Здравни изисквания към факторите на средата в детските градиниДата19.10.2018
Размер55.5 Kb.
#91625
ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Параметър /Съгласно НАРЕДБА № 3 от 5.02.2007г./

Гранични стойности

Температурата на въздуха в помещенията на детската градина

(за отчитане на оптималната температура всяко помещение се снабдява с термометър)между 18 - 21 °С, с денонощни колебания:

 • 2,5 - 3 °С при централно отопление

 • до 4 °С при локално отопление

Влажност на въздуха в помещенията

(в помещенията се поставят уреди за измерване на влажността)в границите от 30 до 60%

Допустимите граници на движението на въздуха

(за осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението е необходимо редовно проветряване)от 0,15 до 0,25 m/s, а кратността на обмяната на въздуха е 1, 1/2 пъти в час

Естествено осветление - Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:4 за занималните и спалните и 1:3 за тоалетните и коридорите. Мебелите и стените са в светли тонове с цел осигуряване на по-добро осветление.

Изкуственото осветление - трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено

Минималната осветеност за занималнята

300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление

Минималната осветеност за спалнята

150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветление

Забележка: Контролът по спазването на изискванията към факторите на средата се осъществява от медицинския специалист в детската градина.


ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ

Параметър /Съгласно НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008г./

Гранични стойности

Температурата на въздуха в помещенията на детската ясла

(за отчитане на температурата всяко помещение се снабдява с термометър)от 21 до 23 °С

Относителна влажност на въздуха

(в помещенията се поставят уреди за измерване на влажността)в границите от 45 до 60 %

Скорост на движението на въздуха

(за осигуряване на постоянен приток на чист въздух в помещението се осигурява и редовно проветряване)от 0,15 до 0,25 m/s, с кратност на обмяната на въздуха 1 1/2 пъти в час

Максимално допустимо ниво на шума в помещенията

 • в спалня - 35 dB;

 • занималня - 60 dB;

 • кухни, перални - 80 dB.

Естествено осветление - Съотношението между остъклената част на прозорците към площта на пода трябва да е 1:4 за занималните и спалните и 1:3 за тоалетните и коридорите

Изкуственото осветление - трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено!

Минималната осветеност за занималнята


300 Lх за луминесцентно и 150 Lх за обикновено осветление

Минималната осветеност за спалнята

150 Lх за луминесцентно и 75 Lх за обикновено осветлениеЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА В ДЕТСКИТЕ КУХНИ

Параметър /Съгласно НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008г./

Гранични стойности

Температура на въздуха

18 - 26 °С

(оптимално 21 - 23 °С)Относителна влажност

45 - 60 %

Скорост на движение на въздуха

0,15 - 0,25 m/s

Допустимо ниво на шум

до 80 dB

Изкуственото осветление (луминесцентно)

не по-малко от 300 Lx
 • В детските кухни от дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 часа. Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.

 • Стените и таванът на помещенията се изграждат от негорими и нетоксични материали с добри топлоизолационни свойства, които позволяват лесно почистване и дезинфекция и се боядисват в светли тонове.

 • Подовите настилки се изграждат от подходящи за целта материали с добра механична устойчивост, които позволяват лесно почистване и дезинфекция. Поставят се по начин, създаващ наклон към подовия сифон.

 • Работните повърхности се изграждат и покриват с подходящи за целта материали, лесни за почистване и дезинфекция.

 • В помещенията се осигурява топла и студена вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 • В помещенията се осигурява естествена и механична вентилация за отвеждане на замърсения въздух, а прозорците се обезопасяват с мрежи за предпазване от насекоми.

 • В детските кухни се обособяват следните помещения:

1. вход за получаване на стоки от доставчиците;

2. вход за абонати;

3. изход за изнасяне на готовата продукция;

4. склад за зеленчуци, плодове, консерви и бакалски стоки;

5. помещения за продукти, подготвени за следващия ден;

6. помещения за обработка на зеленчуци и плодове;

7. помещения за обработка на яйца;

8. помещения за обработка на птици;

9. помещения за обработка на месо;

10. топла кухня;

11. помещения за смилане и пасиране на варени зеленчуци и варено месо;

12. помещения за измиване и дезинфекциране на кухненския инвентар;

13. помещения за раздаване на готова храна;

14. помещения за измиване и дезинфекциране на бурканчета за готова храна, когато храната се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба;

15. помещения за стерилизиране на бурканчета за готова храна, когато храната се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба.


 • В детската кухня се обособяват и следните санитарни помещения:

1. тоалетна, оборудвана с мивка със студена и топла течаща вода, сапун и дезинфектанти;

2. баня, оборудвана с душ с течаща топла и студена вода;

3. стая за личния багаж на работниците;

4. складови помещения за други нехранителни стоки. • Входът за санитарните помещения е различен от входа за помещенията за доставка и обработка на продуктите и топлата кухня.

 • Събирането и изнасянето на твърдите отпадъци стават в полиетиленови торби за еднократна употреба разделно и завързани. Съдовете за отпадъци се съхраняват извън помещенията на кухнята на специално предназначено за целта място.

 •  Приготвената в детската кухня храна се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба или пластмасови съдове за еднократна употреба.

 • Когато храната се разпределя в стъклени бурканчета за многократна употреба, върнатите от абонатите бурканчета се измиват, дезинфекцират и стерилизират в сухи стерилизатори при 160 °C за два часа. Капачките се измиват и стерилизират чрез водна или суха стерилизация.

 • Работещите в детската кухня носят по време на работа специално работно облекло, обувки и средства за прибиране на косата, като не се допуска носенето на накити върху работното облекло.

 • Работното облекло не се носи извън територията на детската кухня.

 • Преди започване на работа, след всяко посещение на тоалетна и при всяко замърсяване работниците измиват ръцете си и ги дезинфекцират.

 • Не се допуска персоналът, извършващ почистването на детската кухня, да се ангажира в приготвянето на храна.

 • В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на директора на детската кухня и използването на специално облекло.

Каталог: documents -> documenti -> risk -> 3 OR ODZ
3 OR ODZ -> Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра
documenti -> Картотека на произведените/използваните опасни химични вещества в
documenti -> Правила за оказване на пъра долекарска помощ
documenti -> Програма за прилагане на добри производствени и хигиенни практики при предлагане на храни за консумация
documenti -> Ръководство за прилагане на системата за безопасност на медицинските изделия
3 OR ODZ -> Опасност: Електрически инсталации и оборудване
risk -> 1. предмет и цел на методиката


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница