Зeлено”– месец февруари 2013 гДата31.03.2018
Размер258.13 Kb.ЗEЛЕНО”– месец февруари 2013 г.

На тържеството организирано от РИОСВ – Шумен на 07.02.2013 година в Информационния център на Регионалната инспекция бяха наградени участниците в конкурса за рисунка „Влажните зони – грижа за водата”, посветен на Световния ден на Влажните зони – 2 февруари.

От 21.01.2013 г. до 01.02.2013 г. беше срокът, в който желаещите да участват можеха да оставят своите рисунки в сградата на Регионалната инспекция по околна среда и води. За двете седмици, през които се проведе конкурса общия брой на подадените рисунки е 358.

В конкурса участие взеха ЦДГ № 2 „Слънце”, ЦДГ № 5 „Латинка”, ЦДГ № 10 „Брезичка”, ЦДГ № 12 „Смехорани”, ЦДГ № 24 „Светулка”, ЦДГ № 25 „Братя Грим”, ЦДГ № 32 „Дружба”, НУ „Княз Борис I”, II ОУ „Д-р Петър Берон”, СОУ „Сава Доброплодни”, СОУ „Васил Левски” и Школата по изобразително изкуство към Народно читалище „Боян Пенев - 1949” от град Шумен, ЦДГ № 1 „Веселушко” и I СОУ „Свети Седмочисленици” от град Търговище. Учениците от ОУ „Панайот Волов” село Мадара и от СОУ „Д-р Петър Берон” село Хитрино, също се включиха със свои рисунки.

Всички детски заведения и училища получиха предметни награди и книги на екологична тематика.

Световния ден на влажните зони се чества официално от 1997г. На 02.02.1971г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Членове на Конвенцията са 158 страни. България е осмата страна, присъединила се към Конвенцията на 24.01.1976г. - първоначално с четири влажни зони – резерват Сребърна, Атанасовското езеро, блатото Аркутино и езерото Дуранкулак. Към днешна дата в списъка на Конвенцията България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 273 хектара. Това са:”Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски острови”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Комплекс Ропотамо”, „Езеро Сребърна”, „Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”, което е най-новата влажна зона за страната, която е включена в списъка на Конвенцията на 11.02.2011г. и така МОСВ допълни националния списък на страната с влажни зони с международно значение.

Една трета от населението на Земята се изхранва благодарение на влажните зони, затова и основната мисия на Рамсарската конвенция е опазването и разумното използване на влажните зони, чрез национални действия и международно сътрудничество
На 11 и 12 януари 2013 г. се проведе 37-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и координирано в Европа от Wetland International. В тази връзка бе направен обход на 4 язовира на територията контролирана от РИОСВ – Шумен, а именно: яз. Фисека, яз. Съединение, яз. Ястребино, област Търговище, и яз. Тича, област Шумен. Преброяването се извърши от екип съставен от експерт от РИОСВ - Шумен и представител на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). При обхода на язовирите се установи, че всичките са замръзнали почти на 100%, което съответно рефлектира, както върху броя на видяните птици, така и върху тяхното видово разнообразие. В сравнение с преброяванията през предходните 2 години, през тази броят на птиците и видовото им разнообразие са най – малки.
МОСВ откри две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда” 2013 г. на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Целта на кампанията „За чиста околна среда 2013 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда .

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 18 февруари 2013 г. включително.

На общините и кметствата с одобрени проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева ( с вкл. ДДС ) . С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда” 2013 г. се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и засаждане на цветя на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Училища, детски градини и обединени детски комплекси също могат да участват в кампанията „За чиста околна среда”, като за реализиране на всеки от класираните проекти ще бъде отпусната сума в размер до 5 000 лева ( с вкл. ДДС ). Целта е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора , посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите , заявители на проектите.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 21.03.2013 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg , в раздела на кампанията „ За чиста околна среда „ с мото „ Обичам природата и аз участвам „ и интернет страницата на ПУДООС - www.pudoos.bg

Допълнителна информация относно Кампанията „ За чиста околна среда – 2013 г.”, изискванията и критериите за кандидатстване може да получите от ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652. Както и на страницата на МОСВ - www.moew.government.bg и ПУДООС - www.pudoos.bg .

ЗEЛЕНО”– месец март 2013 г.
Първата седмица от месец април по традиция се отбелязва като „Седмицата на гората”. Тази година това e седмицата от 01 до 07 април 2013 г. В тази връзка за втора поредна година РИОСВ гр.Шумен организира сред учениците и децата от детските заведения на Шуменска и Търговищка област кампания „Гората за децата” за най – голямо количество предадена хартия за рециклиране. Минималното количество, от което ще започне съревнованието, е 10 кг. За всеки, предал над 10 кг хартия до края на месец април 2013 г., наградата ще бъде живо дърво, което ще може да бъде посадено по избор на спечелилия го. Кампанията ще продължи до 05 юни 2013 г., когато е Международния ден за опазване на околната среда. За периода до 03 юни 2013 г. призоваваме учениците да събират кантарните си бележки, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за рециклиране. За първите трима, предали най-голямо количество, са осигурени предметни награди. Победителите ще бъдат обявени на 5 юни 2013 г., като наградата на победителя ще бъде фотоапарат. Участници в кампанията могат да бъдат: ученици и деца – индивидуално; учениците от един клас или децата от една група на детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение.

Миналата година в кампанията участие взеха училища и детски градини от областите Шумен и Търговище, а за периода от април до юни бяха събрани 2331, 300 кг отпадъчна хартия за рециклиране.


На 22 март се отбелязва Световния ден на водата като темата тази година е „Международно водно сътрудничество”.

През декември 2010 г. Общото събрание на ООН обяви 2013 г. за Международна година на водното сътрудничество. Питейната вода е определящ фактор за най-актуалните проблеми на съвремието: запазване на здравето, развитие на селското стопанство, производство на енергийните ресурси на планетата, урбанизацията. Често обаче този ограничен природен ресурс страда от лошо управление и безжалостна експлоатация. Всеки човек има право на достъп до чиста питейна вода. Целта на Международната година на водното сътрудничество е  да повиши информираността относно потенциала на водното сътрудничество и предизвикателствата пред управлението на водите в контекста на увеличеното търсене на питейна вода. Фактите днес са много тревожни - безопасността на водата е задължително условие за устойчивото развитие и мира сред общностите. Същевременно милиони хора са уязвими и страдат от недостиг на питейна вода, от замърсяването й в следствие природни бедствия, наводнения или суша.Необходимо е да се обединят усилията за формиране на комплексен подход при управление на водните ресурси с участието на всички страни. Именно такъв подход е ключовия фактор за гарантиране на достъпа до прясна питейна вода на всички и потребността от това отдавна е назряла.

Инициативата за празнуване на Световния Ден на Водата се поражда през 1992 г. на Конференция на Обединените Нации на тема Екология и Развитие, проведена в Рио де Женейро, Бразилия. От тогава всяка година се организират събития в цял свят, посветени на водата, този жизнено необходим ресурс. Недостига на питейна вода е обявен за проблем от първостепенно значение за 21 век. Световният Ден на Водата е обявен през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН.

Факти и цифри за водата


85% от населението на света живее в най-сухата половина на планетата.

780 милиона души нямат достъп до чиста питейна  вода и почти 2,5 милиарда не разполагат с достъп до адекватна канализация.

6 до 8 милиона души годишно умират в следствие на бедствия и болести, свързани с водата.
Глобалните  прогнози за нарастване на населението с 2-3 милиарда души през следващите 40 години се свързват  с промените в начина на хранене, в резултат прогнозите  за  увеличение на търсенето на храни с до 70% до 2050г.

С очакваното увеличение  броя на населението до 2030 г., търсенето на храни се очаква да нарасне с 50% (70% до 2050 г.), докато търсенето на енергия от водноелектрически централи и други възобновяеми енергийни източници ще се увеличи с 60%. Тези въпроси са свързани помежду си. Увеличаването на селскостопанската продукция, например, значително ще увеличи потреблението на  вода, а и на енергия, което води до нарастване на конкуренцията  между секторите, използващи вода.

Водата за напояване и производство на храни образува  най-голям процент загуби на сладководни ресурси.

Въпреки че винаги сме знаели как и къде да се снабдим с вода, не сме се научили да я управляваме и използваме ефективно. Едно е сигурно – в бъдеще няма да имаме лукса да проявяваме невежество. Докато светът се е фокусирал върху енергийната криза и войните за контрол на териториите с петролни залежи, се заражда нов вид политика – водната. Поради недоразумения по отношение наличието на този ресурс, абсолютно незачитане на призивите за неговото опазване, замърсяването и екстензивната употреба, водата бързо се превръща в едно от най-ценните и погубвани земни богатства.

Вероятно тя ще е поредната дефицитна стока, за която ще се водят ожесточени войни. Учените предричат, че само след 20 години, 47% от световната популация ще живее в райони със сериозни проблеми по отношение снабдяването със свежа вода. Това превръща управлението на водните ресурси в едно от научните предизвикателства на века.

ЗEЛЕНО”– месец април 2013 г.

Експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” при РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестни граждани, спасиха 4 бр. бедстващи птици, както следва:
В началото на месец март съвестен гражданин сигнализира на експертите от РИОСВ - Шумен, че е намерил на земеделска нива на територията на град Смядово бедстваща птица от вида Бял щъркел. След направения преглед беше установено, че птицата е с парализирани крака и не може да лети. С оглед на това птицата беше изпратена за лечение и доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
В края на март съвестен гражданин донесе в Инспекцията екземпляр от вида Обикновен мишелов, намерен на междуселския път Кълново – Смядово. При прегледа беше установено, че птицата има проблем с левия крак и не може да стъпва на него, в резултат на което беше изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.Стара Загора.

Обикновеният мишелов е застрашен вид, включен в Приложения 2 и 3 от Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България.


В началото на месец април, след подадени сигнали от граждани, експертите от направление „Биологично разнообразие” спасиха 2 броя птици от вида Бял щъркел. Единият екземпляр е намерен в село Царев брод и при прегледа беше установено, че птицата има счупено ляво крило и е физически слаба, а другия на земеделска нива в село Върбяне със счупен ляв крак. И двете птици бяха изпратени за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.
Припомняме на всички желаещи да се включат в конкурса организиран за втора поредна година от РИОСВ – Шумен „Гората за децата” за най-много предадена хартия за рециклиране, посветен на Седмицата на гората, че минималното количество, от което стартира съревнованието, е 10 кг. За всеки, предал над 10 кг хартия до края на месец април 2013 г., наградата ще бъде живо дърво. Кампанията ще продължи до 05 юни 2013 г., когато е Международния ден за опазване на околната среда. За периода до 03 юни 2013 г. призоваваме учениците да събират кантарните си бележки, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за рециклиране. За първите трима, предали най-голямо количество, са осигурени предметни награди. Победителите ще бъдат обявени на 5 юни 2013 г., като наградата на победителя ще бъде фотоапарат. Участници в кампанията могат да бъдат: ученици и деца – индивидуално; учениците от един клас или децата от една група на детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение.
За трета поредна година Министерство на околната среда и водите организира конкурс за деца „Обичам природата и аз участвам”. Конкурсът се провежда от 25 март до 31 май 2013 г. и в него могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 18 години.  

Конкурсът е в следните категории:

 1. Рисунка;

 2. Разказ;

 3. Предмет, изработен от рециклирани материали. 

           Всеки участник може да изпрати до три свои творби за всяка от категориите, които да показват отношение и грижа към природата.Всяко произведение трябва да съдържа информация за имената на участника,  адрес и телефон за обратна връзка. Всички творби трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, в сградата на Регионалната инспекция в срок до 31 май 2013 година.     

           Всяка инспекция ще номинира по десет произведения за общонационално оценяване от комисия в състав от петима членове.  

            Наградите са следните:


 1. Спечелилите първо място във всяка от трите категории  ще получат айпад;

 2. Спечелилите второ място във всяка от категориите  – айфон;

 3. Спечелилите трето място във всяка от категориите – дигитална камера.

ЗEЛЕНО”– месец май 2013 г.


През месец април експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” при РИОСВ - Шумен извършиха проверка във връзка с изпратено от МОСВ писмо за отглеждане на блатни костенурки и червенобузи костенурки в заведение намиращо се на главния път Варна - Велико Търново, до с. Кьосевци.

При проверката се установи, че в изкуствено изграден басейн, непосредствено след входната врата на заведението се отглеждат 4 бр. костенурки. Две от костенурките - от вида Обикновена блатна костенурка, а останалите две от вида Червенобуза блатна костенурка. Обикновените блатни костенурки бяха предадени от управителя на заведението, а червенобузите бяха иззети след съставянето на акт за установяване на административно нарушение тъй като за тях управителя не представи никакви документи. Червенобузите костенурките подлежат на регистрация съгласно чл.90, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Регламент (ЕО) 338/97.

В последствие обикновените блатни костенурки бяха пуснати обратно сред природата, като за целта бе избран подходящ водоем, който отговаря на биологичните им изисквания. Червенобузите блатни костенурки към момента са настанени за отглеждане в ОП "Зоопарк - СЦ" - гр. Варна с Разпореждане на Директора на РИОСВ - гр. Шумен.
В организираната от РИОСВ – Шумен кампания „Гората за децата” за най-много предадена хартия за рециклиране до 30 април са събрани 6 204, 110 кг. хартия. Участие са заявили общо 20 детски заведения и училища от областите Шумен и Търговище. Всички ще получат като награда живи дръвчета.

Кампанията „Гората за децата” продължава до 3 юни и призоваваме учениците да събират кантарните си бележки, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за рециклиране. За първите трима, предали най-голямо количество, са осигурени предметни награди. Победителите ще бъдат обявени на 5 юни 2013 г., като наградата на победителя ще бъде фотоапарат. Участници в кампанията могат да бъдат: ученици и деца – индивидуално; учениците от един клас или децата от една група на детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение.


Във връзка с кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден”, в териториалния обхват на РИОСВ гр.Шумен участие взеха 19 530 бр. човека от 551 бр. фирми, учреждения и организации, при което бяха почистени 331 бр. замърсени места с обща площ от 6 031 дка, като общото количество на събраните и депонирани отпадъци е както следва:

1. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Шумен – 146,000 т; 1. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Търговище – 223, 980 т;

 2. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Омуртаг – 54, 940 т;

 3. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Антоново - 10,460 т;

Общото количество отпадъци събрани в териториалния обхват на РИОСВ – Шумен е 435, 380 т.

ЗEЛЕНО”– месец май 2013 г.


През месец април експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” при РИОСВ - Шумен извършиха проверка във връзка с изпратено от МОСВ писмо за отглеждане на блатни костенурки и червенобузи костенурки в заведение намиращо се на главния път Варна - Велико Търново, до с. Кьосевци.

При проверката се установи, че в изкуствено изграден басейн, непосредствено след входната врата на заведението се отглеждат 4 бр. костенурки. Две от костенурките - от вида Обикновена блатна костенурка, а останалите две от вида Червенобуза блатна костенурка. Обикновените блатни костенурки бяха предадени от управителя на заведението, а червенобузите бяха иззети след съставянето на акт за установяване на административно нарушение тъй като за тях управителя не представи никакви документи. Червенобузите костенурките подлежат на регистрация съгласно чл.90, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Регламент (ЕО) 338/97.

В последствие обикновените блатни костенурки бяха пуснати обратно сред природата, като за целта бе избран подходящ водоем, който отговаря на биологичните им изисквания. Червенобузите блатни костенурки към момента са настанени за отглеждане в ОП "Зоопарк - СЦ" - гр. Варна с Разпореждане на Директора на РИОСВ - гр. Шумен.
В организираната от РИОСВ – Шумен кампания „Гората за децата” за най-много предадена хартия за рециклиране до 30 април са събрани 6 204, 110 кг. хартия. Участие са заявили общо 20 детски заведения и училища от областите Шумен и Търговище. Всички ще получат като награда живи дръвчета.

Кампанията „Гората за децата” продължава до 3 юни и призоваваме учениците да събират кантарните си бележки, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за рециклиране. За първите трима, предали най-голямо количество, са осигурени предметни награди. Победителите ще бъдат обявени на 5 юни 2013 г., като наградата на победителя ще бъде фотоапарат. Участници в кампанията могат да бъдат: ученици и деца – индивидуално; учениците от един клас или децата от една група на детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение.


Във връзка с кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден”, в териториалния обхват на РИОСВ гр.Шумен участие взеха 19 530 бр. човека от 551 бр. фирми, учреждения и организации, при което бяха почистени 331 бр. замърсени места с обща площ от 6 031 дка, като общото количество на събраните и депонирани отпадъци е както следва:

1. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Шумен – 146,000 т; 1. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Търговище – 223, 980 т;

 2. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Омуртаг – 54, 940 т;

 3. на Регионално депо (РД) за твърди битови отпадъци (ТБО) гр.Антоново - 10,460 т;

Общото количество отпадъци събрани в териториалния обхват на РИОСВ – Шумен е 435, 380 т.

ЗEЛЕНО”– месец юли 2013 г.Експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри” при РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестни граждани, спасиха 5 бр. бедстващи птици, както следва:
В началото на месец юни съвестен гражданин донесе в сградата на Инспекцията притаца от вида обикновен мишелов. След направения преглед беше установено, че птицата няма видими външни наранявания, но липсват опашните й пера. С оглед на това птицата беше изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

След подаден сигнал от гражданин за бедстваща птица, в района на село Зайчино ореше, експертите от направление „Биологично разнообразие” спасиха бухал. При огледа на птицата беше установено, че няма наранявания, но не може да лети, тъй като дясното крило е повредено. Птицата беше изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.Стара Загора.

С помощта на съвестни граждани бяха спасени две птици от вида Черен бързолет. При прегледа на едния бързолет беше установено, че птицата е с ранено ляво крило, и не може да лети, поради което беше изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. След прегледа на другия бързолет беше установено, че птицата е със счупено крило и невъзможност да лети и беше изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

Експертите от Регионалната инспекция спасиха екземпляр от вида Шипобедрена костенурка – вид, който попада в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Костенурката е пусната на свобода - в подходящо местообитание в района, където е намерена.


На 29.06. 2013 г. по традиция беше отбелязан Деня на река Дунав, като бяха обявени два международни конкурса за ученици: “Бъди активен, защити реките!” и „Бъди активен, защити есетровите риби!” За десета поредна година амбициозната надпревара обедини деца и младежи от 14 държави в региона. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа .

Поканени да участват са всички ученици и образователни организации като създадат произведение, вдъхновено от природата, културното наследство и разнообразните форми на човешките дейности в басейна на реката. Danube Art Master 2012 бе за всички на възраст между 6 – 16 години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, по която от двете теми си изберат, или комбинация от двете, вдъхновена от величествената река Дунав, нейните притоци и обитатели.Правила за участие:

За направата на творбите използвайте материали, събрани по брега на реката. Това могат да бъдат скулптури, мозайки или колажи, направени от различни материали, като например клони, камъни, кал, шума, дори отпадъци, изоставени около реката. Препоръчително е творбите да бъдат направени директно на брега на реката. Рисунки върху хартия, стени, паваж, или друга повърхност няма да бъдат допуснати до участие/Може да избирате от една от двете теми в конкурса тази година: „Бъди активен, защити реките!" и „Бъди активен, защити есетровите риби!"

Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова камера. Принтирайте снимката и ни я изпратете на пощенския ни адрес: 1421 София, уп. „Цанко Церковски" 67 ех. В, за Информационен и учебен център по екология, или направо на e-mail адреса на Сдружението: ceie@ceie.org. Изискването за минимален формат на принтираните снимки е 15x20 см върху гланцова или матирана хартия.

Срока за изпращане на творбите е 20 Юли 2013 г. (важи пощенското клеймо).ЗЕЛЕНО” – месец септември 2013 г.
През месец септември, в периода от 16 до 22 септември, традиционно се отбелязва Европейската седмица на мобилността. Началото на кампанията е свързано с факта, че 16 септември се чества като Международен ден за защина на озоновия слой, а 22 септември се чества като Европейски ден без автомобили в България.

Тази година кампанията ще се проведе под наслов „Чист въздух – ти си на ход!“. През 2013 г. ще се наблегне върху въздействието на транспорта и нашия всекидневен избор върху качеството на въздуха, който дишаме и нашето здраве. Чрез повишаване на осведомеността и предлагайки алтернативни възможности за избор на транспорт, населените места биха могли да се превърнат в по-привлекателни за живеене. Те могат значително да допринесат за защитата на здравето ни и за насърчаването на по - устойчиво бъдеще за всички нас, защото когато говорим за чист въздух – ние сме на ход!

Целта на кампанията е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят населението да се възползва от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „Град без коли!“, което традиционно се провежда на 22 септември и в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци и колоездачи.

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.

Във връзка с горното, за втора поредна година РИОСВ гр.Шумен организира спортно мероприятие – крос за децата. Тази година събитието е за учениците на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с.Царев брод, общ.Шумен.

На 20 септември 2013 г. от 15.00 часа в с.Царев брод, ще се проведе спортната надпревара. Г-н Стефан Живков - кмет на с.Царев брод, г-н Тихомир Трифонов – Директор на училището и РИОСВ гр.Шумен, канят всички ученици от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с.Царев брод, да вземат участие в състезанието, като за най-бързите ще има предметни награди. Всички деца, желаещи да участват в надпреварата, да се обърнат към преподавателите си в училището, които ще ги впишат за участие.

Целта на спортната надпревара е да насочи усилията ни към истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и усъвършенстване начина ни на живот.

През месец август експертите на РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестни граждани, спасиха 5 бр. екземпляри: 3 бр. от вида Бял щъркел, 1 бр. от вида Черен щъркел и 1 бр. от вида Осояд.

След получен сигнал за малко щъркелче в гнездо на стълб за високо напрежение в с. Ловец, общ. Търговище, е разпоредена и извършена проверка на място, при която е установено, че щъркелчето е физически слабо и не може да лети. Няма видими външни наранявания. Птицата е смъкната от гнездото с автовишка, с помоща на служители на „Енерго-про” АД. Щъркелът е изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

След депозиран сигнал и извършена проверка на място е установено, че граблива птица – Осояд, млад екземпляр, който няма видими външни наранявания, не може да лети. Птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

След депозиран сигнал за ранен щъркел в района на язовира в с. Троица, птицата е прибрана. При огледа и е установено, че екземпляра е с ранено крило. Птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

Пълна информация за приетите и обработени сигнали от експертите на РИОСВ, както и за предприетите мерки, може да бъде получена от електронната страница на РИОСВ гр.Шумен: http://www.riosv.icon.bg/ - меню „Зелен телефон”.

ЗЕЛЕНО” – месец октомври 2013 г.
През месец септември, в периода от 16 до 22 септември, отбелязахме Европейската седмица на мобилността, под надслов „Чист въздух – ти си на ход!“. РИОСВ гр.Шумен изказва своите благодарности на кмета на с.Царев брод – инж.Стефан Живков, и Директора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с.Царев брод – г-н Тихомир Трифонов, за добрата организация на спортната надпревара, провела се на 20 септември 2013 г. в двора на училището, в която участие взеха над 120 ученици. Припомняме, че за втора поредна година РИОСВ гр.Шумен организира крос за децата, по случай кампанията Европейска седмица на мобилността. Целта на спортната надпревара бе да насочи усилията ни към истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и усъвършенстване начина ни на живот.

Надбягването се проведе в четири възрастови групи, както следва: 1. 1-ви – 4-ти клас - момичета;

 2. 1-ви – 4-ти клас – момчета;

 3. 5-ти – 8-ми клас – момичета;

 4. 5-ти – 8-ми клас – момчета;

На спортния празник бяха раздадени награди за най-добрите, осигурени от РИОСВ гр.Шумен. Цветомира Дончева – ВРИД Директор на инспекцията, приветства участниците за усърдието и амбицията, като награди най – добрите. Бяха раздадени материални награди на всички финиширали от 1-во до 10-то място включително. Ето и имената на призьорите, заели челните места в класирането:

 • Възрастова група 1-ви – 4-ти клас - момичета:

 1. Ипек Ибрахимова – ІV клас получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Аслъ Зейкин – ІV клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Берван Метинова – ІV клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

 • Възрастова група 1-ви – 4-ти клас – момчета:

 1. Даниел Благовестов - ІV клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Теодосий Жечков - ІІІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Христо Фернандес - ІІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

  1. Възрастова група 5-ти – 8-ми клас момичета:

 1. Виолина Евгениева - VІ клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Жанета Руменова - VІІІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Йозлем Юмер – VІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

  1. Възрастова група 5-ти – 8-ми клас момчета:

 1. Хамза Азем – VІІІ клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Христо Христов – VІІІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Реджеб Илхан – VІІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

Всички ученици, финиширали от 4-то до 10-то място включително получиха като поощрителна награда торба от рециклируеми материали.

На финала на награждаването, в знак на благодарност за любезното съдействие, от РИОСВ гр.Шумен наградиха с подаръци и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, които бяха връчени на директора – г-н Тихомир Трифонов, и които са за всички ученици: Грамота за училището за отговорно и ангажирано отношение към опазване на околната среда; трилогията „Зелени разкази”; Ръководства за учители по управление на околната среда за по-добър живот в училищата, за ученици от І до VІ клас; плакати на екологична тематика, топки за учениците и комплект хилки за тенис на маса и мрежа за тенис на маса.

На 21 септември 2013 г. – събота, в местността “Летище” край гр.Шумен, на организирана изложба базар за гълъби, декоративни животни и екзотични птици, експерти на РИОСВ гр.Шумен конфискуваха 2 броя екземпляри от вида Бернардова розела – вид, включен в Приложение В към чл.3 от Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях, поради това, че лицето, което ги е предлагало за продажба на базара, не е притежавало документи, доказващи законния им произход. Във връзка с това, птиците са отнети в полза на държаната, а на нарушителя е съставен акт. Защитените екземпляри са транспортирани веднага до ОП “Зоопарк – СЦ” гр.Варна, където същите са настанени за отглеждане в добро физическо състояние, без видими външни наранявания.


Зелено” месец ноември 2013г.
Във връзка с приближаването на коледните и новогодишните празници, РИОСВ гр.Шумен, със съдействието на Държавно горско стопанстсво “Върбица”, осигурило наградата за победителя, организират конкурса “Екоколеда” за ръчно изработени играчки и гирлянди за елха, коледни и новогодишни картички от екологични материали и/или рециклируеми отпадъци както и стихотворения на коледно – новогодишна тематика.

Желаещите да се включат в конкурса, трябва до 14 декември 2013 г. (събота) включително, да донесат в сградата на РИОСВ гр.Шумен, ул.Съединение №71, ет.3, своите изработени предложения за участие, които собственоръчно ще закачат на живото коледно дръвче на инспекцията.

Комисия от експерти на РИОСВ гр.Шумен на 16 декември ще избере победителя. Подтикнат от идеята да стимулира купуването на живи коледни дръвчета за предстоящите празници, екипа на еко инспекцията ще подари жива елха на децата от онази група на целодневна детска градина /ЦДГ/, която се е представила най-достойно в организираната инициатива.

Победителите ще бъдат обявени на 16 декември 2013 г. Участници в надпреварата могат да бъдат децата от една група на ЦДГ. Не се допуска участие от името на цялото детско заведение.

Картичките, участвали в конкурса, ще бъдат изпратени от името на РИОСВ -Шумен до държавни и общински институции по случай коледните и новогодишните празници. Поздравителният адрес ще бъде стихотворение, също участвало в конкурса.

Еко инспекцията се радва на големия интерес към конкурса, и дори вече е получила няколко стихотворения от групи на целодневни детски градини.

През м.ноември, в РИОСВ гр.Шумен бяха получени протоколите от изпитване на проби, взети от територията на РИОСВ- гр. Шумен, за наличие на генетично модифицирана ДНК. Взетите проби са от слънчоглед, царевица и листен материал от полета на Опитна станция по земеделие- гр.Търговище, и от захарно цвекло и листен материал от опитните полета във филиала в с. Царев брод на „Земеделски институт”, гр. Шумен. Резултатите от изпитванията са, че във взетите проби не се открива генетично модифицирана ДНК.

Пробонабиранията бяха извършени през м. юни тази година от представители на Изпълнителна агенция по околна среда в присъствието на експерти от регионалната инспекция, съгласно утвърдена от Министъра на ОСВ „Годишна програма за извършване на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда”.

През 2013 г. МОСВ и ПУДООС  за поредна година проведоха конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам ”, в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”.  Средствата за кампанията, бяха предоставени от бюджета на Предприятието и същите са в размер на 3 000 000 лв. На територията на РИОСВ гр. Шумен бяха спечелени и реализирани общо 25 проекта, като 8 от тях от училища и детски градини, а останалите - от кметства и общини.

Благодарение на успешно реализираните малки проекти, училищата: ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Шумен; СОУ Св.св. „Кирил и методий” гр. Смядово, СОУ „Панайот Волов” гр. Каспичан и ОУ „Христо Ботев” в село Садина, разполагат с еко-класни стаи на открито, в които могат да провеждат учебни занятия. По същите малки проекти училищата са използвали средства и за озеленяване на дворовете си.

В трето ОУ „Петко Р. Славейков” гр. Търговище са създадени вътрешни еко-кътове и е изпълнено външно озеленяване. В СОУ „Цанко Бакалов”, с. Никола Козлево благодарение на средствата по проекта е озеленен двора на училището, реновирана е спортната площадка, като са създадени и кътчета за отдих. В ЦДГ „Снежанка” гр. Търговище и СОУ „Васил Левски” гр. Опака са създадени уютни и образователни еко-кътове. Учителите, които пряко са били ангажирани с разработването и реализирането на проектите, споделят, че са налице конкретните резултати от участието на децата в дейностите. Те са убедени, че личното ангажиране на всяко едно дете е довело до изграждане на умения и навици за екологосъобразно поведение, промяна в съзнанието на учениците по отношение чувството на отговорност за състоянието на околната среда и положителна промяна в отношението към училищния живот като цяло.

Всички шестнадесет села, на територията на областите Шумен и Търговище, които са спечелили проекти в рамките на националната кампания, също са ги осъществили успешно, като са използвали възможността да създадат кътове за игра на децата и почивка на възрастните от селата и техните гости.

Националната кампания „За чиста околна среда“ придоби широка обществена популярност и благодарение на нея, с доброволния труд и мащабното участие, както на възрастните, така и на подрастващите,   са постигнати резултати на територията на цялата страна, което от своя страна води до ново отношение към природата, към грижата за опазването й и желанието да подредим света около себе си.

ЗЕЛЕНО” – месец декември 2013 г.
През месец декември РИОСВ гр.Шумен, със съдействието на Държавно горско стопанстсво “Върбица”, организираха конкурса “Екоколеда” за ръчно изработени играчки и гирлянди за елха, коледни и новогодишни картички от екологични материали и/или рециклируеми отпадъци и стихотворения на коледно – новогодишна тематика. Поради големия интерес към кампанията и включилите се в нея участници от 16 групи на Целодневни детски градини, 7 от които бяха от град Шумен и 9 от цялата Шуменска област, бяха излъчени двама победители: група ‘’Рачета’’ от Целодневна детска градина ‘’Златната рибка” гр.Шумен и група ‘’Теменужка’’ от ОДЗ “Маргаритка” гр.Смядово. Децата от двете групи получиха по една жива елха, грамота и книжка. Картичките, които участваха в конкурса, бяха изпратени с поздравителен адрес – стихотворение, участвало в конкурса, от името на РИОСВ гр.Шумен до останалите държавни и общински институции по случай настъпването на коледните и новогодишните празници.

През декември също така ни бяха изпратени протоколите от изпитване на проби от отпадъчни води на обекти, разположени по поречието на р.Камчия, които проби бяха взети във връзка с писмо на Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район за констатирано повишено съдържание на “живак” в пунктове за мониторинг на повърхностни води. За всички 5 бр. обекти, от които бяха взети проби – канализационна система на гр.Търговище, “Тракия глас България” ЕАД гр.Търговище, “Енерсис” АД гр.Търговище, канализационна система гр.Шумен и Депо за неопасни твърди битови отпадъци гр.Шумен, се установи, че концентрацията по показател “живак” е под долната граница на възможността на лабораторния метод.

Обработени са 10 броя доклади за проведени Собствени периодични измервания (СПИ) от оператори с източници на емисии: “Мадара” АД, гр. Шумен – цех „Леярен”, „Мадара” АД, гр. Шумен – цех „Мостове”, „Санитапласт” АД, с. Драгоево, „Брамас – 96” АД, гр. Шумен, „Диавена” ООД, гр. Шумен, „Рока България” АД, гр. Каспичан, „Теси” ООД, гр. Шумен, „Алмед” ООД, гр. Нови пазар, „МЕГГЛЕ България” ЕООД, гр. Шумен и ВИ „Хан Крум” АД, с. Хан Крум. Въз основа на представените резултати от операторите с инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са превишени регламентираните с Наредба № 1 и с издадените комплексни разрешителни (НДЕ) Норми за допустими емисии.

През месец декември е представен и 1 брой доклад за проведени собствени измервания по фактор “шум” от оператор с издадено Комплексно Разрешително : „Хан Омуртаг” АД, гр. Шумен, съгласно който не са превишени граничните стойности за съответните територии регламентирани с Наредба № 6.Във връзка с утвърден от Министъра на ОСВ график за работата на мобилна автоматична станция (МАС) Варна, в периода 02.12.2013 г. – 13.12.2013 г. беше осъществено измерване за определяне качеството на атмосферния въздух в гр. Търговище. Съгласно резултатите, отразени в протоколите от изпитване, за посочения период е установено само едно превишение на средноденонощната норма на фини прахови частици, като не са констатирани превишения на допустимите норми вредни емисии във въздуха.
Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница