Здравословни и безопасни условия на труд (збут) въпрос


Разработена е инструкция за хигиенните изисквания в хранителния блок и всеки един от персонала е запознат с неястраница13/21
Дата02.04.2024
Размер75.12 Kb.
#120858
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
пом.-възпитател
Свързани:
Lek PDKK - Предаване на данни и компютърна комуникация, 2Как-да-научим-децата-да-управляват-емоциите-14-въпрос
Разработена е инструкция за хигиенните изисквания в хранителния блок и всеки един от персонала е запознат с нея.
При постъпване на работа всеки работник се запознава с длъжностната си характеристика. В нея са определени неговите отговорности, задължения и права.
На всеки новопостъпил работник се провежда начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Инструктажът се извършва от отговорника по безопасност и здраве при работа /ЗБУТ/ . По време на инструктажа работниците се запознават с характера на производствения процес, установения ред , със специфичните опасности и рискове свързани със здравето, общи правила за оказване на първа помощ на пострадал, разяснение на причините и характера на най-често допусканите трудови злополуки. Прави се инструктаж на общите изисквания за безопасност при експлоатацията на всеки един електрически уред. Запознават се с хигиените изисквания в обекта, Наредба №7 и Закона за храните. Всеки работещ в кухненския блок трябва да бъде запознат с изискванията на настоящата документация и строго да съблюдава за спазването им.
Всеки един работник преминал инструктажа се вписва в книгата за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Издава му се служебна бележка, която се съхранява в личното му досие.
На всяко тримесечие отговорника по ЗБУТ извършва периодичен инструктаж на работниците. Той има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност на храните, хигиена на труда и противопожарна охрана.Всеки преминал инструктажа се вписва в книгата за периодичен инструктаж.
Периодично на персонала се провеждат различни курсове. Целта на курсовете е да се повиши квалификацията и да се допълват знанията на работниците. Темите на курса и лекторите, които ги водят се определят от директор , главен учител , медицински специалист и домакин .


11.Въпрос Дефинира дейностите за почистване и поддържане на хигиената на помещения, мебели, прозорци, както и средата на открито
Ежедневното поддържане на хигиената е задължително за всеки дом и офис, за всяко помещение. Друг е въпросът дали това се извършва качествено, съобразено с изискванията и със здравните норми.
Ефикасно почистване, измиване и дезинфекция на помещенията, съдовете за многократна употреба, инвентара и инструментариума в детските градини е от огромно значение за здравето на децата.
Всеки служител отговаря за хигиената на работното си място. Това не изключва възможността за пренасочване на служителите при необходимост от общи хигиенни действия.
Почистването включва всички площи, включително и зад стилажите и мебелите. Внимание се обръща на почистването на врати, стени, тавани, подови настилки, стилажи, т.н.
Извършвани дейности:
Хигиенните дейности са ежедневни и се извършват от всички служителите във всяка смяна
Почистването се извършва по график . Почистването е три вида :ежедневно,текущо и основно.


Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница