Здравно образование същност и значениестраница4/5
Дата17.04.2023
Размер86.66 Kb.
#117340
1   2   3   4   5
Реферат
съдържанието на здравното възпитание може да бъде очертано в три направления.
Първото е свързано с овладяване на определен обем от знания и включва усвояването на понятия, факти и закономерности за здравето като биологично, психично и социално явление. В него се включват:

 • знания за поведенческите рискови фактори, свързани с храненето на подрастващите – хранене, болести, рационалност – разнообразие, умереност на сол, захар, мазнини, употреба на зеленчуци и плодове, риба и рибни продукти, месо и млечни продукти, контрол на телесната маса;

 • информираност за тютюнопушенето и неговите последици за здравето на човека – един от най-сериозните рискови фактори за сърдечно-съдови, онкологични и белодробни болести;

 • знания за влиянието на системната алкохолна консумация и употреба на наркотични вещества върху биологичното, психичното и социално здраве

 • познаване на лечебното действие на активния двигателен режим и преодоляване на двигателния инактивитет на младото поколение, въвличането му във физически упражнения, спорт, туризъм, допринасяши за укрепване на здравето, дееспособността и функционалната му активност;

 • запознаване със същността на психосоциалния стрес и влиянието му за възникване и развитие на редица заболявания с цел редуциране на неговото неблагоприятно въздействие;

 • факторите на околната среда – природна, битова, трудова също носят рискове за здравето на подрастващите, затова трябва да се познава тяхното влияние за опазване и укрепване на здравето.

Второто направление е свързано с изграждане на здравно съзнание, промяна на отношението към здравето като основна ценност, формиране на мотивация за избор на здравословен начин на живот на основата на здравни познания и информираност. Здравното съзнание има регулираща функция по отношение на поведението на личността. На децата и юношите трябва да се предлагат възможности и за самооценка, за мотивиран избор на поведение, за самоконтрол. Трябва да се насърчава и подкрепа отказът от тютюнопушене, алкохол, наркотични вещества, желанието и стремежът към здравословно балансирано хранене, повишаване на физическата активност, справяне със стреса, създаване на здравословна околна среда. Трябва да се отчете и особената роля на емоциите при изграждане на убеждения и мотивация за избор на здраословно поведение.
Третото съдържателно направление е свързано с изработването на социални умения и навици за здравословен избор на поведение. Това включва:

 • утвърждаване на хигиенни, хранителни, учебни и трудови навици, правилен личен режим, непушене като норма на социално поведение;

 • практикуване на физически упражниения и спорт;

 • формиране на умения за преодоляване на психосоциалния стрес;

 • създаване на здравословна околна среда.

Въз основа на същността, спецификата и съдържанието на възпитателния процес, можем да разгледаме здравното възпитание в два аспекта:

 • като система на организация за провеждане на възпитателни дейности свързани с опазване и укрепване на здравето;

 • като процес, който протича в отделната личност под влияние на специално организирана възпитателна дейност.

Процеса на здравно възпитание се определя като:

 • целенасочено, възпитателно въздействие върху децата ;

 • сложни взаимодействия между субект и обект – възпитател и възпитаници;

 • самовъздействие и самовъзпитание на личността.

При процеса на здравно възпитание можем да разграничим следните етапи:

 • информационен етап – овладяване на здравни знания, представи и понятия;

 • емоционално-оценъчен етап – преработване на приетата информация, формиране на убеждения, на ценностно отношение и позиция към здравето, на мотивация, на здравни потребности и интереси, на здравно съзнание – когнитивно и ценностно;

 • действено-практичен – изграждане на умения, навици и привички за здравословно поведение, самовъздействие за формиране на здравна култура като краен резултат на здравното възпитание, преодоляване на нездравословни навици и привички.

Процесът на здравното възпитание притежава обшите особености на възпитанието но има и своята специфика. Можем да откроим следните

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница