Заседание в следния състав: председател: цветанка греб. РоваДата19.07.2018
Размер41 Kb.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер 06.08.2010 година Град Б.


Б. районен съд ІІІ-ти състав

На шести август Година 2010

В закрито заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАНКА ГРЕБ.РОВАСекретар И.Т.

Прокурор Радка Цекова

Като разгледа докладваното от СЪДИЯ ГРЕБ.РОВА

ЧНД №733 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе в предвид следното:
Производството е по чл. 64, ал.3, вр. ал.1 от НПК.

В Б. районен съд е постъпило искане от прокурор Радка Цекова при Б. районна прокуратура по реда на чл. 63, ал. 2, т.1, вр. ал. 1 от НПК за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” на обвиняемия К. П. С., с ЕГН XXXX, живущ в с.В., Софийска област, ул.”О.” №14, по досъдебно производство №463/2010 год. по описа на Р. – гр.Б., прокурорска преписка с вх. № 1437/2010 г. по описа на РП-гр.Б. В искането се поддържа, че за престъплението, за което му е повдигнато и предявено обвинение на обвиняемия К. П. се предвижда наказание “лишаване от свобода” от две до десет години, т.е. обвинението е за тежко умишлено престъпление по смисъла на чл.93, т.7 от НК, както и, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което му е повдигнато и предявено обвинение и е налице опасност да се укрие или да извърши друго престъпление, която следва от събраните по делото доказателства и по силата на закона, доколкото обвиняемия е привлечен за деяние извършено при условията на опасен рецидив.

Представителят на Б. районна прокуратура в съдебно заседание моли да бъде уважено внесеното от БРП искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо обвиняемия К. П. С. по досъдебно производство №643/2010 г. на Р.-Б., като счита, че това искане за вземане на такава мярка е обосновано от доказателствата, приложени по делото. Прокурорът пледира, че основанията за да поиска такава мярка по отношение на обвиняемия се базират на събраните до момента доказателства, както за авторството на деянието, така и относно наличието на останалите законови основания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” и по отношение на авторството моли да се обърне внимание на свидетелските показания на св. И. Н., на св. М. И., св.Й. Т. Прокурорът изтъква, че според показанията на св. Н., обв. К. П. в края на м. юни бил помолен да пренесат тежък чувал с вещи, като пренасянето се изразявало в това да го занесат до горичка, при крайните къщи на селото и по указания на обвиняемия С., св. Н. му е помогнал да занесе чувала и да го скрие на друго място в храсти до реката в близост до с. В., а съгласно показанията на св. И., обв. С., го е помолил да пренесат същите тези вещи от мястото, на което са били скрити до дома на бабата и дядото на св. И., като споделил, че тези вещи са за продаване и че ги е взел, сиреч откраднал от работилница в с. В. Прокурорът отбелязва също, че св. М. И. с протокол за доброволно предаване, приложен по делото е предал една част от вещите, собственост на пострадалия И. П., като самите вещи са описани в този протокол – бормашина, резачка „Щил”, фреза, шлайф машина, един ъглошлайф, а друга част от вещите - ъглошлайф и перфоратор са предадени с друг протокол от св. Т., на когото св. М. И., ги е занесъл съответно за продажба, а самата кражба на вещите, пострадалия И. П. е установил на 25.07.2010 г. след като предния ден е работил с тях, като е оставил работилницата незаключена. Прокурорът смята, че на базата на тези доказателства, събрани на този етап може да се направи обосновано предложение, че именно той е извършил престъплението, поради което, с постановление от 05.08.2010 г. му е повдигното обвинение по чл.196 ал.1 т.1 от НК, вр.чл194 ал.1 от НК, вр.чл.29, ал.1, б.”а” и б. „б” от НК и тъй като за това престъпление се предвижда наказание ”лишаване от свобода” от 2 до 10 години и то попада в категорията на тежките умишлени престъпления по чл. 93 от НК. Прокурорът счита, че е налице реална опасност обвиняемия да се укрие и да извърши друго престъпление, тъй като видно от справка му за съдимост, приложена по делото, същия е осъждан многократно, именно за престъпления против собствеността, като са му налагани наказания „лишаване от свобода”, които е изтърпял ефективно. Видно от справка от Унифицираната информационна система на прокуратурата спрямо обв. С. има неприключени досъдебни производства - 2 на брой и двете са за престъпление против собствеността, а видно от характеристичната справка обвиняемия С. не се ползва с уважение в обществото, не се подчинява на органите на реда, склонен е за извършване на нарушение на обществения ред и извършване на престъпления. Прокурорът моли да бъде уважено направеното искане и бъде постановена мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо обв. К. П. С., поради наличие на основанията на чл.63, ал.1 т.2 от НПК.

Служебният защитник на обвиняемия – адв.В. В. от САК, в съдебно заседание счита, че искането на БРП за вземане на мярката за неотклонение „задържане под стража” е неоснователно, тъй като от събраните до момента в досъдебното производство доказателства не е налице някаква изключителност на случая, която да налага вземането на най-тежката мярка за неотклонение, а именно „задържане под стража”. Адв. В. излага съображения, че подзащитният му е с установен постоянен адрес и няма реална опасност да се укрие и при тези обстоятелства да извърши ново престъпление. Адв. В. моли при постановяване на акта съдът да вземе предвид неговата младост и житейска неопитност, като бъде постановено определение, с което бъде изменена марката за неотклонение на подзащитният му в по-лека.

Обвиняемият К. П. С. в съдебно заседание моли да се вземе по-лека мярка за неотклонение спрямо него.

Съдът след като прецени материалите, приложени по досъдебно производство № 463/2010 год. по описа на Р. – гр.Б., във връзка с доводите на страните, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

Досъдебното производство е образувано с постановление за образуване на досъдебно производство от 04.08.2010 година от прокурор при РП-гр.Б. срещу неизвестен извършител за това, че в периода от 23.07-27.07.2010 година в с. В., област софийска е отнел чужди движими вещи- 2 броя флексове” Елтос” с мощност 2100 W, голяма бормашина с неустановена марка, руско призводство, 2 броя малки бормашини „Елтос” ; 1 брой перфоратор „Б.”, 1 брой дърводелска фреза „Елтос”, с мощност 750 W и моторен трион „Щил” всичко на обща стойност около 1500.00 лева от владението на собственика И. М. П. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, престъпление по чл. 194, ал.1 от НК .

С постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 05.08.2010г. на разследващ полицай при Р.-Б. като обвиняем е привлечен К. П. С. и му е повдигнато обвинение за това, че на 24.07.2010г. срещу 25.07.2010г. в село В., област Софийска, ул. “Б.” № 111, е отнел чужди движими вещи – моторна резачка марка “Щил” модел “036” с нова шина на стойност 390,00лв; 2бр.флекс-машини марка “Елтос” с мощност 2100 Вата с ед.цена/бр. 73,00лв, на стойност 146,00лв; едноскоростна ръчна бормашина - голяма, с неустановена марка, руско производство, с мощност 900 Вата на стойност 45,00лв; едноскоростна ръчна бормашина - малка, марка “Елтос”, на стойност 43,00лв; едноскоростна ръчна бормашина – малка, с неустановена марка, руско производство, на стойност 10,00лв; електрическо трионче /зеге/ марка “Спарки” на стойност 63,00лв; перфоратор марка “Б.” на стойност 93,00лв; дърводелска малка ръчна фреза марка “Елтос” на стойност 43,00лв; диск за рязане на метал на стойност 5,00лв, всичко на обща стойност 838,00лв, от владението на собственика И. М. П. от с.В., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив - престъпление по чл.196 ал.1 т.1 вр. чл.194 ал.1 вр.чл. 29 ал.1 б. “а” и б. “б” от НК.

Разпитан в качеството на обвиняем К. П. С. не се признава за виновен и се възползва от правото си да не дава обяснения.

По делото са извършени процесуално следствени действия , а именно: разпитани са в качеството на свидетели лицата: М. В.И., Й. П.Т., И. Хр.Н., И. М.П., съставени са протоколи за доброволно предаване от 03.08.2010г. и разписка от 05.08.2010г., издадена е справка за съдимост и справка от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България за регистрирани лица с неприключени наказателни производства.

С постановление от 05.08.2010 год. на прокурор при РП-гр.Б. обвиняемия К. П. С. е задържан по досъдебно производство № 463/2010 г. по описа на Р.-гр.Б., прокурорска преписка вх. № 1437/2010 г. по описа на РП- гр. Б. за срок до 72 часа, за довеждането му пред съда, считано от 14,10 ч. на 05.08.2010 г. до 14,10 ч. на 08.08.2010 г.

Съдът приема, че от събраните на досъдебно производство №463/2010 г. по описа на Р.-гр.Б. писмени и гласни доказателства – показанията на разпитаните свидетели: М. В.И., Й. П.Т., И. Хр.Н., И. М.П., а също и от приложената справка за съдимост №951/04.08.2010 г. издадена от РС-гр.Б., заключението по назначената съдебно-оценителна експертиза на експерта В. Н. и протоколи за доброволно предаване от 03.08.2010 година – 2 броя и разписка от 05.08.2010 година се установява авторството на деянието извършено от обвиняемия и механизма на осъществяването му. Установява се безспорно, че един ден в края на м.юли 2010г. обв.С. срещнал в с.В., Софийска област св.И. Н. и го почерпил с бира, като през това време го помолил да му помогне в пренасянето на багаж, без да му посочи подробности и след като св.Н. дал съгласието си, обвиняемият го завел в горичка до крайните къщи на селото, където му показал пълен с тежки предмети завързан чувал. По настояване на обвиняемия двамата пренесли чувала и го скрили в храсти, намиращи се до резервоар в близост до реката на селото в края на улицата, водеща към заведение „Кондор”. Обв.С. благодарил на св.Н. за услугата и двамата се разделили. Един ден в периода между 26.07.2010г. и 01.08.2010г., обв.С. се срещнал със св.М. И. в заведение „Кондор” в с.В., където го почерпил с водка и му споделил, че продава резачка за дърва, както и други машини. Св.И. проявил интерес и обвиняемият го завел в края на улицат. о. з. в п. к. р. н. м. „Осеница”, където му показал скрит в храстите чувал, в който имало моторен трион /резачка/, флекс-машина, както и други машини. Двамата отнесли всички машини в дома на свидетеля, който на 03.08.2010г. потърсил св.Й. Т. в дома му с предложение да му продаде ъглошлайф /флекс-машина/ и перфоратор. Докато св.И. показвал носените машини на св.Т., пред дома на последния спрял полицейски автомобил и полицейските служители заварили двамата свидетели с вещите. С протокол за доброволно предаване от 03.08.2010г. св.Т. предал 1бр. ъглошлайф със синя дръжка и 1бр.перфоратор марка „Б.” с пояснението, че са му предложени от св.И. за продажба. С протокол от същата дата св.И. предал на полицейски служител 2бр.малки бормашини, син на цвят, моторен трион /резачка/ „Щил 36”, дърводелска фреза „Елтос”, шлайф-машина „Б. енд Декер”, дърводелско зеге „Спарки”, ъглашлайф „Елтос” и голяма бормашина с кафява дръжка. За предадените вещи св.И. пояснил, че му били дадени от обв.К. С. и св.И. Н. По-късно, разпитан в качеството на свидетел, отрекъл да се е срещал със св.Н., а само с обвиняемия, който му споделил, че е откраднал машините от работилница в с.В. Кражбата на машините си - моторна резачка „Щил 36”, 2бр.флекс-машини „Елтос” с мощност 2100 Вата, голяма ръчна бормашина-руско производство, малка бормашина „Елтос”, малка бормашина, руско производство, електрическо трионче /зеге” „Спарки”, перфоратор „Б.” и дърводелска фреза „Елтос”, св.И. П., който притежава работилница в имота си в с.В., на ул.”Бузлуджа” №111, установил на 25.07.2010г. сутринта. Вечерта на 24.07.2010г. свидетелят работил с машините, като ги оставил в работилницата, но не заключил вратата й.

С разписка от 05.08.2010г. св.П. получил откраднатите му вещи.

От заключението навещото лице В. Ц. по назначената съдебно-оценителна експертиза се установява, че стойността на процесните вещи възлиза на 838,00лв.

От така събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за извършеното от обвиняемия К. П. С. престъпление.

При така изложените обстоятелства, съдът приема от събраните доказателства, че са налице предпоставките на чл. 63, ал.1 и ал.2, т.1 от НПК за вземане спрямо обвиняемия К. П. С. мярка за неотклонение “задържане под стража”, тъй като за престъплението, за което е привлечен в качеството му на обвиняем по чл. 196 , ал.1 , т.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК вр. с чл.29, ал.1 б. “а” и б.”б” от НК се предвижда наказание “лишаване от свобода” от 2 до 10 години и същото е тежко умишлено престъпление по смисъла на чл. 93, т.7 от НК, по делото може да се направи обосновано предположение, че обвиняемия е извършил престъплението, за което е обвинен и е налице реална опасност да извърши друго престъпление, в предвид на съдебното му минало - видно от справка за съдимост №951/04.08.2010 г. издадена от РС-гр.Б., обвиняемият К. П. С. е осъждан многократно, като повече от два пъти на „лишаване от свобода”, за умишлени престъпления от общ характер, чието изпълнение не е било отложено за изтърпяване по реда на чл. 66, ал.1 от НК, а именно: със споразумение по НОХД№ 7/2009г. по описа на РС-Б., влязло в законна сила на 06.01.2009г., е осъден за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 пр.1 вр.чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК на „лишаване от свобода” за срок от 1 година, ефективно, при първоначален „строг” режим на изтърпяване; със споразумение по НОХД№ 432/2007г. по описа на РС-Б., влязло в законна сила на 15.10.2007г., е осъден за престъпления по чл.196 ал.1 т.2 пр.1 вр.чл.195 ал.1 т.3 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.чл.18 ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК, по чл.131 ал.2 пр.4 т.2 вр.чл.129 ал.1 вр.ал.2 пр.2 хип.2 от НК и по чл.269 ал.1 от НК, за които на основание чл.23 ал.1 от НК му е наложено едно общо наказание - най-тежкото от тях, а именно „лишаване от свобода” за срок от 2 години, ефективно, при първоначален „строг” режим на изтърпяване; с присъда по НОХД№ 6846/2006г. по описа на С. районен съд, влязла в законна сила на 21.12.2006г., е осъден за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр.чл.195 ал.1 т.3пр.1 вр.чл.194 ал.1 вр.чл.20 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.18 ал.2 вр.ал.1 вр.чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК на „лишаване от свобода” за срок от 1 година и 6 месеца, ефективно, при първоначален „строг” режим на изтърпяване. Видно от справка от Унифицираната информационна система на Прокуратурата на Република България, за регистрирани лица с неприключени наказателни производства обвиняемия К. П. С. има образувани и неприключени до момента две досъдебни производства. Видно от характеристичните данни, същият е с лоши такива, като в характеристиката е вписано, че е криминално проявен, установяван като извършител на множество кражби за което е осъждан и е излежавал ефективни присъди, контактува с криминално проявени лица и се движи в среди на такива.

Извършеното от него деяние е с висока степен на обществена опасност и в предвид наличието на реална опасност обвиняемия да извърши и друго престъпление, следва да бъде взета спрямо него най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.

С оглед на изложеното и на основание чл. 63, ал.1 и ал.2, т.1 от НПК.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ВЗЕМА мярка за неотклонение “задържане под стража” спрямо К. П. С., роден на 13.03.1984г. в гр.Б., с постоянен адрес: с.В., Софийска област, ул.”О.” №14, българин, български гражданин, от ромски произход, неженен, без образование - неграмотен, безработен, осъждан, с ЕГН XXXX – обвиняем по досъдебно производство №463/2010 год. по описа на Р. – гр.Б., прокурорска преписка вх. №1437/2010 г. по описа на РП-гр.Б.

ПОСТАНОВЯВА взетата по отношение на обвиняемия К. П. С., роден на 13.03.1984г. в гр.Б., с постоянен адрес: с.В., Софийска област, ул.”О.” №14, българин, български гражданин, от ромски произход, неженен, без образование - неграмотен, безработен, , осъждан, с ЕГН XXXX, мярка за неотклонение “задържане под стража”, да бъде изпълнена от ГД “Охрана” при МП /ОЗ”Охрана” към Съдебна палата – гр.С./, като лицето бъде настанено в “Следствен арест” гр.С., ул. “Г.М. Д.” № 42.

На основание чл. 63, ал.7 от НПК за задържането под стража на обвиняемия К. П. С. незабавно да се уведоми неговото семейство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, за което да се пише писмо до Началника на служба “Следствен арест”, гр.С., ул. “Г.М. Д.” № 42.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест пред С. ОКРЪЖЕН СЪД в 3-дневен срок от днес.

В случай на жалба или протест насрочва делото пред С. ОКРЪЖЕН СЪД на 16.08.2010 год. от 11,00 ч., за която дата БРП, обвиняемият К. П. С. и адв. В. В., уведомени в съдебно заседание.

Да се изпрати писмо /факс/ до Началника на Служба “Следствен арест” гр.С., ул.”Г.М.Д.” № 42 за конвоирането на обвиняемият К. П. С. до С. ОКРЪЖЕН СЪД, за присъствие на насроченото съдебно заседание на 16.08.2010 год. от 11,00 часа, в случай на постъпила частна жалба или частен протест.РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница