Зелената фракция в европейския парламентДата25.02.2018
Размер109.42 Kb.
#59149

ДО

ЕВРОПОЛЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

КОПИЕ:


НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯТА ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ

МЕДИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Институциите, които представлявате са последните инстанции, към които ни остава да се обърнем. Сигнализирали сме гореизброените български власти за сериозни престъпления при унищожаването на едни от значимите ни природни богатства: Национален парк Рила и планината Родопи. Сигналът съдържа доказателства за незаконни строежи, бездействие и престъпления по служба на компетентните институции в България. На Вашето внимание прилагаме следните данни и факти:

Няколко офшорни фирми с неизяснени собственици и произход на парите регистрират дъщерни фирми в България и чрез тях смесени фирми с три общини – Община Сапарева баня и Община Самоков до Рила и Община Смолян в Родопите. И трите Общини попадат в инвестиционни намерения на фирмите за изграждане на три грандомански ски комплекса: Супер Боровец и Супер Паничище в Рила и Спортно-туристически център Перелик в Родопите. Чрез дъщерните и смесени фирми офшорките извършват незаконосъобразни и нецелесъобразни разпоредителни сделки с десетки хиляди дка гори и земи държавна и общинска собственост в огромна обществена вреда, оценявани за стотици милиони евро. Фирмите са:

1. "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън", GBR, 99% собственик на фирма "Рила Спорт" - БУЛСТАТ 131228889 и 76% от "Атомик – Инвест" - БУЛСТАТ 109531195 - съвместна фирма с Община Сапарева баня;

2. "Ханап Инвестмънт Енд Файнанс"АД, Вирджински о-ви, 100% собственик на фирма "Маунт Форест" ЕООД - БУЛСТАТ 131434871

3. "Икуест Партнърс Лимитед", GBR, 100% собственик на „Екуест” България - БУЛСТАТ 131147857

4. "Шапиро Инвестмънтс Лимитед", CYP, 100% собственик на фирма "Бк Проджект" - БУЛСТАТ 131421030, а тя 50% собственик на "Спортно-туристически Център Перелик" БУЛСТАТ – 120575422Фактите:

1. Незаконни строежи.

Смесената фирма "Атомик – Инвест" - БУЛСТАТ 109531195с между Община Сапарева баня и офшорката "Рилстоун Трейдинг Бизнес Корпорейшън", GBR, извършва престъпления под формата на незаконни строежи в Национален парк Рила безнаказано вече четвърти месец! Приложение 1. Коалицията от НПО веднага след започване на незаконното строителство сигнализира Прокуратурата и МОСВ. Приложение 2. Трети месец българските власти бездействат и оставят Общината и офшорката безнаказано да нарушават 6 закона от българсктото законодателство и двете директиви на ЕС за птиците и местообитанията. Нещо повече, средствата за незаконния строеж са обществени - от Министерството на регионалното развитие и вероятно от фондове на ЕС.


  1. Незаконни и нецелесъобразни разпоредителни сделки с общински и държавни имоти.

2.1. Продажби

Преди две години Фирма "Рила Спорт" - БУЛСТАТ 131228889 закупува 20 ха общински земи в курорт Паничище, Община Сапарева баня на нищожни цени от около 7 Евро за 1 кв. м. Тогава цените на земите в курорта са били около 80 евро на кв.м. В момента фирмата обявява апартаменти за продажба на “зелено” за 1300 евро за кв. м. застроена площ. Приложение3.

Ноември 2006г. Министъра на отбраната продава на “МАУНТ ФОРЕСТ” ЕООД 13,6 ха. площ с право на строеж в землището на Община Сапарева баня за 3,6 евро на квадратен м, като реалната цена вероятно би надхвърлила 60 евро на кв.м. Приложение 4. Фирмата също е офшорка и е представлявана от бъдещия управител на "Рила Спорт" АД Славейко Василев Стайков.

Декември 2006г. Отново Министърът на отбраната продава този път на "Рила Спорт" АД други 13,8 ха. в землището на община Дупница за 1,8 евро на кв. м. Интерес представлява фактът, че и на двата търга е присъствала фирма Алброн ООД и е загубила последователно от "МАУНТ ФОРЕСТ" и "Рила Спорт". Друг интересен факт е, че "МАУНТ ФОРЕСТ" няколко месеца по-късно продава закупената от Министър на отбраната 13.6 ха застроена площ на същата "Рила Спорт" за почти същата цена. А още по-интересен е фактът, че "Рила Спорт", пък от своя страна веднага ипотекира имотите на 4 пъти по-висока цена. Приложение 5.

Не е случайно и това, че "Рила Спорт" АД, чиито управляващ е Славейко Василев Стайков се намира на един и същ адрес, само на различен етаж с фирма ФИНА 5 ООД, в която Юлия Цветкова Цветкова е юрисконсулт /тя е управител на “МАУНТ ФОРЕСТ” ЕООД и е упълномощила Славейко Стайков да представлява фирмата в разпоредителната сделка с Министерството на отбраната/. Заедно с упълномощаването на Славейко Василев Стайков да представлява и другата офшорка при разпоредителната сделка в Община Сапарева баня, това навежда на мисълта, че зад двете фирми "Рила Спорт" АД и “МАУНТ ФОРЕСТ” ЕООД стои едно и също лице във Великобритания. Защо това лице се крие зад офшорки? Пари ли пере? И от каква незаконна дейност? Защо българското Правителство допуска инвестиции с неизяснен произход и собственик да накърняват името на България пред Европа? Защо министърът на отбраната и кмета на Община Сапарева баня не изискват от Агенцията за финансово разузнаване информация за офшорката, както е предвидено в Чл. 3. (1) от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Защо прокуратурата не е предявила иск за прекратяване дейността на дружеството като противоречаща на същия Закон Чл. 155. т. 2. Друг въпрос е провеждането на търговете от Министъра на отбраната и дали те са законни и не е ли малко странен фактът, че двете офшорки закупуват терените, а техен опонент е една и съща фирма - явно поставено лице?

Това са все въпроси, на които ние трудно бихме могли да отговорим, ако не бяха действията на всички български институции имащи отношетие към проблема – изпаднали в откровена надпревара за извършване на престъпления с действие и бездействие в угода на “инвеститорите”. Въпреки сигналите до прокуратурата и МОСВ, както и многократните протести на природозащитници от Коалицията, незаконното строителство в Национален парк Рила продължава и до момента. Институциите престъпно бездействат.    1. Незаконно връщане на гори на Община Сапарева баня и последващо апортиране в смесената с офшорката фирма.

Общински ли са общинските гори в района на Паничище? С решение на Общинска служба Земеделие и гори, противно на закона Закона за възстановяване на земите и горите от горския фонд, въпреки че никога не е имало общински гори там, "се връщат общинските гори" на Община Сапарева баня. Това явно нарушение принуждава
Държавно лесничейство - Дупница, дотогава стопанисвало тези гори, да заведе гражданско дело по реда на чл.108 от Закона за собствеността. В Районен съд - Дупница Държавното лесничейство печели делото. По-късно Община Сапарева баня обжалва решението на Районния съд - Дупница пред Кюстендилски окръжен съд. Делото се решава окончателно във Върховния касационен съд в полза на Община Сапарева баня.

Другото дело за "общинските гори" е с административен характер. Образувано по жалба на Община Сапарева баня срещу решението на Общинска Служба Земеделие и гори – Дупница. Това решение на практика отменя решението на Общинска служба земеделие и гори - Сапарева баня, с което се "връщат общинските гори". Служба Земеделие и гори в Дупница издава това решение по предложение на Министъра на земеделието и горите, в момент, когато службата в Община Сапарева баня е закрита. Община Сапарева баня обжалва и печели на първа инстанция, след което Председателят на съда в Кюстендил решава в полза на Общината, изчаквайки произнасяне на Върховния административен съд по дело с предмет същите гори.

Община Сапарева баня апортира част от незаконно върнатите хиляди дка гори в смесената фирма с "Рила Спорт" наречена "Атомик – Инвест". Интерес представлява фактът, че общината апортира в смесената фирма имоти оценявани окомерно за милиони евро, а уставния капитал на смесеното дружество е само 2500 Е. Още по нелогичен и престъпен е самият факт, че процента на участие на общината е само 24%, а на офшорката дала минималните 2500 евро за уставния капитал - 76%! Подобен е случаят с фирма "Екуест" и Община Самоков Приложение 6, както и община Смолян със "Спортно-туристически Център Перелик". Приложение 7. Схемата е една и съща. Регистрират се смесени фирми за изграждане на лифтове и съоръжения нвърху апортирани от общината терени, които дефакто ще вдигнат до сто пъти цената на самите курорти предмет на строителство на хотели. Своевременно същите земи за строителството на хотелите се продават на офшорките на безценица от общините. За общините само задължения и минимален процент от бъдещите вземания, а за фирмите самите курорти закупени на безценица и големия процент от самите съоръжения.

На практика посредством Съда са върнати гори, които никога не са били собственост на Общината! Съдът престъпно ощетява Държавата в полза на трето лице и то се оказва в последствие офшорка /след апортирането на общинските имоти в смесената фирма с престъпно нисък капитал за главния собственик – Община Сапарева баня!!/

2.4. Замени на земи и гори държавна и общинска собственост.

Фирмата "Спортно-туристически център Перелик" е заменила над 800 ха. държавни земи и гори за земеделски такива в цялата страна, закупени от фирмата вероятно под 700-800 евро за 1 ха. Замените се намират на ливади държавна собственост на едно от най-атрактивните места в планината Родопи – между селата Мугла, Гела, курорта Пампорово и областния град Смолян. От екологична гледна точка, според българското и европейско законодателство те са безценни, а незаконно включени в бъдещия курорт и урбанизирани ще се търгуват за десетки хиляди евро на ха. Собствеността на посочените земи в бъдещия курорт е спорна. Множество дребни собственици на тези местта водят дела за реституцията им. Държавата неправомерно се разпорежда с тези земи преди да са преключили делата за връщане на собствеността и ги подарява на организираната престъпност. В момента кметът на Община Смолян, Дора Янкова, едва ли не заповядва на компетентния орган да се съгласи на замени на нови 346 ха гори държавна собственост. Кметицата арогантно изисква замените на огромни територии държавна собственост с гори общинска собственост, без при това да дава каква и да е информация за предлаганите за замяната общински гори, а само за намерението на офшорките – изграждане на ски комплекс. Това според кметицата е достатъчно основание да се разпорежда с държавно имущество, което предстои да се подари на офшорката по същата престъпна схема, използвана от “инвеститорите” в Рила. Приложение 8.

Подобна е ситуацията и в курорта Боровец до Самоков. На 20.10.2004г. Фирма "Развитие 2004" - Булстат 131258010 заменя 43 ха комасирани земи държавна собственост до курорта за 36 ха земеделски земи в Северна България в три различни области на страната и над 60 отделни имота! Въпреки очевидната незаконосъобразност и нецелесъобразност на “сделката” и нашето настояване до институциите за обявяване на нищожността й, институциите най-арогантно бездействат. Преписка по случая - Приложение 9.

Фирма "Рила Спорт" също не изостава от надпреварата за грабеж. Заменила е от Държавен горски фонд над 170 ха земи предмет на инвестиционното намерение за гори и земи някъде в България - Беласица и др. Приложение 10. Предстои проучване на оценките на самите имоти, за което ще Ви информираме допълнително.3.Опасност за фактическо елиминиране на участието на общините в смесените дружества.

Участието на фирмите под ¼ /под 25%/ от общия капитал на дружеството дава права на офшорката да взема решения в смесената фирма за промяна на дружествения договор, за присъединяване към акционерно дружество, а от там и за увеличаване и намаляване на акционерния капитал, както и за довеждане до несъстоятелност, без да се съобразява с общината дефакто. Търговския закон на Република България Чл. 137. (1) т.1, предвижда такава възможност, а нашият опит показва, че използвайки подобен модел бяха приватизирани и ограбени повечето държавни предприятия. Опасения за такъв развой на събитията ни дава самият процент на участие на общините под 26%, въпреки основните непарични капитали апортирани в отделното дружество. Вероятно след построяването на основните съоръжения на отделните ски курорти с обществени средства /какъвто е случаят с незаконното строителство на Паничище, Община Сапарева баня/ офшорката може да вдигне уставния капитал 10 пъти и да сведе участието на общината до 2,4% например..... Възможно е да вдигне капитала 100 пъти, а след това да обяви несъстоятелност.... , да вземе преди това “кредити”, а те бъдат връщани след продажба на апортираните от същата община терени и вероятно закупени на още по-ниски цени от друга офшорка на същия “неизвестен” собственик и “кредитодател”. Възможности в законите за ограбване има много, правосъдна система в България липсва, а организираната престъпност във висшите ешалони на властта е факт.

Обществена тайна са имената на собствениците и произхода на „чуждия” капитал – от политическия елит на България. Имената на двамата управляващи фирма "Рила Спорт" Добромира Валериева Тенева-Дашкова и Тихомир Иванов Трендафилов се спрягат в общественото и медийното пространство с Георги Велчев - брат на министър Милен Велчев. Според Търговския закон Добромира Валериева Тенева - Дашкова е свързано лице с Георги Велчев и брат му Милен Велчев. Приложение 11. Управителят на "Спортно-туристически център Перелик" е кум на заместник министъра на околната среда и водите Любка Качакова. Собственици на Супер Боровец, след убийството на банкера Кюлев, станаха последователно фирмата ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ, а след това и други физически лица свързвани с подземната престъпност и сивата икономика.

Министър председателят Сергей Станишев само преди месец извърши “първа копка” на строителството на Супер Боровец, като по този начин даде зелена светлина на същата организирана престъпност и узакони с това си деяние престъпното придобиване на собствеността на тази част от територията на България. Десетки хиляди ха. гори и земи държавна и общинска собственост бяха раздадени безвъзмездно на организираната престъпност, използвайки различни методи – “замени”, “продажби”, подаряване чрез апортни вноски в смесени фирми. Последвалите незаконни строежи, унищожаване на защитени природни територии и потъпкване на българските и европейски закони Правителството на Република България нарича БИЗНЕС, а според Наказателния кодекс на Държавата подобни деяния се наричат ГРАБЕЖИ и ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.Ново доказателство за връзката между организираната престъпност и Правителството е изключването на защитените по НАТУРА 2000 зони “Рила Буфер”, “Емине”, “Калиакра” на заседание на министерски съвет вчера 29.11.2007г! Отново Правителството предпочете да защити интереса на престъпността във вреда за обществения интерес.

ИЗВОДИТЕ:

  • Българската политическа олигархия третира държавата като страна от третия свят.

  • Политическата олигархия в България пере мръсни пари, натрупани при ограбването на държавата през последните 17г. на управление;

  • Мръсните пари се инвестират в обществено опасни проекти и технологии, унищожаващи трайно природата – златни мини с цианиди, грандомански ски курорти, презастрояване на Черноморието...;

  • Цели райони на България престъпно се подаряват безвъзмездно на организираната престъпност с активното съдействие на законодателната, изпълнителната и съдебна власти.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, молим да извършите разследване на посочената организирана престъпност и да докладвате на Комисаря по правосъдието в ЕК. Надяваме се ЕК да вземе строги мерки срещу Правителството на Република България и дори да лиши България от така необходимите и очаквани с надежда средства от Еврофондовете. В противен случай организираната престъпност ще унищожи природното наследство на страната и най-вероятно ще използва средствата от същите еврофондове във вреда за страната. Самите факти за безнаказано извършвани многобройни престъпления на “инвеститорите” с дейното участие на държавните институции, Правителство и Съд, поставя под съмнение правилното управление на европейските структурни фондове и е сигурен индикатор за тяхното бъдещо ограбване от политическата олигархия. Протестираме срещу захранването на организираната престъпност с пари на данъкоплатците на ЕС, каквито се явяваме и ние.

ОТ

Коалицията от НПО „ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ”: Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, Федерация “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли” и WWF Дунавско–Карпатска програма България.

Бележка:

Поради голямата по обем информация и документи и невъзможността да Ви я предоставим в превод, изпращаме документите на български език на хартиен и електронен носител. Запазваме възможността си да ви информираме с нови данни получени в резултат от разследванията на Коалицията.

30.11.2007.

С уважение:

Константин Дичев

Управление Природни Ресурси

Зелени Балкани България

E-mail kdichev@greenbalkans.orgwww.greenbalkans.org

Tel. /Fax +359 32 62 69 15GSM: 0886 966 583

Каталог: upload -> documents -> no-date
no-date -> Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
no-date -> Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
no-date -> Циркус седемте езера
no-date -> O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
no-date -> Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
no-date -> Приложение 1
no-date -> Българско дружество за защита на птиците
no-date -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
no-date -> Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
no-date -> П р и л о ж е н и е т а б л и ц и


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница