Знаете какво заварихме в централата на блс в началото на първия ни мандат освен липсващ персонал и документация, се оказа, че счетоводството не е функционирало по правилата за водене на отчетната документациястраница1/4
Дата05.06.2017
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Когато днес, след два мандата на управление, трябва да направя своя отчет на УС пред Вас, разбирам колко много неща сме направили, и в същото време – колко много други, нужни промени за системата, не сме успели да постигнем. Затова ще се опитам възможно най-кратко да обърна внимание на основната ни дейност като организация, няма да избягам и от самокритиката.
Знаете какво заварихме в централата на БЛС в началото на първия ни мандат - освен липсващ персонал и документация, се оказа, че счетоводството не е функционирало по правилата за водене на отчетната документация. Имаше 0 лева по сметките на организацията и кредити в размер на половин млн.лв., още 420 хил.лв. дълг към банка и 80 хил. лв. - към проекти за Дома на лекаря. БЛС беше в тотална институционална изолация. Никой не признаваше и не търсеше мнението и позицията на съсловието, НРД не съществуваше, НЗОК сама си определяше правилата, цените и обемите на медицинските дейности.

Така започнахме от нулата, счетоводството вече е приведено в изискуемите норми на държавния стандарт. Вече за всяка стотинка, влязла и излязла от касата, има ясен счетоводен документ, който показва какви пари се харчат.

Полека-лека започнахме да връщаме Лекарския съюз на масата на дискусиите, организацията беше реабилитирана в публичното пространство.

Само ще припомня още, че в началото на нашия мандат Съборът гласува да имаме финансов отчет и доклад за дейността всяка година, така че, за да не се повтарям в цифрите, ще ви припомня, че за първи път през всичките години Съюзът имаше такива отчети, плюс годишни одиторски доклади, които бяха качвани на сайта и публично ги обсъждахме на събор, провеждан целево всеки октомври. Това прави нашето управление абсолютно прозрачно и това е ангажимент, който бях декларирал пред Вас, когато бях избран.

Във финансов план, като политика на поведение, ние драстично намалихме всички харчения за представителни нужди, насочихме ги към плащания за експертна дейност, а всички събития, които организирахме – 19 октомври, някои събори и т.н. бяха покрити от спонсорство. Ето защо считам, че с разходите сме били в рамките на възможния минимум за цялостния обем дейност и в края на мандата /към 22 април/ оставяме Съюза с 385.444 лв., с напълно изплатени суми по кредита, за глобата от 80 хил.лв. и напълно издължени всички останали наследени задължения. Съюзът е изведен от изолацията, в която беше изпаднал, работата с всички институции е на добро ниво. В Комисията по здравеопазване /КЗ/ към НС, нашите предложения срещат подкрепата на депутати от всички парламентарни групи, а в момента имаме добра комуникация и с МЗ. Казвам това при всички уговорки за недостига на средства, за малкия дял за здраве от брутния вътрешен продукт и т.н. – неща, по които не веднъж сме изразявали позиция. Затова, след този преамбюл, ще представя най-важното от дейността ни по отделните направления. Всички подробности са обособени в отделни ПРИЛОЖЕНИЯ, като неразделна част от доклада. Той беше качен на сайта още преди 15 дни, така че всеки от вас е имал достъп до информацията доста преди Събора.
ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Няма да започна с представяне на цялата дейност хронологично, а ще изведа най-важните проблеми, които стоят пред нашата организация и са свързани с нейното бъдеще. Няма да употребявам изрази от сорта, че сме опряни до стената, нито обща фразеология, на каквато се наслушахме, докато с повечето от Вас се опитвахме да решаваме проблемите.

Първо, искам още в началото да припомня с точни цифри какво постигнахме във финансов план през тези години и то само


НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО:
1. Под наш натиск беше извършена промяна в законодателството, която върна правото на съсловната организация да договаря цени и обеми, заедно с НЗОК, както и методиките за разпределение и разплащане на дейностите.

2. БЛС извоюва допълнителни 402 млн. лв. в бюджета на НЗОК за 2010 г.

3. Благодарение на БЛС беше платена на болниците в пълен размер цялата фактурирана дейност за 2010 година, дори и на лечебните заведения, подписали договори за делегирани бюджети.

4. БЛС извоюва 120 млн. лв. в бюджета на НЗОК за 2011 г., с които бяха покрити дейности от предходната година.

5. БЛС извоюва 40 млн. лв. за Министерството на здравеопазването, в частта за плащания към Спешна помощ, хемодиализа и други.

6. Под натиска на Лекарския съюз беше възстановена и практиката резервът на НЗОК да е 10%, а не 5%, както беше заварената практика.

7. Постигнахме законова промяна, според която през 2011 г за първи път средствата от бюджета на НЗОК не се прехвърлят към резерва на държавния бюджет, а се изразходват изцяло за медицински дейности.

8. Основен проблем през периода бяха и така наречените „протоколи за неправомерно получени суми”. Чрез механизмите на НРД решихме този особено тревожен въпрос, с изключение на 2013 г., когато управител беше д-р Цеков и първата му задача беше да отмени текстовете в методиката, регулиращи този процес. Заради това беше проведен и национален протест.

9. В съответния момент се борихме и беше премахнато понятието „делегиран бюджет”, като се въведоха прогнозни бюджети за болничната помощ, даде се възможност и за по-гъвкаво разпределение на регулативните стандарти.
През 2014 г. особено активна беше позицията на БЛС при отвоюване увеличение на бюджета на НЗОК с 325 млн. лв. Благодарение на организацията, тези допълнителни средства бяха отпуснати, плюс още 100 млн.лв., надсъбрани от НАП за здравни осигуровки, които също бяха прибавени в бюджета на касата и употребени за плащания по дейности.

И сега, към най-актуалното накратко - за проблемите, които възникнаха в началото с прилагането на т.нар. МЕТОДИКА за остойностяване на медицински дейности, или по-точно казано, по чл. 4 от НРД, предвиждащ корекция на цени, част от ангажимента за участие на БЛС в регулацията. За всички, които присъстваха на Събора за НРД-2015, само за 15 мин. искам да припомня, че „Да се участва в регулацията, в изработването на правилата за разпределение, както и в методиките за остойностяване и заплащане, /цитат от стенограмата/ бе решено от Събора на БЛС, проведен на 20 декември 2014 г. в отделно гласуване само с един глас против и един въздържал се. Чл. 4 гласи, че БЛС и НЗОК извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението на обемите и текущото изпълнение на бюджета на НЗОК в извънболничната и болнична помощ. Евентуална корекция на цени в посока надолу или нагоре, с оглед стриктно изпълнение на бюджета на НЗОК, не влиза в сила автоматично, както се твърди от някои, а се договаря по реда на Договора за цени и обеми. Освен това, евентуални корекции не могат да касаят избирателно определени лечебни заведения. Знаете, че поискахме да не подлежат на ограничение раждането, хемодиализата и процедура 9 за интензивни грижи. Както и разблокиране на 25 млн. лв. от резерва на касата за пълно плащане на първото тримесечие на тази години, плюс 35 млн.лв. за онколекарства. Така че, ако се позовем на реалните цифри, регулацията ще остане в рамките на нормалните 5%. Предстои съвместно мониториране на болниците, заедно с касата, след което ще бъдат коригирани разликите в процентите, там, където е необходимо. Смятам, че по този въпрос проблемите са изяснени…

Продължавам с вътрешносъсловните ни проблеми, защото не може само да се иска, без да си дадем сметка, че и от нас като съсловие се очаква, и то не малко. Още в началото на първия ни мандат като ръководство, бяхме свидетели как д-р Нанев, вече като министър, веднага създаде агенция „Медицински одит”, въпреки собствения му протест преди това. След него д-р Константинов се хвана за главата при четене на нелепи сересе-та за наши колеги в Парламента и каза, че се срамува от тези лекари. След това министър Константинов внесе в НС проект за промени в ЗЛЗ, във възможно най-лошия вариант за нас. Накрая последва премахването на договорното начало по НРД и изключването на БЛС от участието в определянето на цени и обеми на медицинския труд. В такъв аспект, съсловието не може да бъде доволно от онези, които излязоха от неговото ръководство и след това си промениха позициите. За това най-важният, според мен, въпрос е свързан със състоянието на организацията отвътре. Обнадеждаващ донякъде и показателен е фактът, че на повечето събрания, на които бяхме в страната, залите бяха пълни, т.е. колегите отново търсят организацията. На други места, обаче, едва се събират по 20-тина човека. Това също е показателно и ни задължава да направим необходимия анализ, за да разберем защо колегите са дезинтересирани. Дори когато трябваше единно да реагираме на някои негативни тенденции при орязване бюджета на касата, на т.нар. протести, картината не беше многолюдна, а някои председатели на всеки протест са извън страната и никога не са участвали в реални действия. Може да се каже, че донякъде бяхме единни когато организирахме митинг – протест на пл. Народно събрание през ноември 2010г., за да защитим онези 340 млн.лв., които бяха прехвърлени от Касата към министерството. След три години обаче, пред сградата на НЗОК в София, се събрахме едва 100-тина човека. Искахме отмяна на делегираните бюджети за болниците. На последния протест през миналата година, обявен за общоевропейски и с искане за по-добро здравеопазване, редиците ни съвсем бяха оредели. Практиката показва, че точно определени болници излизат на протест само когато са засегнати персоналните им интереси и се намаляват приходите от клинични пътеки. В такъв аспект, вярвам, че новото ръководство ще намери по-добър път до съсловието, за да разбере защо колегите не са единни в отношението си към организацията. Дали заради това, че не достигаме до тях, дали защото някои регионални колегии не развиват достатъчно активна дейност, или ръководството трябва да търси нов метод и стил на работа? Каквото и да си говорим, обаче, имаме още много да работим, за да спечелим необходимото доверие.

Иначе, като факт, членският внос се събира почти на 100%, след като с колегия Търговище минахме през съдебно дело, а РК Смолян с отсрочване влезе в необходимите параметри. Само София-град остава да дължи още над 40 хил.лв. /???/

Администрацията на Съюза работи много интензивно. За три години проведохме 9 събора, на година през входящата поща влизат над 1100 писма, а изходящата кореспонденция надхвърля 600 писма и становища. Годишно връчваме по 180 грамоти за завършващите медицинските университети студенти с отличен успех; по покана на здравни заведения и иституции участваме в десетки инициативи и протоколни събития в цялата страна. Проведохме 36 управителни и 21 национални съвета.

Искам да спомена и факта, че през този мандат успяхме да стартираме и да приключим процедурата по възлагане строителството на Дома на лекаря. Комисията, избрана от делегатите на Събора, ще представи през Вас по-подробна информация в отделен доклад. Но, надявам се, всички сме доволни, че и Българският лекарски съюз, като другите сродни европейски организации, ще има свой дом, в който да работи за успешното израстване на организацията.

Продължавам с една тема, която би трябвало да стои на челно място във всички наши дискусии –


ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Още когато бях избран, изложих моето виждане, че трябва да вървим към разширяване на дейността с функции, идентични на лекарските камари в сродни европейски страни. По закон Лекарският съюз отдавна трябваше да започне да развива продължаващото обучение и нашето професионално развитие, но това беше опорочено с някаква псевдодейност, с покупко-продажба на точки и тотално игнориране на ролята на университетите и медицинските дружества, които трябваше да стоят в основата на тази дейност. Затова, след лавината от нападки срещу българските лекари, нашият най-правилен ход е да отговорим с висока квалификация. След като проучихме практиките на Немската, Френската, Гръцката, Английската и Австрийската камара, се постарахме да извлечем най-доброто от техния опит и да го адаптираме към българските условия. Всички сте запознати със структурата, знаете, че вече имаме Акредитационен съвет и изградени Бордове по основните 43 специалности. Развитието на модела в най-сериозната му част предстои и това може би ще бъде водеща задача за бъдещото ръководство, тъй като разширяването на функциите на организацията, ще я идентифицират с камара. Нещо повече – подготвяме законопроект за утвърждаване на Акредитационния съвет и Бордовете в ЗСОЛЛДМ и имаме уверението, че скоро това ще бъде факт. Заедно с правилата за добра практика, които за сега се бавят и са готови само по образна диагностика.

Като представям нещата в организационен план, бих искал да кажа, че донякъде успяхме да тушираме и да променим медийния тон, свързан с т.нар. лекарски грешки. През последните 2 години характеристиката на „Убийци в бяло” отстъпи от журналистическите заглавия и нека никой не мисли, че това стана лесно и от само себе си. Правихме срещи и с комисията по журналистическа етика, и с ръководствата на отделни телевизии. Направихме и поредица медийни изяви, в които разграничихме системната грешка от личната вина. Ако забелязвате, начинът, по който се отразяват отделни инциденти вече не е толкова масово-злепоставящ съсловието, а се ограничава в коментарите за конкретните случаи, където отговорността вече е на друго ниво. Постарахме се още да обясним, че негативизмът към лекарите е особено тревожен на фона на издадените за три години 1570 сертификата за работа в чужбина. Както на висококвалифицирани специалисти, така и на току-що завършили колеги. По тази тема „Защо лекарите напускат България?” сме говорили не веднъж в публичното пространство, по наша инициатива бяха направени и 2 филма на БиТиВи, 1 на Нова телевизия и 1 на БНТ. Извоювахме си правото да говорим и по всички останали важни проблеми и няма основна тема в здравеопазването, по която да не присъстваме в новинарските емисии, канени сме за мнение във всички публицистични предавания и сутрешни радио и телевизионни блокове. Напоследък дори и граждани се обръщат към нас с различни молби за съдействие, което говори за публичното отваряне на организацията и нарастване на нейното обществено признание. За това принос имат и поредицата инициативи по важни проблеми на здравеопазването с дискусионен формат, които ПРЕСЦЕНТЪРЪТ реализира– ще прочета само няколко.

1. Националната конференция на БЛС на тема „Възможната здравна реформа” .

2. Национална конференция по проблемите на финансирането на системата, регулативните стандарти и делегираните бюджети.

3. Кръгла маса на тема „Лекарска грешка – определение, структура, видове разпоредби

4. Поредица от дискусии на тема «Спешна помощ»

5. Национална конференция на БЛС – „Финансиране на системата на здравеопазване.

6.СЪВМЕСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ФАКУЛТЕТА ПО ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ТЕМА „Европейските етични стандарти и българската медицина”.

7. Участвахме дори в БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ „РАК НА ГЪРДАТА” - заедно с пациентска организация .

8.Една от най-съществените инициативи беше представянето на изключително успешния модел на румънската спешна помощ с личната презентация на генералния секретар по здравеопазване на Румъния Д-Р РАЕД АРАФАТ.


9.Последва ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА, ПОСЛАНИКА НА САЩ и МИН. НА ИКОНОМИКАТА с онлайн участието на министъра на здравеопазването на Унгария д-р Миклош Сочка.

10. Участвахме още в организираната дискусия на Асоциацията на иновативните фарма – компании под надслов „Етиката във взаимоотношенията”.

11. С инициатива на компания АБВИ и Американското посолство беше проведен ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

12. Инициирахме и КОНГРЕС НА НАУЧНИТЕ МЕД. ДРУЖЕСТВА , съвместно с БЛС в ПЛОВДИВ.

13. Организирахме и проведохме ПЪРВАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС по много важни за съсловието теми.
Като особено важна за организацията искам да изведа инициативата, с която вече три поредни години връчваме стипендии на млади лекари – общо 127 лекари в продължение на 3 години са получили по 4800 лв. годишно финансиране от БЛС и смятам, че с това организацията може да се гордее.

Следващата важна реализирана стъпка е успешният завършек на три-годишните усилия за приемане на законодателни промени, свързани със ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАЩИТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ЧРЕЗ ИНКРИМИНИРАНЕ НА ДЕЯНИЯТА. След поредица от срещи на високи политически нива, това беше първото законодателно изменение, прието от Парламента, след изборите през 2013 г. И не на последно място – нов подход при реализацията на поредица от имиджови за организацията инициативи, при това напълно обезпечени финансово извън нашия бюджет.

По линия на кредитиране на различни мероприятия също имаме определен ръст - наблягам на този факт, защото това показва, че все повече дружества се обръщат към нас при организирането на конгреси и др. и идват да кредитират събитията си. Преди няколко години този процес беше почти замрял, сега имаме приход от 53 539 лв., а от издадени удостоверения – 84 199 лв. Искам да обърна внимание на още две цифри – 537 173 лв. са постъпили като дарения, а от реклами за сайта и вестника са осигурени 102 632 лв.

Другите съществени дейности са свързани с  1. Изготвяне и публикуване от министъра на здравеопазването на Общите Правила за добра медицинска практика.

  2. Стартира подготовка за разработването на Правилата за добра практика по отделните специалности

  3. Бяха извършени важни промени в Устава и Кодекса за професионалната етика.

Изнасям пред Вас всички тези положителни неща с уговорката, че цялата ни дейност по различните приоритети е много отговорна и че все още сме длъжници на своите колеги. Пред тези два мандата работихме в динамика, с постоянни смени на министри и управители на касата, често на принципа „гасене на пожари” и всекидневно под натиска на различни проблеми от всички нива на системата. Нашият отчет обаче е точен, реален, с конкретно свършени неща, които никой не може да оспори. Лесно се говори с кухи фрази, популистки искания за оставки и направо казано – празни приказки. Трудно се вадят на светло конкретни, полезно свършени неща. Знам, колеги, че тепърва предстои още сериозна работа в много посоки, но мисля, че ние успяхме да променим статута на организацията и да я върнем на онова място в обществено – политическия живот на страната, което българските лекари заслужават.

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР

През мандата, с решение на Събора бяха подписани всички национални рамкови договори, с изключение на решението на 56- тия Извънреден събор на БЛС, където делегатите взеха решение да не дадат мандат на представителите на УС да подпишат НРД 2013 и Договора за обеми и цени на медицинските дейности, така че през 2013 г. действаха разпоредбите на НРД 2012.

Работихме със силен експертен потенциал, мотивирахме колегите да участват пряко в договорния процес. Оптимизирахме много от текстовата част, променихме алгоритми на кл. пътеки, съобразно предложения от цялата страна. В централата се събираха многобройни експертни групи по различните специалности, успяхме да повишим най-нископлатените пътеки по белодробни болести, по урология, неврохирургия, диабетно стъпало, големи чернодробни оративни интервенции, неврология, детски болести и т.н. /да не изреждам всички коригирани пътеки, всички ги знаете…/.

По отношение на законодателната база

Експертите по НРД работиха основно в екип с юристите. Основните дейности на БЛС бяха насочени към иницииране на определени законодателни промени, както и даване на становища и съсловен натиск по вече внесени законопроекти с оглед приемане на определени текстове. Следва да се има предвид, че становищата на БЛС определено се ползваха с вниманието на депутатите от Парламентарната комисия по здравеопазване и доводи от тях се използваха редовно в дебатите.

Основен приоритет бяха няколко помени в Закона за здравното осигуряване, като бяха внесени няколко проекта от различни екипи на МЗ, но повечето не стигнаха до приемане в пленарна зала. Практически основни законодателни промени бяха реализирани през 2012г., когато здравноосигурителните дружества бяха преобразувани в застрахователи на базата на евродиректива. БЛС даде няколко аргументирани становища срещу това, като дори подсказа начина за преодоляване на изискванията на европейското законодателство – с частичната демонополизация на НЗОК можеше да отпадне необходимостта от преобразуване. За съжаление не се намери политическа воля и консенсус за това.

Основните усилия на БЛС бяха насочени към възстановяване на договорното начало. След няколко неприети проекта, в момента се очаква приемането на законопроект, подготвен от екипа на министър Москов. С промените се възстановява пълният обем на НРД и се изчиства нормативния хаос, забъркан през 2010 г. В НРД се връщат цените и обемите на дейностите /досега приемани с постановление на МС, а след това като отделен договор/, методиките за остойностяване и заплащане /досега с постановление на МС/, контрола и санкциите по изпълнение на договора /прехвърлени в закона/, връща се арбитражът, премахнат през 2010 г. Предлагаме още на второ четене да се регламентира НРД като тригодишен, с изключение на цените и обемите и да влиза в сила от 1 март, а не от 1 януари.

Възстановяват се още и арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица – изпълнители на медицинска помощ, в случай на констатирани нарушения на НРД. Предвижда се арбитражните комисии да се състоят от представители на съответната районна здравноосигурителна каса, на съответните районни колегии на съсловните организации и от представител на регионалната здравна инспекция.

Разработихме още предложение за създаване неправна регламентация за извършване на съвместни проверки за спазване на правилата за добра медицинска и фармацевтична практика, на утвърдените медицински стандарти, на Закона за здравното осигуряване и на НРД. Предвижда се те да се осъществяват от РЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински одит“, РЗИ и съсловните организации по предварителен ежегоден план, утвърден съвместно. При констатиране на нарушения ще се налагат санкции от органа, на когото със закон са възложени съответните контролни правомощия.

Подкрепихме още и идеята на МЗ за разделяне на Пакета от медицински услуги, който заплаща НЗОК - на основен, допълнителен и спешен. Конкретните медицински дейности, които ще се включват в пакетите, ще продължат да се регламентират, както и досега - с наредба на министъра на здравеопазването.

Не подкрепихме обаче предложението за увеличаване състава на надзорния съвет на НЗОК от 9 на 11 члена, при това с двама представители на държавата, която вече ще има 6 от 11 гласа. БЛС изрази ясно становище, че проблемът на Надзорния съвет е не в малкия му брой, а в това, че същият е придобил много оперативни функции, които не са работа на един съвет, който се нарича надзорен. В същото време този почти оперативен орган трудно се събира на заседания с кворум. Ние предложихме съставът му да се редуцира до 5-7 души и НРД да се приема от НС, както и Надзорният съвет да се замени с Контролен съвет, с ясни само контролни функции по отношение законосъобразността на действията на управителя на касата. Съставът му следва да бъде не повече от 5 души, представители на осигурените в държавата. Преговорите да се водят от оперативното ръководство на НЗОК, като Надзорния съвет го приподписва с оглед законосъобразност и съответствие с годишния Закон за бюджета.

В проектозакона БЛС предлага още да се започне поетапно повишаване размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравноосигурителните вноски за лицата, на които е осигурител, да стане за четири години, а не както е заложено пълният размер да се достигне чак през 2025 г.

На други значими промени, направени през периода в Закона за лечебните заведения, Лекарствената политика, Списък със заболявания, Централизираното договаряне, няма да се спирам защото това са детайли от експертната дейност, но по тях БЛС е изготвил и изпратил в Народното събрание съответните предложения.

И веднага преминавам към
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница