Здравословни и безопасни условия на труд (збут) въпрос


ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТЕЩИТЕстраница2/21
Дата02.04.2024
Размер75.12 Kb.
#120858
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
пом.-възпитател
Свързани:
Lek PDKK - Предаване на данни и компютърна комуникация, 2Как-да-научим-децата-да-управляват-емоциите-14-въпрос
ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТЕЩИТЕ

  • Административно-наказателна отговорност. Лицата, които нарушават изискванията и не изпълняват задълженията си

  • Дисциплинарна отговорност – за неизпълнение на законните нареждания на работодателя, съгласно КТ

  • Имуществена отговорност, също по КТ Изградените структури за сътрудничество в областта на осигуряване здраве и безопасност при работа са: Национален съвет по условия на труд, Отраслови, броншови, областни и общински съвети по условия на труд, комитет или група по условия на труд в предприятието.

ВЪПРОС. Разпоредби за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Лица, на които се провеждат инструктажи по БЗР:
Инструктажи по БЗР се провеждат на всеки работещ, независимо от срока на договора и продължителността на работното време, вкл. и на: работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; командировани работници и служители; работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; лица, с които се провежда производствена практика; всички други лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.
Изискването на Наредбата е длъжностните лицата, извършващи инструктажите да бъдат с подходящо образование и да притежават съответен производствен опит, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващите професионални рискове. При документирането на инструктажите е важно да се спазват утвърдените образци, съгласно чл. 11, ал. 5 от наредбата.
Видове инструктажи по БЗР:
1. Начален инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа, като целта е новоназначените работници и служители да бъдат запознати с основните правила и изисквания по БЗР в предприятието, с вида и характера на извършваната работа, със специфичните опасности и рисковете, както и с изискванията към тяхното поведение. Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава служебна бележка съгласно чл. 12, ал. 3 от наредбата, която се съхранява в личното досие на работещия.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница