Здравно образование същност и значение


фигура 1 Авторите посочват няклолко сферистраница3/5
Дата17.04.2023
Размер86.66 Kb.
#117340
1   2   3   4   5
Реферат
фигура 1

Авторите посочват няклолко сфери на общото здравно възпитание: физическо, екологично, сексуално, социално. Те трябва да са застъпени във всички учебни планове, да са задача на всички педагози по всяко образователно направление.


Според Х. Баслер и Н. Барч при здравното възпитание следва да се съблюдават следните дидактични принципи: интердисциплинарност, застъпване в образователните направления, свързване с живота, ориентираност към подрастващите и към поведението им, цялостност – ориентиране към цялостната личност на детето .
Други принципи, върху които се гради здравното образование и възпитание на подрастващите:

  • обективност и реалност – принцип, който е водещ при съставянето на здравно образователните програми и конкретни дейности за тяхното осъществяване. При този принцип се обръща внимание на реалисточното разбиране на здравното възпитание и образование като процес на осъзнато и мотивирано отношение към здравето, който трябва да бъде предварително добре планиран и осигурен с кадри, база, финанси;

  • активност и развитие – при този принцип се акцентира върху отговорността на педагога да бъде съветник и консултант. Прилагането му изисква отчитане и съблюдаване на психо-физиологичните възрастови и индивидуални особености в развитието на децата;

  • научност и правдивост – тези принципи се изразяват в поднасяне на научна информация по различни проблемни области и направления. Тази научна информация трябва да бъде достъпна за подрастващите и дозирана според потребностите на възрастовото развитие и равнището на информираност на малчуганите;

  • системност, последователност и приемност – при този принцип се акцентира върху необходимостта здравното възпитание да започва точно навреме, по точно определени за възрастта области от здравната тематика;

  • свързване и съчетаване на медико-биологичните и психолого-педагогическите знания и подходи в отделните проблемни области на здравното образование и възпитание – тези принципи се изразяват в съчетаване на здравните и хигиенни знания с реалните проблеми на подрастващите, с тяхното поведение, нагласи, междуличностни отношения.

  • свързване на здравното образование и възпитание с нравствените, естетически и граждански обраователни дейности – важен принцип, тъй като изброените обраователни дейности са тясно вплетени със здравното образование и възпитание и се обуславят от състоянието на здравето.

Тясно свързани с принципите на здравното образование и възпитание са и конкретните модели на неговото осъществяване. В учебната среда се прилагат различни модели. Към тях се отнасят следните:

  • традиционен или медицински – дава се информация, но се пренебрегват социалните и политически аспекти.

  • транзиторен (преходен) модел;

  • съвременен, модерен модел – съчетава профилактика и здравна промоция.

Като изходим от посочените цели и задачи,

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница