Здравословни и безопасни условия на труд (збут) въпросстраница9/21
Дата02.04.2024
Размер75.12 Kb.
#120858
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
пом.-възпитател
Свързани:
Lek PDKK - Предаване на данни и компютърна комуникация, 2Как-да-научим-децата-да-управляват-емоциите-14-въпрос
Икономика
въпрос Познава основите на пазарната икономика общата теория на пазарната икономика
Пазарът - това е съвкупност от средства, чрез които купувачи и продавачи се срещат, за да обменят стоки и услуги.
Цената и количеството са свързани много тясно. Цената е съществен фактор, който насочва обществото какво, как и за кого да се произвежда.
В модела на централизираната икономика държавните институти определят какви производствени цели да си постави обществото, въз основа на преценка на потребителите на населението и на наличния капацитет (т.е. в зависимост от съществуващия недостиг на стоки), определят производствените цели в краткосрочни, средносрочни и дългосрочни стопански планове.
В модела на свободната икономика напротив, потребителите в своята съвкупност решават какви стоки по вид и количество да бъдат произвеждани и предлагана от предприятията и фирмите.
Своите нужди потребителите изразяват посредством търсенето, на което производителите трябва да реагират, ако искат да продадат продукцията си.
В действителност всяка икономика, дори и когато е строго пазарна, по същество е комбинация от пазарен и одържавен сектор. Във всяка икономика има смесване на пазарен сектор и държавно вмешателство. Независимо от това е абсолютно необходимо най - напред да разберем как функционира пазарно - ценовата система, как е мотивирано поведението на хората и как тази система определя количеството и качеството на стоките и услугите.
Оскъдността изисква пропорции - Когато стоките и ресурсите са оскъдни, са необходими критерии, според които да се определя кой какво ще получи от общото количество стоки и ресурси. Оскъдността прави разпределението необходимост.
Разпределение - регулиране потока на ограничени по количество стоки и ресурси към желаещите да притежават повече. Различни критерии, включително повишаване на цените, могат да бъдат използвани, за да се регулира ограниченото предлагане. Когато цените изпълняват разпределителни функции, стоките и ресурсите се насочват към тези, които са склонни да жертват "други неща", за да ги притежават.
Има няколко възможни критерия, които могат да бъдат използвани за разпределение на стопанските блага сред гражданите, всеки от които иска да притежава повече. Ако критерият би бил "първи пристигнал, първи обслужен", стоките ще бъдат насочени към наредилите се на първа линия или тези, които имат голямо търпение да чакат. Ако бъдат използвани други критерии, тогава стоките вероятно ще се насочат към най - красивите, най - умните, към тези, които умеят да правят политически манипулации, за да печелят лични облаги и т.н. Едно нещо е истина - оскъдността налага да бъде приложен такъв метод, с помощта на който ще може да се лимитира сумата на разполагаемите стоки, услуги и ресурси.
За да научим как всяка икономика решава трите основни въпроса - какво, как и за кого, трябва да се позовем на съдържанието на търсенето и предлагането.
Отговор ни дава теорията за търсенето и предлагането.
Търсенето - представлява пълно описание за количеството на дадена стока, която потребителите желаят и са в състояние да купят на дадена цена за определен период от време.
Тази теория на търсенето се развива върху няколко предложения:
1. Хората се стремят да максимизират полезността която им осигуряват стоките;
2. Хората са рационални (те, минимизират разходите, които са склонни да направят);
3. Хората не обичат да работят;
4. Хората са индивидуалисти (те взаимно се конкурират).
Доходът на консуматора е винаги значително по - малък, отколкото са неговите желания. Много хора биха желали да имат собствен тенис - корт, околосветска туристическа ваканция, собствен дом на планина, но не могат да купят всичко това, защото доходите са им ограничени. На някои от тях доходите биха позволили да си купят игрище за тенис, но ако изразходват по - малко за храна, туризъм, книги, дрехи, жилище и медицински услуги. Биха могли да изберат игрище за тенис, но за сметка на други стоки.
Когато цената на стоките нараства, купувачите (при равни други условия) ще купуват по - малко стоки. Ако цената се понижава, а всичко друго остава неизменно, търсеното количество ще нараства.
Възниква въпроса защо търсеното количество намалява, когато цената нараства?
Два основни фактора стоят зад този въпрос.
а) ефектът на заместването
б) ефектът на дохода
Когато доходите нарастват, (при равни други условия) търсенето ще бъде по - голямо и ще се търсят не само повече, но и по - разнообразни потребителни стойности. За общата величина на пазарното търсене е от значение също така и броят на населението, което е обслужвано от даден пазар.
Търсенето на една стока е в зависимост също от количеството и разновидностите на нейните заместители. Ако цената на кафето е висока, а на чая е ниска, кафето ще бъде замествано от чай, чието търсене ще нарасне.
Върху търсенето оказват влияние предпочитанията или вкусовете на купувачите.Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница