Зърнено-житни култури код 3001 Обикновена (мека) пшеницаДата10.04.2018
Размер147.76 Kb.
#65879
ТипИнструкция
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТАБЛИЦАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ

ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ

Код 3001 Обикновена (мека) пшеница – включват се площите, засети с мека пшеница за производство на зърно. Включват се и площите за семепроизводство.

Код 3002 Твърда пшеница – включват се площите, засети с пшеница използвана за производство на тестени произведения и сладкиши. (Да не се смесва с така наречените “силни” сортове, които са най-често мека пшеница) Включват се и площите за семепроизводство.

Код 3003 Ечемик – включват се и площите за семепроизводство.

Код 3004 Ръж – включва се площите, засети с ръж за зърно и тези за семепроизводство.

Код 3005 Тритикале – включват се и площите за семепроизводство.

Код 3006 Овес – включват се и площите за семепроизводство.

Код 3007 Царевица за зърно.

Включват се площите, заети със:

 • царевица, прибрана за зърно в стадий на физиологична зрялост;

 • царевица за пуканки;

 • царевица за семепроизводство.

Изключват се площите със:

 • царевица, прибрана преди физиологична зрялост под формата на цяло растение, предназначена за силаж или зелено изхранване. Те се отнасят към “Царевица за силаж и зелен фураж” – код 3037;

 • сладка царевица, която се записва като пресен зеленчук – код 3169;

Код 3008 Сорго – включват се и площите за семепроизводство.

Код 3009 Просо – включват се и площите за семепроизводство.

Код 3010 Ориз – включват се и площите за семепроизводство.

Код 3109 Други зърнени – включват се всички останали зърнени култури, необхванати от горните позиции – елда, алписта и др., както и площите за семепроизводство. Зърнено- житни култури, прибирани на зелено за сено и фураж, се отнасят към код 3159 “Други фуражни култури”.

ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

Код 3011 Тютюн - включват се и площите с разсад, (вкл. в оранжерия или парник). Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 “Производство на семена / посадъчен материал”.

Код 3012 Хмел - включат се и все още неплододаващи хмелни насаждения.

Код 3013 Захарно цвекло - Включват се площите, заети със захарно цвекло, предназначено за производство на захар или на дестилат (без семепроизводство).

Код 3015 Памук – изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 “Производство на семена и посадъчен материал”.

Код 3016 Лен – включват се площите с маслодаен и влакнодаен лен.

Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 “Производство на семена и посадъчен материал”.

Код 3017 Коноп - изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 “Производство на семена и посадъчен материал”.

Код 3018 Слънчоглед – включват се площите със слънчоглед за производство на растителни масла и площите за семепроизводство.

Изключват се площите с фуражен слънчоглед, който се прибира като цяло растение и се отнася в код 3159 “Други фуражни култури”.

Код 3019 Рапица - включват се площите предназначени за производство на масло и площите за семепроизводство.

Код 3020 Соя – включват се площите със соя, отглеждана за зърно и площите за семепроизводство.

Изключват се площите, заети със соя, прибрана като цяло растение за фураж и се отнася в код 3159 “Други фуражни култури”.

Код 3021 Фъстъци – включват се и площите за семепроизводство.

Код 3119 Други технически култури - включват се площите с червено цвекло за производство на багрила, цикория за кафе, сорго за метли, ръж за производство на плетени изделия и др.

Включват се всички неизброени по-горе маслодайни култури (тикви за семки, сусам, рицин, синап, репица, предназначени за производство на масло). Включват се и площите за семепроизводството.

Включват се всички неизброени по-горе влакнодайни култури (сизал и др.). Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 “Производство на семена и посадъчен материал”.

ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ И ЛЕКАРСТВЕНИ КУЛТУРИ


Код 3023 Маслодайна роза - включват се площите с маслодайна роза.

Код 3024 Кориандър - включват се площите с кориандър.

Код 3025 Анасон - включват се площите с анасон.

Код 3026 Резене - включват се площите с резене.

Код 3027 Лавандула - включват се площите с лавандула.

Код 3028 Салвия - включват се площите със салвия.

Код 3029 Мента - включват се площите с мента.

Код 3030 Валериана - включват се площите с валериана.

Код 3129 Други етерично-маслени и лекарствени растения – включват се ким, медицински мак, беладона, лайка, бял трън, блатно кокиче и др.

Изключват се подправките (магданоз, джоджен, чубрица), които се реализират в свежо състояние и се отнасят код 3169 “Други зеленчуци”;

Изключват се площите за семепроизводство на етерично-маслените и лекарствени култури, които се отнасят в код 3199 “Производство на семена/посадъчен материал”.
ЗЪРНЕНО-БОБОВИ КУЛТУРИ (ПРОТЕИНОДАЙНИ)

Код 3032 Фасул - в този код се включват площите, със зрял фасул за зърно, който се реколтира при достигане на физиологична зрялост на зърната. Площите със зелен фасул се отчитат в код 3053 “Зелен фасул”.

Код 3033 Грах – в този код се включват площите с грах за зърно, който се реколтира при достигане на физиологична зрялост на зърната. Площите със зелен грах се отчитат в код 3054 “Зелен грах”.

Код 3035 Леща - включват се площите с леща.

Код 3036 Нахут - включват се площите с нахут за зърно.

Код 3139 Други протеинодайни - в този код се включват площите с други протеинодайни за зърно като бакла, лупина, фий и т.н. Площите с бакла, фий, грах, грах-овес, фий-овес, които се прибират като цяло растение и са предназначени за сено или за зелено изхранване на животни, се включват съответно в код 3096 „Фий” или код 3159 „Други фуражни култури”.

ФУРАЖНИ КУЛТУРИ

Код 3037 Царевица за силаж – включва се царевицата, прибирана като цяло растение за приготвяне на силаж, сенаж, изхранване на зелено.

Площите за семепроизводство се отнасят в код 3007 “Царевица за зърно.Код 3096 Фий – включва се фият, прибиран като цяло растение за предназначен за приготвянето на сено или за зелено изхранване на животни.

Код 3149 Фуражни зеленчуци – включват се следните култури, предназначени за храна на животни: фуражно зеле, фуражни моркови, фуражни тикви, фуражна ряпа, гулия и др.

Изключват се площите за семепроизводство, които се отнасят в код 3199 “Производство на семена/посадъчен материал”, пресните зеленчуци, за човешка консумация - отнасят се в код 3169 “Други зеленчуци”.Код 3040 Люцерна – включват се площи, засети с чисти (обикновено >80%) или смесени фуражни бобови треви, които се реколтират обикновено до 5 години - люцерна, детелина, еспарзета и др.

Код 3159 Други фуражни култури – включват се площи, засети с едногодишни чисти или смесени фуражни култури, които се прибират като цяло растение и са предназначени за сено или зелено изхранване на животни. Тук се включват: ръж, цвекло, сорго, бакла, грах, слънчоглед, репко, използвани за сено или зелено изхранване на животни и площите, засети със смесени бобово-житни фуражни култури (овес-грах, фий-овес и др.), без семепроизводство

Код 3041 Естествени ливади – включват се постоянно затревените площи, които се използват извън схемата за сеитбооборот – косят се или се изпасват от животните. Включват се естествените ливади и нископродуктивните затревени площи на стопанството. Постоянно затревените площи могат да бъдат естествено затревени или да са засети преди повече от 5 години с житни многогодишни треви (люцерна, детелина, райграс и др.).

ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

Код 3042 Картофи – включват се площите, заети с картофи за продажба и/или за собствена консумация от стопанството. Включват се и площите с картофите за семе.

Домати (без семепроизводство)– в зависимост от начина им на отглеждане се разделят на:

Код 3048 Домати – полски – включват се доматите, които влизат в сеитбооборот с други земеделски култури, различни от зеленчуци.

Код 30481 Домати – градински – включват се доматите, които влизат в сеитбооборот само с други зеленчуци. Включват се и площите с домати, които се отглеждат под ниски стъклени или полиетиленови покрития

Код 30482 Домати – оранжерийни – включват се доматите, които се отглеждат в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен.

Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж като при отчитането се взема предвид културата с най-висока стандартна разлика.

Краставици (без семепроизводство) – в зависимост от начина им на отглеждане се разделят на:

Код 3050 Краставици – полски – включват се краставиците, които влизат в сеитбооборот с други земеделски култури, различни от зеленчуци.

Код 30501 Краставици – градински – включват се краставиците, които влизат в сеитбооборот само с други зеленчуци. Включват се и площите с краставици, които се отглеждат под ниски стъклени или полиетиленови покрития

Код 30502 Краставици – оранжерийни – включват се краставици, които се отглеждат в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен.

Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж като при отчитането се взема предвид културата с най-висока стандартна разлика.

Пипер (без семепроизводство) – в зависимост от начина им на отглеждане се разделят на:

Код 3052 Пипер – полски – включва се пиперът, който влиза в сеитбооборот с други земеделски култури, различни от зеленчуци.

Код 30521 Пипер – градински – включва се пиперът, който влиза в сеитбооборот само с други зеленчуци. Включват се и площите с пипер, които се отглеждат под ниски стъклени или полиетиленови покрития

Код 30522 Пипер – оранжерийни – включва се пиперът, който се отглежда в стъклени или полиетиленови оранжерии, в които човек може да работи изправен.

Когато една и съща оранжерийна площ се използва няколко пъти, тя се отчита само веднъж като при отчитането се взема предвид културата с най-висока стандартна разлика.

Код 3053 Зелен фасул - не се включват площите за семепроизводство.

Код 3054 Зелен грах - не се включват площите за семепроизводство.

Код 3058 Тиквивключват се и площите за семепроизводство, но се изключват тези заети с тиквите за семки за производство на масло.

Код 3059 Дини – не се включват площите за семепроизводство.

Код 3060 Пъпеши – не се включват площите за семепроизводство.

Код 3169 Други зеленчуци - включват се площите с всички зеленчуци неспоменати по-горе, използвани за човешка консумация: салата, зеле, тиквички, лук, чесън, сладка царевица, подправки - магданоз, чубрица, джоджен и др.
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
Овощни насаждения: кодове от 3068 до 3075 и код 3179 – включват се площите, заети с овощни насаждения от следните видове:
 • Семкови: ябълки, круши,дюли, мушмули и др;
 • Костилкови: праскови, кайсии, зарзали, сливи, джанки, череши и вишни;


В Код 3179 „Други овощни насаждения” се включват и площите, заети с смокини, шипка и др.

Код 3077 Арония – включват площите заети с арония.
Овощна градина е равномерно поддържано насаждение (чрез ежегодна резитба и редовно пръскане) от плододаващи овощни дървета (семкови, костилкови и черупкови), като продукцията се използува за пряка консумация или за промишлена преработка. Когато има смесване на няколко овощни вида, площта се разпределя пропорционално на представянето на всеки отделен вид. Включват се младите трайни насаждения, които още не дават плод , овощни градини, създадени върху ливади (когато ливадата се пренебрегва) и частта, която се пада на овощните дървета при асоциирано отглеждане на лози и овощни градини. Отчита се общата брутна площ, заета с овощни насаждения. В нея влизат площите с културите, пътеките, пътищата и местата за обръщане на машините.

Ягодоплодни:

Код 3082 Ягоди – не се включват площите, предназначени за производство на посадъчен материал.
Код 3083 Малини – включват се площите с малини;
Код 3189 Други ягодоплодни – включват се площите с къпини, касис, киви, френско грозде и др.
Черупкови трайни насаждения: кодове от 3078 до 3081 - включват се площите, заети с овощни насаждения от следните видове: орехи, бадеми, лешници и кестени.
Код 3201 Разсадници за трайни насаждения

Тук се включват площите за производство и размножаване на посадъчен материал от лозя, фиданки, резници от дървесни видове, предназначени най-често за паркове и градини: дървета, храсти, иглолистни, рози, горски фиданки и др.
Лозя:
Код 3090 Винени лозя - включват се площите с винени сортове лозя
Код 3089 Десертни лозя – включват се площите, засадени с десертни сортове лозя, включително за производство на стафиди.ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

В тази група се включват цветя и декоративни растения – за рязан цвят и саксийни (цъфнали или зелени с листа)

Код 3091 Цветя – за рязан цвят - включват се площите, засадени с цветя за рязан цвят.

Код 3092 Цветя – луковични растения - включват се площите, засадени с цветя, отглеждани за производство на луковици.

Код 3093 Цветя – саксийни - включват се площите, засадени с саксийни цветя.

Код 3200 Оранжерийни цветя – включва се площите с цветя и декоративни растения, отглеждани във високи стъклени и полиетиленови оранжерии. Дефиницията за високи стъклени и полиетиленови оранжерии е същата като при зеленчуците.
ДРУГИ КУЛТУРИ
Код 3199 Производство на семена и посадъчен материал - включват се площите за производство на семена и посадъчен материал на следните видове култури:

 • захарно и фуражно цвекло;

 • хмел, тютюн, лен, коноп, памук, ароматни и лекарствени растения, подправки, цикория за кафе;

 • окопни фуражни култури: фуражни зеленчуци

 • пресни зеленчуци и ягоди и декоративни растения (семена);

 • бобови и житни треви - чиста или смесена култура (люцерна, детелина).

Изключват се площите за семена и посадъчен материал на зърнено-житни, зърнено-бобови и маслодайни култури и картофи, които се отчитат в кодовете на съответните култури.
Код 3095 Други (угари и други) – включват се угарите, семейните градини и всички други площи, заети с култури и неспоменати по-горе.
Угари са площи, включени в сеитбооборота, независимо дали са обработвани или не, върху които не се отглеждат никакви култури по време на стопанската година. Угар, която не е поддържана в продължение на повече от две години, не се включва. Тя трябва да се класифицира като необработваема земя Когато е поддържана, тя може да се класифицира като угар в продължение на няколко години.

Семейната градина е с площ около 1 дка, върху която стопаните отглеждат много видове зеленчуци, ягоди, дини, пъпеши и смесени овощни видове. Площта, заемана от всеки отделен вид е много малка и стопаните трудно могат да я посочат отделно.

Код 3094 Гъби - отбелязва се площта на стилажите в м2, върху които се отглеждат гъби през последните 12 месеца.

ГОВЕДА И БИВОЛИ


Код 4100 Говеда и биволи–общо – сума на кодове 4101, 4102, 4103, 4104 и 4105.

Говедата и биволите се разпределят в 5 групи в зависимост от възрастта, пола и предназначението:Код 4101 Телета и малачета под 1 г. – тук се включват всички мъжки и женски животни под 1 година.

Код 4102 Говеда и биволи над 1 г. за угояване – тук се включват всички мъжки и женски говеда и биволи над 1 година, които са предназначени за угояване.

Код 4103 Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници – тук се включват всички мъжки и женски говеда и биволи над 1 година, които са предназначени за разплод и бременните юници, които все още не са раждали.

Включват се и бици над 2 години, използвани за разплод, в т.ч. за естествено покриване на женски животни; волове за клане, угоени или не; работни волове.

Код 4104 Млечни крави и биволици – тук се включват се крави и биволици, които поради своята порода или специфични качества се отглеждат изключително или принципно за производство на мляко за човешка консумация и/или за преработка в млечни продукти. Кравите и биволиците са родили поне веднъж и е започнала лактация. Те могат да са в лактация или да са в сухостоен период.

Включват се и бракуваните млечни крави, т.е. след приключване на лактацията и допълнително угояване ще бъдат предадени за клане.

Включват се и всички биволици, които са раждали поне веднъж и при които е започнала лактация, независимо от възрастта и предназначението на млякото.

Код 4105 Крави от месодайни породи – тук се включват кравите, когато са от породи за месо и са предназначени единствено и само за производство на телета. Тяхното мляко се избозава директно от телетата. Понякога те могат да се доят, но млякото рядко е предназначено за човешка консумация. Кравите от млечни и комбинирани породи, чиито телета се хранят естествено, т.е. бозаят директно от майките си и не са отбити не се записват тук, а в код 4104.

ОВЦЕ


Код 4007 Овце-общо – тук се включват всички налични в стопанството животни от този вид, включително кочове, вкл. млади; угоени или неугоени агнета за клане или за продажба и т.н..

Код 4008 и 4106 Овце-млечни и овце-месодайни – тук се включват всички женски животни, които са раждали поне веднъж както и всички млади женски овце над 1 година, предназначени за разплод и са включени в настоящата случна кампания. Тук се включват и бракуваните овце-майки, които ще бъдат предадени за клане.

Код ....... Други овце – Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106.

КОЗИ


Код 4010 Кози-общо – сбор на кодове 4011 и 4107.

Код 4011 Кози–майки – тук се включват всички женски животни, които са раждали поне веднъж и младите женски козички над 1 година, предназначени за разплод и са включени в настоящата случна кампания. Тук се включват и бракуваните кози-майки, които ще бъдат предадени за клане.

Код 4107 Други кози – тук се включат всички животни от този вид, които не са отразени в горната рубрика. Това са всички мъжки животни – пръчове (включително млади), ярета и др.

СВИНЕ


Описват се всички налични в стопанството животни от този вид.

Код 4013 Свине-общо – сбор на кодове 4014, 4108, 4109.

Код 4014 Свине-майки – тук се включват всички женски разплодни животни, които вече са раждали поне веднъж или са заплодени за първи път, но още не са раждали.

Включват се и младите женски свине над 50 кг, които са определени за разплод, но още не са заплождани.

Код 4108 Прасенца под 45 дни– тук се включват всички мъжки и женски животни, отбити или не на възраст до 45 дни, независимо от бъдещото им използване.

Код 4109 Други свине – тук се включват: млади свине (мъжки и женски) над 45 дни без значение бъдещата им реализация (за угояване или за разплод); всички свине за угояване – мъжки, женски или кастрирани с тегло над 50 кг; други налични животни, невключени в горните рубрики.

Включват се и всички мъжки животни, които се използват за разплод както и младите мъжки животни над 50 кг, определени да бъдат включени в разплод в бъдещи периоди.

ПТИЦИ


Отчитат се всички налични птици в стопанството. Включват се и птиците от личния двор, които се отглеждат за нуждите на семейството. Изключват се пиленцата, които са в люпилните, и които ще се продават като еднодневни.

Код 4016 Птици-общо – сбор на кодове 4017, 4110, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023 и 4111..

Код 4017 Кокошки-носачки – тук се включват всички кокошки, които вече носят яйца, предназначени за човешка консумация, за разплод, за индустриална употреба и т.н., както и всички мъжки разплодни птици в стопанството. Тук се включват и изведените от производство кокошки.

Включват се и ярките - младите женски птици, предназначени за носене на яйца, но които още не са започнали да снасят.

Код 4110 Бройлери – тук се включват всички птици, предназначени за угояване и за клане.

Код 4019 Пуйки – тук се включват всички пуйки, отглеждани в стопанството, без разлика на пол, възраст и направление за реализация.

Код 4021 Патици – тук се включват всички патици, отглеждани в стопанството, без разлика в пола, възрастта и направлението за реализация. Тук се включват и патиците за производство на угоен черен дроб.

Код 4020 Гъски – тук се включват всички гъски, отглеждани в стопанството, без разлика в пола, възрастта и направлението за реализация. Тук се включват и гъските за производство на угоен черен дроб.

Код 4022+4023+4111 Пъдпъдъци, щрауси и други птици – отбелязва се общо броят на птици от други видове, отглеждани в стопанството (неспоменати в по-горните кодове) – например щрауси, гълъби, пъдпъдъци, фазани, токачки и др.

ЗАЙЦИ


Код 4024 Зайци-общо – тук се включва общия брой зайци, отглеждани в стопанството, дори те да се отглеждат само за семейна консумация.

Код 4031 Зайкини-майки – тук се включват всички разплодни женски животни, които вече са раждали, или са заплодени за първи път, както и млади женски зайци, които са предназначени за разплод.

ЕДНОКОПИТНИ

Код 4025 Коне и други еднокопитни - Отбелязва се броят на всички видове коне, понита, магарета, мулета и катъри независимо от породата и предназначението им (за разплод, за работа, за езда, за клане). Не се отбелязват състезателните коне.
ПЧЕЛАРСТВО


Код 4027 Пчелни семейства - отбелязва се броя на пчелни семейства, като съгласно новите технологии на отглеждане, е възможно в един кошер да се отглеждат повече от едно пчелни семейства.

ДРУГИ


Код 4029 Буби – кутийки бубено семе – отбелязва се броят кутийки.

Код 4030 Други – отбелязва се броят на селскостопанските животни, неспоменати по-горе (напр. нутрии, норки, ангорски зайци, ангорски кози и др.).

Код 4030 От които: Калифорнийски червеи – отбелязват се квадратните метри, върху които се отглеждат калифорнийските червеи.

Код 4030 От които: Охлюви – отбелязват се квадратните метри, върху които се отглеждат охлювите.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница