Заустване на отпадъчни води от съществуващ обект септична яма ся-6 за 100ж., за пречистване на отпадъчните води от канализационна мрежа на с. Граматиково, община Малко Търново, облДата13.10.2018
Размер37.27 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО,

за ползване на воден обект – дере, поречие на река Велека

Цел на заявеното използване:


Заустване на отпадъчни води от съществуващ обект – септична яма СЯ-6 за 100ж., за пречистване на отпадъчните води от канализационна мрежа на с. Граматиково, община Малко Търново, обл. Бургас

Воден обект в който се предвижда заустване на пречистените отпадъчни води:


Дере, вливащо се в река Яменски дол, поречие на река Велека

Системи или съоръжения чрез които ще се реализира използването:


Трикамерна типова септична яма с механично и биологично стъпало. Пречистените отпадъчни води се заустват гравитачно в дере чрез колектор с дължина 50м.

Място на използване на водния обект, населено място, ЕКАТТЕ:


Местоположение на обекта

имот № 0093001 Общинска собственост,

м-ст „Край село”, в землището на с. Граматиково.


ЕКАТТЕ

17693

Място / места на заустването, проектна категория на водния обект

Поток №1 Гравитачно заустване на пречистени битово-фекални отпадъчни води след септична яма №6, посредством заустващ колектор с дължина 50 м. надолу по дерето.

Географски координати на точката на заустване:

42 03 29,4 с.ш. ; 27 39 44,1 и.д


Проектни параметри на заустването: Количество и индивидуални емисионни ограничения


Заустване

показатели
показатели

mg/ dm3

Поток пречистени

Q год. (m3/a)

7300

Неразтворени в-ва

35

отпадъчни води на

Q средно ден. (m3/d)

20

БПК5


25

изход ПСОВ

Q макс. час ( l/s)

0,231

ХПК (бихроматна)


125
Активна реакция рН

6,0-9,0
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения

От влизане в сила на разрешителното.

Други условия при които се предоставя правото за използване на водите

Да се осигури и поддържа постоянен достъп до пречиствателното съоръжение и мястото на заустване във водния обект.

Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица

Басейнова дирекция за Черноморски район

Гр. Варна, ул.Александър Дякович, 33Срок-14 дни от датата на обявяванеинж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Съгласували:

Директор „ПР”:............................................................

/инж. Д. Консулова/

Н-к отдел «Р» ...........................................

/инж. М. Петров/

Изготвил:.....................................................................................

/инж. И. Димитрова, гл. експерт отдел „Р”/
Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница