрепа от страна на развитите държави за изграждане на капацитет, особено за най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се страни, ще бъде от решаващо значение за постигане на техните цели за адаптиране и смекчаване на въздействието, включително в периода, предхождащ влизането в сила на споразумението за климата за периода след 2012 г. От решаващо значение ще бъде и сътрудничеството в сферата на технологичните иновации. В това отношение усилията за смекчаване на въздействието и за адаптиране трябва да бъдат подкрепени от значително по-активно сътрудничество в областта на технологичните изследвания, развитието, внедряването и разпространението на технологии. ЕС е готов да активизира работата си с развиващите се страни в това отношение и да проучи начини за постигане на напредък в съвместните усилия в областта на научните изследвания.

 2. Подкрепата за развиващите се страни следва да се осъществява съгласно принципите на ефективност на помощта1. В това отношение предоставянето на финансиране за климата следва да се основава на общи стратегии, споделени ценности и взаимна отговорност, и да се избягва създаването на паралелни и допълнителни системи на финансиране.

 3. Като изтъква важния принос на Глобалния екологичен фонд, Фонда за адаптация и на помощта за развитие, предоставяна от ЕС, включително двустранните действия и Световния алианс за борба с изменението на климата, както и приноса на други многостранни програми и фондове за развитие, по-специално на тези на ООН и на Световната банка, като фондовете за инвестиции в климата и други двустранни действия, Съветът подчертава необходимостта от координиране на инициативите за финансиране, насърчаване на обмена на най-добри практики и оползотворяване на придобития в това отношение опит.

 4. Подкрепата за подходящи национални стратегии и действия за адаптиране и смекчаване на въздействието в развиващите се страни, както и подкрепата за изграждане на капацитет и технологии, ще изискват допълнително мобилизиране на средства от широк кръг финансови източници (публични и частни, вътрешни и международни), които потенциално включват иновативни форми на финансиране. В тази връзка Съветът изтъква значението на натрупания от ОИСР/КПР опит в областта на докладите относно официалната помощ за развитие (ОПР).“

Консултации с Гвинея в рамките на Споразумението от Котону

Съветът одобри писмо до властите на Гвинея за започване на консултации съгласно член 96, параграф 2 от Споразумението за партньорство между държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн и ЕС във връзка с кризата в Гвинея.

Целта на консултациите е да се даде възможност на военната хунта в Гвинея да представи предложенията си за приключване на кризата и да позволи на Европейския съюз да прецени дали и как може да подкрепи инициативи, свързани със спазването на човешките права, демократичните принципи и принципите на правовата държава

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Доклад относно напредъка, постигнат от ЕС през 2008 г.

Съветът взе под внимание проекта за доклад на Европейския съвет относно напредъка, постигнат от ЕС през 2008 г. (док. 6788/1/09).

Документът ще бъде изпратен за сведение на Европейския парламент.

Работа на отделните състави на Съвета

Съветът взе под внимание доклад за работата на отделните състави на Съвета (док. 7278/09).МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Права върху интелектуалната собственост — План за действие за борба с нарушенията

Съветът прие резолюция, с която приема плана за действие на ЕС в областта на митниците за периода 2009—2012 г., насочен към борба с нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.

Планът за действие има за цел да се предприемат мерки срещу нарастващата заплаха от фалшифицирани изделия за здравето и безопасността на хората и за околната среда чрез засилено сътрудничество между администрациите и между митническите органи и стопанските субекти.

В резолюцията държавите-членки и Комисията се призовават да изпълнят ефективно плана. Той се намира в документ 5947/1/09 REV 1.РИБАРСТВО

Генерална комисия по рибарство за Средиземно море

Съветът прие решение относно определяне на позицията на Общността в Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) (док. 7265/09). ГКРСМ има право на базата на научни доказателства да дава обвързващи препоръки с цел запазване на популациите на запасите от живите водни ресурси в Средиземно море и Черно море на равнища, които ще позволят да се постигне максимално устойчив улов за хранителни и други цели.НАЗНАЧЕНИЯ

Комитет на регионите

Съветът прие решение за назначаване за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г., на:

а) за членове:


 • г-н Giovanni Chiodi, Presidente della Regione Abruzzo,

 • г-жа Yoomi RENSTRÖM, Ovanåker kommun (промяна в длъжността),

б) за заместник-член:

 • г-жа Ewa LINDSTRAND, Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun.1Заключения относно изменението на климата — принос за пролетното заседание на Европейския съвет (19—20 март 2009 г.): По-нататъшно развитие на позицията на ЕС относно всеобхватно споразумение за климата за периода след 2012 г. (док. 7128/09, параграф 9).

1Декларация от Париж и Програма за действие от Акра.

ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6319 / 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

7564/09 (Presse 62)BG

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница