Заседанието беше открито в 14,35 чстраница1/4
Дата08.05.2018
Размер0.64 Mb.
#68810
ТипЗаседание
  1   2   3   4


ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Комисия по здравеопазванетоСтенографски протокол

К Р Ъ Г Л А М А С А
Политици и общество – обединени в усилията за

ограничаването на рака на маточната шийка”

25 януари 2012 г., зала „Изток”

На 25.01.2012 г. се проведе кръгла маса по повод Европейската седмица за превенция на рака на маточната шийка 23 – 29 януари 2012 г., организирана от Комисията по здравеопазването.
Модератор на кръглата маса беше госпожа Десислава Атанасова, председател на Комисията по здравеопазването.

Заседанието беше открито в 14,35 ч.


МОДЕРАТОР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаема госпожо Цачева, уважаема госпожо Павлова, уважаема д-р Нешева, уважаеми дами и господа, уважаеми гости!

За мен е удоволствие да открия днешната кръгла маса на тема „Политици и общество – обединени в усилията за ограничаване на рака на маточната шийка” и да Ви приветствам с добре дошли.


Изключително съм щастлива, че за поредна година кръглата маса се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева, а за първи път и с участието на Столична община и личната ангажираност на госпожа Йорданка Фандъкова, за което изключително им благодаря.

Давам думата за приветствие на патрона на днешната кръгла маса госпожа Цецка Цачева.

Заповядайте, госпожо Цачева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, уважаеми гости, дами и господа! Приех патронажа на този обществено-значим форум със съзнанието за ангажимента на Народното събрание към темата, която – убедена съм – тук ще се дискутира достатъчно сериозно.

За нас, българските парламентаристи, това е кауза, силно значима, тъй като това заболявания е едно от петте според изследванията, което най-често се среща сред жените. В същото време от информацията, която имам, а смея да твърдя – и от битието на мои много близки хора – това е едно заболяване, което, ако бъде навременно диагностицирано, медицината има възможност да се пребори с неблагоприятните му последици, които понякога са и в немалка цифра летални.

За мен е приятно да споделя, че за шеста поредна година парламентът участва в провеждането на тази седмица, посветена на онкологичните заболявания и в частност на рака на маточната шийка, всяка година. В България се отчитат по информация над 1100 нови случая, а над 340 жени за съжаление се разделят с живота си, с любовта на своите близки именно поради това коварно заболяване.

Аз искам да ви припомня, че в края на миналата година – 2011 г. – когато приемахме Закона за държавния бюджет на Република България, за първи път бе направено така, че чрез трансфер от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса за първи път вече има възможност да се финансира ваксината за профилактика на рак на маточната шийка, която е включена в препоръчителния списък на Националния имунизационен календар на Република България.

Целта на тази кръгла маса, така, както аз я съзнавам, е за пореден път да бъде информирана широката общественост, от една страна, за достиженията на медицината в борбата с това заболяване, от друга страна, с усилията на държавата в лицето на законодателната институция – парламента – в лицето на изпълнителната власт и в частност на Министерство на здравеопазването, а така също и на всички онези от вас, които чрез различни неправителствени организации провеждате активни мероприятия за просвещаване на онези, които не обръщат достатъчно внимание върху неблагоприятните последици от това заболяване.

Кои са нещата, които мисля, че можем взаимно държавни институции, гражданско общество, медиите, разбира се, като посредници между нас, да направим така, че да бъдат предотвратени най-неблагоприятните последици от това заболяване. На първо място, това е профилактиката. А, за да се стигне до профилактиката, безспорно трябва да има наблюдение, трябва да има скрининг върху възможността за появата на такова заболяване. След това идват възможностите за ваксина, каквато, повтарям, вече може да бъде финансирана чрез методите за финансиране на такива заболявания и ваксини в страната.

Така че всичко това, което до момента е направено, е една добра стъпка, но стъпка, начало, което трябва да бъде последвано от нови такива стъпки, за да можем наистина със самочувствие в недалечно бъдеще, недалечно време напред да кажем, че все по-рядко ще бъдат случаите, когато ние няма да сме успели да се преборим с най-неблагоприятните последици от това онкологично заболяване.

Затова искам да пожелая успех на кръглата маса. Аз съм убедена, че тук присъстват експертите, специалистите, хората, които най в дълбочина познават проблемите от диагностиката, а преди това и от профилактиката, за да не се стигне до една такава тежка диагноза.

Желая успех на кръглата маса, в който аз съм убедена.

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)МОДЕРАТОР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо Цачева.

Да, наистина за първи път ние можем да отбележим конкретни резултати от усилията на всички – на държавните институции, на медицинската общност, на пациентските организации, които са ангажирани с тази кауза – ограничаването на рака на маточната шийка.

И наистина е факт, че в края на 2011 г. ние гласувахме една сума от 2 млн. лв., с която по програма на Министерството на здравеопазването да бъдат финансирани и закупувани ваксини за профилактика на рака на маточната шийка.

Този факт е безспорно доказателство, че обединените усилия на българските политици, общество могат да доведат до реални резултати и да допринесат за формиране на правилните политики за първична и вторична профилактика и ранната диагностика на рака на маточната шийка в България.

Въпреки този немалък успех обаче, ние трябва да сме с ясното съзнание, че сериозната работа тепърва предстои. Изразявам надежда, че с днешната среща ние ще помогнем за подобряване информираността на обществото за единственото към момента предотвратимо онкологично заболяване - рака на маточната шийка, и ще допринесем за по-доброто взаимодействие между държавните институции и неправителствения сектор за реалното ограничаване на това заболяване в България.

Бих искала да приветствам и нашата специална гостенка – доктор Ана Жорже, директор на Европейската асоциация за превенция на рака на маточната шийка, която ще сподели европейския опит и практика при въвеждане на ваксинацията.

Използвам възможността от името на всички да й благодаря, че откликна на нашата покана и въпреки натоварената й програма имаме удоволствието тя да бъде гост на българския парламент и на нашата кръгла маса.

Смятам, че днешната кръгла маса ще постави началото на една широка обществена дискусия. Въз основа на тази обществена дискусия да бъде изготвена и внедрена дългосрочна национална програма за профилактика и ранна диагностика на рака на маточната шийка в България.

Накрая, но не на последно място, бих искала от името на цялата Комисия по здравеопазването да благодаря на всички вас, които отделихте време да присъствате тук и да пожелая успешна работа на днешния форум.

Благодаря ви. (Ръкопляскания.)

Преминавайки по същество към тематиката на днешната кръгла маса, бих искала да дам думата на доктор Ана Жорже, която ще направи презентация на тема „Превенция на рака на маточната шийка в Европа - предизвикателства и политики при въвеждане на ваксинацията”.

Заповядайте, госпожо Жорже.АНА ЖОРЖЕ: Добър ден на всички! На първо място бих искала да поздравя всички вас, да поздравя председателя на Народното събрание госпожа Цецка Цачева.

Говоря лошо английски, затова ще говоря, но ще трябва да слушате моя превод. Съжалявам.

Бих искала да поздравя председателя на Комисията по здравеопазването към парламента и всички присъстващи. За мен е огромно удоволствие да бъда представител на Европейската асоциация за превенция на рака на маточната шийка и да ви запозная с работата по превенцията на този рак.

От името на Европейската асоциация и от мое лично име бих искала да благодаря за поканата и да подчертая, че този рак, провокиран от човешкия папиломен вирус – е един от най-разпространените. Бих искала да споделя опита, който имаме в Португалия.

Ако при нас ваксинацията срещу този рак започна през 2008 г., тогава аз бях администратор на здравеопазването, сега съм една от директорките на асоциацията.

Приветствам провеждането на седмицата за профилактиката на рака на маточната шийка, защото този рак е един от най-често срещаните в момента. Неговата етиология се свързва с човешкия папиломен вирус, с инфекция с този вирус. Знаем, че се получава една персисистираща инфекция, засягаща голям процент от жените.

В същото време ваксината е добра превенция срещу този вид рак. Това е рак, който се проявява при жените най-често на възраст между 45 и 50 години. Естествено, има и индивидуален момент, всеки организъм реагира по различен начин. Но това не ни пречи да продължаваме борбата с този вид рак.

В Европа са направени много изследвания по отношение на човешкия папиломен вирус и те са свързани пряко с ваксините, които се провеждат в различните държави и по-конкретно в Португалия.

Естествено всички знаят, беше казано многократно, че това е ракът, който заема второ място по заболеваемост сред населението, причинен от човешкия папиломен вирус и неговата превенция е свързана с ранното му откриване и скрининга.

Към настоящия момент съществуват две познати ваксини, които имат изключително висока ефективност в превенцията на този рак. Ако ние приложим тази ваксина на населението, подлежащо на ваксиниране, считаме, че ще постигнем най-добри резултати при намаляване на заболеваемостта.

В 79 процента от рака на маточната шийка причината е човешкият папиломен вирус, както и неговите разновидности. Но има висока вероятност да се намали заболеваемостта. Това ни задължава да увеличаваме скрининга, който е започнал в различните държави и прилагането на ваксината.

Естествено има различни методологии за прилагане на ваксината. Има различни начини, по които можем да направим това. Всяко общество ще реши само за себе си как да прилага ваксината. Има страни, в които разяснителните програми се водят предимно в училищата, докато има други държави, където кампанията се провежда на обществена основа. Родителите са тези, които завеждат децата си да бъдат ваксинирани.

Процентът на покритието на хора с тази ваксина варира в различните държави. Много е важно да се получи съгласието на родителите. Те трябва да кажат „да” или „не” на това дали да се ваксинира тяхното дете. Затова ние трябва да ги убедим във високия ефект от прилагането на тази ваксина.

Ваксината в част от страните е напълно безплатна, в други държави се заплаща отчасти, а в трета страна е напълно заплатена. Някъде е задължителна, някъде трябва да се получи съгласието на родителите.

Ето защо в Европа съществуват различни модели. Пред вас е картата на различните държави, на различните европейски модели за прилагане на ваксината. В северните държави, в Скандинавските държави най-вече се стъпва на първия начин, тоест, там разяснителната работа се води в училищата. В други държави има смесени форми на прилагане на ваксината – имаме напълно безплатно, имаме съ-финансиране, някъде е напълно платено. Но това е в ограничени случаи.

В северните държави, в Скандинавските държави, както казах, около 47 процента от прилагането на ваксината става на доброволен принцип. От това, което вече разбрах и чух в България, се радвам, че е взето решение за разширяване приложението на тази ваксина в страната.

В заключение бих искала да кажа, че в Европа има висок процент покритие при прилагането на тази ваксина. В Англия примерно е 88 процента, в Шотландия – 90, в Португалия процентът е малко по-нисък. Аз ще говоря малко по-нататък конкретно за тази държава.

Трябва да подчертая, че в Португалия училището участва много активно в тази кампания и резултатите, които сме постигнали, са някъде около 85 процента ваксинирано население. В Холандия има смесена форма на прилагане на ваксината. Там покритието е около 55 процента, а във Франция е някъде около 23 процента покритие на населението от тази ваксина. Бихме могли да кажем, че това е нисък процент.

Съвсем наскоро беше публикуван един научен труд, с който се прави проучване на резултатите от тези ваксини във Франция. Там целевите групи, които се обхващат, са две – момичета до 14-годишна възраст, и момичета от 15 до 23 годишна възраст. Може би е известно, че тази ваксина се прилага на три приема. Това специално за Франция се счита, че разпространението на тази ваксина е твърде ограничено. Би трябвало да се работи още в тази насока, за да се постигнат целите, които стоят пред здравните власти при прилагане на тази ваксина, при разгръщане на разяснителните кампании, за да се постигне една висока ефективност.

Сега бих искала да се спра малко по-конкретно на Португалия. В португалската здравна система има Национален имунизационен план, който действа приблизително от 50 години насам. Напоследък, през 2008 г. ние въведохме в този план и ваксината срещу човешкия папиломен вирус. Трябва да кажа, че ваксинирането е напълно доброволно, изцяло безплатно за групите, които са включени в този Национален план и ваксинирането е организирано от центровете за първична медицинска помощ. Най-голямо участие взимат училищата и медицинските сестри.

Резултатите от цялата тази кампания са, че постигнахме едно покритие над 95 процента ваксиниране на съответните възрастови групи от населението.

Тук виждате таблица на Националния имунизационен календар в Португалия. Това е само като пример, за да видите какви са етапите, какви са ваксините, които прилагаме. Имаме ваксини против морбили. Морбили вече не се среща в Португалия. Имаме ваксини за тетанус – коклюш – както в другите държави. Напоследък включихме и ваксината срещу човешкия папиломен вирус.

Трябва да се борим за това да срещнем разбиране от страна на обществото. Мисля, че всички средства, които могат да ни помогнат в тази насока, трябва да бъдат използвани, за да можем да предадем това послание, което е изключително важно за цялото население, така че то да бъде информирано, да се ваксинира и да се подлага на скрининг, което фактически е първичната профилактика.

Със задоволство мога да отбележа, че срещаме разбиране сред обществеността и така вероятността от инфектирано заболяване намалява все повече и повече. Естествено, ако се стигне до някакво заболяване, има лечение. Трябва да се постави правилната диагноза, но това вече е друг въпрос.

В Португалия, както казах, здравната система стъпва при провеждане на ваксинирането на първичните медицински центрове, които са към Министерство на здравеопазването. Те действат на регионално и местно ниво. Те извършват мониторинг впоследствие. Ще повтаря, че тази ваксина е абсолютно безплатна за групите от 13 до 23 години и има възможност, ако съответното лице не може да бъде ваксинирано на предвидената дата, то да бъде поканено по телефона, чрез писмо по пощата с напомняне, че му предстои такава и такава ваксина. Тук говоря за всички ваксини, не само тези срещу рака на маточната шийка. По този начин смея да твърдя, че в Португалия имаме висок процент на приложение на всички ваксини. Той надхвърля 95.

Както казах, започнахме специално ваксината срещу човешкия папиломен вирус да я прилагаме през 2008 г. Всяка година са обхванати групите момичета до 13 година, а през 2011 г. вече имахме реваксинация на групата от 16 години. Цялата работа е изключително сложна и всяка една от институциите по своята тежест. Беше отчетено, че скринингът в миналото е незадоволителен. Бяха отчетени всички рискови фактори. Беше отчетена ефикасността на двете ваксини. Тези две ваксини са с много добро качество. Доказано е, че те са сигурни ваксини.

Бяха направени проучвания относно ефективността от приложението на тези ваксини и в крайна сметка тази ваксина беше включена в Националния имунизационен календар с ясното съзнание, че инвестицията ще даде много по-високи резултати.

Сега, към настоящия момент ние правим първите големи заключения от приложението на тази ваксина. Направили сме изследвания в няколко района – континентална Португалия, както и на Азорските острови, Мадейра. На тази таблици са изложени резултатите. През юни миналата година направихме първите изводи от първите групи момичета, които бяха ваксинирани през 2008 г. Процентът на тези момичета приближава 90 процента. Процентите на покритието на другите ваксини горе-долу се задържа на същото ниво, както и в предишните години.

Това ни поощрява да продължим нашата работа, да продължим с отстояването на тази ваксина, с разгръщане на още по-сериозни информационни кампании, защото резултатите са много добри в сравнение с другите европейски страни.

Мога да кажа, че според нас включването на тази ваксина в Националния имунизационен календар се обвързва със съществуващата традиция по отношение на другите ваксини. През 2007 г. министър-председателят обяви правителственото решение пред парламента, парламентът го одобри и след това бе разгърната една широка дискусия, в която участваха здравни специалисти, изтъкнати, признати авторитети в областта на медицината, които говориха за различните аспекти, говориха по отношение на ползата от приложението на тази ваксина и през 2008 г. започна първоначалното прилагане на тази ваксина и след това продължихме с кампаниите. Слязохме на ниво училище, имаше много разяснителни мероприятия в самите училища, в първичните здравни центрове и към днешна дата, когато се готвех за тази среща, видях, че в Португалия има един плакат, на който са изобразени майка и дъщеря. Това е многозначително, защото осъзнаването на този проблем от страна на майките ще помогне за това дъщерите да не се разболяват в бъдеще. Ако една майка иска нейното дете да бъде здраво, да няма усложнения във времето, да се спаси от едно заболяване, което е лечимо, тя трябва да го насърчи да си постави тази ваксина.

Ето това е оценката, която бих искала да покажа. Тази снимка беше в началото на кампанията. Извинявам се, дано не прозвучи самохвално, но към онзи момент самият министър на здравеопазването взе дейно участие в разпространение на тази идея.

Ако трябва да кажа нещо по отношение на бъдещето на тази ваксина в Португалия, то е следното: трябва да обхванем групата момичета до 13 години. Естествено поканени са всички момичета от другите възрастови групи да си сложат тази ваксина.

Мисля, че нашата работа в този смисъл ще продължи.

Това е имунизационният календар за 2012 г. Както виждате, в него отново присъства тази ваксина.

Като заключение, за да завърша, за да не отнемам повече време, бих казала, че е много важно да осъзнаем, че ние разполагаме с капацитет за разгръщане на широка профилактика на рака на маточната шийка. Трябва да използваме индивидуалния и колективния човешки потенциал, трябва да използваме всички финансови средства, защото всяко движение се разгръща многократно, имайки предвид резултатите, които се постигат. Това е една голяма обвързаност между начина, по който се прилага ваксината, и последващото снижаване на процента на заболеваемост.

Счита се, че наистина, ако се вложат повече средства в тези ваксини и профилактика, толкова много повече се намаляват процентите на заболелите от този вид рак в последващите години.

Пред нас има още много работа на ниво целия континент, целия европейски континент, има държави, в които трябва все още да се провежда много разяснителна работа, тъй като процентът на заболелите от рак на маточната шийка е твърде висок. Трябва да се продължи скринингът за това заболяване. Също така трябва да използваме всички възможности, които се явяват пред нас. Трябва да използваме научните познания за превенцията на това заболяване. Трябва да се стремим да намерим максимално финансиране за тази дейност.

Благодаря ви много.МОДЕРАТОР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря на доктор Жорже.

И тъй като госпожа Фандъкова като съорганизатор на кръглата маса вече е сред нас, давам й думата за няколко приветствени думи.

Заповядайте, госпожо Фандъкова. Имате думата.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА: Уважаема госпожо Цачева, уважаема госпожо Атанасова, уважаеми госпожи и господа народни представители, скъпи колеги, директори на столични училища, родители!

Няма нищо по-ценно от здравето. Казваме го винаги на такива форуми и обикновено го осъзнаваме тогава, когато го загубим. Отговорност на политиците и на всички, които имат отношение и ангажимент към здравето, особено на децата и младите хора, е да го казват и не само да го казват, но да прилагат политики именно не за лечение, а за превенция и профилактика.

Затова и аз в качеството си на кмет на Столичната община се включих като съорганизатор на тази кръгла маса по една толкова важна тема – превенция и профилактика на рака на маточната шийка, един от бичовете сред жените не само в България, а и в световен мащаб.

Аз лично се радвам, че България е 23-тата страна, в която се прилага тази ваксина, която, разбира се, вече е избор на самите родители. Това, което ние като местна власт обаче можем и трябва да направим, това е да участваме активно в информирането и в подкрепата при вземането на тези решения.

Затова искам още веднъж да благодаря на всички директори на общински училища в София. Тук са 14 колеги заедно с представителите на училищните настоятелства. Много ви благодаря, колеги. Това са училища, в които здравното образование е поставено на важно място.

Тук бих искала да разсея едно неправилно мнение, което може би се дължи на непознаване на образователната среда, че в училищата няма възможност и няма място за здравно образование. Нещо повече, в София има редица училища, в които колегите работят по тези теми. Това е възможно и не е непременно задължително да има специален предмет. Възможно е да се извършва и в различните извънкласни форми.

Разбира се, тук ролята на местната власт е да подкрепя тези извънкласни форми с финансова подкрепа, с програми, които да разработва, а също така с възможности за квалификация на учители или пък с предоставяне на специалисти.

Пак ще подчертая, ние имаме този опит по други теми и мисля, че спокойно можем да работим и специално по тази толкова важна тема.

Отново ще кажа: изборът е на родителите, изборът е на семействата, но ние сме длъжни да направим този избор информиран, за да имаме след това самочувствието, че сме направили всичко възможно, за да подкрепим семействата, децата, младите хора в този стремеж и, разбира се, да намалим случаите, които достигат до големите професионалисти. Слава Богу, че ги има. Тук виждам доц. доктор Валерианова и нейни колеги. Те са нашият естествен партньор или ние сме техният естествен партньор в усилията за профилактика и превенция на това заболяване.

Така че аз с удоволствие ще се включа в тази кръгла маса и благодаря на госпожа Атанасова за това, че се обърна към нас да бъдем партньори в днешната инициатива.

Благодаря ви.

МОДЕРАТОР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо Фандъкова. (Ръкопляскания.)

Следващата презентация е на доц. доктор Здравка Валерианова, изпълнителен директор на Специализирана болница за активно лечение по онкология – София, и е на тема „Заболеваемост и смъртност от рак на маточната шийка в България”.

Заповядайте, доц. Валерианова. Имате думата.

ЗДРАВКА ВАЛЕРИАНОВА: Благодаря. Уважаема госпожо Цачева, уважаема госпожо Атанасова, уважаеми дами и господа, скъпи родители и деца! Благодаря за предоставената ми възможност да ви запозная накратко какво става със заболяването рак на маточната шийка.

Всички, които преди мен взеха думата, подчертаха едно нещо, което е изключително важно. За да вземем ние правилно решение, за да можем да се ориентираме какво да направим или какво да не правим, ние трябва да бъдем информирани. Ние трябва да знаем за какво говорим, дали това, за което говорим, е разпространено или не е разпространено, има ли някакъв начин да се предпазим от него.

Темата на днешната кръгла маса е рак на маточната шийка.

На първия слайд, който така или иначе го пропуснаха, но там исках да покажа, че още преди пет години – през 2008 г. – ние стартирахме с подкрепата на председателя на Народното събрание, с парламента, с народни представители и други институции седмица за борба с рака на маточната шийка. Ние бяхме една от страните в Европа, която първа подкрепи и се включи в тази седмица. Радвам се, че вече за поредна година ние отбелязваме, борим се, информираме хората какво трябва да знаят и какво трябва да направят, за да се предпазят от това заболяване.

И така, ракът на маточната шийка е втората по честота локализация при жените в света. Годишно заболяват около 500 000 жени и 250 000 умират от това заболяване. Около 83 процента от заболелите и в 86 процента от починалите се откриват в развиващите се страни, тоест, в страните с нисък и среден доход. Над десет пъти е разликата в показателите на заболеваемостта и смъртността между отделните региони на света.

Въпреки прогреса на науката за идентифициране на причините за рак на маточната шийка и усилията на политиците за въвеждане на разширени профилактични програми, само в европейския регион всяка година заболяват приблизително 65 000 жени и умират почти 32 000 жени.

Новите страни-членки на Европейския съюз имат два пъти повече новозаболели от рак на маточната шийка в сравнение със старите страни-членки.

Според направените прогнози от Световната здравна организация се очаква смъртните случаи от рак на маточната шийка да нараснат до 320 000 през 2015 г. и до 435 000 през 2030 г. За да предотврати тази тенденция Световната здравна организация е разработила всеобхватен план за действие срещу рака на маточната шийка. Той обхваща първичната профилактика, ранната диагностика и скрининга, лечението и палиативните грижи. Всички тези мероприятия са част от националните програми за контрол на рака на всяка една отделна жена.

Усилията срещу рака на маточната шийка са подкрепени и от няколко резолюции на Световната здравна асамблея, като Световната здравна организация работи в тясно сътрудничество с редица международни институции.

На следващия слайд горе в ляво може да видите, че страните, които имат висок доход при най-често срещаните злокачествени заболявания няма рак на маточната шийка – нито в показателите за заболеваемост, нито в показателите за смъртност.

На втората горе в дясно и първата долу в ляво се вижда, че това са страните със среден, над средния и под средния доход на глава от населението в света. Там вече ракът на маточната шийка се заболява и при заболеваемостта, и при смъртността, тоест, той е една от най-често срещаните локализации при жените в тази страни.

Долу в дясно може да видите, че вече при страните, които са с нисък доход, тоест, развиващите се страни, ракът на маточната шийка е първата по честота локализация и в заболеваемостта, и в смъртността от злокачествени заболявания при жените в тези страни.

На следващия диапозитив може да видите карта на Европа според последните данни на „Здраве за всички” от юни месец 2011 г. Там, където е отбелязано с тъмнокафяво, са страните с най-високи показатели.

За съжаление това, което трябва да кажа, е, че докато България беше една от страните с най-високи показатели, последните данни на Световната здравна организация вече показват, че България е на първо място по заболеваемост в европейския регион. Това означава, че ние нямаме място за чакане. Ние трябва да направим нещо сега и веднага, за да можем да премахнем това, което съществува в момента.

На следващия слайд виждате какво е състоянието на смъртността в страните от Европа. Пак България е една от страните с най-високи показатели по смъртност при рак на маточната шийка.

На следващия диапозитив виждаме, че в България състоянието при женските локализации показва, че ракът на маточната шийка заема 7 процента в структурата на злокачествените заболявания при жените и е една от петте най-често срещани злокачествени заболявания при тях.

Годишно се регистрират над 1100 нови случая, а починалите от заболяването са над 340 души.

На следващия диапозитив виждате какво е разпределението на рака на маточната шийка по възрастови групи. Най-често засегната е възрастта от 30 до 69 години, но това, което е характерно, че в сравнение с 1993 – 2000 и 2009 г. (последният стълб, който е в жълто) може да видите, че във възрастовата група от 50 до 59 години имаме нарастване на показателите за заболеваемост. Висока е заболеваемостта и в останалите възрастови групи.

Именно за това в тези възрастови групи е ориентирана и Националната скринингова програма и проекта с 30 прегледани, върху който в момента се работи.

На следващия диапозитив можете да видите какви са тенденциите в заболеваемостта и смъртността от рак на маточната шийка.

Горната крива показва тенденциите в заболеваемостта, докато долната показва смъртността. Докато заболеваемостта нараства стръмно, то смъртността, макар и със забавени темпове – също показва нарастване.

Можем да кажем, че за един период около 30 години имаме удвояване на новите случаи с рак на маточната шийка.

Следващият диапозитив неслучайно е представен. Използвайки един специален математически и статистически модел, наречен джойнт пойнт регресия, на този слайд можете да видите какво става с по-детайлното лечение и с тенденциите в заболеваемостта от рак на маточната шийка.

Уважаеми дами и господа, това, което искам да кажа е, че през 70-те години на миналия век България беше една от първите страни в Европа, която въведе скрининга. Добър или лош, можете да видите, че до 1985 г. имаме едно сравнително леко нарастване и ниски показатели от заболеваемост от рак на маточната шийка. След 1985 г., когато прекъсна действието на тази скрининг, който се провеждаше на национално ниво, можем вече да видим едно стръмно нарастване на показателите за заболеваемост и смъртност.

На следващия диапозитив можете да видите регионите в страната, които са най-засегнати от рак на маточната шийка.

Това, което казаха преди мен, че ракът на маточната шийка е заболяване, при който най-важният фактор, това е човешкия папиломен вирус и не случайно усилията на науката са насочени срещу борбата с този вирус и ваксините, които имаме възможност да разполагаме с тях.

Тук можете да видите, че с най-висока заболеваемост от рак на маточната шийка са областите Перник, Враца и Варна. Там, където е оцветено в тъмно, са по-силно засегнатите окръзи, а там където е по-светло – в Югозападната част от страната се милионите с най-ниски показатели.

Неслучайно искам да отбележа, че там живее население, което изповядва и мюсюлманската религия, която е много важна при това заболяване.

Искам да обърна внимание, че обрязването на мъжете, което е религиозен ритуал, който довежда до по-ниската заболеваемост от рак на маточната шийка при това население.

На следващия диапозитив виждате каква е преживяемостта от рак на маточната шийка. Тоест, профилактиката и всичките усилия по отношение на диагностиката, лечението и проследяването на това заболяване се отразяват върху преживяемостта на болните. Имаме 44 процента при петгодишна релативна преживяемост в България, срещу 62,6 процента средна преживяемост в Европа.

И така, в заключение бих искала да кажа със следващия диапозитив какво е характерно за рака на маточната шийка. Това е едно от най-честите злокачествени заболявания при жените в световен мащаб. Непрекъснато се увеличава заболеваемостта и смъртността в България и то е едно от най-често срещаните злокачествени заболявания и в България.

Има трайна тенденция за намаляване на заболеваемостта в държавите с действащи програми за първична профилактика, където попада и ваксинирането, и вторична профилактика, където е скрининга.

Едновременното приложение на дейностите по първичната и вторична профилактика на популационно ниво е с най-голям ефект за предотвратяване на заболяването.

Накрая бих искала да кажа, че ракът на маточната шийка е предотвратимо и напълно лечимо заболяване. За да се постигне това са необходими определени усилия на правителства, политици, експерти и финансисти.

Приложението на Национална програма за контрол на рака на маточната шийка е фокусирана върху профилактиката – първична и вторична – ранната диагностика, лечението и палиативните грижи е главната крачка в тази насока. Такава всеобхватна програма може да се изгради и използва само, ако се основава на система от мониторинг, тоест, контрол, използвана от раковите регистри.

Световната здравна организация обръща особено внимание върху рака на маточната шийка като напълно предотвратимо заболяване и подкрепя всички усилия на отделните страни в тази насока.

Благодаря за вниманието.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница