Зида бонд sd400 Уникален идентификационен код на типа продукт: en 998-2Дата24.10.2018
Размер25.55 Kb.
#96870

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за експлоатационни показатели

за продуктаЗИДА БОНД SD400

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EN 998-2

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:
Партиден номер: Виж опаковката на продукта
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:
Суха смес за разтвор за зидане и измазване на газобетон, керамични тухли и обикновен бетон

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на чл. 11, параграф 5.:
Регистрирана търговска марка БОНД2001,

Производител: Бау Център ЕООД, гр. София 1614, ул. Жамбилица №16,5. Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите включени в чл.12, параграф 2.

не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 4

7. Наименование и номер на нотифицирания орган (нотифициран орган NB)

Научно изследователският институт по строителни материали ЕООД с NB 1950 от 16.02.2013 г., извърши оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните

показатели по системата 4 и издаде „Протокол № 433/15.05.2013г.
8.Нотифициран орган (ЕТА) – в случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка.

Не е приложимо. (виж 7).


9.Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Метод на изпитване

Хармонизирана

техническа

спецификация

Якост на сцепление / срязване / с основа:

  • газобетон

  • керамични тухли

Якост на натиск

Абсорбция на вода


0,15-0,3


Клас CS IV

≥ 6
W2

БДС EN 1052-3:2004

БДС EN 1015-11:2001

БДС EN 1015-18:2003
БДС EN 998-2:2010


БДС EN 998-1:2010
БДС EN 998-1:2010
10. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта по т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя:

Калин Иванов Иванов, Управител: Бау Център ЕООД


Подпис:……………………….

06.01.2014 г.София


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница