Защитено жилище същностДата02.01.2018
Размер249.01 Kb.
#40212
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

СЪЩНОСТ

Защитеното жилище е форма на социални услуги, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Услугите, предоставяни в защитеното жилище трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал.

Необходимо е услугите да бъдат основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и да бъдат съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице.
ЕКИП НА ЗАЩИТЕНОТО ЖИЛИЩЕ

Числеността на персонала е минимум 4 лица, определя се в зависимост от потребностите на целевата група ползваща услугите в защитеното жилище. Персоналът включва: • Управител / препоръчително е да бъде психолог/;

 • социален работник;

 • социален педагог, възпитател / медицинска сестра.


УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

 • Подаване на писмена молба от лицето до директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес, към която се прилагат:

  • копие от документ за самоличност;

  • копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв ;

  • копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

  • декларация – данни за семейно състояние и доходи(ако е приложимо).


КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ЗАЩИТЕНОТО ЖИЛИЩЕ

В защитеното жилище се приемат пълнолетни жени и мъже настанени в специализирани институции, с възможност да бъдат изведени. С цел превенция на институционализация, социалната услуга може да ползват и лица от общността.

Капацитетът на Защитеното жилище е от 6 до 10 човека.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Социалната услуга Защитено жилище може да се предоставя в къща или апартамент. Жилището може да е общинска собственост, собственост на частно физическо или юридическо лице, както и да е предоставено за безвъзмездно ползване или под наем.

Възможно е и предоставянето на услугата в общежития, детски ясли или детски градини, с възможност за обособяване на самостоятелни апартаменти.

Сградата трябва да предоставя възможност за обособяване на отделни спални помещения с максимум две легла и най-малко два санитарни възела. Групата следва да има на разположение една обща дневна стая и една обща кухня. Необходимо е да се предвиди и малък офис за служителите.


За ползване на услугите в защитеното жилище се заплаща такса, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.


Защитени жилища

към 21.04.2010г.


местонахождение

капацитет

управител, телефон

вид
1

гр. Благоевград ул. "Григор Пърличев" № 46, вх. Б

8

М. Соколова 073/832941

ПР
2

гр.Благоевград, кв."Струмско", ул."Струма" № 23

10

Е.Караколева 073/840799

УИ
3

с. Марчево, общ. Гърмен, обл.Благоевград

8

Олег Милев 0897926772

УИ
4

гр. Разлог ул. "Мирчо Кипрев" № 1 обл. Благоевград

8

Лидия Панкова 0747/80 871;80 463

УИ
5

с. Долно драглище, общ. Разлог, обл. Благоевград

10

074403/360

ФУ
6

с. Раздол, общ. Струмяни, обл. Благоевград

10

Севдалина Траянова 074343/215

УИ
7

гр. Банско, ул. Св. "Климент Охридски" № 21 обл. Благоевград

8

Елена Говедарова 0749/ 8 86 23 0896807133

УИ
8

гр. Банско, ул. Св. "Климент Охридски" № 21 обл. Благоевград

7

Елена Говедарова 0749/ 8 86 23 0898975053

УИ
9

гр. Бургас, кв."Акациите",ул."Александър Невски"№8

7

Зорница Райкова 056/84 93 05;

УИ
10

гр. Бургас ул. "Поп Груйо" № 45

10

056/81 39 89

ДДЛРГ
11

с. Искра, общ. Карнобад, обл. Бургас

10

0552/23 64

УИ
12

гр. Варна кв. Владиславово, бл.406, вх.23

8

Румяна Бояджиева 052/520-553 0888306118

ПР
13

гр. Варна ул. "Солун" № 14, ет. 2, ап. 3

6

Георгиева 052/638298 0878638298

УИ
14

гр. Варна ж.к.Възраждане, бл.79, вх.А,ет.1,ап.1

4

Доц. д-р. П. Стоянов 052/560 226

ДДЛРГ
15

гр. Варна ж.к.Възраждане, бл.79, вх.А,ет.1,ап.2

4

Доц. д-р. П. Стоянов 052/560 227

ДДЛРГ
16

гр. Бяла, обл. Варна

9

Гергана Георгиева 05143/23 19;22 98

ФУ
17

с. Горен Чифлик, общ. Долни чифлик

8

Енчев 05146/231; 487 0887690669

УИ
18

гр. Дебелец, ул. "Александър Стамболийски" №1 обл. Велико Търново

8

Адриан Дамянов 06117/20 84

УИ
19

с. Пчелище, общ. Велико Търново

12

Ели Апостолова
061102/215; 238

УИ
20

с. Илаков рът, общ. Елена, обл. Велико Търново

8

06151/6097

УИ
21

с. Церова кория ул. "Втора" № 26 общ. Велико Търново

7

06126/2463

УИ
22

с. Церова кория , ул. "Втора" №26А общ. Велико Търново

7

06126/2464

УИ
23

гр. Горна Оряховица, ул. "Бунар Хисар" № 17А обл. В. Търново

8

Людмила Цветанова 0618/22136

УИ
24

гр. Стражица, обл. В. Търново

10

06161/22 25; 0878961391

ФУ
25

гр. Видин ул. "Цар Иван Шишман" №1

6

Любка Александрова 094/ 60-63-76

УИ
26

гр. Видин ул. "Отец Паисий" 5

6

Милена Алексанзрова 094/60 02 40

УИ
27

с. Куделин, ул. "Лиляна Димитрова" № 8 общ. Брегово, обл. Видин

8

Максим Безоев 09312/32 26 0885420912

УИ
28

с. Гомотарци, общ. Видин

8

Дешка Обрешкова 09343/281

УИ
29

с. Гомотарци , общ.Видин

12

Дешка Николова 09343/281

УИ
30

с. Чупрене, обл. Видин

10

Райна Горанова 09327/580; 0886289140

ПР
31

гр. Кула, ул. "Мусала" № 18 обл. Видин

8

Цветомир Вълчев 0938/37 39; 20 98

УИ
32

гр. Кула, ул. "Г. Бенковски" № 20 обл. Видин

5

Цветомир Вълчев 0938/37 40

УИ
33

гр. Мездр, обл. Враца

6

Галя Илиева 0910/9-20-32

УИ
34

с. Гложене, общ. Козлодуй, обл. Враца

8

Румяна Ангелова 09160/427

УИ
35

гр. Дряново, кв. "Успех" бл. 13 обл. Габрово,

8

Д. Гатева 0676/7 10 55

ФУ
36

с. Царева ливада ул."Борова гора" № 14 общ. Дряново, обл. Габрово

6

Румяна Аврамова 06723/332; 0888874813

УИ
37

с. Царева ливада ул."Цар Калоян" № 21 общ. Дряново, обл. Габрово

8

Румяна Аврамова 06723/240; 0888874813

УИ
38

с. Гостилица, общ. Дряново, обл. Габрово

8

0676/74 158

ФУ
39

Добрич, ул."Суха река №37

8

058/60 47 03

УИ
40

Добрич, ул."Суха река №37

6

058/60 02 29

УИ
41

гр. Ардино, обл. Кърджали

10

Елван Ислайлова 03651/42 19;40-40

УИ
42

с.Патица, общ.Черноочене

8

885576483

УИ
43

гр.Луковит, ул."Воденичарска" № 2а, обл.Ловеч

9

06987/534 92

ФУ
44

гр. Ловеч ул. "Здраве" бл.203, вх.А,ап.3-вх.В, ап.18

10

Мария Стоянова 068/602-928

ДДЛРГ
45

гр. Ловеч ул. "Димитър Пъшков" № 4

6

Весела Цанкова 068/60 18 92

УИ
46

гр. Ловеч ул. "Ал. Батенберг" № 1

8

Д. Събева 068/603 597

ПР
17

гр. Ловеч, ул."Ал.Стамболийски" № 3 А

8

Анна Христова 068/60 00 89

ФУ
48

с. Дълбок дол, ул. "Иван Дончев" № 46 общ. Троян, обл. Ловеч

6

Р. Димитрова 06955/210;23 10

ФУ
49

гр. Берковица, обл. Монтана

8

0953/8 80 38

УИ
50

гр. Батак ул. "Г. Босилин" № 23 обл. Пазарджик

8

Пейчинода 03553/20 74

УИ
51

гр. Батак ул. "Партизанска" № 56 обл. Пазарджик

16

Дора Пъпанова 03553/33 85

УИ
52

гр. Батак ул. "Партизанска" № 56 обл. Пазарджик

16

Дора Пъпанова 03553/33 86

УИ
53

гр. Батак ул. "Партизанска" № 56 обл. Пазарджик

16

03553/3386

ПР
54

гр. Пазарджик ул. "Г. Райков" № 1А

8

Т. Лукаева 034/443629; 0886897136

УИ
55

гр. Пазарджик ул. "Константин Величков" № 91

8

Надежда Лесова 034/ 45 00 44; 45 28 89

УИ
56

гр. Пазарджик, УЛ."К.Величков" № 91

8

Ваня Гюрова 034/ 45 00 73; 452 889

ФУ
57

гр.Велинград, ул."Васил Левски" № 19

8

0359/515 45

ФУ
58

гр. Баня ул."Розова долина" №3 общ. Карлово, обл. Пловдив

6

д-р.Коев 03132/23-23; 23-81; 20-15;

УИ
59

гр. Пловдив бул. "Никола Вапцаров" № 46

10

П. Бакърджийски 032/67 01 78

УИ
60

с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник

10

0885/478 693 Христина Петрова

ФУ
61

гр.Плевен, ул."Сторгозия" № 189

10

064/600 232

УИ
62

с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разград

8

Юнзуле Шевкедова 08477/28 96

УИ
63

с.Самуил, общ.Самуил

10

 

УИ
64

гр. Русе ул. "Яребична" №4

8

Маргарита Събева 082/ 842 283 0889609868

ДДЛРГ
65

гр. Русе ж.к. "ДрУжба"бл.52, вх.В, ет.1, ап. 2

6

Маргарита Събева 082/ 519 751 0889609869

ДДЛРГ
66

гр. Русе ж.к. "Дружба"бл.52, вх.В, ет.1, ап. 1

8

Маргарита Събева 082/ 519 751 0889609870

ДДЛРГ
67

гр. Русе бул. "Тутракан" № 20

10

082/84 59 79

ПР
68

гр. Русе бул. "Тутракан" № 21

8

082/ 84 58 98; 845 379

ПР
69

гр. Борово обл. Русе

8

0893 352 892 Атанас Петров

ДДЛРГ
70

с.Могилино, общ.Две могили

10

081463/22 33; 22 85

УИ
71

с. Айдемир ж.к. "Север" № 53-55 общ. Силистра

8

 

ДДЛРГ
72

гр. Сливен ул. "Битоля" 17

6

Д. Цветанова 044 / 62-26-94

УИ
73

Нова Загора ул. "Димитър Благоев " 2 обл. Сливен

10

Мануела Добрева 0457/2 22 06; 6 22 06

УИ
74

гр. Смолян кв. "Устово" ул. "Братан Шукеров" №27, бл. ТрандевицаА-1,вх. А, ап. 12

6

П. Харадинов

ДДЛРГ
75

гр. София, р-н"Възраждане", ул."Царибротска" №33

8

И. Димитрова 0887071041

УИ
76

гр. София, р-н"Слатина", ул."Роглец" № 17

8

02/42 14 51

пр
77

с. Дружево, общ. Своге, обл. Софийска

10

Красимир Тодоров 898719348; 0895618904

ПР
78

гр. Правец ул."Работническа" № 18 обл. Софийска

14

Велева 07133/24-68

ФУ
79

с. Гурмазово, общ. Божурище, обл. Софийска

10

993 23 02

ДДЛРГ
80

с. Калотина, общ. Драгоман, обл. Софийска

8

Мария Найденова 07174/23 39

ФУ
81

гр. Стара Загора ул. "Антон Марчин" № 17

10

Ангелина Баракова 042/267915

УИ
82

гр. Стара Загора ул. "Антон Марчин" № 21

10

Ангелина Баракова 042/267915

УИ
83

с. Априлово общ. Гълъбово обл. Стара Загора

8

Венета Кунева 04156/389

УИ
84

с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора

8

Виолета Пеева 04342/20 37; 0431/630 98

УИ
85

с.Лиляк общ.Търговище

8

Диана Маринова 0889/297 584;

УИ
86

гр. Търговище кв.Бряг", ул."Захари Стоянов"

10

Катя Крумова 0601/6 22 75

ПР
87

с. Медовина, ул. "Хр. Христов" № 3 общ. Попово, обл. Търговище

9

Ивета Кънева 06033/323

УИ
88

с. Медовина, ул. "Хр. Христов" № 3 общ. Попово, обл. Търговище

9

Ивета Кънева 06033/324

УИ
89

гр. Димитровград, ул. "Д.Благоев" №78 обл. Хасково

10

Боян Гърбов 0391/61076

УИ
90

гр.Смядово, ул."Баба Донка" № 6а, обл.Шумен

7

05351/22 41

ПР
91

гр.Смядово, ул."Баба Донка" № 6а, обл.Шумен

9

05351/22 41

ПР
92

с. Царев брод , ул."Вела Пеева" №2 общ.Шумен

8

05315/20 52

ПР
93

с. Малко Шарково ул."Язовирска" № 16 общ. Болярово, обл. Ямбол

8

Дафина Георгива 04745/371

УИ
94

гр. Болярово, ул. "Славянска" № 1 обл. Ямбол

8

Дафина Георгива 04741/63 71

УИ
95

гр. Болярово, ул. "Г. Димитров" № 16

11

04741/61 70

ФУ
96

гр. Елхово, ул."Чаталджа" № 6 обл. Ямбол

6

Илиана Вълчева 0478/88562

УИ96

816

 

 


Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница