Защити на абсолвенти бакалаври и абсолвенти магистри


ІII. ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ И ДИПЛОМНА ТЕМАPdf просмотр
страница2/5
Дата15.09.2023
Размер0.5 Mb.
#118669
ТипДиплом
1   2   3   4   5
Diplomirane ukazaniya 2015g2
ІII. ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ И ДИПЛОМНА ТЕМА
1.
Студентите трябва да се запознаят със списъка на ръководи- телите на дипломни работи и предлаганите тематики в началото на предпоследния учебен семестър.
2.
Изборът на ръководители на дипломните работи на абсол- вентите се извършва по ред установен от съответната катедра.


3.
Желателно е за бакалаврите проектът по специалността, а за магистри – специализиращия практикум ІІ част, и дипломният проект да са свързани.
4.
В случай, че авторите на темите за дипломни работи са докторанти или външни за факултета специалисти е задължително, като консултант на дипломанта, да бъде преподавател от факултета.
IV. ИЗГОТВЯНЕ И ЗАВЕРКА НА ДИПЛОМНО ЗАДАНИЕ
1.
В периода, предвиден в учебния календарен план за офор- мяне на дипломното задание за бакалаври и магистри, ръководителят на дипломната работа съвместно с дипломанта оформя и подписва в два екземпляра дипломното задание и ръководителя го предава на секре- таря на катедрата.
2.
Дипломното задание се представя в студентската канцелария на ФЕТТ, където с подпис и печат се удостоверява статут абсолвент на дипломанта. След това дипломните задания се представят за подпис на ръководител катедра и декана на факултета.
3.
Утвърждаването на дипломното задание се извършва в календарен срок, посочен в приетия от факултетен съвет на ФЕТТ график на учебния процес за абсолвенти бакалаври и магистри за учебната година.
4.
За студентите, с неположени изпити също се подготвя задание за дипломна работа. Заданието се подписва от дипломния ръко- водител, след което се предава в студентска канцелария на ФЕТТ. При успешно полагане на оставащите изпити във времето на ликвидацион- ните сесии за абсолвенти, същото се заверява от канцеларията и се пре- дава за подпис от ръководител катедра и декан.


5.
Дипломното задание се изготвя по формуляр (Приложение
1), в който задължително се попълват всички точки съгласно настоя- щите изисквания.
6.
Официално се заверяват 2 екземпляра на дипломното зада- ние – едно за дипломанта и едно за катедрата.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница