Здравословни и безопасни условия на труд (збут) въпросстраница10/21
Дата02.04.2024
Размер75.12 Kb.
#120858
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
пом.-възпитател
Свързани:
Lek PDKK - Предаване на данни и компютърна комуникация, 2Как-да-научим-децата-да-управляват-емоциите-14-въпрос
Предприемачество
Познава основите на предприемачеството
Терминът предприемач се налага през средните векове и се отнася за организаторите и строителите на големи архитектурни проекти като катедрали, базилики, фортове, градски обществени сгради и пр. За негов създател се приема френският учен икономист Ришар Кантилнон, който приема "поемането на риск" от страна на предприемача като най-важна и съществена негова характеристика. В началото па 19-ти век Жан Баптист Сей въвежда ново тълкуване на предприемачеството като функция на тези, които имат нужда от капитал, в отличие от тези, които го притежават. Той посочва, че именно дейността па английските предприемачи е в основата на индустриалното развитие на Англия, определяйки му ролята на интегриращ фактор на трите основни производствени елемента - земя, к-л, труд.
В творчеството на Хайек, представител на нововстрийската школа, откриваме три основополагащи за развитието на нрсдприемачеството тези:
Разделението на знанието и неговата роля в процеса на откривателството, което означава, че знанието, нужно на предприемача, е знание за това къде да се "търси знание", а не самата пазарна информация. Такова знание по своя характер е неявното знание
Индивидуализмът, което означава, че всеки индивид трябпа да преследва своя интерес и собствените си планове, което от практическа гледна точка означава:
1. правото на собствен избор;
2. правото па собственост;
3. свобода на инициативата;
4. свободата на договаряне;
5. свободата на придвижване
* Ролята на предприемача в конкуренцията като процедура на откритие, което практически означава, че на конкуренцията трябва да се"...гледа на процедура на откриване на такива факти, които, ако не прибсгнеш до нея, не биха били известни на никого или най-малкото, не биха били използвани"
В основата на развитието, според Шумпетер, стои способността на човека да създава й въвежда в употреба нови неща, т. е, "осъществяване па пови комбинации"или иновации", разглеждани от него като:
още неизвестно за потребителите благо
внедряване на нов способ па производство
усвояване на нов пазар, на нова пазарна ниша
нов източник на суровина организация, или реорганизация
организационно нововъведение
В същото време, посочва той, предприемачът е носител на риска. Теза, подкрепена по-късно от П. Дракър. Тази функция той вменява па собственика на капитал, с което не дава пълна дефиниция на същността на предприемача.


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница