Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 чДата25.07.2016
Размер57.06 Kb.
ТипЗаседание
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Комисия по рибно стопанство

PECH(2012)1008_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 9 октомври 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (1G-2)

8 октомври 2012 г., 15.00–16.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протокола от заседанието от:

  • 6 септември 2012 г. PV – PE494.843v01-00

3. Съобщения на председателя

В присъствието на Съвета и на Комисията

4. Представяне на информационна бележка относно „Установяване на зони за възстановяване на рибните запаси“

8 октомври 2012 г., 16.00–18.30 ч.

5. Изменение на Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси

PECH/7/09276

***I 2012/0077(COD) COM(2012)0155 – C7-0090/2012


Докладчик:

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

PR – PE496.385v01-00

Водеща:

PECH –
Подпомагаща:

ENVI – Решение: без становище


6. Протокол, договорен между Европейския съюз и Република Гвинея Бисау, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни

PECH/7/09760

*** 2012/0134(NLE) COM(2012)0260


Докладчик:

Maria do Céu Patrão Neves (PPE)

PR – PE496.301v01-00

Водеща:

PECH –
Подпомагаща:

DEVE –

Gesine Meissner (ALDE)BUDG –

François Alfonsi (Verts/ALE)


  • Разглеждане на проектодоклада

  • Определяне на краен срок за внасяне на измененията

7. Специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002

PECH/7/10172

***I 2012/0179(COD) COM(2012)0371 – C7-0196/2012


Докладчик:

Kriton Arsenis (S&D)
Водеща:

PECH –


8. Протокол между ЕС и Кирибати за определяне на възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Кирибати

PECH/7/10265

*** 2012/0229(NLE) COM(2012)0468


Водеща:

PECH –

  • Изложение на Комисията

* * *

9 октомври 2012 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врата

9. Заседание на координаторите

9 октомври 2012 г., 10.00–11.00 ч.

При закрити врата

10. Размяна на мнения с Янез Поточник, член на Европейската комисия, отговарящ за околната среда

9 октомври 2012 г., 11.00–12.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

*** Време за електронно гласуване ***

11. Изменение на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството

PECH/7/09776

***I 2012/0143(COD) COM(2012)0277 – C7-0137/2012


Докладчик:

Ian Hudghton (Verts/ALE)

PR – PE494.477v01-00

Водеща:

PECH –
Подпомагаща:

ENVI – Решение: без становище


  • Приемане на проектодоклада

12. Опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми

PECH/7/09874

***I 2012/0158(COD) COM(2012)0298 – C7-0156/2012


Докладчик:

Pat the Cope Gallagher (ALDE)

PR – PE494.655v01-00
AM – PE496.424v01-00

Водеща:

PECH –
Подпомагаща:

ENVI – Решение: без становище


  • Приемане на проектодоклада

*** Край на електронното гласуване ***

13. Изменение на Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка

PECH/7/10149

***I 2012/0201(COD) COM(2012)0413 – C7-0202/2012


Докладчик:

Isabella Lövin (Verts/ALE)
Водеща:

PECH –


  • Изложение на Комисията

* * *

9 октомври 2012 г., 15.00–16.00 ч.

При закрити врата

14. Размяна на мнения с представител на Комисията относно споразумения с трети страни в областта на рибарството и текущи преговори

9 октомври 2012 г., 16.00–18.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

15. Представяне на проучване относно „Прилагане на дерогационния режим към правилата за произход на продукти на рибното стопанство в Папуа-Нова Гвинея и Фиджи“

16. Изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета и за изменение на Регламент (ЕО) № 88/98

PECH/7/10255***I 2012/0216(COD) COM(2012)0447 – C7-0213/2012


Докладчик:

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE)
Водеща:

PECH –
Подпомагаща:

ENVI – Решение: без становище


  • Изложение на Комисията

17. Разни въпроси

18. Съобщение на председателя относно решенията, взети от координаторите

19. Следващо(и) заседание(я)

  • 6 ноември 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

OJ\913779BG.rtf PE496.531v01-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> pech -> ordre du jour
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> {peti}Комисия по петиции
commissions -> Доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
ordre du jour -> Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница