Здравословни и безопасни условия на труд (збут) въпрос


Трета група - това са така наречените групови игрнстраница21/21
Дата02.04.2024
Размер75.12 Kb.
#120858
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
пом.-възпитател
Свързани:
Lek PDKK - Предаване на данни и компютърна комуникация, 2Как-да-научим-децата-да-управляват-емоциите-14-въпрос
Трета група - това са така наречените групови игрн или игри с другите деца. Към тях Фр.Фрьбел причислява двигателните игри, игрите за обогатяване на представите за природата, танцови игри, различни гимнастически упражнения и дидактичните игри. Обикновено тези игри са с правила и имат състезателен характер. Чрез тях се цели да се повлияе цялостно върху "духовния, телесния и емоционалния живот на детето".
Четвърта група - тя обхваща т.н."свободни игри", които са подобие и първообраз на игрите, които днес се означават като "сюжетно-ролеви". Това са игри, които децата сами си измислят и чрез тях пресъздават различни типове социално поведение. Особено голяма роля в тези игри , според Фр.Фрьбел, има куклата, която той характеризира като "израз на живота на жизнеността".
Опитите за класификация на игрите не са малко. Повечето от тях са интуитивни или пък са направени върху събрани игри - за конкретния материал.
В педагогическата литература се различават предметни, сюжетни, дактически. При това сюжетните игри се определят като ролеви, режисьорски" и игри драматизации". Такъв подход явно не обхваща цялото богатство на игровата практика.
Общоприетият подход да се делят игрите на децата на две големи групи:
1.Игри с определени правила
2.Свободни, творчески игри, чиито правила се установяват в хода нa игровото действие
Такова деление е условно, тъй като практически във всяка игра има свободно, творческо начало и присъстват правила.
В детската градина играта като водеща дейност се проявява в много разновидности. Многообразните й прояви изпълняват неотменими педагогически функции. Благодарение на играта образователно-възпитателната работа се приема от децата като дейност, отговаряща на собствените им потребности, т. е. програмата на възрастните става тяхна собствена програма. Знанията и уменията, получени от детето в играта, стават негови собствени знания и умения, които то ползва активно.
Играта подпомага социалното учене на децата, тъй като тя поставя информацията в нейния естествен контекст, в цялото, в което тя се вписва. Тя не изолира обектите и явленията от тяхното обкръжение, а признава тяхното единство, като не ги разчленява, а ги обединява. Това допринася за усвояването на социални начини на поведение и модификацията им в различни социални ситуации. Способността на детето да разбере социалната ситуация в играта и да се включи адекватно в нея се обуславя от степента на овладяване на езика като активен процес, при който езикът се превръща в средство за осъществяване на съвместна дейност. Втози контекст езикът придобива първостепенно значение за социалните изяви на децата. Етo защо от особено значение са и интеграционните връзки с педагогическите взаимодействия, осъществявани в образователното направление български език и литература .

Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница