Зашева Диана ЙордановаДата06.03.2017
Размер79.92 Kb.

Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Зашева Диана Йорданова

АдресТелефонФаксE-mail
zasheva.diana@yahoo.com
Националност
българкаДата на раждане
26.01.1964
Трудов стаж• Дати ( от-до)
1986-1989-Завод за ензимни препарати гр.Ботевград

,последователно като изследовател в база за развитие и внедряване

и като микробиолог

1994-1996-Учител по Биология в СОУ „Христо Ботев”-гр. Ихтиман

1996-2005-Институт по Молекулярна Биология към БАН

последователно като специалист и н. сътр.


2006-2013-Специалист към секция „Имунохимия” на ИБИР към

БАН, главен асистент към секция „Молекулярна Имунология”
• Име и адрес на работодателя
секция „Молекулярна имунология” на ИБИР към БАН

бул. „Цариградско шосе”, N 73

София 1113


• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-изследователска работа в областта на молекулярна и клетъчна биология и имунология на размножаването

Ph.D. по Генетика• Заемана длъжност
Главен асистент

• Основни дейности и отговорности
Работа, свързана с изпълнението на научно-изследователски проекти и обучение на аспиранти и студенти.Образование и обучение
• Дати (от-до)
1978-1981 Ученичка в НПМГ в биологическа паралелка

1981-1986 Студентка по Молекулярна Биология в СУ „Св. Кл. Охридски”, Биологически Факултет

Бакалавър по специалност „Молекулярна и Функционална Биология”

Магистър по специалност „Инженерна Биология”


1989-1993-Докторант в Санкт-Петербургски Държавен Университет, Русия, по специалност „Генетика. Получена e Ph.D. степен по специалност „Генетика” през 1993 година. Дипломата е легализирана в Република Булгария чрез ВАК.


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ „Св. Климент Охридски”

Санкт-Петрбургски Университет, Санкт-Петербург, Русия• Основни предмети/застъпени професионални умения
Умения в научно-изследователската работа, владеене на съвременни методи в области като молекулярна генетика, клетъчна биология, имунохимия, имунология.

• Наименование на придобитата квалификация
Бакалавър по Молекулярна и Функционална Биология

Магистър по Инженерна БиологияPh.D. in Biology

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

[Език]

• Четене
руски – отлично; английски – отлично, френски-основно

• Писане
руски – отлично, английски – много добро, френски-основно

• Разговор
руски – отлично, английски – добро, френски-основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Добра комуникативност и добри възможности за работа в екип.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност. Работа с апаратите, необходими за осъществяване на професионалните ми задължения.
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Курс на обучение за медицински сестри към Гражданска Защита.

Свидетелство за управление на МПС
Не притежавам свидетелство за управление на МПС
Допълнителна информация

(контакти за препоръки)


Ст. н. сътр. II ст Д-р Мария Стаменова, ИБИР «Акад. К. Братанов» към БАН     Проф. Луиджи Дел Джудиче, CNR, Институт по Генетика и Биофизика, Неапол, Италия
Приложения
Основни публикации:

1.1. Статии в списания с ISI импакт-фактор


 1. D. Zasheva, I. Alexandar, Protein release in a Saccharomyces cerevisiae mutant does not depend on mitochondrial genome integrity and function, Microbiological Research, 76 10, (2005), ISSN: 0944-5013 (IF 0,862).

 2. Todorova, K.a, Mincheff, M.b, Hayrabedyan, S.a, Mincheva, J.b, Zasheva, D.a, Kuzmanov, A.c, Fernández, N.d Fundamental Role of microRNAs in Androgen-Dependent Male Reproductive Biology and Prostate Cancerogenesis. American Journal of Reproductive Immunology. 2013, 69 (2), pp. 100-104 . ISSN: 1046-7408,(IF 3,05).

3 .Klimentina Demirevska*, Diana Zasheva**, Rumen Dimitrov**, Ljudmila Simova-Stoilova*, Maria Stamenova** and Urs Feller ***

Drought stress and Rubisco large subunit changes in wheat leaves after 2D-electrophoretic analysis. A comparison with SDS-PAGE analysis. Acta Phisiologie Plantarun, 31: 1129-1138, (2009). ISSN 0137-5881 (IF 0,807). 1. S. Zaprjanova, P.Rashev, D. Zasheva, Y. Martinova, M.Mollova. Electrophoretic and immunochemical analysis of Hsp72 and Hsp73 expression in heat-stressed mouse testis and epipidymis. Europian Journal of Obstetrics and Gynecolology and Reproductive Bioligy, in press. ISSN: 0301-2115,( IF 1,974).

 2. Soren Hayrabedyan, Krassimira todorova, Diana Zasheva, Daniela Moyankova, Desislava Georgieva, Jordana Todorova, Dimitar Djilianov. Haberlea Rhodopensis has potential as a new drug source based on its broad biological modalities. Biotechnol. And Biotechnol. Eg. 27, 1 (2013), pp. 3553-3560.ISSN 1310-2818 (IF 0.760)1.2. Статий в национални списания с ISSN IF


 1. D. Zasheva, R. Dimitrov, M. Stamenova, D. Kyurkchiev*.A comparison between human endometrial stromal cells and endosalpinx cells. Comptes rendus de l'Akademie bulgare des Sciences. 2009, T.62, N7. (ISSN: 1310-1331) (IF 0.204 )

7. K. Danailov, P. Rashev, D. Zasheva, M. Mollova Immunochemical characterization of sperm-specific antigen with potential fusogenic activity in fertilization. Comptes rendus de l’Akademie bulgare des Sciences, 2009. T.62, N2. (ISSN: 1310-1331) (IF0.204).

     


 1. S. Zaprjanowa , P. Rashev,D. Zasheva,Y. Martinova, M. Mollova . Electrophoretic analysis of HSP72 and HSP73 expression in male reproductive tissues. Comtes. Rendus de l’ Academie bulgare des Sciences, 2011, T.64, N4. (ISSN: 1310-1331) (IF0.204).


9. K. Todorova, D. Zasheva, S. Hayrabedyan, J. Dineva, I. Vangelov, V. Penchev, G. Nikolov, M. Mollova, M. Ivanova. Gene panel in human cumulus cells as biomarker for successful in vitro procedures. Comtes. Rendus de l’ Academie bulgare des Sciences. 2011, T64, N8. . (ISSN: 1310-1331) (IF 0.204 )

1.2Статии в национално списание с ISSN без импакт-фактор


 1. D. Zasheva, R. Dimitrov, M. Stamenova, Endometriosis and the role of integrins in the pathogenesis of endometriosis, Obst. and Gynecology, 2007, (ISSN: 0324-0959), N.5, p.37-48(ISSN: 0324-0959)

 1. N. Manolova, D. Zasheva, M. Stamenova. Immunobiology of ndometriosis.Acta Medica Bulgarica, 2010, ISSN (0324-1750) accepted
 1. К.Todorova, S. Hayrabedyan, J.Dineva, I. Vangelov, D. Zasheva, V.Penchev, G.Nikolov, M.Mollova and M.Ivanova. Cumulus Biomarker evaluation for human oocyte quality prediction. Acta Medica Bulgarica, 1/2012. ISSN: 0324-1750

 2. K. Todorova, N. Manolova, D. Zasheva and S. Hayrabedyan. A relationship between miRNA204 and occludin in prostate cancer inflammation signaling. Acta Medica Bulgarica, 2/2012. ISSN: 0324-1750
  1. Научни форуми (конференция, конгрес)

1.3.1. Постер на международен форум

1. Biological characterization of sperm 60 kDa antigen,.

K. Danailov, M. Ivanova, M. Petrov, D. Zasheva, M. Mollova.

12th International Symposium for Immunology of Reproduction, 25-27 June, 2009, p.84.

2. D. Zasheva, T.Daneva, I.Alexander. Mitotic exit regulatory network and prostate cancer development, poster, 13th International Symposium for Immunology of Reproduction,p.39 , 22-24 June, 2012, Varna.

3. Zasheva D.1, Oreshkova Ts.1, Orechkov K.2, Bogoeva V.3 Au III porphyrin complex tested as a new drug for treatment of prostate cancer cell line PC3, poster, 13th International Symposium for Immunology of Reproduction, p.37, 22-24 June, 2012, Varna.

1.3.2. Постер на национален форум с международно участие

1. Characterization of sperm-membrane antigen with potential fusogenic activity in fertilization

Danailov k., RashevP, Zasheva D., Mollova M

Scientific Session

Dedicated to the 70th Anniversary of the Institute of Biology and Immunology of Reproduction.


Каталог: uploads -> org person
org person -> Европейски формат на автобиография
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Europass curriculum vitae
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница