Заседание Сряда, 27 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч. Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 00-12. 30 чДата02.06.2018
Размер200 Kb.
ТипЗаседание
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Комисия по рибно стопанство

PECH(2013)1127_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 27 ноември 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Четвъртък, 28 ноември 2013 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (1G-3)

27 ноември 2013 г., 9.00–10.00 ч.

При закрити врата

1. Заседание на координаторите

27 ноември 2013 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Одобрение на протоколите от заседанията от:

 • 17 октомври 2013 г. PV – PE521.591v01-00

 • 4 ноември 2013 г. PV – PE522.864v01-00

В присъствието на Съвета и на Комисията

4. Протокол между Европейския съюз и Република Габон за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

PECH/7/13168

*** 2013/0216(NLE) COM(2013)0465


Докладчик:

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE522.816v01-00

Водеща:

PECH –Подпомагаща:

DEVE –

Eva Joly (Verts/ALE)

PA – PE519.450v01-00
BUDG –

François Alfonsi (Verts/ALE)

AD – PE516.780v02-00
5. Здравеопазване на животните

PECH/7/12810

***I 2013/0136(COD) COM(2013)0260 – C7-0124/2013


Докладчик по становище:

Isabella Lövin (Verts/ALE)

PA – PE521.603v01-00

Водеща:

AGRI –

Marit Paulsen (ALDE)

PR – PE514.757v01-00
6. Доклад относно посещението на делегацията на комисията по рибно стопанство в Дания от 28 до 30 октомври 2013 г.

7. Доклад относно 23-то редовно заседание на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) в Кейптаун, Южна Африка, 22-24 ноември 2013 г.

* * *

27 ноември 2013 г., 15.00–17.00 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

*** Време за електронно гласуване ***

8. Обща организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

PECH/7/13276

***II 2011/0194(COD) 12005/2/2013 – C7-0376/2013

T7-0333/2012
Докладчик:

Struan Stevenson (ECR)

PR – PE519.795v01-00
AM – PE522.871v01-00

Водеща:

PECH –


9. Общата политика в областта на рибарството

PECH/7/13280

***II 2011/0195(COD) 12007/3/2013 – C7-0375/2013

T7-0040/2013
Докладчик:

Ulrike Rodust (S&D)

PR – PE516.741v01-00

Водеща:

PECH –


 • Приемане на проектопрепоръката за второ четене

10. Изменение на някои регламенти в областта на рибарството и здравето на животните във връзка с промяна на статута на Майот по отношение на Съюза

PECH/7/13042

***I 2013/0191(COD) COM(2013)0417 – C7-0175/2013


Докладчик:

João Ferreira (GUE/NGL)

PR – PE516.743v01-00
AM – PE521.737v01-00

Водеща:

PECH –Подпомагаща:

ENVI – Решение: без становищеREGI –

Patrice Tirolien (S&D)

AD – PE519.805v02-00
AM – PE519.806v01-00
JURI (AL) –

Axel Voss (PPE)

AL – PE522.888v01-00
 • Приемане на проектодоклада

11. Автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г.

PECH/7/13503

* 2013/0266(CNS) COM(2013)0552 – C7-0262/2013


Докладчик:

Gabriel Mato Adrover (PPE)

PR – PE519.787v03-00
AM – PE522.934v01-00

Водеща:

PECH –Подпомагаща:

IMCO – Решение: без становищеREGI – Решение: без становище • Приемане на проектодоклада

12. Протокол между ЕС и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

PECH/7/14057

*** 2013/0315(NLE) COM(2013)0648


Докладчик:

Carmen Fraga Estévez (PPE)

PR – PE519.612v01-00
AM – PE522.915v01-00

Водеща:

PECH –Подпомагаща:

DEVE –

Cristian Dan Preda (PPE)

AD – PE521.518v02-00
AM – PE521.641v01-00
BUDG –

François Alfonsi (Verts/ALE)

PA – PE519.789v01-00
AM – PE521.844v01-00
 • Приемане на проектодоклада

13. Протокол между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

PECH/7/12408

*** 2013/0102(NLE) 08701/2013 – C7-0216/2013


Докладчик:

Jean Louis Cottigny (S&D)

PR – PE514.637v01-00
AM – PE521.499v01-00

Водеща:

PECH –Подпомагаща:

DEVE –

Maurice Ponga (PPE)

AD – PE513.389v02-00
BUDG –

François Alfonsi (Verts/ALE)

AD – PE510.671v02-00
 • Приемане на проектодоклада

*** Край на електронното гласуване ***

14. Състояние и бъдещи перспективи на европейския риболовен сектор в контекста на споразумението за свободна търговия между ЕС и Тайланд

PECH/7/12956

2013/2179(INI)


Докладчик:

Gabriel Mato Adrover (PPE)

PR – PE521.498v01-00

Водеща:

PECH –Подпомагаща:

INTA –

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

PA – PE521.662v01-00
 • Разглеждане на проектодоклада

 • Определяне на краен срок за внасяне на измененията

27 ноември 2013 г., 17.00–18.30 ч.

15. Размяна на мнения с Мария Даманаки, член на Комисията, отговарящ за рибарство и морско дело, относно предприетите действия по отношение на Исландия и Фарьорските острови

* * *

28 ноември 2013 г., 9.00–12.30 ч.

16. Превенция и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове

PECH/7/13767

***I 2013/0307(COD) COM(2013)0620 – C7-0264/2013


Докладчик по становище:

Chris Davies (ALDE)

PA – PE521.601v02-00

Водеща:

ENVI –

Pavel Poc (S&D) • Разглеждане на проектостановището

 • Определяне на краен срок за внасяне на измененията

17. Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация от 1995 г.

PECH/7/13593*** 2013/0285(NLE) COM(2013)0595


Докладчик по становище:

Isabelle Thomas (S&D)
Водеща:

EMPL –


18. Представяне от Тематичен отдел Б на информационните бележки „Рентабилност на риболовния флот на ЕС“ и „Субсидии за горива в рибарския сектор на ЕС“ от Ян Мартинсон и Алесандра Борело, представители на Съвместен изследователски център (JRC)

19. Разни въпроси

20. Съобщение на председателя относно решенията, взети от координаторите

21. Следващо(и) заседание(я)

 • 16-17 декември 2013 г. (Брюксел)

* * *

OJ\1010306BG.rtf PE523.097v02-00

BG Единство в многообразието BG

Каталог: RegData -> commissions -> pech -> ordre du jour
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
ordre du jour -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство
pech -> {pech}Комисия по рибно стопанство


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница